Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 337, 21 decembrie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 337

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
21 decembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

 

*

Decizia nr. 1530/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2007 privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în aplicarea punctului 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1531/2007 al Consiliului din 10 decembrie 2007 privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitatea Europeană și Republica Kazahstan

2

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1532/2007 al Consiliului din 17 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3491/90 privind importurile de orez originare din Bangladesh

19

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1533/2007 al Consiliului din 17 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2015/2006 și a Regulamentului (CE) nr. 41/2007 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit și condițiile asociate pentru anumite stocuri de pești

21

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1534/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

33

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producției de produse agricole

35

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1536/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1659/2005 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această țară și de impunere a obligativității de înregistrare a acestor importuri

42

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1537/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind acordarea alocației compensatorii destinate organizațiilor producătorilor pentru cantitățile de ton livrate industriei de prelucrare în cursul perioadei cuprinse între 1 ianuarie și 31 martie 2007

46

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1538/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 327/98 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez

49

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1539/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de Scotch whisky pentru perioada 2007/2008

50

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1540/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor sub formă de Irish whiskey pentru perioada 2007/2008

52

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1541/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind dovada finalizării formalităților vamale pentru importul de zahăr într-o țară terță, prevăzută la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999

54

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1542/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind procedurile de debarcare și cântărire pentru hering, macrou și stavrid negru

56

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1543/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 581/2004 de deschidere a unei invitații permanente de participare la licitație pentru restituirile la export care privesc anumite tipuri de unt și a Regulamentului (CE) nr. 582/2004 de deschidere a unei invitații permanente de participare la licitație pentru restituirile la export cu privire la laptele praf degresat

62

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1544/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare

64

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1545/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a cantității complementare de zahăr brut din trestie-de-zahăr originar din statele ACP și India pentru aprovizionarea rafinăriilor în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2007 și 30 septembrie 2008

67

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1546/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară

68

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1547/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a unei perioade de tranziție pentru excluderea Republicii Capul Verde de pe lista țărilor beneficiare ale regimului special în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate

70

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1548/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV si IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

71

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1549/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 616/2007 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe

75

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1550/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

79

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1551/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

85

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1552/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

87

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1553/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

89

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1554/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

90

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1555/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

91

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1556/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

94

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1557/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

98

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva Comisiei 2007/76/CE din 20 decembrie 2007 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active fludioxonil, clomazon și prosulfocarb (1)

100

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/858/CE

 

*

Decizia Consiliului din 17 decembrie 2007 privind numirea președintelui camerei de recurs a Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) și a supleantului acestuia

105

 

 

2007/859/CE

 

*

Decizia Consiliului din 22 octombrie 2007 privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Thailandei referitor la producția, comercializarea și schimburile comerciale cu manioc

106

Protocolul de modificare a Acordului de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Thailandei referitor la producția, comercializarea și schimburile comerciale cu manioc

108

 

 

2007/860/CE

 

*

Decizia Consiliului din 10 decembrie 2007 de acordare de asistență macrofinanciară comunitară Libanului

111

 

 

2007/861/CE

 

*

Decizia Consiliului din 10 decembrie 2007 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile

113

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Belarus de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Belarus privind comerțul cu produse textile

114

 

 

Comisie

 

 

2007/862/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 decembrie 2007 de modificare a Deciziei 2006/805/CE în ceea ce privește măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în Ungaria și Slovacia [notificată cu numărul C(2007) 6158]  (1)

119

 

 

2007/863/CE

 

*

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2007 de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2007) 6281]

122

 

 

2007/864/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectorul cărnii din Polonia [notificată cu numărul C(2007) 6490]  (1)

127

 

 

2007/865/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 decembrie 2007 de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectorul cărnii din Polonia [notificată cu numărul C(2007) 6494]  (1)

129

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top