Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 84, 26 martie 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 84

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
26 martie 2008


Cuprins

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/231/CE

 

*

Decizia Comisiei din 1 februarie 2008 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul exploatare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză menționat la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/48/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2002/734/CE a Comisiei [notificată cu numărul C(2008) 356] (1)

1

 

 

2008/232/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 februarie 2008 privind o specificație tehnică pentru interoperabilitate cu privire la subsistemul „material rulant” al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză [notificată cu numărul C(2008) 648] (1)

132

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Orientarea Băncii Centrale Europene din 1 august 2007 privind statistica monetară și statistica privind instituțiile și piețele financiare (reformare) (BCE/2007/9) (JO L 341, 27.12.2007)

393

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top