EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:337:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 337, 16 decembrie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 337

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
16 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1248/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1250/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce privește cerințele de certificare pentru importul de produse pescărești, moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii destinate consumului uman (1)

31

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile și cerințele de certificare pentru introducerea pe piață și importul în Comunitate de animale de acvacultură și produse obținute din aceste animale și de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (1)

41

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1252/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 și de suspendare a importurilor în Comunitate de loturi de anumite animale de acvacultură originare din Malaezia (1)

76

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1253/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 privind autorizarea chelatului de cupru al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv furajer (1)

78

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1254/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

80

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1255/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 decembrie 2008

83

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva Comisiei 2008/116/CE din 15 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor aclonifen, imidacloprid și metazaclor ca substanțe active (1)

86

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/945/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 8 decembrie 2008 privind modificarea regulamentului de procedură al Consiliului

92

 

 

Comisie

 

 

2008/946/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la plasarea în carantină a animalelor de acvacultură [notificată cu numărul C(2008) 7905]  (1)

94

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative

102

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top