EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:471:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 471, 22 noiembrie 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 471

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
22 noiembrie 2021


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2021/C 471/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

 

Tribunalul

2021/C 471/02

Alegerea președintelui Camerei a treia

2


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2021/C 471/03

Cauza C-337/19 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 septembrie 2021 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei, Magnetrol International, Irlanda [Recurs – Ajutoare de stat – Schemă de ajutoare pusă în aplicare de Regatul Belgiei – Scutire aplicabilă profitului excedentar – Decizie fiscală anticipată (tax ruling) – Practică administrativă constantă – Regulamentul (UE) 2015/1589 – Articolul 1 litera (d) – Noțiunea de „schemă de ajutoare” – Noțiunea de „act” – Noțiunea de „măsuri suplimentare de punere în aplicare” – Definirea beneficiarilor „în mod general și abstract” – Recurs incident – Admisibilitate – Autonomia fiscală a statelor membre]

3

2021/C 471/04

Cauza C-410/19: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom – Regatul Unit) – The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd [Trimitere preliminară – Agenți comerciali independenți – Directiva 86/653/CE – Articolul 1 alineatul (2) – Noțiunea de „agent comercial” – Furnizarea de programe informatice către clienți în format electronic – Acordarea unei licențe perpetue de utilizare – Noțiunile de „vânzare” și „mărfuri”]

4

2021/C 471/05

Cauza C-850/19 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 16 septembrie 2021 – FVE Holýšov I s. r. o. și alții/Comisia Europeană, Republica Cehă, Regatul Spaniei, Republica Cipru, Republica Slovacă (Recurs – Ajutoare de stat – Schemă de ajutor pentru energia din surse regenerabile – Decizie prin care schema de ajutor este declarată compatibilă cu piața internă – Acțiune în anulare)

4

2021/C 471/06

Cauza C-21/20: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 16 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – Balgarska natsionalna televizia/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP [Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Domeniu de aplicare – Articolul 2 alineatul (1) litera (c) – Prestare de servicii efectuată cu titlu oneros – Excluderea serviciilor mass-media audiovizuale oferite telespectatorilor finanțate printr-o subvenție publică și care nu dau naștere niciunei remunerații din partea telespectatorilor – Articolul 168 – Drept de deducere – Persoană impozabilă care efectuează atât operațiuni taxabile, cât și operațiuni care nu intră în domeniul de aplicare al TVA-ului]

5

2021/C 471/07

Cauza C-144/20: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Administratīvā rajona tiesa – Letonia) – AS „LatRailNet”, „Latvijas dzelzceļš” VAS/Valsts dzelzceļa administrācija (Trimitere preliminară – Transport feroviar – Directiva 2012/34/UE – Articolele 32 și 56 – Tarifarea infrastructurii feroviare – Independența administratorului de infrastructură – Funcțiile organismului de reglementare – Noțiunea de „competitivitate optimă a segmentelor pieței feroviare” – Drept exclusiv pe un segment feroviar – Operator de serviciu public)

6

2021/C 471/08

Cauzele conexate C-208/20 și C-256/20: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 9 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Sofiyski Rayonen sad) – Bulgaria) – „Toplofikatsia Sofia” EAD, „CHEZ Elektro Bulgaria” AD, „Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia” EOOD (C-208/20) și „Toplofikatsia Sofia” EAD (C-256/20) [Trimitere preliminară – Articolul 20 alineatul (2) litera (a) TFUE – Articolul 47 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 – Cooperarea dintre instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială – Articolul 1 alineatul (1) litera (a) – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Competență judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Articolul 5 alineatul (1) – Creanțe neachitate – Decizii judecătorești – Somație de plată – Notificare – Debitor care are reședința la o adresă necunoscută într-un alt stat membru decât cel al instanței sesizate]

