EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:015:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 15, 12 ianuarie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 15

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
12 ianuarie 2022


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2021-2022
Ședințele dintre 17 și 21 mai 2021
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 18 mai 2021

2022/C 15/01

Rezoluția Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (2020/2087(INI))

2

2022/C 15/02

Rezoluția Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la realizarea obiectivelor în materie de obligații de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului (2019/2177(INI))

9

 

Miercuri, 19 mai 2021

2022/C 15/03

Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 conținând recomandări adresate Comisiei privind provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital (2020/2073(INL))

18

2022/C 15/04

Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual (2020/2017(INI))

28

2022/C 15/05

Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la o strategie europeană de integrare a sistemelor energetice (2020/2241(INI))

45

2022/C 15/06

Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la o strategie europeană pentru hidrogen (2020/2242(INI))

56

2022/C 15/07

Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației (2020/2116(INI))

70

2022/C 15/08

Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Turcia (2019/2176(INI))

81

2022/C 15/09

Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Muntenegru (2019/2173(INI))

100

2022/C 15/10

Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune (2020/2134(INI))

111

 

Joi, 20 mai 2021

2022/C 15/11

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la inversarea tendințelor demografice în regiunile Uniunii utilizând instrumentele politicii de coeziune (2020/2039(INI))

125

2022/C 15/12

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la efectele normelor UE asupra liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor: mobilitatea forței de muncă în interiorul UE ca instrument de corelare a nevoilor și competențelor de pe piața forței de muncă (2020/2007(INI))

137

2022/C 15/13

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la accelerarea progreselor și combaterea inegalităților în vederea eradicării SIDA ca amenințare la adresa sănătății publice până în 2030 (2021/2604(RSP))

151

2022/C 15/14

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la situația prizonierilor de război în urma celui mai recent conflict dintre Armenia și Azerbaidjan (2021/2693(RSP))

156

2022/C 15/15

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la situația din Haiti (2021/2694(RSP))

161

2022/C 15/16

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la situația din Ciad (2021/2695(RSP))

166

2022/C 15/17

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la contrasancțiunile adoptate de China împotriva unor entități din Uniune, deputați din Parlamentul European și parlamentari din UE (2021/2644(RSP))

170

2022/C 15/18

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la hotărârea CJUE din 16 iulie 2020 pronunțată în cauza C-311/18, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited și Maximillian Schrems („Schrems II”) (2020/2789(RSP))

176

2022/C 15/19

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și reziliență (2021/2703(RSP))

184

2022/C 15/20

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la răspunderea întreprinderilor pentru daunele aduse mediului (2020/2027(INI))

186

2022/C 15/21

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 privind noile căi de migrare legală a forței de muncă (2020/2010(INI))

196

2022/C 15/22

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea barierelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni (2020/2216(INI))

204

 

Vineri, 21 mai 2021

2022/C 15/23

Rezoluția Parlamentului European din 21 mai 2021 referitoare la protecția adecvată a datelor cu caracter personal de către Regatul Unit (2021/2594(RSP))

218


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Luni, 17 mai 2021

2022/C 15/24

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 mai 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 331/2014 (06164/1/2021 – C9-0137/2021 – 2018/0194(COD))

228

 

Marți, 18 mai 2021

2022/C 15/25

Decizia Parlamentului European din 18 mai 2021 privind referitoare la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (N9-0005/2021 – C9-0114/2021 – 2021/0900(NLE))

229

2022/C 15/26

Decizia Parlamentului European din 18 mai 2021 privind propunerea de numire a președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (N9-0022/2021 – C9-0163/2021 – 2021/0901(NLE))

230

2022/C 15/27

P9_TA(2021)0219
Fondul pentru o tranziție justă ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))
P9_TC1-COD(2020)0006
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 mai 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

231

2022/C 15/28

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) 2021/… de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 331/2014 (13255/2020 – C9-0017/2021 – 2018/0219(APP))

233

2022/C 15/29

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Cuba în temeiul articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (10637/2020 – C9-0097/2021 – 2020/0233(NLE))

234

2022/C 15/30

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (COM(2018)0603 – C9-0302/2020 – 2018/0310(NLE))

235

2022/C 15/31

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (06048/2020 – C9-0383/2020 – 2020/0024(NLE))

236

2022/C 15/32

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Islanda și Regatul Norvegiei (11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))

237

2022/C 15/33

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze și de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE (COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

238

2022/C 15/34

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

239

2022/C 15/35

Rezoluția Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

240

2022/C 15/36

Rezoluția Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofele naturale, precum și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei, Spaniei, Ungariei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))

244

2022/C 15/37

Rezoluția Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – finanțarea răspunsului la pandemia de COVID-19 și includerea unor ajustări și actualizări legate de adoptarea finală a cadrului financiar multianual (08145/2021 – C9-0155/2021 – 2021/0078(BUD))

247

2022/C 15/38

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 24 martie 2021 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1003/2013 și (UE) 2019/360 în ceea ce privește taxele anuale de supraveghere percepute de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe de la registrele centrale de tranzacții pentru 2021 (C(2021)01874 – 2021/2617(DEA))

249

2022/C 15/39

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 25 martie 2021 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc criteriile de definire a responsabilității de conducere, a funcțiilor de control, a unităților operaționale importante și a unui impact semnificativ asupra profilului de risc al unei unități operaționale, precum și criteriile de identificare a membrilor personalului sau a categoriilor de personal ale căror activități profesionale au asupra profilului de risc al instituției un impact la fel de semnificativ ca cel al membrilor personalului sau al categoriilor de personal menționate la articolul 92 alineatul (3) din directiva respectivă (C(2021)01906 – 2021/2618(DEA))

251

2022/C 15/40

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014 (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))

253

2022/C 15/41

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 (14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

255

 

Miercuri, 19 mai 2021

2022/C 15/42

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program (COM(2020)0320 – C9-0214/2020 – 2020/0141(NLE))

257

2022/C 15/43

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 (14146/1/2020 – C9-0134/2021 – 2018/0190(COD))

267

2022/C 15/44

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare (05628/2/2021 – C9-0152/2021 – 2018/0328(COD))

269

2022/C 15/45

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2013 (06116/1/2021 – C9-0179/2021 – 2018/0233(COD))

270

 

Joi, 20 mai 2021

2022/C 15/46

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 20 mai 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

272

2022/C 15/47

Rezoluția Parlamentului European din 20 mai 2021 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

290


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top