EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:329:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 329, 16 august 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 329

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
16 august 2021


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2021/C 329/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2021/C 329/02

Cauza C-521/19: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spania) – CB/Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Control fiscal – Prestări de servicii în cadrul unei activități de agent artistic – Operațiuni supuse TVA-ului – Operațiuni nedeclarate administrației fiscale și pentru care nu s-a emis o factură – Fraudă – Reconstituirea bazei de impozitare a impozitului pe venit – Principul neutralității TVA-ului – Includerea TVA-ului în baza de impozitare reconstituită]

2

2021/C 329/03

Cauza C-718/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 22 iunie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour constitutionnelle – Belgia) – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres [Trimitere preliminară – Cetățenia Uniunii – Articolele 20 și 21 TFUE – Directiva 2004/38/CE – Dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora – Decizie de a pune capăt șederii persoanei interesate pentru motive de ordine publică – Măsuri preventive pentru evitarea oricărui risc de sustragere a persoanei interesate în termenul acordat acesteia pentru părăsirea teritoriului statului membru gazdă – Dispoziții naționale similare celor aplicabile resortisanților țărilor terțe în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Directiva 2008/115/CE – Durată maximă a luării în custodie publică în scopul îndepărtării – Dispoziție națională identică cu cea aplicabilă resortisanților țărilor terțe]

3

2021/C 329/04

Cauza C-301/20: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 1 iulie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG [Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 650/2012 – Certificatul european de moștenitor – Valabilitate a unei copii certificate a certificatului care nu cuprinde o dată de expirare – Articolul 65 alineatul (1) – Articolul 69 – Efectele certificatului în ceea ce privește persoanele care sunt menționate în certificat, dar nu au solicitat eliberarea sa – Articolul 70 alineatul (3) – Data care trebuie luată în considerare pentru aprecierea valabilității copiei – Efecte ale copiei în materie de probă]

4

2021/C 329/05

Cauza C-717/20 P: Recurs introdus la 28 decembrie 2020 de Marina Karpeta-Kovalyova împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 15 octombrie 2020 în cauza T-249/19, Karpeta-Kovalyova/Comisia

4

2021/C 329/06

Cauza C-21/21 P: Recurs introdus la 13 ianuarie 2021 de Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 16 decembrie 2020 în cauza T-416/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções și alții/Curtea de Justiție a Uniunii Europene și alții

5

2021/C 329/07

Cauza C-150/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd odsyłający (Polonia) la 5 martie 2021 – Procedură penală împotriva lui /D. B.

5

2021/C 329/08

Cauza C-255/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 21 aprilie 2021 – Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM

6

2021/C 329/09

Cauza C-263/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 23 aprilie 2021 – Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)/Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) și Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

7

2021/C 329/10

Cauza C-292/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 7 mai 2021 – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) și alții/Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) și alții

8

2021/C 329/11

Cauza C-298/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Braşov (România) la data de 10 mai 2021 – S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS / U.A.T. Comuna Dalnic

8

2021/C 329/12

Cauza C-301/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Oradea (România) la data de 11 mai 2021 – Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Sălaj / YF, KP, OJ, YS, SL, DB, SH

9

2021/C 329/13

Cauza C-306/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 12 mai 2021 – Komisia za zashtita na lichnite danni, Tsentralna izbiratelna komisia/Koalitsia „Demokratichna Bulgaria – Obedinenie”

10

2021/C 329/14

Cauza C-308/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalia) la 14 mai 2021 – KU și alții/SATA International – Azores Airlines SA

11

2021/C 329/15

Cauza C-339/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 31 mai 2021 – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Vodafone Italia SpA/Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

12

2021/C 329/16

Cauza C-340/21: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 2 iunie 2021 – VB/Natsionalna agentsia za prihodite

12

2021/C 329/17

Cauza C-391/21 P: Recurs introdus la 24 iunie 2021 de Enrico Falqui împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 5 mai 2021 în cauza T-695/19, Enrico Falqui/Parlamentul European

13

2021/C 329/18

Cauza C-401/21 P: Recurs introdus la 29 iunie 2021 de către România împotriva hotărârii Tribunalului (Camera a zecea extinsă) pronunțate la 14 aprilie 2021 în cauza T-543/19, România / Comisia

15

 

Tribunalul

2021/C 329/19

Cauza T-226/18: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Global Silicones Council și alții/Comisia [„REACH – Actualizarea anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind restricţiile aplicabile producerii, introducerii pe piaţă şi utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase şi a anumitor articole periculoase – Restricţii privind octametilciclotetrasiloxanul (D4) şi decametilciclopentasiloxanul (D5) – Eroare vădită de apreciere – Anexa XIII la Regulamentul nr. 1907/2006 – Determinarea forţei probatorii – Articolul 68 din Regulamentul nr. 1907/2006 – Risc inacceptabil – Proporţionalitate – Forme de fond”]

16

2021/C 329/20

Cauza T-519/18: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Global Silicones Council și alții/ECHA [„REACH – Întocmirea unei liste a substanţelor identificate în vederea includerii în termen în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – Înscrierea substanţelor octametilciclotetrasiloxan (D4), decametilciclopentasiloxan (D5) şi dodecametilciclohexasiloxan (D6) pe această listă – Articolele 57 şi 59 din Regulamentul nr. 1907/2006 – Anexa XIII la Regulamentul nr. 1907/2006 – Determinarea forţei probatorii – Eroare vădită de apreciere – Proporţionalitate”]

