EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:024:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 24, 23 ianuarie 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 24

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 66
23 ianuarie 2023


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2023/C 24/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2023/C 24/02

Cauza C-24/20: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 noiembrie 2022 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare – Decizia (UE) 2019/1754 – Aderarea Uniunii Europene la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice – Articolul 3 alineatul (1) TFUE – Competența exclusivă a Uniunii – Articolul 207 TFUE – Politica comercială comună – Aspecte comerciale ale proprietății intelectuale – Articolul 218 alineatul (6) TFUE – Dreptul de inițiativă al Comisiei Europene – Modificare de către Consiliul Uniunii Europene a propunerii Comisiei – Articolul 293 alineatul (1) TFUE – Aplicabilitate – Articolul 4 alineatul (3), articolul 13 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (2) TUE – Articolul 2 alineatul (1) TFUE – Principiile atribuirii competențelor, echilibrului instituțional și cooperării loiale]

2

2023/C 24/03

Cauzele conexate C-37/20 și C-601/20: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 noiembrie 2022 (cereri de decizie preliminară formulate de Tribunal d'arrondissement de Luxembourg – Luxemburg) – WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20)/Luxembourg Business Registers [Trimitere preliminară – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului – Directiva (UE) 2018/843 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 – Modificare adusă articolului 30 alineatul (5) primul paragraf litera (c) din această ultimă directivă – Accesul oricărui membru al publicului larg la informațiile privind beneficiarii reali – Validitate – Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Respectarea vieții private și de familie – Protecția datelor cu caracter personal]

3

2023/C 24/04

Cauza C-638/20: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Överklagandenämnden för studiestöd – Suedia) – MCM/Centrala studiestödsnämnden [Trimitere preliminară – Libera circulație a persoanelor – Articolul 45 TFUE – Egalitate de tratament – Avantaje sociale – Regulamentul (UE) nr. 492/2011 – Articolul 7 alineatul (2) – Ajutor financiar pentru studii superioare în alt stat membru – Condiția privind reședința – Condiția alternativă de integrare socială pentru studenții nerezidenți – Situația unui student resortisant al statului care acordă sprijinul și rezident de la naștere în statul în care se efectuează studii]

4

2023/C 24/05

Cauza C-69/21: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag – Țările de Jos) – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Articolele 4, 7 și 19 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante – Respectarea vieții private și de familie – Protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare – Drept de ședere pentru motive medicale – Standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – Directiva 2008/115/CE – Resortisant al unei țări terțe care suferă de o boală gravă – Tratament medical prin care se urmărește atenuarea durerii – Tratament indisponibil în țara de origine – Condiții în care îndepărtarea trebuie să fie amânată)

4

2023/C 24/06

Cauza C-90/21 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 24 noiembrie 2022 – Vincent Thunus și alții/Banca Europeană de Investiții (BEI) [Recurs – Funcție publică – Personalul Băncii Europene de Investiții (BEI) – Remunerație – Ajustare anuală a salariilor – Acțiune în anulare și în despăgubire]

6

2023/C 24/07

Cauza C-91/21 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 24 noiembrie 2022 – Vincent Thunus și alții/Banca Europeană de Investiții (BEI) [Recurs – Funcție publică – Personalul Băncii Europene de Investiții (BEI) – Remunerație – Ajustare anuală a salariilor – Acțiune în anulare și în despăgubire]

6

2023/C 24/08

Cauza C-166/21: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 24 noiembrie 2022 – Comisia Europeană/Republica Polonă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Accize la alcool și la băuturile alcoolice – Directiva 92/83/CEE – Scutire de accize armonizată – Alcool etilic utilizat pentru fabricarea de medicamente – Articolul 27 alineatul (1) litera (d) – Scutire condiționată de plasarea alcoolului sub regim suspensiv de accize – Imposibilitatea de a obține rambursarea accizei achitate – Principiul proporționalității]

