EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:340:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 340, 19 decembrie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 340

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
19 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1286/2008 al Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 193/2007 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originare din India și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originar, printre altele, din India

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1287/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1288/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

15

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1289/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește elementele legate de prospecte și comunicate cu caracter publicitar (1)

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1290/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) și Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ca aditiv alimentar (1)

20

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1291/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 cu privire la aprobarea programelor de control pentru salmonela în unele țări terțe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a listei programelor de supraveghere a gripei aviare în unele țări terțe și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 (1)

22

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1292/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol și Ecobiol plus) ca aditiv furajer (1)

36

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1293/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 și Levucell SC10 ME) ca aditiv furajer (1)

38

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1294/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină (1)

41

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind importul de hamei din țări terțe (versiune codificată)

45

 

*

Regulament (CE) nr. 1296/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia (versiune codificată)

57

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/123/CE a Comisiei din 18 decembrie 2008 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II și VII ale acesteia la progresul tehnic (1)

71

 

*

Directiva 2008/124/CE a Comisiei din 18 decembrie 2008 de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate” (versiune codificată) (1)

73

 

 

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

 

*

Decizia nr. 1297/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind un program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (MEETS) (1)

76

 

*

Decizia nr. 1298/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (1)

83

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/960/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 decembrie 2008 de excludere de la finanțarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA) și în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) [notificată cu numărul C(2008) 7820]

99

 

 

2008/961/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2008 privind utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a standardelor de contabilitate naționale ale anumitor țări terțe și a standardelor internaționale de raportare financiară pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate [notificată cu numărul C(2008) 8218]  (1)

112

 

 

2008/962/CE

 

*

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2008 de modificare a Deciziilor 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE și 2005/343/CE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru anumite produse [notificată cu numărul C(2008) 8442]  (1)

115

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top