EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:040:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 40, 11 februarie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 40

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
11 februarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 122/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 123/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește condițiile pentru deplasările de animale în interiorul aceleiași zone cu acces reglementat și condițiile pentru derogările de la interdicția de ieșire a animalelor stabilită în Directiva 2000/75/CE a Consiliului (1)

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 124/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanțe în furajele nevizate (1)

7

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/7/CE a Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a anexelor I, II, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

12

 

*

Directiva 2009/8/CE a Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate (1)

19

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/109/CE

 

*

Decizia Comisiei din 9 februarie 2009 privind organizarea unui experiment temporar privind aplicarea anumitor derogări în vederea comercializării amestecurilor de semințe destinate folosirii ca plante furajere în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului, pentru a determina dacă anumite specii care nu sunt enumerate în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE sau 2002/57/CE ale Consiliului îndeplinesc condițiile pentru a fi incluse în articolul 2 alineatul (1) punctul A din Directiva 66/401/CEE [notificată cu numărul C(2009) 724]  (1)

26

 

 

2009/110/CE

 

*

Decizia Comisiei din 10 februarie 2009 privind o contribuție financiară comunitară la măsurile de urgență de combatere a bolii de Newcastle în Germania în 2008 [notificată cu numărul C(2009) 712]

31

 

 

2009/111/CE

 

*

Decizia Comisiei din 10 februarie 2009 privind publicarea referinței standardului EN 3-8:2006 „Stingătoare de incendiu portative – partea 8: Cerințe suplimentare față de EN 3-7 pentru construcție, rezistență la presiune și încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar” în conformitate cu Directiva 97/23/CE referitoare la echipamentele sub presiune [notificată cu numărul C(2009) 739]  (1)

33

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Consiliu

 

 

2009/112/CE

 

*

Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al șaptelea FED) pentru exercițiul financiar 2007

35

 

 

2009/113/CE

 

*

Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exercițiul financiar 2007

36

 

 

2009/114/CE

 

*

Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exercițiul financiar 2007

37

 

 

ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

Comisie

 

 

2009/115/CE

 

*

Decizia nr. 1/2008 a Comitetului mixt pentru transportul aerian Comunitate/Elveția, instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 16 decembrie 2008 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian

38

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2009/116/PESC a Consiliului din 10 februarie 2009 de extindere a duratei de aplicare și de modificare a Poziției comune 2004/133/PESC privind măsurile restrictive împotriva extremiștilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

56

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L 3, 5.1.2008)

58

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top