EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:333:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 333, 19 decembrie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 333

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
19 decembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1495/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1496/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1)

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1498/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind normele specifice de eliberare a licențelor de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu cumul de origine din țările ACP/TTPM sau CE/TTPM

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1499/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind publicarea, pentru 2008, a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1500/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ca aditiv pentru hrana animalelor (1)

54

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1501/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 (Safizym X) ca aditiv pentru hrana animalelor (1)

57

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1502/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 812/2007 pentru carnea de porc

60

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1503/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 979/2007 pentru carnea de porc

61

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1504/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 806/2007 pentru carnea de porc

62

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1505/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

64

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1506/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

66

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1507/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre

68

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1508/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire a măsurii în care se poate da curs cererilor de drepturi de import depuse pentru contingentul de animale vii din specia bovină cu o greutate de peste 160 kg, originare din Elveția, contingent prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2172/2005

69

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1509/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

70

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/846/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 decembrie 2007 de stabilire a unui model de listă a unităților autorizate de către statele membre în conformitate cu mai multe dispoziții ale legislației sanitar-veterinare a Comunității și de definire a normelor aplicabile transmiterii acestor liste către Comisie [notificată cu numărul C(2007) 5882] (versiune codificată) (1)

72

 

 

2007/847/CE

 

*

Decizia Comisiei din 6 decembrie 2007 de derogare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de Vitis L., cu excepția fructelor, originare din Croația sau din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei [notificată cu numărul C(2007) 5897]

78

 

 

2007/848/CE

 

*

Decizia Comisiei din 11 decembrie 2007 de aprobare a anumitor programe naționale privind controlul salmonelei în efectivele de găini ouătoare din specia Gallus gallus [notificată cu numărul C(2007) 6100]  (1)

83

 

 

2007/849/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 decembrie 2007 de aprobare a modificărilor la programul național privind controlul salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus înaintat de Finlanda [notificată cu numărul C(2007) 6097]

85

 

 

Banca Centrală Europeană

 

 

2007/850/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 22 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2007/15)

86

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top