7

2021/C 471/09

Cauza C-277/20: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 9 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – Procedură inițiată de UM [Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Succesiuni – Regulamentul (UE) nr. 650/2012 – Articolul 3 alineatul (1) litera (b) – Noțiunea de „pact asupra unei succesiuni viitoare” – Domeniu de aplicare – Contract translativ de proprietate pentru cauză de moarte – Articolul 83 alineatul (2) – Alegerea legii aplicabile – Dispoziții tranzitorii]

8

2021/C 471/10

Cauza C-294/20: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 9 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Nacional – Spania) – GE Auto Service Leasing GMBH/Tribunal Económico Administrativo Central [Trimitere preliminară – Armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – A opta directivă 79/1072/CEE – Articolele 3, 6 și 7 – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Persoanele impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării – Refuz al rambursării TVA-ului achitat în amonte – Documente care justifică dreptul de rambursare – Neprezentarea documentelor justificative în termenele stabilite]

8

2021/C 471/11

Cauza C-341/20: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 16 septembrie 2021 – Comisia Europeană/Republica Italiană [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 258 TFUE – Directiva 2003/96/CE – Impozitarea produselor energetice și a electricității – Articolul 14 alineatul (1) litera (c) – Scutirea produselor energetice utilizate drept combustibil pentru navigație pe apele Uniunii Europene – Scutire acordată numai ambarcațiunilor private de agrement care fac obiectului unui contract de navlosire]

9

2021/C 471/12

Cauza C-406/20: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 9 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Köln – Germania) – Phantasialand/Finanzamt Brühl [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 98 – Posibilitatea statelor membre de a aplica o cotă redusă de TVA anumitor livrări de bunuri și prestări de servicii – Anexa III punctul 7 – Dreptul de intrare în parcuri de distracții și la târguri – Principiul neutralității fiscale – Prestații realizate de furnizori de agrement ficși și de furnizori de agrement itineranți – Comparabilitate – Context – Punctul de vedere al consumatorului mediu – Expertiză judiciară]

10

2021/C 471/13

Cauza C-422/20: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 9 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Köln – Germania) – RK/CR [Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Succesiuni – Regulamentul (UE) nr. 650/2012 – Articolul 6 litera (a) – Declinare de competență – Articolul 7 litera (a) – Competență judiciară – Control de către instanța sesizată ulterior – Articolul 22 – Alegerea legii aplicabile – Articolul 39 – Recunoaștere reciprocă – Articolul 83 alineatul (4) – Dispoziții tranzitorii]

10

2021/C 471/14

Cauza C-449/20: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 9 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Real Vida Seguros SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Trimitere preliminară – Fiscalitate – Articolul 63 TFUE – Libera circulație a capitalurilor – Impozit pe venit – Dividende aferente unor acțiuni cotate – Avantaj fiscal rezervat dividendelor aferente unor acțiuni cotate pe piața bursieră națională – Diferență de tratament – Criteriu de diferențiere obiectiv – Restricție – Articolul 65 TFUE – Situații comparabile în mod obiectiv – Justificare – Obiectiv de natură pur economică)

11

2021/C 471/15

Cauza C-173/19 P: Ordonanța Curții (Camera întâi) din 3 septembrie 2021 – Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH/Comisia Europeană, Regatul Danemarcei (Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Acțiune în anulare – Ajutoare de stat – Finanțare publică a legăturii fixe de transport feroviar și rutier peste strâmtoarea Fehmarn – Ajutoare individuale – Act care nu este supus căilor de atac – Act pur confirmativ – Act pregătitor)

12

2021/C 471/16

Cauza C-387/20: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 1 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Zastępca notarialny w Krapkowicach Marcin Margoński, în numele Justyna Gawlica, Notariusz w Krapkowicach – Krapkowice – Polonia) – Procedură inițiată de OKR [Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Articolul 267 TFUE – Reprezentant al unui notar – Noțiunea de „instanță” – Criterii – Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară]

12

2021/C 471/17

Cauza C-706/20: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 3 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Regatul Unit) – Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Tariful vamal comun – Clasificare tarifară – Nomenclatura combinată – Pozițiile 6212 și 9021 – Sutiene post – mastectomie – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1167 – Noțiunea de „accesorii” – Interpretarea Hotărârii din 19 decembrie 2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142)]

