EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:371:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 371, 15 septembrie 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 371

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
15 septembrie 2021


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2020-2021
Ședințele dintre 8 și 10 iulie 2020
TEXTE ADOPTATE
Ședința din 23 iulie 2020
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 8 iulie 2020

2021/C 371/01

Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia (2020/2621(RSP))

2

2021/C 371/02

Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în cadrul crizei provocate de COVID-19 (2020/2680(RSP))

6

 

Vineri, 10 iulie 2020

2021/C 371/03

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 2019 (2019/2126(INI))

10

2021/C 371/04

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 2018 (2019/2127(INI))

22

2021/C 371/05

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei – raport anual 2018 (2019/2128(INI))

34

2021/C 371/06

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la situația umanitară din Venezuela și la criza migrației și a refugiaților (2019/2952(RSP))

48

2021/C 371/07

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol și S-metolaclor (D067115/02 – 2020/2671(RSP))

53

2021/C 371/08

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la o abordare europeană globală privind stocarea energiei (2019/2189(INI))

58

2021/C 371/09

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (2020/2549(RSP))

68

2021/C 371/10

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei privind încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (COM(2019)0551 – 2020/2048(INI))

71

2021/C 371/11

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice (2020/2531(RSP))

75

2021/C 371/12

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la o politică cuprinzătoare a Uniunii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului – Planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente (2020/2686(RSP))

92

2021/C 371/13

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (2020/2691(RSP))

102

 

Joi, 23 iulie 2020

2021/C 371/14

Rezoluția Parlamentului European din 23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (2020/2732(RSP))

110


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 8 iulie 2020

2021/C 371/15

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

115

2021/C 371/16

Decizia Parlamentului European din 8 iulie 2020 privind propunerea de numire a Helgăi Berger ca membru al Curții de Conturi (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

116

2021/C 371/17

Decizia Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Bancare Europene (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

117

2021/C 371/18

P9_TA(2020)0180
Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))
P9_TC1-COD(2020)0086
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 iulie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

118

2021/C 371/19

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

119

 

Joi, 9 iulie 2020

2021/C 371/20

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

123

2021/C 371/21

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

124

2021/C 371/22

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

125

2021/C 371/23

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 877/2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

126

2021/C 371/24

P9_TA(2020)0188
Iniţiativa cetăţenească europeană: măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare având în vedere epidemia de COVID-19 ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană având în vedere pandemia de COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))
P9_TC1-COD(2020)0099
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană având în vedere epidemia de COVID-19

128

 

Vineri, 10 iulie 2020

2021/C 371/25

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

129

2021/C 371/26

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

134

2021/C 371/27

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 – Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

161

2021/C 371/28

Rezoluția Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

163

2021/C 371/29

P9_TA(2020)0202
Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 (modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628) ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 (COM(2020)0233 – C9-0161/2020 – 2020/0113(COD))
P9_TC1-COD(2020)0113
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1628 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19

165

2021/C 371/30

P9_TA(2020)0203
Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 10 iulie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 (COM(2020)0261 – C9-0185/2020 – 2020/0128(COD))
P9_TC1-COD(2020)0128
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 iulie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/… al Parlamentului European și al Consiliului privind efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii bolii provocate de coronavirus (COVID-19)

166


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top