EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:338:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 338, 23 august 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 338

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
23 august 2021


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

2021/C 338/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2021/C 338/02

Cauza C-428/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – OL, PM, RO/Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. [Trimitere preliminară – Directiva 96/71/CEE – Articolul 1 alineatul (1), precum și articolele 3 și 5 – Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii – Conducători auto din domeniul transportului rutier internațional – Respectarea salariului minim din țara de detașare – Diurnă – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Articolul 10 – Remunerație atribuită angajaților în funcție de carburantul consumat]

2

2021/C 338/03

Cauza C-695/19: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – Rádio Popular – Electrodomésticos, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira [Trimitere preliminară – Directiva 2006/112/CE – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Scutiri – Articolul 135 alineatul (1) litera (a) – Noțiunile de „tranzacții de asigurare” și de „servicii conexe prestate de brokerii și agenții de asigurări” – Articolul 174 alineatul (2) – Drept de deducere – Prorata de deducere – Extindere de garanție privind aparatele electrocasnice și alte articole din domeniul informaticii și al telecomunicațiilor – Noțiunea de „operațiuni financiare”]

3

2021/C 338/04

Cauza C-830/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Namur – Belgia) – C.J./Région wallonne [Trimitere preliminară – Agricultură – Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 – Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 – Instalarea tinerilor fermieri – Dezvoltarea exploatațiilor agricole – Ajutor pentru tinerii fermieri la înființarea întreprinderii – Condiții de acces – Echivalare – Instalare în calitate de șef de exploatație care nu este unic – Plafoane – Stabilire – Criterii – Producție standard a exploatației agricole]

4

2021/C 338/05

Cauza C-937/19: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Köln – Germania) – KA [Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 – Articolul 1 alineatul (5) litera (d) – Articolul 8 – Transport rutier internațional de mărfuri dintr-un stat membru către un alt stat membru – Operațiuni de cabotaj consecutive acestui transport internațional pe teritoriul acestui din urmă stat membru – Restricții – Cerința unei licențe comunitare și, dacă este cazul, a unei autorizații de transport – Excepții – Operațiuni de cabotaj consecutive unui transport internațional în nume propriu – Condiții]

4

2021/C 338/06

Cauza C-71/20: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret – Danemarca) – Procedură penală privind pe VAS Shipping ApS [Trimitere preliminară – Articolele 49 și 54 TFUE – Libertatea de stabilire – Reglementare națională care impune resortisanților țărilor terțe angajați pe o navă care arborează pavilionul unui stat membru să dețină un permis de muncă în acest stat membru – Excepție privind navele care nu fac escală în porturile statului membru de mai mult de 25 de ori într-o perioadă de un an – Restricție – Articolul 79 alineatul (5) TFUE – Reglementare națională care vizează stabilirea volumului admiterii pe teritoriul statului membru în cauză a resortisanților unor țări terțe, provenind din țări terțe, în căutarea unui loc de muncă în calitate de lucrători salariați sau pentru a desfășura o activitate independentă]

5

2021/C 338/07

Cauza C-120/20: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o./Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Trimitere preliminară – Transportul feroviar – Repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare – Directiva 2001/14/CE – Articolul 4 alineatul (5) – Percepere de tarife – Articolul 30 – Organism național de control însărcinat cu supravegherea conformității tarifelor de infrastructură cu această directivă – Contract de utilizare a unei infrastructuri încheiat între administratorul infrastructurii și o întreprindere feroviară – Transpunere incorectă – Răspunderea statului – Cerere de daune interese – Sesizare prealabilă a organismului național de control]

6

2021/C 338/08

Cauza C-166/20: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Lituania) – BB/Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija [Trimitere preliminară – Recunoașterea calificărilor profesionale – Directiva 2005/36/CE – Articolul 1 și articolul 10 litera (b) – Calificări profesionale obținute în mai multe state membre – Condiții de obținere – Lipsa unui titlu de calificare – Articolele 45 și 49 TFUE – Lucrători – Libertatea de stabilire]

7

2021/C 338/09

Cauza C-178/20: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék – Ungaria) – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft/Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet [Trimitere preliminară – Libera circulație a mărfurilor – Medicamente de uz uman – Directiva 2001/83/CE – Articolul 5 alineatul (1), articolul 6 alineatul (1) și articolele 70-73 – Medicamente autorizate într-un prim stat membru – Clasificare ca medicamente care se eliberează fără prescripție medicală – Vânzare în farmaciile dintr-un al doilea stat membru fără autorizație de introducere pe piață în acesta – Reglementare națională care impune o notificare autorității competente și o declarație a acesteia cu privire la utilizarea medicamentului respectiv – Articolul 34 TFUE – Restricție cantitativă]

