EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:327:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 327, 05 decembrie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 327

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
5 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1207/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Comunității

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1208/2008 al Comisiei din 4 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1209/2008 al Comisiei din 4 decembrie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

5

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și a acumulatorilor (1)

7

 

*

Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară

9

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/903/CE

 

*

Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Confederația Elvețiană

15

 

 

2008/904/CE

 

*

Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2008 de numire a unui membru olandez și a doi supleanți olandezi în cadrul Comitetului Regiunilor

18

 

 

2008/905/CE

 

*

Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2008 de modificare a anexei 13 la Instrucțiunile consulare comune privind completarea autocolantelor de viză

19

 

 

2008/906/CE

 

*

Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2008 de numire a doi membri danezi și a doi supleanți danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

21

 

 

Comisie

 

 

2008/907/CE

 

*

Decizia Comisiei din 3 noiembrie 2008 de stabilire a garanțiilor sanitare privind transportul ecvideelor provenite dintr-o țară terță către o altă țară terță în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva 91/496/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 6296]  (1)

22

 

 

2008/908/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2008 de autorizare a unor state membre să își revizuiască programul anual de monitorizare a ESB [notificată cu numărul C(2008) 7288]

24

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană

27

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 93/92/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind montarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roți (JO L 311, 14.12.1993) (Ediția specială în limba română, capitolul 7, volumul 3, p. 30)

47

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top