EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:162:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 162, 21 iunie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 162

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
21 iunie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 583/2008 al Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 584/2008 al Comisiei din 20 iunie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul comunitar de diminuare a prevalenței Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium la curcani (1)

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 585/2008 al Comisiei din 19 iunie 2008 de interzicere a pescuitului de cod în zona Kattegat de către navele care arborează pavilionul Suediei

9

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de modificare a Directivei 95/50/CE a Consiliului privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

11

 

*

Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri locale și varietăți (1)

13

 

*

Directiva 2008/63/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 privind concurența pe piețele echipamentelor terminale pentru telecomunicații (versiune codificată)  (1)

20

 

 

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

 

*

Decizia nr. 586/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de modificare a Deciziei nr. 896/2006/CE de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către statele membre a anumitor permise de ședere eliberate de Elveția și de Liechtenstein în scopul tranzitului pe teritoriul lor

27

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2008/469/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2008 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

30

 

 

Comisie

 

 

2008/470/CE

 

*

Decizia Comisiei din 7 mai 2008 privind interzicerea provizorie a utilizării și vânzării în Austria a porumbului modificat genetic (Zea mays L. linia T25), în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 1715]  (1)

31

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Comisie

 

 

2008/471/CE

 

*

Recomandarea Comisiei din 30 mai 2008 privind măsurile de reducere a riscurilor prezentate de substanțele tricloretilenă, benzen și 2-metoxi-2-metilbutan (TAME) [notificată cu numărul C(2008) 2271]  (1)

34

 

 

2008/472/CE

 

*

Recomandarea Comisiei din 30 mai 2008 privind măsurile de reducere a riscurilor prezentate de substanțele clorură de 2,3-epoxipropiltrimetilamoniu (EPTAC), clorură de (3-clor-2-hidroxipropil) trimetilamoniu (CHPTAC) și hexaclorciclopentadienă [notificată cu numărul C(2008) 2316]  (1)

37

 

 

2008/473/CE

 

*

Recomandarea Comisiei din 5 iunie 2008 privind limitarea răspunderii civile a auditorilor legali și a societăților de audit [notificată cu numărul C(2008) 2274]  (1)

39

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top