8

2021/C 338/10

Cauza C-295/20: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 8 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Lituania) – „Sanresa” UAB/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Trimitere preliminară – Achiziții publice – Atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii de tratare a deșeurilor – Directiva 2014/24/UE – Articolele 58 și 70 – Calificarea obligației operatorului de a fi titularul unui consimțământ scris prealabil pentru transferurile de deșeuri transfrontaliere – Condiție de executare a contractului)

8

2021/C 338/11

Cauza C-330/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) la 27 mai 2021 – The Escape Center BVBA/Belgische Staat

9

2021/C 338/12

Cauza C-344/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal de commerce de Paris (Franța) la 2 iunie 2021 – AA, BB, soția lui AA, Grupul AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP, reprezentată prin Xavier Brouard în calitate de lichidator judiciar al Grupului AA SNC/Allianz Bank SA, Allianz France SA, succesoare în drepturi a Métropole SA, Abitbol & Rousselet SCP, reprezentată prin Frédéric Abitbol în calitate de administrator judiciar al Grupului AA SNC, BDR & Associés, reprezentată prin Xavier Brouard în calitate de lichidator judiciar al Grupului AA SNC, SELAFA MJA, reprezentată prin Jérôme Pierrel, colichidator judiciar al AA, SELARL Axym, reprezentată prin Didier Courtoux, colichidator judiciar al AA, Bibus SA, fostă Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, succesoare în drepturi a Métropole SA

10

2021/C 338/13

Cauza C-347/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 4 iunie 2021 – Procedură penală privind pe DD

12

2021/C 338/14

Cauza C-348/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 4 iunie 2021 – Procedură penală privind pe HYA și alții

12

2021/C 338/15

Cauza C-349/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 4 iunie 2021 – Procedură penală privind pe HYA și alții

13

2021/C 338/16

Cauza C-350/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 4 iunie 2021 – Procedură penală privind pe Spetsializirana prokuratura

13

2021/C 338/17

Cauza C-351/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de la justice de paix du canton de Forest (Belgia) la 4 iunie 2021 – ZG/Beobank SA

14

2021/C 338/18

Cauza C-358/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Belgia) la 9 iunie 2021 – Tilman SA/Unilever Supply Chain Company AG

14

 

Tribunalul

2021/C 338/19

Cauza T-692/15 RENV: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – HTTS/Consiliul („Răspundere extracontractuală – Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Iranului – Lista persoanelor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice – Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)

16

2021/C 338/20

Cauza T-587/16 RENV: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – HM/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Anunțul de concurs EPSO/AST-SC/03/15 – Neadmitere pentru a participa la probele de evaluare – Cerere de reexaminare – Refuzul de a transmite această cerere comisiei de evaluare din cadrul concursului general pe motiv de tardivitate – Repartizare a competențelor între EPSO și comisia de evaluare din cadrul concursului – Interesul de a exercita acțiunea”)

17

2021/C 338/21

Cauza T-455/17: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Bateni/Consiliul („Răspundere extracontractuală – Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Iranului – Lista persoanelor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice – Competența Tribunalului – Prescripție – Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)

17

2021/C 338/22

Cauza T-648/19: Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2021 – Nike European Operations Netherlands și Converse Netherlands/Comisia („Ajutoare de stat – Ajutor pus în aplicare de Țările de Jos în favoarea Nike – Soluții fiscale anticipate (tax rulings) – Decizie de a iniția procedura oficială de investigare – Principiul concurenței depline – Avantaj – Caracter selectiv – Egalitate de tratament – Bună administrare – Examinare preliminară insuficientă – Dificultăți serioase – Obligația de motivare”)

18

2021/C 338/23

Cauza T-680/19: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Irish Wind Farmers’ Association/Comisia („Ajutoare de stat – Sectorul energiei – Legislație irlandeză privind impozitarea funciară a întreprinderilor – Metodă de calcul a cuantumului impozitului datorat de producătorii de energie electrică din combustibili fosili – Plângere a operatorilor parcurilor eoliene – Decizie de constatare a inexistenței unui ajutor de stat – Nedeschiderea procedurii oficiale de investigare – Dificultăți serioase – Drepturile procedurale ale părților interesate”)

19

2021/C 338/24

Cauza T-28/20: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – ID/SEAE („Funcție publică – Agenți contractuali – Decizie de concediere anterioară încheierii perioadei de probă – Inaptitudine vădită – Conduită necorespunzătoare – Articolul 84 din RAA”)

19

2021/C 338/25

Cauza T-205/20: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Frommer/EUIPO – Minerva (I-cosmetics) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene verbală I-cosmetics – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001]”]

20

2021/C 338/26

Cauza T-386/20: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Micron Technology/EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale INTELLIGENCE, ACCELERATED – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/100”]

