EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:021:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 21, 24 ianuarie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 21

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
24 ianuarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 67/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 68/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de adaptare pentru a noua oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (1)

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 69/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 1 și Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 27 (1)

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 70/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Îmbunătățirile aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) (1)

16

 

 

Regulamentul (CE) nr. 71/2009 al Comisiei din 23 ianuarie 2009 de stabilire a cantității de porumb disponibile spre intervenție în etapa a 2-a a anului de comercializare 2008/2009

38

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/4/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind contramăsuri de prevenire și detectare a manipulării înregistrărilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (1)

39

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu și Comisie

 

 

2009/50/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului și a Comisiei din 18 decembrie 2008 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

41

 

 

Comisie

 

 

2009/51/CE

 

*

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2008 privind alocarea cotelor de import pentru substanțele reglementate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 8100]

43

 

 

2009/52/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2008 privind alocarea cantităților de substanțe controlate autorizate pentru utilizări esențiale în Comunitate în anul 2009, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2008) 8398]

53

 

 

Banca Centrală Europeană

 

 

2009/53/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE/2008/23)

66

 

 

2009/54/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante (BCE/2008/24)

69

 

 

2009/55/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 12 decembrie 2008 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat (BCE/2008/25)

71

 

 

2009/56/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 12 decembrie 2008 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2008/26)

75

 

 

2009/57/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2008/27)

77

 

 

2009/58/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 15 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale neparticipante (BCE/2008/28)

81

 

 

2009/59/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 31 decembrie 2008 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Národná banka Slovenska (BCE/2008/33)

83

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Comisie

 

 

2009/60/CE

 

*

Recomandarea Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind orientările pentru cele mai bune practici în ceea ce privește controlul aparatelor de înregistrare care trebuie efectuat în cadrul controalelor pe șosea și de către atelierele autorizate [notificată cu numărul C(2009) 108]  (1)

87

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top