EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:152:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 152, 6 aprilie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 152

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
6 aprilie 2022


Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 565-a sesiune plenară a CESE — Interactio, 8.12.2021-9.12.2021

2022/C 152/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Oportunități de transformare digitală pentru întreprinderile de comerț cu amănuntul și avantajele sale pentru consumatorii europeni” (aviz din proprie inițiativă)

1

2022/C 152/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Măsuri dincolo de PIB pentru o redresare reușită și o economie a UE durabilă și rezilientă” (aviz din proprie inițiativă)

7

2022/C 152/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Rolul impozitului pe profit în guvernanța corporativă” (aviz din proprie inițiativă)

13

2022/C 152/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Voluntarii – cetățeni care construiesc viitorul Europei” (aviz din proprie inițiativă)

19

2022/C 152/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Cum garantăm locuri de muncă decente pentru tineri și asigurăm incluziunea tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare prin elaborarea adecvată a planurilor naționale de redresare” (aviz din proprie inițiativă)

27

2022/C 152/06

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Munca atipică și cooperativele de platforme în transformarea digitală a industriei” (aviz din proprie inițiativă)

38

2022/C 152/07

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Modul în care industriile mari consumatoare de resurse și de energie pot profita de Planul de redresare al UE în tranziția lor acceptabilă din punct de vedere social către decarbonizare și digitalizare” (aviz din proprie inițiativă)

44

2022/C 152/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Anticiparea schimbărilor structurale și sectoriale și remodelarea culturilor industriale – către noi frontiere de redresare și reziliență în diferitele părți ale Europei” (aviz din proprie inițiativă)

50

2022/C 152/09

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Un parteneriat transatlantic solid, bazat pe valorile comune ale democrației și statului de drept, esențial în abordarea provocărilor globale și în menținerea ordinii internaționale” (aviz din proprie inițiativă)

56

2022/C 152/10

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Alinierea strategiilor și activităților întreprinderilor din sectorul alimentar la obiectivele de dezvoltare durabilă pentru o redresare durabilă în urma pandemiei de COVID-19” (aviz din proprie inițiativă)

63


 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic şi Social European

 

A 565-a sesiune plenară a CESE — Interactio, 8.12.2021-9.12.2021

2022/C 152/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Orientări ale Comisiei Europene privind consolidarea Codului de bune practici privind dezinformarea [COM(2021) 262 final]

72

2022/C 152/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2020 [COM(2021) 373 final]

77

2022/C 152/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/53/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”[COM(2021) 547 final – 2021/0291 (COD)]

82

2022/C 152/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro și amânarea aplicării cerințelor pentru dispozitivele dezvoltate intern [COM(2021) 627 final – 2021/0323 (COD)]

85

2022/C 152/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului [COM(2021) 420 – 2021/0239 (COD)]; propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive (reformare) [COM(2021) 422 – 2021/0241 (COD)]; propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849 [COM(2021) 423 final – 2021/0250 (COD)]

89

2022/C 152/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă [COM (2021) 390 final]

97

2022/C 152/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind obligațiunile verzi europene”[COM(2021) 391 final – 2021/0191 (COD)]

105

2022/C 152/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și a Directivei 2014/59/UE în ceea ce privește tratamentul prudențial al grupurilor de instituții de importanță sistemică globală cu o strategie de rezoluție cu puncte de intrare multiple și o metodologie pentru subscrierea indirectă de instrumente eligibile în vederea îndeplinirii cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile [COM(2021) 665 final – 2021/0343 (COD)]

111

2022/C 152/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Primele concluzii desprinse în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2021) 380 final]

116

2022/C 152/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 [COM(2021) 634 final – 2021/0328 (COD)]

122

2022/C 152/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile și de abrogare a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului [COM(2021) 557 final – 2021/0218 (COD)]

127

2022/C 152/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică (reformare) [COM(2021) 558 final – 2021/0203 (COD)]

134

2022/C 152/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2021) 559 final – 2021/0223 (COD)] și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi [COM(2021) 560 final]

138

2022/C 152/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE [COM(2021) 562 final – 2021/0210 (COD)]

145

2022/C 152/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește contribuția sectorului aviației la obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii și punerea în aplicare în mod corespunzător a unei măsuri globale bazate pe piață [COM(2021) 552 final]

152

2022/C 152/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice [COM(2021) 568 – 2021/0206 (COD)]

158

2022/C 152/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile împotriva operatorilor de transport care facilitează sau se implică în traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți în legătură cu intrarea ilegală pe teritoriul Uniunii Europene [COM(2021) 753 – 2021/0387 (COD)]

166

2022/C 152/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Noua strategie a UE pentru păduri pentru 2030 [COM(2021) 572 final]

169

2022/C 152/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a Regulamentului (UE) 2015/757 [COM(2021) 551 final – 2021/0211 (COD)]; propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/1814 în ceea ce privește cantitatea de certificate care urmează să fie plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră până în 2030 [COM(2021) 571 final – 2021/0202 (COD)]

175

2022/C 152/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon [COM(2021) 564 final – 2021/0214 (COD)]

181

2022/C 152/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris [COM(2021) 555 final – 2021/0200 (COD)]

189

2022/C 152/32

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/841 în ceea ce privește domeniul de aplicare, simplificarea normelor de conformitate, stabilirea obiectivelor statelor membre pentru 2030 și angajamentul de a atinge în mod colectiv obiectivul de neutralitate climatică până în 2035 în sectorul exploatării terenurilor, al silviculturii și al agriculturii și a Regulamentului (UE) 2018/1999 în ceea ce privește îmbunătățirea monitorizării, a raportării, a urmăririi progreselor și a revizuirii [COM(2021) 554 final]

192

2022/C 152/33

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexelor IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți [COM(2021) 656 final – 2021/0340 (COD)]

197


RO

 

Top