EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:032:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 32, 27 ianuarie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 32

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 66
27 ianuarie 2023


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2022-2023
Ședințele dintre 22 și 23 iunie 2022
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Joi, 23 iunie 2022

2023/C 32/01

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la statutul de țară candidată al Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei (2022/2716(RSP))

2

2023/C 32/02

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele de transformare DP4114, MON 810, MIR604 și NK603 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D081155/01 – 2022/2694(RSP))

6

2023/C 32/03

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/797 a Comisiei din 19 mai 2022 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic NK603 × T25 × DAS-40278-9 și subcombinația sa T25 × DAS-40278-9, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D080148/03 – 2022/2713(RSP))

14

2023/C 32/04

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la exploatarea forestieră ilegală în UE (2022/2523(RSP))

20

2023/C 32/05

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) (2022/2002(INI))

28

2023/C 32/06

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență (2021/2251(INI))

42

2023/C 32/07

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la punerea în aplicare a unor măsuri de incluziune în cadrul Erasmus+ 2014-2020 (2021/2009(INI))

58

2023/C 32/08

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la Raportul Comisiei pe 2021 privind Muntenegru (2021/2247(INI))

63

2023/C 32/09

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la viitorul relațiilor comerciale dintre UE și Africa (2021/2178(INI))

74

2023/C 32/10

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la viitorul politicii UE în domeniul investițiilor internaționale (2021/2176(INI))

96


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 22 iunie 2022

2023/C 32/11

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 22 iunie 2022 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a Regulamentului (UE) 2015/757 (COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211(COD))

108

2023/C 32/12

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 22 iunie 2022 referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice (COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

250

2023/C 32/13

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 22 iunie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon (COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

320

 

Joi, 23 iunie 2022

2023/C 32/14

P9_TA(2022)0250
Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat în cadrul FEADR ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepțional și temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia (COM(2022)0242 – C9-0185/2022 – 2022/0166(COD))
P9_TC1-COD(2022)0166
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia

399

2023/C 32/15

P9_TA(2022)0251
Înmagazinarea gazelor ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))
P9_TC1-COD(2022)0090
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1938 și (CE) nr. 715/2009 în ceea ce privește înmagazinarea gazelor

400

2023/C 32/16

P9_TA(2022)0252
Certificatul digital al UE privind COVID – cetățenii Uniunii ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))
P9_TC1-COD(2022)0031
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19

401

2023/C 32/17

P9_TA(2022)0253
Certificatul digital al UE privind COVID – resortisanții țărilor terțe ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD))
P9_TC1-COD(2022)0030
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19

402

2023/C 32/18

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2022 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022 – finanțarea costurilor de primire a persoanelor care fug din Ucraina (09095/2022 – C9-0182/2022 – 2022/0126(BUD))

403

2023/C 32/19

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Franței – EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022)0201 – C9-0170/2022 – 2022/0143(BUD))

405

2023/C 32/20

Rezoluția Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Greciei – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing (COM(2022)0248 – C9-0190/2022 – 2022/0170(BUD))

409

2023/C 32/21

Decizia Parlamentului European din 23 iunie 2022 privind numirea lui Stephanus Abraham Blok ca membru al Curții de Conturi (C9-0150/2022 – 2022/0805(NLE))

414

2023/C 32/22

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (14207/2021 – C9-0478/2021 – 2021/0336(NLE))

415

2023/C 32/23

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială (13494/2021 – C9-0465/2021 – 2021/0208(NLE))

416


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top