7

2023/C 24/09

Cauza C-259/21: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 24 noiembrie 2022 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare – Politica comună în domeniul pescuitului – Regulamentul (UE) 2021/92 – Stabilirea, pentru anul 2021, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii Europene, și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia – Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice – Articolele 15-17 și 20 și articolul 59 al doilea paragraf – Articolul 43 alineatul (3) TFUE – Abuz de putere – Principiul cooperării loiale]

7

2023/C 24/10

Cauza C-289/21: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – IG/Varhoven administrativen sad (Trimitere preliminară – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Protecție jurisdicțională efectivă – Normă de procedură națională care prevede că o acțiune prin care se contestă conformitatea unei dispoziții naționale cu dreptul Uniunii este lipsită de obiect în cazul în care dispoziția este abrogată în cursul procedurii)

8

2023/C 24/11

Cauza C-296/21: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus – Finlanda) – Procedură inițiată de A [Trimitere preliminară – Controlul achiziționării și deținerii de arme de foc – Directiva 91/477/CEE – Secțiunea III din anexa I – Standarde și tehnici de dezactivare – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403 – Verificarea și certificarea dezactivării armelor de foc – Articolul 3 – Entitate de control autorizată de o autoritate națională – Eliberare a unui certificat de dezactivare – Entitate care nu figurează pe lista publicată de Comisia Europeană – Transferul armelor de foc dezactivate în interiorul Uniunii Europene – Articolul 7 – Recunoaștere reciprocă]

8

2023/C 24/12

Cauza C-302/21: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castelló de la Plana – Spania) – Casilda/Banco Cetelem SA (Trimitere preliminară – Litigiu principal rămas fără obiect – Nepronunțare asupra fondului)

9

2023/C 24/13

Cauza C-358/21: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Belgia) – Tilman SA/Unilever Supply Chain Company AG (Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Convenția de la Lugano II – Clauză atributivă de competență – Condiții de formă – Clauză cuprinsă în condițiile generale – Condiții generale care pot fi consultate și imprimate plecând de la un hiperlink menționat într-un contract încheiat în scris – Consimțământul părților)

10

2023/C 24/14

Cauza C-458/21: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Kúria – Ungaria) – CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 132 alineatul (1) litera (c) – Scutiri pentru anumite activități de interes general – Prestarea de îngrijiri medicale în cadrul profesiunilor medicale și paramedicale – Serviciu utilizat de o societate de asigurări pentru verificarea exactității diagnosticului unei boli grave, precum și căutarea și furnizarea celor mai bune îngrijiri medicale și tratamente posibile în străinătate]

11

2023/C 24/15

Cauza C-596/21: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Nürnberg – Germania) – A/Finanzamt M [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 167 și 168 – Dreptul de deducere a TVA-ului achitat în amonte – Principiul interzicerii fraudei – Lanț de livrări – Refuzarea dreptului de deducere în caz de fraudă – Persoană impozabilă – Al doilea dobânditor al unui bun – Fraudă privind o parte din TVA-ul datorat la prima achiziție – Întinderea refuzului dreptului de deducere]

11

2023/C 24/16

Cauza C-658/21: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Belgia) – VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), fostă VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR)/Vlaams Gewest [Trimitere preliminară – Procedură de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale – Directiva (UE) 2015/1535 – Noțiunea de „reglementare tehnică” – Articolul 1 alineatul (1) – Reglementare națională care interzice utilizarea pesticidelor care conțin glifosat de către particulari pe terenuri de uz privat – Articolul 5 alineatul (1) – Obligația statelor membre de a comunica Comisiei Europene orice proiect de reglementare tehnică]

12

2023/C 24/17

Cauza C-691/21: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 24 noiembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Cafpi SA, Aviva assurances SA/Enedis SA [Trimitere preliminară – Directiva 85/374/CEE – Articolul 3 – Răspunderea pentru produsele cu defect – Noțiunea de „producător” – Operatorul unei rețele de distribuție de energie electrică care modifică nivelul de tensiune al energiei electrice în vederea distribuirii sale]

