Help Print this page 

Document L:2008:136:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 136, 24 mai 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 136

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
24 mai 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 449/2008 al Comisiei din 23 mai 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

3

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/385/CE

 

*

Decizia Comisiei din 24 ianuarie 2008 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește scutirile referitoare la aplicațiile de plumb și cadmiu [notificată cu numărul C(2008) 268]  (1)

9

 

 

2008/386/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 aprilie 2008 de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional și a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză [notificată cu numărul C(2008) 1565]  (1)

11

 

 

2008/387/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2008 de modificare a Deciziilor 2001/881/CE și 2002/459/CE în ceea ce privește lista punctelor de control la frontieră [notificată cu numărul C(2008) 1646]  (1)

18

 

 

2008/388/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 mai 2008 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de ulei de floarea-soarelui originar sau expediat din Ucraina, ca urmare a riscului de contaminare cu ulei mineral [notificată cu numărul C(2008) 2259]  (1)

43

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2008/389/PESC a Consiliului din 7 aprilie 2008 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Centrafricană

45

Acord între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Centrafricană

46

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2008/42/CE a Comisiei din 3 aprilie 2008 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II și III la progresul tehnic (JO L 93, 4.4.2008)

52

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top