EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:424:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 424, 7 noiembrie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 424

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
7 noiembrie 2022


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2022/C 424/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2022/C 424/02

Cauzele conexate C-793/19 și C-794/19: Hotărârea Curții (Marea Camera) din 20 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht – Germania) – Bundesrepublik Deutschland/SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) [Trimitere preliminară – Prelucrarea datelor personale în sectorul comunicațiilor electronice – Confidențialitatea comunicațiilor – Furnizori de servicii de comunicații electronice – Păstrare generalizată și nediferențiată a datelor de transfer și a datelor de localizare – Directiva 2002/58/CE – Articolul 15 alineatul (1) – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 6, 7, 8 și 11, precum și articolul 52 alineatul (1) – Articolul 4 alineatul (2) TUE]

2

2022/C 424/03

Cauze conexate C-339/20 și C-397/20: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Procedurile penale privind pe VD (C-339/20), SR (C-397/20) [Trimitere preliminară – Piața unică a serviciilor financiare – Abuz de piață – Utilizări abuzive ale informațiilor privilegiate – Directiva 2003/6/CE – Articolul 12 alineatul (2) literele (a) și (d) – Regulamentul (UE) nr. 596/2014 – Articolul 23 alineatul (2) literele (g) și (h) – Competențe de supraveghere și de investigare ale Autorité des marchés financiers (AMF) – Obiectiv de interes general care urmărește protejarea integrității piețelor financiare ale Uniunii Europene și a încrederii publicului în instrumentele financiare – Posibilitatea AMF de a solicita înregistrări ale datelor de transfer deținute de un operator de servicii de comunicații electronice – Prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice – Directiva 2002/58/CE – Articolul 15 alineatul (1) – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7, 8 și 11, precum și articolul 52 alineatul (1) – Confidențialitatea comunicațiilor – Restrângeri – Legislație care prevede păstrarea generalizată și nediferențiată a datelor de transfer de către operatorii de servicii de comunicații electronice – Posibilitatea unei instanțe naționale de a limita efectele în timp ale unei declarații de nevaliditate privind dispoziții legislative naționale incompatibile cu dreptul Uniunii – Excludere]

3

2022/C 424/04

Cauzele conexate C-475/20 – C-482/20: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Admiral Gaming Network Srl și alții/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli și alții (Trimitere preliminară – Libertatea de stabilire – Restricții – Jocuri de noroc – Concesiuni de gestionare a jocurilor practicate pe aparate de joc – Legislație națională care impune o prelevare concesionarilor – Principiul protecției încrederii legitime)

4

2022/C 424/05

Cauze conexate C-518/20 și C-727/20: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht – Germania) – XP (C-518/20) și AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20)/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [„Trimitere preliminară – Politica socială – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Directiva 2003/88/CE – Articolul 7 alineatul (1) – Dreptul la concediu anual plătit – Invaliditate totală sau incapacitate de muncă din cauza unei boli intervenite în cursul unei perioade de referință – Reglementare națională care prevede pierderea drepturilor la concediu anual plătit la expirarea unei anumite perioade – Obligația angajatorului de a oferi lucrătorului posibilitatea de a și exercita dreptul la concediu anual plătit”]

5

2022/C 424/06

Cauza C-538/20: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof – Germania) – Finanzamt B/W AG (Trimitere preliminară – Libertatea de stabilire – Articolele 49 și 54 TFUE – Deducerea pierderilor definitive suferite de un sediu permanent nerezident – Stat care a renunțat la competența sa de impozitare în temeiul unei convenții pentru evitarea dublei impuneri – Caracterul comparabil al situațiilor)