13

2023/C 24/18

Cauza C-333/19: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 21 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Bruxelles – Belgique) – DA / Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) și alții și FC și alții/ Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) și alții (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Ajutoare de stat – Articolele 107 și 108 TFUE – Tratat bilateral de investiții – Clauză de arbitraj – România – Hotărâre arbitrală prin care se acordă despăgubiri – Decizie a Comisiei Europene prin care această plată este declarată drept ajutor de stat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea ei – Executare silită a hotărârii arbitrale în fața instanței dintr-un alt stat membru decât statul membru destinatar al deciziei – Încălcarea dreptului Uniunii – Articolul 19 TUE – Articolele 267 și 344 TFUE – Autonomia dreptului Uniunii)

14

2023/C 24/19

Cauza C-49/20: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 5 octombrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Rayonen sad – Pazardzhik – Bulgaria) – SF/Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv [Trimitere preliminară – Articolele 53 și 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Directiva (UE) 2015/849 – Domeniu de aplicare – Reglementare națională care impune efectuarea plăților care depășesc o anumită limită exclusiv prin virament sau prin depozit într-un cont de plăți]

14

2023/C 24/20

Cauzele conexate C-650/20 și C-651/20: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 12 octombrie 2022 (cereri de decizie preliminară formulate de Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie – Polonia) – R1, R2 (C-650/20)/O1, O2 (C-650/20) și C (C-651/20)/T, O (C-651/20) (Radiere)

15

2023/C 24/21

Cauza C-307/21: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 27 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Kleve – Germania) – AB și alții/Ryanair DAC [Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Transporturi aeriene – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Norme comune în materie de compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor – Articolul 5 alineatul (1) litera (c) – Drept de compensare în eventualitatea anulării zborurilor – Contract de transport încheiat prin intermediul unei agenții de turism online – Informații cu privire la anularea zborurilor comunicate prin intermediul adresei de e-mail generate automat de agenția de turism – Lipsa unor informații efective ale pasagerului]

16

2023/C 24/22

Cauza C-374/21: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 20 octombrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)/AB, CD, EF [„Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) și articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 – Resurse proprii ale Uniunii Europene – Protecția intereselor financiare ale Uniunii – Urmărirea în justiție a abaterilor – Articolul 4 – Adoptarea unor măsuri administrative – Articolul 3 alineatul (1) – Termenul de prescripție a acțiunii – Expirare – Invocabilitate în cadrul procedurii de recuperare silită – Articolul 3 alineatul (2) – Termen de aplicare – Aplicabilitate – Momentul de la care începe să curgă termenul – Întrerupere și suspendare”]

16

2023/C 24/23

Cauza C-777/21: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 19 octombrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Napoli – Italia) – VB/Comune di Portici (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Articolul 49 TFUE – Libertatea de stabilire – Articolul 56 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Circulație rutieră – Înmatricularea și impozitarea autovehiculelor – Vehicul înmatriculat într-un stat membru – Conducător auto cu reședința în statul membru de înmatriculare a vehiculului și în alt stat membru – Reglementare a unui stat membru care interzice persoanelor având reședința pe teritoriul acestuia de mai mult de 60 de zile să circule în acest stat membru cu un vehicul înmatriculat în străinătate)

17

2023/C 24/24

Cauza C-235/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Nacional (Spania) la 5 aprilie 2022 – Procedură penală privind pe Abel

18

2023/C 24/25

Cauza C-295/22 P: Recurs introdus la 4 mai 2022 de Luis Miguel Novais împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șasea) din 4 martie 2022 în cauza T-66/22, Novais/Portugalia

19

2023/C 24/26

Cauza C-324/22 P: Recurs introdus la 9 mai 2022 de Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a zecea) din 8 martie 2022 în cauza T-431/21, UNIS/Comisia