13

2021/C 471/18

Cauza C-131/21: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 1 septembrie 2021 (Cerere de decizie preliminară introdusă de Budai Központi Kerületi Bíróság – Ungaria) – Procedură penală privind pe KI [Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Principiul ne bis in idem – Cumul de sancțiuni – Natura unei sancțiuni aplicate de poliție – Punere în aplicare a dreptului național – Lipsa unei legături cu dreptul Uniunii – Necompetență vădită a Curții]

14

2021/C 471/19

Cauza C-540/20 P: Recurs introdus la 23 octombrie 2020 de FL Brüterei M-V GmbH împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 20 august 2020 în cauza T-755/18, FL Brüterei M-V GmbH și alții/Comisia Europeană

14

2021/C 471/20

Cauza C-176/21 P: Recurs introdus la 22 martie 2021 de Johann A. Löning împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera întâi) din 20 ianuarie 2021 în cauza T-543/20, Johann A. Löning/Uniunea Europeană reprezentată de Comisia Europeană

14

2021/C 471/21

Cauza C-236/21 P: Recurs introdus la 12 aprilie 2021 de sprd.net AG împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a noua) din 12 februarie 2021 în cauza T-19/21, sprd.net AG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) – Shirtlabor

15

2021/C 471/22

Cauza C-361/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croația) la 8 iunie 2021 – IC/PET-PROM d.o.o.

15

2021/C 471/23

Cauza C-418/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) la 9 iulie 2021 – Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb eV

16

2021/C 471/24

Cauza C-426/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 13 iulie 2021 – Ocilion IPTV Technologies GmbH/Seven.One Entertainment Group GmbH, Puls 4 TV GmbH & Co. KG

16

2021/C 471/25

Cauza C-458/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 22 iulie 2021 – CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

18

2021/C 471/26

Cauza C-472/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 2 august 2021 – Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG/Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

18

2021/C 471/27

Cauza C-477/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Miskolci Törvényszék (Ungaria) la 3 august 2021 – IH/MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

19

2021/C 471/28

Cauza C-482/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Törvényszék (Ungaria) la 5 august 2021 – Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

20

2021/C 471/29

Cauza C-486/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) la 9 august 2021 – SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o./Mestna občina Ljubljana

20

2021/C 471/30

Cauza C-492/21 P: Recurs introdus la 9 august 2021 de Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 2 iunie 2021 în cauza T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Comisia Europeană

23

2021/C 471/31

Cauza C-495/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 12 august 2021 – L. GmbH/Republica Federală Germania

25

2021/C 471/32

Cauza C-496/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 12 august 2021 – H. Ltd./Republica Federală Germania

25

2021/C 471/33

Cauza C-512/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Törvényszék (Ungaria) la 17 august 2021 – Aquila Part Prod Com S.A./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

26

2021/C 471/34

Cauza C-517/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 20 august 2021 – Laudamotion GmbH/TG, QN, AirHelp Germany GmbH

27

2021/C 471/35

Cauza C-556/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 10 septembrie 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.N., S.S. și J.Y.

28

2021/C 471/36

Cauza C-567/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 15 septembrie 2021 – BNP Paribas SA/TR

29

2021/C 471/37

Cauza C-576/21 P: Recurs introdus la 17 septembrie 2021 de Ana Carla Mendes de Almeida împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 8 iulie 2021 în cauza T-75/21, Ana Carla Mendes de Almeida/Consiliul Uniunii Europene

29

2021/C 471/38

Cauza C-500/19: Ordonanța președintelui Curții din 24 august 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC, Google Austria GmbH

31

2021/C 471/39

Cauza C-806/19 P: Ordonanța președintelui Curții din 1 septembrie 2021 – Comisia Europeană/HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe, fostă HSBC France

31

2021/C 471/40

Cauza C-919/19: Ordonanța președintelui Camerei a patra a Curții din 13 august 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – Generálna prokuratura Slovenskej republiky/X.Y.

