Help Print this page 

Document L:2008:260:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 260, 30 septembrie 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 260

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
30 septembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 954/2008 al Consiliului din 25 septembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 682/2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate la importurile de porumb dulce boabe preparat sau conservat, originar din Thailanda

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 955/2008 al Comisiei din 29 septembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 956/2008 al Comisiei din 29 septembrie 2008 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1)

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 957/2008 al Comisiei din 29 septembrie 2008 de derogare, pentru perioada contingentară 2008/2009, de la Regulamentul (CE) nr. 616/2007 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe

12

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (1)

13

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2008/761/PESC a Consiliului din 29 septembrie 2008 de prelungire a Poziției comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

60

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top