19

2023/C 24/27

Cauza C-571/22 P: Recurs introdus la 25 august 2022 de Unite the Union împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 22 iunie 2022 în cauza T-739/20, Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD)

20

2023/C 24/28

Cauza C-577/22 P: Recurs introdus la 31 august 2022 de Munich, S.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 22 iunie 2022 în cauza T-502/20, Munich/EUIPO – Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

20

2023/C 24/29

Cauza C-597/22 P: Recurs introdus la 16 septembrie 2022 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 6 iulie 2022 în cauza T-408/21, HB/Comisia Europeană

20

2023/C 24/30

Cauza C-603/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Słupsku (Polonia) la 19 septembrie 2022 – Procedură penală împotriva lui M.S., J.W. și M.P.

21

2023/C 24/31

Cauza C-612/22 P: Recurs introdus la 23 septembrie 2022 de Tigercat International Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 13 iulie 2022 în cauza T-251/21, Tigercat International Inc./EUIPO

24

2023/C 24/32

Cauza C-631/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spania) la 7 octombrie 2022 – J.M.A.R/C.N.N., SA

25

2023/C 24/33

Cauza C-632/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 10 octombrie 2022 – AB Volvo/Transsaqui S.L.

25

2023/C 24/34

Cauza C-633/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 11 octombrie 2022 – Real Madrid Club de Fútbol, AE /EE, Société Éditrice du Monde SA

26

2023/C 24/35

Cauza C-634/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski gradski sad (Bulgaria) la 10 octombrie 2022 – Procedură penală privind pe OT, PG, CR, VT, MD

27

2023/C 24/36

Cauza C-635/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Timişoara (România) la data de 11 octombrie 2022 – SC Assofrutti Rom S.R.L / Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara

28

2023/C 24/37

Cauza C-646/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 13 octombrie 2022 Compass Banca SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

28

2023/C 24/38

Cauza C-660/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 20 octombrie 2022 – Ente Cambiano Società cooperativa per azioni/Agenzia delle Entrate

29

2023/C 24/39

Cauza C-684/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichts Düsseldorf (Germania) la 8 noiembrie 2022 – S.Ö./Stadt Duisburg

30

2023/C 24/40

Cauza C-685/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichts Düsseldorf (Germania) la 8 noiembrie 2022 – N.Ö. și M.Ö./Stadt Wuppertal

30

2023/C 24/41

Cauza C-686/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichts Düsseldorf (Germania) la 8 noiembrie 2022 – M.S. și S.S./Stadt Krefeld

31

2023/C 24/42

Cauza C-452/21: Ordonanța președintelui Camerei a zecea a Curții din 5 octombrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Warszawie – Polonia) – J.K., B.K. /Przedsiębiorstwo Państwowe X

31

2023/C 24/43

Cauza C-581/21 P: Ordonanța președintelui Camera a noua a Curții din 6 octombrie 2022 – Ryanair DAC, Laudamotion GmbH/Comisia Europeană

32

2023/C 24/44

Cauza C-639/21: Ordonanța președintelui Camerei a doua a Curții din 16 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – PB/Geos SAS, Geos International Consulting Limited

32

2023/C 24/45

Cauza C-51/22: Ordonanța președintelui Curții din 13 octombrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Pesti Központi Kerületi Bíróság – Ungaria) – PannonHitel Pénzügyi Zrt./Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

32

 

Tribunalul

2023/C 24/46

Cauzele T-122/20 și T-123/20: Hotărârea Tribunalului din 16 noiembrie 2022 – Sciessent/Comisia [„Produse biocide – Substanțe active – Zeolit de argint și zeolit de argint și de cupru – Refuz al aprobării pentru tipurile de produse 2 și 7 – Articolul 4 și articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 – Eficacitate – Substanțe active destinate utilizării în articole tratate – Evaluarea eficacității articolelor tratate înseși – Competența Comisiei – Principiul nediscriminării – Securitate juridică – Încredere legitimă”]