6

2022/C 424/07

Cauze conexate C-619/20 P și C-620/20 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 septembrie 2022 – International Management Group (IMG)/Comisia Europeană (Recurs – Cooperare pentru dezvoltare – Execuția bugetului Uniunii în gestiune indirectă de către o organizație internațională – Decizia de a nu mai încredința sarcini de execuție bugetară unei entități ca urmare a îndoielilor cu privire la calitatea sa de organizație internațională – Acțiune în anulare – Executarea unei hotărâri de anulare – Autoritate de lucru judecat – Obligații și puteri ale autorului actului anulat – Act pregătitor – Admisibilitate – Cerere în reparație – Normă de drept ce are ca obiect conferirea de drepturi particularilor – Regulamentele financiare ale Uniunii – Obligația de diligență – Existența unei încălcări suficient de grave a acestei obligații – Examinare concretă de la caz la caz – Prejudiciu moral – Reparare adecvată și suficientă prin anularea actului nelegal – Prejudiciu material – Litigiu care nu este în stare de judecată – Trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului)

7

2022/C 424/08

Cauzele conexate C-14/21 și C-15/21: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 1 august 2022 (cereri de decizie preliminară formulate de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Italia) – Sea Watch eV/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 și C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21) [Trimitere preliminară – Activitate de căutare și de salvare a persoanelor aflate în pericol sau în dificultate pe mare, desfășurată de o organizație neguvernamentală (ONG) cu scop umanitar – Regimul aplicabil navelor – Directiva 2009/16/CE – Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării – Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare – Competențele și prerogativele statului de pavilion și, respectiv, ale statului portului – Inspecția și reținerea navelor]

8

2022/C 424/09

Cauza C-120/21: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht – Germania) – LB/TO (Trimitere preliminară – Politica socială – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Directive 2003/88/CE – Articolul 7 – Dreptul la concediu anual plătit – Indemnizație financiară pentru concediul neefectuat după încetarea raportului de muncă – Termen de prescripție de trei ani – Momentul de la care începe să curgă termenul – Informare adecvată a lucrătorului)

9

2022/C 424/10

Cauza C-159/21: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék – Ungaria) – GM/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ (Trimitere preliminară – Politica comună în materie de azil și de imigrare – Directiva 2011/95/UE – Standarde referitoare la condițiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară – Retragerea statutului – Directiva 2013/32/UE – Proceduri comune de acordare și de retragere a protecției internaționale – Atingere adusă securității naționale – Luare de poziție a unei autorități specializate – Acces la dosar)

10

2022/C 424/11

Cauza C-215/21: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria – Spania) – Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU (Trimitere preliminară – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Contract de credit revolving – Caracterul abuziv al clauzei referitoare la rata dobânzii remuneratorii – Acțiune formulată de un consumator având ca obiect constatarea nulității acestui contract – Satisfacere extrajudiciară a pretențiilor acestui consumator – Cheltuieli efectuate, care trebuie suportate de consumatorul menționat – Principiul efectivității – Reglementare națională care poate descuraja același consumator să își exercite drepturile conferite de Directiva 93/13/CEE)

11

2022/C 424/12

Cauze conexate C-245/21 și C-248/21: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht – Germania) – Bundesrepublik Deutschland reprezentată de Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat/MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21) [Trimitere preliminară – Regulamentul (UE) nr. 604/2013 – Determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională – Articolele 27 și 29 – Transferul persoanei în cauză către statul membru responsabil de examinarea cererii sale – Suspendarea transferului din cauza pandemiei de COVID 19 – Imposibilitatea efectuării transferului – Protecție jurisdicțională – Consecințe asupra termenului de transfer]

12

2022/C 424/13

Cauza C-330/21: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent – Belgia) – The Escape Center BVBA/Belgische Staat [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 98 – Posibilitatea statelor membre de a aplica o cotă redusă de TVA anumitor livrări de bunuri și prestări de servicii – Anexa III punctul 14 – Noțiunea „drepturi de utilizare a instalațiilor sportive” – Săli de sport – Îndrumare individuală sau de grup]

12

2022/C 424/14

Cauza C-335/21: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla – Spania) – Vicente/Delia [Trimitere preliminară – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE – Practici comerciale neloiale față de consumatori – Principiul efectivității – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Procedură sumară de plată a onorariilor de avocat – Caracter eventual abuziv al clauzelor conținute într-o convenție privind onorariile – Reglementare națională care nu prevede posibilitatea unui control exercitat de instanță – Articolul 4 alineatul (2) – Domeniul de aplicare al excepției – Directiva 2005/29/CE – Articolul 7 – Practică comercială înșelătoare – Contract încheiat între un avocat și clientul său, prin care i se interzice acestuia din urmă să se desisteze, fără știrea sau în pofida opiniei avocatului, sub sancțiunea unei penalități financiare]