31

2021/C 471/41

Cauza C-78/20: Ordonanța președintelui Curții (Camera a doua) din 1 septembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – Generálna prokuratura Slovenskej republiky/M.B.

32

2021/C 471/42

Cauza C-126/20: Ordonanța președintelui Camerei a cincea a Curții din 19 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – ExxonMobil Production Deutschland GmbH/ Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

32

2021/C 471/43

Cauzele conexate C-380/20-C-384/20: Ordonanța președintelui Curții din 10 august 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Köln – Germania) – BQ (C-380/20), VR (C-381/20), AL (C-382/20), LK (C-383/20), DP (C-384/20)/Deutsche Lufthansa AG

32

2021/C 471/44

Cauza C-435/20: Ordonanța președintelui Camerei a noua a Curții din 9 august 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht – Germania) – C./Bundesrepublik Deutschland

32

2021/C 471/45

Cauza C-298/21: Ordonanța președintelui Curții din 18 august 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Brașov – România) – S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS/U.A.T. Comuna Dalnic

33

 

Tribunalul

2021/C 471/46

Cauza T-341/18: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Nec/Comisia („Concurență – Înțelegeri – Piața condensatorilor electrolitici cu aluminiu și cu tantal – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Coordonarea prețurilor în ansamblul SEE – Imputarea în sarcina societății-mamă a încălcării săvârșite de filiala sa – Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Gravitatea încălcării – Majorarea cuantumului amenzii pentru încălcări repetate – Proporționalitate – Competență de fond”)

34

2021/C 471/47

Cauza T-342/18: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Nichicon Corporation/Comisia („Concurență – Înțelegeri – Piața condensatorilor electrolitici cu aluminiu și cu tantal – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Coordonarea prețurilor pe întregul teritoriu al SEE – Practică concertată – Schimburi de informații comerciale sensibile – Competența teritorială a Comisiei – Restrângerea concurenței prin obiect – Comunicare privind obiecțiunile – Alineatul 13 din Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Valoarea vânzărilor – Obligația de motivare – Proporționalitate – Egalitate de tratament – Încălcare unică și continuă – Gravitatea încălcării – Distanțare publică – Circumstanțe atenuante – Competență de fond”)

34

2021/C 471/48

Cauza T-343/18: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Tokin/Comisia („Concurență – Înțelegeri – Piața condensatorilor electrolitici din aluminiu și din tantal – Decizie prin care se constată încălcarea articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Coordonarea prețurilor pe întregul teritoriu al SEE – Comunicare privind obiecțiunile – Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Valoarea vânzărilor – Proporționalitate – Egalitate de tratament – Gravitatea încălcării – Circumstanțe atenuante”)

35

2021/C 471/49

Cauza T-344/18: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Rubycon și Rubycon Holdings/Comisia („Concurență – Înțelegeri – Piața condensatorilor electrolitici cu aluminiu și cu tantal – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Coordonarea prețurilor pe întregul teritoriu al SEE – Amenzi – Imunitate parțială la amendă – Punctul 26 din Comunicarea din 2006 privind cooperarea – Reducerea cuantumului amenzii – Punctul 37 din Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Plafon de 10 % din cifra de afaceri – Competență de fond”)

36

2021/C 471/50

Cauza T-363/18: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Nippon Chemi-Con Corporation/Comisia („Concurență – Înțelegeri – Piața condensatorilor electrolitici cu aluminiu și cu tantal – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Coordonarea prețurilor pe întregul teritoriu al SEE – Practică concertată – Schimburi de informații comerciale sensibile – Competență teritorială a Comisiei – Dreptul la apărare și dreptul de a fi ascultat – Intangibilitatea actului – Încălcare unică și continuă – Restrângere a concurenței prin obiect – Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Valoarea vânzărilor – Obligația de motivare – Proporționalitate – Egalitate de tratament – Gravitatea încălcării – Circumstanțe atenuante – Punctul 37 din Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Competență de fond”)