33

2023/C 24/47

Cauzele conexate T-279/20 și T-288/20 și cauza T-283/20: Hotărârea Tribunalului din 23 noiembrie 2022 – CWS Powder Coatings și alții/Comisia [„Mediu și protecția sănătății umane – Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 – Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor – Regulamentul delegat (UE) 2020/217 – Clasificarea dioxidului de titan sub formă de pulbere care conține 1 % sau mai mult particule cu un diametru aerodinamic egal sau mai mic de 10 μm – Criterii de clasificare a unei substanțe ca fiind cancerigen – Fiabilitatea și acceptabilitatea studiilor – Substanță aptă intrinsec să provoace cancerul – Calculul supraîncărcării pulmonare cu particule – Erori vădite de apreciere”]

34

2023/C 24/48

Cauza T-469/20: Hotărârea Tribunalului din 16 noiembrie 2022 – Țările de Jos/Comisia [Ajutoare de stat – Lege neerlandeză care interzice utilizarea cărbunelui pentru producerea de energie electrică – Închiderea anticipată a unei centrale electrice pe cărbune – Acordarea unei despăgubiri – Decizie de a nu ridica obiecții – Decizie prin care despăgubirea este declarată compatibilă cu piața internă – Lipsa unei calificări exprese ca „ajutor de stat” – Acțiune în anulare – Act atacabil – Admisibilitate – Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/1589 – Securitate juridică]

35

2023/C 24/49

Cauza T-72/21: Hotărârea Tribunalului din 23 noiembrie 2022 – Bowden și Young/Europol [„Funcție publică – Agenți temporari – Personalul Europol – Retragerea Regatului Unit din Uniune – Pierderea cetățeniei unui stat membru – Rezilierea contractului – Articolul 47 litera (b) punctul (iii) din RAA – Cerere de derogare de la condiția de angajare prevăzută la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din RAA – Refuzul acordării unei derogări – Obligația de motivare – Dreptul de a fi ascultat – Durata procedurii administrative – Termen rezonabil – Încredere legitimă – Egalitate de tratament – Interesul serviciului – Obligația de solicitudine – Eroare vădită de apreciere”]

36

2023/C 24/50

Cauza T-512/21: Hotărârea Tribunalului din du 16 noiembrie 2022 – Epsilon Data Management/EUIPO – Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene figurativă EPSILON TECHNOLOGIES – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) și articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Natura utilizării – Formă care diferă prin elemente care nu aduc atingere caracterului distinctiv – Utilizare pentru serviciile pentru care a fost înregistrată marca”]

37

2023/C 24/51

Cauza T-796/21: Hotărârea Tribunalului din 16 noiembrie 2022 – Grupo Eig Multimedia/EUIPO – Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative FORO16 – Mărci ale Uniunii Europene figurative și verbale anterioare Cambio16, Energia16, Cambio16 radio – Mărci naționale figurative și verbale anterioare, Camb16, DEFENSA Y SEGURIDAD 16, CAMBIO16 DIGITAL, EVENTOS 16, Salón16 – Motiv relativ de refuz – Familie de mărci – Lipsa probelor – Lipsa riscului de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001)

37

2023/C 24/52

Cauza T-14/22: Hotărârea Tribunalului din 23 noiembrie 2022 – uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM) [„Marcă a Uniunii Europene – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală JET STREAM – Motive absolute de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

38

2023/C 24/53

Cauza T-672/21: Ordonanța Tribunalului din 8 noiembrie 2022 – Grupa „Lew”/EUIPO – Lechwerke (GRUPALEW.) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă GRUPALEW. – Marca națională figurativă anterioară LEW – Motive relative de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Dovada utilizării serioase – Articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 – Articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul delegat 2018/625 – Acțiune vădit nefondată”]

