EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:338:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 338, 19 decembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.338.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 338

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
19 decembrie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1250/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

1

 

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1251/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1911/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de soluții de uree și de azotat de amoniu originare, printre altele, din Rusia

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1252/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2009 de încheiere a reexaminării în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1338/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de piei „chamois” originare din Republica Populară Chineză, de percepere retroactivă și de instituire a unei taxe antidumping cu privire la importurile care provin de la un exportator din această țară și de încetare a înregistrării acestor importuri

12

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1253/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

15

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative (1)

17

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1255/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 privind retragerea suspendării temporare a regimului de scutire de taxe vamale pentru anul 2010 aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia, rezultate din transformarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

18

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1256/2009 al Comisiei din 15 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a drepturilor suplimentare pentru pere, lămâi, mere și dovlecei

20

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1257/2009 al Comisiei din 15 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare și control privind politica comună în domeniul pescuitului

22

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1258/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a normelor privind gestionarea și distribuția de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2010, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

24

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1259/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de modificare a anexelor I, II, III, V și VII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

32

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1260/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de modificare a anexelor I, II, IV și VI la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

58

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1261/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

75

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1262/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

77

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1263/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

79

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1264/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

81

 

*

Directiva 2009/160/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active 2-fenil-fenol (1)

83

 

*

Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei (1)

87

 

*

Decizia 2009/981/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2009 de modificare a Poziției comune 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

90

 

 

2009/982/PESC

 

*

Decizia Comitetului politic și de securitate EUJUST LEX/2/2009 din 15 decembrie 2009 privind numirea șefului misiunii pentru misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

92

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/983/UE

 

*

Decizia Consiliului din 16 decembrie 2009 privind acordarea unui ajutor de stat de către autoritățile din Republica Lituania pentru achiziționarea de terenuri agricole aflate în proprietatea statului între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013

93

 

 

2009/984/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire, pentru Republica Cehă, Ungaria și Slovenia, a soldului final care urmează a fi plătit sau recuperat la încheierea programului în cazul programelor tranzitorii de dezvoltare rurală finanțate de Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) [notificată cu numărul C(2009) 10032]

95

 

 

2009/985/UE

 

*

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2009 de numire a membrilor Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici pentru un nou mandat

98

 

 

2009/986/UE

 

*

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2009 de instituire a grupului de experți pentru consultanță tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli

99

 

 

2009/987/UE

 

*

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2009 de delegare către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a gestionării, în perioada de preaderare, a ajutorului referitor la componenta V – agricultură și dezvoltare rurală – a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) pentru măsurile de preaderare 101, 103 și 302

101

 

 

2009/988/UE

 

*

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2009 de desemnare a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului în calitate de organism care să efectueze anumite sarcini în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 10155]

104

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1050/2009 al Comisiei din 28 octombrie 2009 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de azoxistrobin, acetamiprid, clomazon, ciflufenamid, benzoat de emamectin, famoxadon, oxid de fenbutatin, flufenoxuron, fluopicolid, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazol, piridalil, tiacloprid și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse (JO L 290, 6.11.2009)

105

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top