EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:161:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 161, 22 iunie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 161

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
22 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 700/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 privind comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de douăsprezece luni sau mai tinere

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 701/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 702/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 703/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește dihidrostreptomicina și streptomicina (1)

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 704/2007 Al Comisiei din 21 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare

31

 

*

Regulamentul (CE) nr. 705/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 de stabilire, pentru anul de comercializare 2007/2008, a valorii ajutorului pentru perele destinate transformării

32

 

*

Regulamentul (CE) nr. 706/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a dispozițiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor și a unui test armonizat pentru măsurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare (1)

33

 

 

Regulamentul (CE) nr. 707/2007 al Comisiei din 21 iunie 2007 privind lansarea unei licitații pentru vânzarea de alcool din vin în vederea utilizării sub formă de bioetanol în Comunitate

53

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/37/CE a Comisiei din 21 iunie 2007 de modificare a anexelor I și III la Directiva 70/156/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1)

60

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/431/CE

 

*

Decizia Consiliului din 7 iunie 2007 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Comunității Europene, a Convenției din 2006 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul maritim

63

 

 

Comisie

 

 

2007/432/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 iunie 2007 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2002/499/CE pentru plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și Pinus L. originare din Republica Coreea și a căror creștere este inhibată natural sau artificial [notificată cu numărul C(2007) 2495]

65

 

 

2007/433/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 iunie 2007 privind măsurile provizorii de urgență împotriva introducerii și propagării în Comunitate a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell [notificată cu numărul C(2007) 2496]

66

 

 

2007/434/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 iunie 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5 la păsările de curte din Republica Cehă [notificată cu numărul C(2007) 3120]  (1)

70

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top