39

2023/C 24/54

Cauza T-161/22: Ordonanța Tribunalului din 7 noiembrie 2022 – Ortega Montero/Parlamentul [„Funcție publică – Reprezentarea personalului – Modificarea Regulamentului interior al Comitetului pentru personal al Parlamentului – Desemnarea reprezentanților personalului în organele statutare și administrative – Articolul 90 alineatul (2) din statut – Neadoptare a unei măsuri impuse de statut – Reclamație prealabilă în fața AIPN – Termene de introducere a acțiunii – Tardivitate – Inadmisibilitate”]

39

2023/C 24/55

Cauza T-231/22: Ordonanța Tribunalului din 8 noiembrie 2022 – Growth Finance Plus/EUIPO (doglover) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Eurioene verbale doglover – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Acțiune vădit nefondată”]

40

2023/C 24/56

Cauza T-232/22: Ordonanța Tribunalului din 8 noiembrie 2022 – Growth Finance Plus/EUIPO (catlover) [„Marcă a uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale catlover – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Acțiune vădit nefondată”]

41

2023/C 24/57

Cauza T-528/22 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 11 noiembrie 2022 – Belaruskali/Consiliul („Procedură privind măsurile provizorii – Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței”)

41

2023/C 24/58

Cauza T-623/22: Acțiune introdusă la 7 octombrie 2022 – SD/EMA

42

2023/C 24/59

Cauza T-625/22: Acțiune introdusă la 7 octombrie 2022 – Austria/Comisia

43

2023/C 24/60

Cauza T-628/22: Acțiune introdusă la 10 octombrie 2022 – Repasi/Comisia

45

2023/C 24/61

Cauza T-634/22: Acțiune introdusă la 10 octombrie 2022 – ZR/EUIPO

46

2023/C 24/62

Cauza T-678/22: Acțiune introdusă la – 8 noiembrie 2022 – van der Linde/AEPD

47

2023/C 24/63

Cauza T-681/22: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2022 – Spania/Comisia

48

2023/C 24/64

Cauza T-683/22: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2022 – Newalliance/Comisia

49

2023/C 24/65

Cauza T-684/22: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2022 – Norwood/Comisia

49

2023/C 24/66

Cauza T-685/22: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2022 – Lycatelcom/Comisia

50

2023/C 24/67

Cauza T-686/22: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2022 – Kingbird/Comisia

50

2023/C 24/68

Cauza T-687/22: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2022 – Standbycom/Comisia

51

2023/C 24/69

Cauza T-690/22: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2022 – Kiana/Comisia

51

2023/C 24/70

Cauza T-692/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Dabrezco Internacional/Comisia

52

2023/C 24/71

Cauza T-693/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Hilza/Comisia

52

2023/C 24/72

Cauza T-695/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Khayamedia/Comisia

53

2023/C 24/73

Cauza T-696/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Fratelli Cosulich/Comisia

53

2023/C 24/74

Cauza T-697/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Ommiacrest/Comisia

54

2023/C 24/75

Cauza T-698/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Swan Lake/Comisia

54

2023/C 24/76

Cauza T-699/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Seamist/Comisia

55

2023/C 24/77

Cauza T-701/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Pamastock Investments/Comisia

55

2023/C 24/78

Cauza T-702/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – TA/Comisia

56

2023/C 24/79

Cauza T-703/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Everblacks Towage/Comisia

57

2023/C 24/80

Cauza T-704/22: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2022 – Poppysle/Comisia

57

2023/C 24/81

Cauza T-709/22: Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2022 – Illumina/Comisia

58

2023/C 24/82

Cauza T-714/22: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2022 – Nutmark/Comisia

59

2023/C 24/83

Cauza T-715/22: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2022 – Piamark/Comisia

60

2023/C 24/84

Cauza T-718/22: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2022 – Eutelsat Madeira/Comisia

61

2023/C 24/85

Cauza T-722/22: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2022 – AFG/Comisia