13

2022/C 424/15

Cauza C-497/21: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 22 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht – Germania) – SI și alții/Bundesrepublik Deutschland [Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea – Politica privind azilul – Directiva 2013/32/UE – Procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale – Cerere de protecție internațională – Motive de inadmisibilitate – Articolul 2 litera (q) – Noțiunea de „cerere ulterioară” – Articolul 33 alineatul (2) litera (d) – Respingere de către un stat membru a unei cereri de protecție internațională ca fiind inadmisibilă pentru motivul respingerii unei cereri anterioare depuse de persoana interesată în Regatul Danemarcei – Decizie finală adoptată de Regatul Danemarcei]

14

2022/C 424/16

Cauza C-95/22: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 6 septembrie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Judecătoria Târgu-Mureş – România) – procedura inițiată de Delgaz Grid SA [„Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Articolul 82 TFUE – Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale – Dreptul la informare cu privire la acuzare – Directiva 2012/13/UE – Articolul 6 alineatul (1) – Domeniu de aplicare – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Protecție jurisdicțională efectivă – Contestație referitoare la durata excesivă a procedurii penale – Reglementare națională care permite introducerea unei asemenea contestații numai persoanelor care au calitatea de suspect sau de inculpat – Articolul 267 TFUE – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Necompetență vădită”]

15

2022/C 424/17

Cauza C-271/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil de Prud’hommes d’Agen (Franța) la 21 aprilie 2022 – XT/Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Cauza C-272/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil de Prud’hommes d’Agen (Franța) la 21 aprilie 2022 – KH/Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Cauza C-273/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil de Prud’hommes d’Agen (Franța) la 21 aprilie 2022 – BX/Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Cauza C-274/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil de Prud’hommes d’Agen (Franța) la 21 aprilie 2022 – FH/Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Cauza C-275/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil de Prud’hommes d’Agen (Franța) la 21 aprilie 2022 – NW/Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Cauza C-320/22 P: Recurs introdus la 12 mai 2022 de the airscreen company GmbH & Co. KG împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 7 martie 2022 în cauza T-382/21, the airscreen company GmbH & Co. KG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

19

2022/C 424/23

Cauza C-327/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croația) la 16 mai 2022 – Centar za restrukturiranje i prodaju/PROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Cauza C-338/22 P: Recurs introdus la 24 mai 2022 de Anna Hrebenyuk împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) 23 martie 2022 în cauza T-252/21, Anna Hrebenyuk/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

19

2022/C 424/25

Cauza C-342/22 P: Recurs introdus la 25 mai 2022 de Laboratorios Ern, SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 16 martie 2022 în cauza T-315/21, Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL)

20

2022/C 424/26

Cauza C-471/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria) la 13 iulie 2022 – Agentsia „Patna infrastruktura”/ Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa „Transport” 2007 – 2013 i direktor na direktsia „Koordinatsia na programi i proekti” v Ministerstvoto na transporta

20

2022/C 424/27

Cauza C-472/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) la 14 iulie 2022 – NO/Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Cauza C-501/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 22 iulie 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Cauza C-502/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 22 iulie 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Cauza C-503/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 22 iulie 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Cauza C-504/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 22 iulie 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Cauza C-505/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) la 25 iulie 2022 – Deco Proteste – Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Cauza C-508/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Braşov (România) la data de 27 iulie 2022 – KL, PO / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Cauza C-510/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (România) la data de 28 iulie 2022 – Romaqua Group SA / Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Cauza C-518/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 3 august 2022 – J.M.P./AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Cauza C-523/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) la 4 august 2022 – UT/SO

27

2022/C 424/37

Cauza C-531/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polonia) la 9 august 2022 – Getin Noble Bank și alții

