EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:253:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 253, 18 iulie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 253

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 66
18 iulie 2023


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2023/C 253/01

Rata de schimb a monedei euro – 17 iulie 2023

1

 

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

2023/C 253/02

Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind Recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind disciplinele care vizează comerțul digital cu Republica Coreea și cu Singapore (Textul integral al avizului poate fi consultat în engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD https://edps.europa.eu)

2

2023/C 253/03

Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind semnarea, încheierea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Madagascar și a protocolului de punere în aplicare a acestuia (2023-2027) (Textul integral al avizului poate fi consultat în (limbile) engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD https://edps.europa.eu)

4

2023/C 253/04

Rezumat al Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transferul de proceduri în materie penală (Textul integral al avizului poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPDhttps://edps.europa.eu)

6

2023/C 253/05

Rezumat al avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind Propunerea de directivă al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivelor 2009/102/CE și (UE) 2017/1132 în ceea ce privește extinderea și îmbunătățirea suplimentară a utilizării instrumentelor și proceselor digitale în domeniul dreptului societăților comerciale (Textul integral al avizului poate fi consultat în engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD https://edps.europa.eu)

8

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2023/C 253/06

Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public ( 1 )

10


 

V   Anunțuri

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2023/C 253/07

Publicarea unei cereri de modificare la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, în temeiul articolului 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

11

2023/C 253/08

Publicarea documentului unic modificat ca urmare a aprobării unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

25

2023/C 253/09

Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

27

2023/C 253/10

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

32


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 

Top