Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:249:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 249, 18 septembrie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 249

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
18 septembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 902/2008 al Comisiei din 17 septembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 903/2008 al Comisiei din 17 septembrie 2008 privind condițiile speciale de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse din sectorul cărnii de porc (versiune codificată)

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 904/2008 al Comisiei din 17 septembrie 2008 de stabilire a metodelor de analiză și a altor dispoziții cu caracter tehnic necesare pentru punerea în aplicare a regimului de export al mărfurilor care nu intră sub incidența anexei I la tratat (versiune codificată)

9

 

 

Regulamentul (CE) nr. 905/2008 al Comisiei din 17 septembrie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării, originar din țările mai puțin dezvoltate

12

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/737/CE

 

*

Decizia Consiliului din 15 septembrie 2008 de autorizare a Republicii Italiene de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

13

 

 

Comisie

 

 

2008/738/CE

 

*

Decizia Comisiei din 4 iunie 2008 privind sistemul de ajutoare de stat pe care Franța intenționează să îl aplice în vederea prelucrării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură (Fondul de intervenție strategică al industriilor agroalimentare) [notificată cu numărul C(2008) 2257]  (1)

15

 

 

2008/739/CE

 

*

Decizia Comisiei din 11 septembrie 2008 privind o contribuție financiară a Comunității către Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) pentru acțiunile în domeniul informațiilor referitoare la bolile animalelor

19

 

 

2008/740/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 septembrie 2008 privind recunoașterea în principiu a faptului că dosarul prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a spinetoramului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului este complet [notificată cu numărul C(2008) 4965]  (1)

21

 

 

IV   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

 

Autoritatea de Supraveghere a AELS

 

*

Decizia nr. 127/07/COL a Autorității de Supraveghere a AELS din 18 aprilie 2007 privind ajutorul pentru cercetare și dezvoltare acordat de Consiliul Cercetării din Norvegia în legătură cu dezvoltarea programului de soft Turborouter (Norvegia)

23

 

*

Decizia nr. 155/07/COL a Autorității de Supraveghere a AELS din 3 mai 2007 privind ajutorul de stat acordat în legătură cu articolul 3 din Legea norvegiană privind compensarea taxei pe valoare adăugată (TVA) (Norvegia)

35

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2008/649/CE a Comisiei din 3 iulie 2008 de acceptare a unui angajament referitor la procedura antidumping privind importurile de soluții de uree și de azotat de amoniu originare din Rusia (JO L 213, 8.8.2008)

47

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top