28

2022/C 424/38

Cauza C-545/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Düsseldorf (Germania) la 15 august 2022 – Air Europa Lineas Aereas/VO, GR

29

2022/C 424/39

Cauza C-548/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Giudice di pace di Fondi (Italia) la 18 august 2022 – M.M./Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

29

2022/C 424/40

Cauza C-562/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rayonen sad Burgas (Bulgaria) la 25 august 2022 – JD/OB

30

2022/C 424/41

Cauza C-573/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 26 august 2022 – A, B și Asociația C/Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Cauza C-574/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofyiski gradski sad (Bulgaria) la 26 august 2022 – Procedură penală privind pe CI, VF, DY

32

2022/C 424/43

Cauza C-583/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 7 septembrie 2022 – Procedură penală privind pe MV

32

2022/C 424/44

Cauza C-588/22 P: Recurs introdus la 7 septembrie 2022 de Ryanair DAC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 22 iunie 2022 în cauza T-657/20, Ryanair/Comisia (Finnair II; Covid-19)

33

2022/C 424/45

Cauza C-599/22: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2022 – Comisia Europeană/Republica Elenă

34

2022/C 424/46

Cauza C-602/22 P: Recurs introdus la 16 septembrie 2022 de ABLV Bank AS, în lichidare împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 6 iulie 2022 în cauza T-280/18, ABLV Bank/SRB

34

2022/C 424/47

Cauza C-622/22: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2022 – Comisia Europeană/Republica Malta

36

 

Tribunalul

2022/C 424/48

Cauza T-500/22: Acțiune introdusă la 16 august 2022 – Vleuten Insects și New Generation Nutrition/Comisia

37

2022/C 424/49

Cauza T-550/22: Acțiune introdusă la 5 septembrie 2022 – QW/Comisia

38

2022/C 424/50

Cauza T-551/22: Acțiune introdusă la 5 septembrie 2022 – QY/Comisia

39

2022/C 424/51

Cauza T-553/22: Acțiune introdusă la 6 septembrie 2022 – RC/Comisia

39

2022/C 424/52

Cauza T-556/22: Acțiune introdusă la 8 septembrie 2022 – House Foods Group/CPVO (SK20)

40

2022/C 424/53

Cauza T-560/22: Acțiune introdusă la 5 septembrie 2022 – Fachverband Eisenhüttenschlacken/Comisia

40

2022/C 424/54

Cauza T-563/22: Acțiune introdusă la 2 septembrie 2022 – VP/Cedefop

42

2022/C 424/55

Cauza T-564/22: Acțiune introdusă la 13 septembrie 2022 – Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Reprezentarea unui cap de leu)

43

2022/C 424/56

Cauza T-566/22: Acțiune introdusă la 13 septembrie 2022 – Sports Group Denmark/EUIPO (ENDURANCE)

44

2022/C 424/57

Cauza T-576/22: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2022 – Bora Creations/EUIPO – True Skincare (TRUE SKIN)

44

2022/C 424/58

Cauza T-578/22: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2022 – EDPS/Parlamentul și Consiliul

45

2022/C 424/59

Cauza T-582/22: Acțiune introdusă la 16 septembrie 2022 – British Airways/Comisia

46

2022/C 424/60

Cauza T-587/22: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2022 – Crown Holdings and Crown Cork & Seal Deutschland/Comisia

47

2022/C 424/61

Cauza T-588/22: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2022 – Renco Valore/Comisia

48

2022/C 424/62

Cauza T-589/22: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2022 – Silgan Holdings și alții/Comisia

49

2022/C 424/63

Cauza T-590/22: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2022 – Cristescu/Comisia

50

2022/C 424/64

Cauza T-592/22: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2022 – Liquid Advertising/EUIPO – Liqui.do (Liquid+Arcade)

51

2022/C 424/65

Cauza T-599/22: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2022 – Hypo Vorarlberg Bank/SRB

51

2022/C 424/66

Cauza T-600/22: Acțiune introdusă la 26 septembrie 2022 – ST/Frontex

53

2022/C 424/67

Cauza T-605/22: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2022 – RT France/Consiliul

54


RO

 

Top