20

2021/C 338/27

Cauza T-492/20: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – S. Tous/EUIPO – Zhejiang China-Best Import & Export (Lampă) [„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă o lampă – Mărci ale Uniunii Europene figurative anterioare reprezentând un urs de pluș – Motive de nulitate – Articolul 25 alineatul (1) literele (b) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”]

21

2021/C 338/28

Cauza T-777/19 R: Ordonanța vicepreședintelui Tribunalului din 2 iulie 2021 – Bourel și alții/Comisia („Măsuri provizorii – Ajutoare de stat – Construirea unor parcuri eoliene – Măsuri individuale de ajutor acordate de Franța în favoarea mai multor parcuri eoliene maritime – Decizie prin care ajutoarele sunt declarate compatibile cu piața internă – Începerea lucrărilor – Cerere de măsuri provizorii – Lipsa urgenței”)

22

2021/C 338/29

Cauza T-728/20: Ordonanța Tribunalului din 25 iunie 2021 – OM/Comisia („Acțiune în anulare – Funcție publică – Funcționari – Securitate socială – RCAM – Rambursarea cheltuielilor medicale – Respingerea cererii – Respingerea reclamației – Înlocuirea motivelor – Introducerea unei a doua reclamații – Termen de introducere a acțiunii – Inadmisibilitate”)

22

2021/C 338/30

Cauza T-75/21: Ordonanța Tribunalului din 8 iulie 2021 – Mendes de Almeida/Consiliul [„Acțiune în anulare – Drept instituțional – Cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European – Regulamentul (UE) 2017/1939 – Numirea procurorilor europeni ai Parchetului European – Numirea unuia dintre candidații desemnați de Portugalia – Termen de formulare a unei căi de atac – Momentul de la care începe să curgă termenul – Inadmisibilitate”]

23

2021/C 338/31

Cauza T-349/21: Acțiune introdusă la 21 iunie 2021 – Germania/Comisia

23

2021/C 338/32

Cauza T-358/21: Acțiune introdusă la 25 iunie 2021 – Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD)

25

2021/C 338/33

Cauza T-359/21: Acțiune introdusă la 18 iunie 2021 – ClientEarth/Comisia

25

2021/C 338/34

Cauza T-366/21: Acțiune introdusă la 29 iunie 2021 – Coinbase/EUIPO – bitFlyer (coinbase)

26

2021/C 338/35

Cauza T-369/21: Acțiune introdusă la 30 iunie 2021 – Unimax Stationery/EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni)

27

2021/C 338/36

Cauza T-373/21: Acțiune introdusă la 1 iulie 2021 – Etablissements Nicolas/EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS)

28

2021/C 338/37

Cauza T-376/21: Acțiune introdusă la 2 iulie 2021 – Instituto Cervantes/Comisia

28

2021/C 338/38

Cauza T-380/21: Acțiune introdusă la 5 iulie 2021 – Flybe/Comisia

29

2021/C 338/39

Cauza T-383/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – Banque postale/SRB

30

2021/C 338/40

Cauza T-384/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – Confédération nationale du Crédit Mutuel și alții/SRB

31

2021/C 338/41

Cauza T-385/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – BPCE și alții/SRB

32

2021/C 338/42

Cauza T-386/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – Crédit agricole și Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Comisia

33

2021/C 338/43

Cauza T-387/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – Société générale și alții/SRB

34

2021/C 338/44

Cauza T-388/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – Crédit agricole și alții/SRB

35

2021/C 338/45

Cauza T-397/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – BNP Paribas/SRB

35

2021/C 338/46

Cauza T-398/21: Acțiune introdusă la 6 iulie 2021 – Ryanair și Ryanair Sun/Comisia

36

2021/C 338/47

Cauza T-401/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – KN/Parlamentul

37

2021/C 338/48

Cauza T-405/21: Acțiune introdusă la 7 iulie 2021 – Dexia Crédit Local/SRB

38

2021/C 338/49

Cauza T-406/21: Acțiune introdusă la 8 iulie 2021 – Credit Suisse Group și Credit Suisse Securities (Europe)/Comisia

39

2021/C 338/50

Cauza T-407/21: Acțiune introdusă la 9 iulie 2021 – PB/Comisia

40

2021/C 338/51

Cauza T-408/21: Acțiune introdusă la 9 iulie 2021 – HB/Comisia

41

2021/C 338/52

Cauza T-418/21: Acțiune introdusă la 12 iulie 2021 – Alauzun și alții/Comisia și EMA

42

2021/C 338/53

Cauza T-420/21: Acțiune introdusă la 12 iulie 2021 – Cargolux/Comisia

43

2021/C 338/54

Cauza T-426/21: Acțiune introdusă la 14 iulie 2021 – Assaad/Consiliul

44


RO

 

Top