36

2021/C 471/51

Cauza T-447/18: „Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – TUIfly/Comisia („Ajutoare de stat – Acorduri încheiate de Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft cu companiile aeriene Hapag Lloyd Express și TUIfly – Servicii aeroportuare – Servicii de comercializare – Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestora – Avantaj – Criteriul investitorului privat – Articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale – Dreptul de acces la dosar – Dreptul de a fi ascultat”)

37

2021/C 471/52

Cauza T-448/18: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Ryanair și alții/Comisia („Ajutoare de stat – Acorduri încheiate de Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft cu Ryanair și filialele sale Airport Marketing Services și Leading Verge.com – Servicii aeroportuare – Servicii de comercializare – Decizie a Comisiei prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă și se dispune recuperarea acestora – Noțiunea de ajutor de stat – Imputabilitate în sarcina statului – Avantaj – Criteriul investitorului privat – Recuperare – Articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale – Dreptul de acces la dosar – Dreptul de a fi ascultat”)

38

2021/C 471/53

Cauza T-619/18: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – TUIfly/Comisia [„Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente aferente procedurii de control al ajutoarelor de stat – Refuzul accesului – Excepție referitoare la protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit – Excepție privind protecția intereselor comerciale ale unui terț – Interes public superior”]

38

2021/C 471/54

Cauza T-745/18: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2021 – Covestro Deutschland/Comisia („Ajutoare de stat – Schemă de ajutoare pusă în aplicare de Germania în favoarea anumitor mari consumatori de energie electrică – Scutire de taxe de rețea pentru perioada 2012-2013 – Decizie prin care schema de ajutoare este declarată incompatibilă cu piața internă și ilegală și prin care se dispune recuperarea ajutorului plătit – Acțiune în anulare – Termen de introducere a acțiunii – Admisibilitate – Noțiunea de ajutor – Resurse de stat – Egalitate de tratament – Încredere legitimă”)

39

2021/C 471/55

Cauza T-167/19: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2021 – Tempus Energy Germany și T Energy Sweden/Comisia [„Ajutoare de stat – Piața poloneză a energiei electrice – Mecanism de capacitate – Decizie de a nu ridica obiecții – Schemă de ajutoare – Articolul 108 alineatele (2) și (3) TFUE – Noțiunea de îndoieli – Articolul 4 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2015/1589 – Dificultăți serioase – Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE – Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 – Drepturi procedurale ale persoanelor interesate – Obligația de motivare”]

40

2021/C 471/56

Cauza T-196/19: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2021 – AZ/Comisa („Ajutoare de stat – Schemă de ajutor pusă în aplicare de Germania în favoarea anumitor mari consumatori de energie electrică – Scutire de taxe de rețea pentru perioada 2012-2013 – Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața internă și ilegală și prin care se dispune recuperarea ajutorului plătit – Acțiune în anulare – Termen de introducere a acțiunii – Admisibilitate – Noțiunea de ajutor – Resurse de stat – Selectivitate – Egalitate de tratament – Încredere legitimă”)

40

2021/C 471/57

Cauzele conexate T-233/19 și T-234/19: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2021 – Infineon Technologies Dresden și Infineon Technologies/Comisia („Ajutoare de stat – Schemă de ajutor pusă în aplicare de Germania în favoarea anumitor mari consumatori de energie electrică – Scutire de taxe de rețea pentru perioada 2012-2013 – Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața internă și ilegală și prin care se dispune recuperarea ajutorului plătit – Acțiune în anulare – Termen de introducere a acțiunii – Admisibilitate – Noțiunea de ajutor – Resurse de stat”)

