Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:061:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 61, 28 februarie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 61

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
28 februarie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 202/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 203/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 958/2006 și (CE) nr. 38/2007 în scopul eliminării restituirilor la exportul către anumite destinații

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 204/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1483/2006 privind deschiderea unor invitații permanente de participare la licitație pentru revânzarea pe piața comunitară a cerealelor deținute de organismele de intervenție ale statelor membre

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 205/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 990/2006 în ceea ce privește cantitățile care fac obiectul unor invitații permanente de participare la licitație pentru exportul secarei deținute de agenția de intervenție germană

10

 

*

Regulamentul (CE) nr. 206/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2247/2003 de stabilire a normelor de aplicare, în sectorul cărnii de vită și de mânzat, a Regulamentului (CE) nr. 2286/2002 al Consiliului de stabilire a regimului aplicabil produselor agricole și mărfurilor care rezultă din transformarea lor, originare din statele din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP)

15

 

*

Regulamentul (CE) nr. 207/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de stabilire a valorii ajutorului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului pentru depozitarea privată a untului și a smântânii și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2771/1999

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 208/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, ca urmare a aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană

19

 

*

Regulamentul (CE) nr. 209/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

21

 

*

Regulamentul (CE) nr. 210/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 privind termenul de valabilitate a licențelor de export cu stabilirea în avans a restituirii în sectorul laptelui și produselor lactate

23

 

*

Regulamentul (CE) nr. 211/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele pentru emitenții care au o evidență financiară complexă sau care și-au asumat un angajament financiar important (1)

24

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/138/CE

 

*

Decizia Consiliului din 22 februarie 2007 privind încheierea Acordului sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Islanda privind acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European

28

Acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Islanda privind acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European

29

 

 

Comisie

 

 

2007/139/CE

 

*

Decizia Comisiei din 26 februarie 2007 privind autorizarea unei derogări temporare de la articolul 4 alineatul (3) și de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în ceea ce privește utilizarea și introducerea pe piață a HCFC-225cb pentru fabricarea fluoropolimerilor [notificată cu numărul C(2007) 556]

47

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția Comună 2007/140/PESC a Consiliului din 27 februarie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

49

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top