Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 294, 13 noiembrie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 294

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
13 noiembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1320/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de stabilire a unor reguli de punere în aplicare pentru înregistrarea, într-un fișier centralizat, a informațiilor privind evenimentele în aviația civilă schimbate în conformitate cu Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1322/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de statistici integrate ale protecției sociale (ESSPROS) cu privire la modurile adecvate de transmitere, rezultatele care trebuie transmise și criteriile de măsurare a calității pentru sistemul central ESSPROS și modulul privind beneficiarii de pensie

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1323/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește firocoxibul (1)

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1324/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

14

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1325/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de interzicere a pescuitului de hering în zonele ICES Vb și VIb, precum și în apele comunitare din zona VIaN, de către navele care arborează pavilionul Franței

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1326/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de interzicere a pescuitului de cod în zonele ICES I și IIb de către navele care arborează pavilionul Franței

19

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2007/726/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în aplicarea punctului 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

21

 

 

Consiliu

 

 

2007/727/CE

 

*

Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2007 de autorizare a ratificării de către Republica Slovenia, în interesul Comunității Europene, a Protocolului din 12 februarie 2004 de modificare a Convenției de la Paris din 29 iulie 1960 privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare

23

 

 

2007/728/CE

 

*

Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2007 de numire a unui membru supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

25

 

 

Comisie

 

 

2007/729/CE

 

*

Decizia Comisiei din 7 noiembrie 2007 de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, și 2002/60/CE ale Consiliului și a Deciziilor 2001/618/CE și 2004/233/CE în ceea ce privește listele cu laboratoarele naționale de referință și institutele de stat [notificată cu numărul C(2007) 5311]  (1)

26

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1303/2007 al Comisiei din 5 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție (JO L 290, 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top