41

2021/C 471/58

Cauza T-238/19: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2021 – Wepa Hygieneprodukte și alții/Comisia („Ajutoare de stat – Schemă de ajutor pusă în aplicare de Germania în favoarea anumitor mari consumatori de energie electrică – Scutire de plata taxelor de rețea pentru perioada 2012-2013 – Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața internă și nelegală și prin care se impune recuperarea ajutoarelor plătite – Acțiune în anulare – Termen de introducere a acțiunii – Admisibilitate – Noțiunea de ajutor – Resurse de stat – Selectivitate”)

42

2021/C 471/59

Cauza T-384/19: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Parlamentul/Axa Assurances Luxembourg și alții („Clauză compromisorie – Contract de asigurare «Toate riscurile de pe șantier» – Extindere și modernizare a clădirii Konrad Adenauer în Luxemburg – Daune produse de ape pluviale – Cerere de rambursare a cheltuielilor și despăgubire – Domeniu de aplicare al asigurării – Clauză de excludere – Obligații procedurale accesorii – Procedura judecării cauzei parțial în lipsă”)

43

2021/C 471/60

Cauza T-569/19: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – AlzChem Group/Comisia [„Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente aferente unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat în urma unei decizii prin care acesta este declarat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea sa – Refuzul accesului – Excepție referitoare la protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit – Interes public superior – Principiul nediscriminării – Obligația de motivare”]

43

2021/C 471/61

Cauza T-7/20: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2021 – Global Translation Solutions/Parlamentul („Contracte de achiziții publice de servicii – Procedură de cerere de ofertă – Servicii de traducere – Respingerea ofertei unui ofertant – Atribuirea contractului unui alt ofertant – Criterii de atribuire – Format de încărcare a fișierului furnizat în cadrul unei probe”)

44

2021/C 471/62

Cauza T-60/20: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE) [„Marcă a Uniunii Europene – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală MASTIHACARE – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Obligația de motivare – Articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001”]

45

2021/C 471/63

Cauza T-116/20: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Società agricola Vivai Maiorana și alții/Comisia [„Agricultură – Regulamentul (UE) 2016/2031 – Măsuri de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor – Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune – Prag de la care prezența unui organism dăunător reglementat care nu este de carantină pentru Uniune pe plantele destinate plantării are un impact economic inacceptabil – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 – Asociații profesionale – Acțiune în anulare – Calitate procesuală activă – Admisibilitate – Proporționalitate – Obligația de motivare”]

45

2021/C 471/64

Cauza T-519/20: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2021 – LP/Parlamentul („Funcție publică – Asistenți parlamentari acreditați – Refuzul angajării – Condiții de angajare – Garanții de moralitate – Eroare vădită de apreciere – Obligația de diligență”)

46

2021/C 471/65

Cauza T-528/20: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Kočner/Europol [„Răspundere extracontractuală – Expertize realizate de Europol în cadrul unei proceduri penale naționale – Pretinsă divulgare neautorizată a datelor – Regulamentul (UE) 2016/794 – Articolul 50 alineatul (1) – Prejudiciu moral – Legătură de cauzalitate”]

46

2021/C 471/66

Cauza T-592/20: Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2021 – Univers Agro/EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală AGATE – Cauză de nulitate absolută – Rea credință – Articolul 52 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

47

2021/C 471/67

Cauza T-685/20: Hotărârea Tribunalului din 22 septembrie 2021 – Asian Gear/ EUIPO – Multimox (Scooter) [„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un scooter – Desen sau model industrial anterior – Cauză de nulitate – Divulgarea desenului sau modelului industrial anterior – Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

48

2021/C 471/68

Cauza T-686/20: Hotărârea Tribunalului din 22 septembrie 2021 – Asian Gear/ EUIPO – Multimox (Scooter) [„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un scooter – Desen sau model industrial anterior – Cauză de nulitate – Divulgarea desenului sau modelului industrial anterior – Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

48

2021/C 471/69

Cauza T-32/21: Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2021 – Daw/EUIPO (Muresko) [„Marcă a Uniunii Europene – Marca Uniunii Europene verbală Muresko – Mărcile naționale verbale anterioare Muresko – Revendicarea seniorității mărcilor naționale anterioare după înregistrarea mărcii Uniunii Europene – Articolele 39 și 40 din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Înregistrare a mărcilor naționale anterioare care a expirat la data revendicării”]

