Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 285, 29 octombrie 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 285

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
29 octombrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1061/2008 al Comisiei din 28 octombrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1062/2008 al Comisiei din 28 octombrie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce privește procedurile de ajustare sezonieră și rapoartele de calitate (1)

3

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/100/CE a Comisiei din 28 octombrie 2008 de modificare a Directivei 90/496/CEE a Consiliului privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare în ceea ce privește dozele zilnice recomandate, coeficienții de conversie pentru calculul valorii energetice și definițiile (1)

9

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2008/818/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

13

 

 

Comisie

 

 

2008/819/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 octombrie 2008 privind neincluderea butralinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2008) 6066]  (1)

15

 

 

2008/820/CE

 

*

Decizia Comisiei din 27 octombrie 2008 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Swaziland în ceea ce privește firele textile răsucite cu miez [notificată cu numărul C(2008) 6133]

17

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

 

2008/821/PESC

 

*

Decizia EUPOL AFGANISTAN/1/2008 a Comitetului politic și de securitate din 3 octombrie 2008 privind numirea șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

20

 

*

Poziția comună 2008/822/PESC a Consiliului din 27 octombrie 2008 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

21

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Poziția comună 2008/652/PESC a Consiliului din 7 august 2008 de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 213, 8.8.2008)

22

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (JO L 211, 6.8.2008)

22

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top