EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 338, 17 decembrie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 338

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
17 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1257/2008 al Consiliului din 4 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1579/2007 al Consiliului de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile pentru 2008 în Marea Neagră pentru anumite resurse halieutice și grupuri de resurse halieutice

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1258/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1259/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de aprobare a unor modificări minore la caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Bleu d'Auvergne (DOP)]

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1260/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (IAS) 23 (1)

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1261/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul internațional de raportare financiară (IFRS) 2 (1)

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1262/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea 13 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară (IFRIC) (1)

21

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1263/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea nr. 14 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară (IFRIC) (1)

25

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1264/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de stabilire a retribuției standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, pentru anul contabil 2009, în cadrul rețelei de date contabile agricole

31

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1265/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1859/82 privind selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploatațiilor agricole

32

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1266/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

34

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1267/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2172/2005 privind normele de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de bovine vii în greutate de peste 160 kg originare din Elveția prevăzut de acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la comerțul cu produse agricole

37

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1268/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

39

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1269/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de interzicere a pescuitului de cod negru în zona VI, în apele CE din zona Vb și în apele CE și internaționale din zonele XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

46

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1270/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de interzicere a pescuitului de câine de mare în apele comunitare și internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

48

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1271/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 decembrie 2008

50

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliului de Miniștri ACP-CE

 

 

2008/951/CE

 

*

Decizia nr. 2/2008 a Consiliului de Miniștri ACP-CE din 18 noiembrie 2008 privind alocarea de resurse pentru Somalia din cel de al zecelea Fond European de Dezvoltare

53

 

 

Comisie

 

 

2008/952/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 7294]  (1)

55

 

 

2008/953/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 decembrie 2008 privind recunoașterea, în principiu, a conformității dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a Aureobasidium pullulans și a fosfonatului de disodiu în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 7709]  (1)

62

 

 

2008/954/CE

 

*

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2008 de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligația statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absența sa [notificată cu numărul C(2008) 8298]

64

 

 

2008/955/CE

 

*

Decizia a Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Deciziei 2006/410/CE a Comisiei de stabilire a sumelor care sunt puse la dispoziția FEADR și a sumelor disponibile pentru cheltuielile FEGA, în temeiul articolului 10 alineatul (2), al articolului 143d și al articolului 143e din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, al articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului și al articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului

67

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Comisie

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Recomandarea Comisiei din 4 decembrie 2008 privind criteriile aplicabile exportului de deșeuri radioactive și de combustibil uzat în țările terțe [notificată cu numărul C(2008) 7570]

69

 

 

ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2008/957/CE

 

*

Decizia nr. 2/2008 a Comitetului mixt CE/Danemarca-Insulele Feroe din 20 noiembrie 2008 de modificare a tabelelor I și II din anexa la Protocolul nr. 1 la Acordul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte

72

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2008/958/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Acțiunii comune 2005/797/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

75

 

*

Poziția comună 2008/959/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Poziției comune 2008/586/PESC de actualizare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului

77

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2007/72/CE a Comisiei din 13 decembrie 2007 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce privește includerea speciei Galega orientalis Lam. (JO L 329, 14.12.2007)

79

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top