49

2021/C 471/70

Cauza T-139/19: Ordonanța Tribunalului din 24 septembrie 2021 – Pilatus Bank/BCE („Politica economică și monetară – Supraveghere prudențială a instituțiilor de credit – Retragerea unei licențe – Atribuții conferite BCE – Acțiune vădit nefondată”)

49

2021/C 471/71

Cauza T-476/20: Ordonanța Tribunalului din 22 septembrie 2021 – Alteryx/EUIPO – Allocate Software (ALLOCATE) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Retragerea cererii de decădere – Nepronunțare asupra fondului”)

50

2021/C 471/72

Cauza T-611/20: Ordonanța Tribunalului din 28 septembrie 2021 – Airoldi Metalli/Comisia („Acțiune în anulare – Dumping – Importuri de extrudate din aluminiu originare din China – Înregistrarea importurilor – Lipsa interesului de a exercita o acțiune – Inadmisibilitate”)

50

2021/C 471/73

Cauza T-588/21: Acțiune introdusă la 15 septembrie 2021 – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products and Koopman International (Fluid distribution equipment)

51

2021/C 471/74

Cauza T-605/21: Acțiune introdusă la 20 septembrie 2021 – TestBioTech/Comisia

52

2021/C 471/75

Cauza T-606/21: Acțiune introdusă la 20 septembrie 2021 – TestBioTech/Comisia

53

2021/C 471/76

Cauza T-608/21: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2021 – Automobiles Citroën/EUIPO –Polestar (Dispozitiv cu două unghiuri inversate)

53

2021/C 471/77

Cauza T-609/21: Acțiune introdusă la 22 septembrie 2021 – Privatbrauerei Eichbaum/EUIPO – Anchor Brewing Company (STEAM)

54

2021/C 471/78

Cauza T-617/21: Acțiune introdusă la 24 septembrie 2021 – B&Bartoni/EUIPO – Hypertherm [Lămpi de sudură (parte din -)]

55

2021/C 471/79

Cauza T-619/21: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2021 – PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC)

55

2021/C 471/80

Cauza T-622/21: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2021 – Puma/EUIPO – SMB Swisspour (PUMA)

56

2021/C 471/81

Cauza T-623/21: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2021 – Puma/EUIPO – Vaillant (Puma)

57

2021/C 471/82

Cauza T-625/21: Acțiune introdusă la 28 septembrie 2021 – Automobiles Citroën/EUIPO – Polestar (Dispozitiv cu două unghiuri inversate)

58

2021/C 471/83

Cauza T-627/21: Acțiune introdusă la 30 septembrie 2021 – Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON)

58

2021/C 471/84

Cauza T-629/21: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2021 – Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları și alții/Comisia

59

2021/C 471/85

Cauza T-630/21: Acțiune introdusă la 29 septembrie 2021 – Çolakoğlu Metalurji și Çolakoğlu Dış Ticaret/Comisia

60

2021/C 471/86

Cauza T-632/21: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2021 – Agreiter și alții/Comisia

61

2021/C 471/87

Cauza T-635/21: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2021 – Carlings/EUIPO – Margarete Steiff (STUHF)

62

2021/C 471/88

Cauza T-636/21: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2021 – Eurol/EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)

63

2021/C 471/89

Cauza T-637/21: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2021 – Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

64

2021/C 471/90

Cauza T-640/21: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2021 – bet-at-home.com Entertainment/EUIPO (bet at home)

64

2021/C 471/91

Cauza T-641/21: Acțiune introdusă la 4 octombrie 2021 – dennree/EUIPO (BioMarkt)

65

2021/C 471/92

Cauza T-344/20: Ordonanța Tribunalului din 23 septembrie 2021 – El Corte Inglés/EUIPO – Unión Detallistas Españoles (unit)

66


RO

 

Top