Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 273, 17 octombrie 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.273.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 273

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
17 octombrie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 969/2009 al Comisiei din 16 octombrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 970/2009 al Comisiei din 16 octombrie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii octombrie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 971/2009 al Comisiei din 16 octombrie 2009 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii octombrie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 972/2009 al Comisiei din 16 octombrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 963/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 octombrie 2009

7

 

 

Regulamentul (CE) nr. 973/2009 al Comisiei din 16 octombrie 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

10

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/131/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 de modificare a anexei VII la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1)

12

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2009/762/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

14

 

 

ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

DECIZII

 

 

2009/763/CE

 

*

Decizia nr. 1/2009 a Comitetului pentru transporturi terestre Comunitate/Elveția din 16 iunie 2009 de modificare a anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători

15

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al Băncii Centrale Europene din 31 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (JO L 94, 8.4.2009)

19

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top