61

2023/C 24/86

Cauza T-723/22: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2022 – Sonasurf Internacional și alții/Comisia

62

2023/C 24/87

Cauza T-727/22: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2022 – Odeon Cinemas Holdings/EUIPO – Academy of Motion Picture Arts and Sciences (OSCAR)

63

2023/C 24/88

Cauza T-728/22: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2022 – Industrias Lácteas Asturianas/EUIPO – Qingdao United Dairy (NAMLAC)

63

2023/C 24/89

Cauza T-729/22: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2022 – Complejo Agrícola Las Lomas/Comisia

64

2023/C 24/90

Cauza T-731/22: Acțiune introdusă la 24 noiembrie 2022 – Kozitsyn/Consiliul

65

2023/C 24/91

Cauza T-732/22: Acțiune introdusă la 24 noiembrie 2022 – Deripaska/Consiliul

66

2023/C 24/92

Cauza T-733/22: Acțiune introdusă la 24 noiembrie 2022 – Khudaynatov/Consiliul

67

2023/C 24/93

Cauza T-734/22: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2022 – Pumpyanskiy/Consiliul

67

2023/C 24/94

Cauza T-735/22: Acțiune introdusă la 25 novembre 2022 – Falqui/Parlamentul

68

2023/C 24/95

Cauza T-736/22: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2022 – Campofrio Food Group/EUIPO – Cerioti Holding (SNACK MI)

69

2023/C 24/96

Cauza T-737/22: Acțiune introdusă la 24 noiembrie 2022 – Pumpyanskaya/Consiliul

70

2023/C 24/97

Cauza T-738/22: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2022 – Rotenberg/Consiliul

70

2023/C 24/98

Cauza T-739/22: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2022 – Rashevsky/Consiliul

72

2023/C 24/99

Cauza T-740/22: Acțiune introdusă la 24 noiembrie 2022 – Pumpyanskiy/Consiliul

73

2023/C 24/100

Cauza T-741/22: Acțiune introdusă la 24 noiembrie 2022 – Ezubov/Consiliul

74

2023/C 24/101

Cauza T-742/22: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2022 – Mazepin/Consiliul

75

2023/C 24/102

Cauza T-744/22: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2022 – Tokareva/Consiliul

76

2023/C 24/103

Cauza T-745/22: Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2022 – DGNB/EUIPO (Reprezentarea unei linii albe curbate într-un pătrat de culoare închisă)

77

2023/C 24/104

Cauza T-746/22: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2022 – BIW Invest/EUIPO – New Yorker Marketing & Media International (COMPTON)

78

2023/C 24/105

Cauza T-747/22: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2022 – BIW Invest/EUIPO – New Yorker Marketing & Media International (Compton)

79

2023/C 24/106

Cauza T-748/22: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2022 – Kantor/Consiliul

80

2023/C 24/107

Cauza T-749/22: Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2022 – Parlamentul/Union Technique du Bâtiment și Argest

80

2023/C 24/108

Cauza T-753/22: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2022 – Andrea Nieß/EUIPO – Thema Products BV (Gartenlux)

81

2023/C 24/109

Cauza T-754/22: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2022 – Nieß /EUIPO – Terrasoverkapping-inkoop.nl (GARTENLÜX)

82

2023/C 24/110

Cauza T-755/22: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2022 – TG/Comisia

82

2023/C 24/111

Cauza T-756/22: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2022 – Roethig López/EUIPO – William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY)

83

2023/C 24/112

Cauza T-763/19: Ordonanța Tribunalului din 24 noiembrie 2022 – Ultra Electronics Holdings și alții/Comisia

84

2023/C 24/113

Cauza T-764/19: Ordonanța Tribunalului din 24 noiembrie 2022 – Keller Holdings/Comisia

84

2023/C 24/114

Cauza T-238/22: Ordonanța Tribunalului din 22 noiembrie 2022 – Narzieva/Consiliul

84


RO

 

Top