17

2021/C 329/21

Cauza T-17/19: Hotărârea Tribunalului din 3 februarie 2021 – Moi/Parlamentul („Drept instituțional – Parlamentul – Hărțuire morală – Decizii ale președintelui Parlamentului prin care se concluzionează în sensul existenței unei situații de hărțuire suferite de doi asistenți parlamentari acreditați și prin care se pronunță împotriva unui deputat sancțiunea pierderii dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de 12 zile – Articolele 11 și 166 din Regulamentul de procedură al Parlamentului – Cale de atac internă – Decizie a Biroului Parlamentului de confirmare a sancțiunii – Articolul 167 din Regulamentul de procedură al Parlamentului – Acțiune în anulare – Termen de introducere a acțiunii – Admisibilitate – Dreptul la apărare – Răspundere extracontractuală”)

18

2021/C 329/22

Cauza T-265/19: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Italia/Comisia [„FEGA şi FEADR – Cheltuieli excluse de la finanţare – Cheltuieli efectuate de Italia – Închiderea conturilor – Închiderea conturilor de conformitate – Corecţii financiare – Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Risc de prejudiciu financiar – Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 – Regulamentul (CE) nr. 885/2006 – Primul act de constatare administrativă sau judiciară – Existenţa unei neregularităţi”]

18

2021/C 329/23

Cauza T-624/19: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Welter's/EUIPO (Forma unui mâner cu periuţă) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene tridimensionale – Forma unui mâner cu periuţă – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

19

2021/C 329/24

Cauza T-635/19: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro și alții/Comisia („Răspundere extracontractuală – Ajutoare de stat – Sectorul bancar – Proiect de recapitalizare de către un consorțiu de drept privat între bănci în favoarea unuia dintre membrii săi – Autorizare a intervenției de către banca centrală a statului membru – Renunțarea la salvare și inițierea unei proceduri de rezoluție – Directivele 2014/49/UE și 2014/59/UE – Decizie de a nu ridica obiecții – Solicitări de informații și luări de poziție ale Comisiei în cursul fazei de examinare preliminară – Lipsa unei legături de cauzalitate”)

20

2021/C 329/25

Cauza T-668/19: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinații de sunete la deschiderea unei cutii de băutură gazoasă) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene constând într-o combinație de sunete la deschiderea unei cutii de băutură gazoasă – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001”]

20

2021/C 329/26

Cauza T-15/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Skyliners/ EUIPO – Sky (SKYLINERS) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale SKYLINERS – Mărcile Uniunii Europene verbale anterioare SKY – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 46 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Abilitare pentru a formula opoziţie”]

21

2021/C 329/27

Cauza T-204/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Zoom/EUIPO– Facetec (ZOOM) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marcă verbală ZOOM – Mărci ale Uniunii Europene figurativă și verbală anterioare ZOOM – Motiv relativ de refuz – Lipsa riscului de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

22

2021/C 329/28

Cauza T-227/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Biovene Cosmetics/EUIPO – Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziţie – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative BIOVÈNE BARCELONA – Marca Uniunii Europene verbale anterioare BIORENE – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

22

2021/C 329/29

Cauza T-232/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Biovene Cosmetics/EUIPO – Eugène Perma France (BIOVÈNE) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale BIOVÈNE – Marca Uniunii Europene verbală anterioară BIORENE – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

23

2021/C 329/30

Cauza T-267/20: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Arbuzov/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina – Înghețarea fondurilor – Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și resurselor economice – Menținerea numelui reclamantului pe listă – Obligaţia Consiliului de a verifica faptul că decizia unei autorităţi a unui stat membru a fost adoptată cu respectarea dreptului la apărare şi a dreptului la o protecţie jurisdicţională efectivă”)

23

2021/C 329/31

Cauza T-268/20: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Pshonka/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina – Înghețarea fondurilor – Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și resurselor economice – Menținerea numelui reclamantului pe listă – Obligaţia Consiliului de a verifica faptul că decizia unei autorităţi a unui stat membru a fost adoptată cu respectarea dreptului la apărare şi a dreptului la o protecţie jurisdicţională efectivă”)

24

2021/C 329/32

Cauza T-269/20: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Pshonka/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina – Înghețarea fondurilor – Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice – Menținerea pe listă a numelui reclamantului – Obligația Consiliului de a verifica faptul că decizia unei autorități a unui stat terț a fost luată cu respectarea drepturilor la apărare și a dreptului la o protecție jurisdicțională efectivă”)

25

2021/C 329/33

Cauza T-285/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – MCM Products/EUIPO – The Nomad Company (NOMAD) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală NOMAD – Motive absolute de refuz – Caracter distinctiv – Lipsa caracterului descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

26

2021/C 329/34

Cauza T-290/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) [„Marca Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulităţii – Marca Uniunii Europene figurative goclean – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 52 alineatul (1) litera (a) şi articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 59 alineatul (1) litera (a) şi articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Examinare din oficiu a situaţiei de fapt – Articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 59 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001)”]

26

2021/C 329/35

Cauza T-362/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Acciona/EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene verbală REACCIONA – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Existența unei proceduri jurisdicționale nationale – Lipsa unui just motiv pentru neutilizare”]

27

2021/C 329/36

Cauza T-373/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Framery/EUIPO – Smartblock (Construcţie transportabilă) [„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând o construcţie transportabilă – Desene sau modele industriale anterioare – Dovada divulgării – Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Motiv de nulitate – Lipsa caracterului individual – Lipsa unei impresii globale diferite – Articolul 6 alineatul (1) litera (b) și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 6/2002 – Obligația de motivare”]

28

2021/C 329/37

Cauza T-464/20: Hotărârea Tribunalului din 7 iulie 2021 – Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative YOUR DAILY PROTEIN – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

28

2021/C 329/38

Cauza T-501/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Makk/EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marcă verbală PANTA RHEI – Marca Uniunii Europene verbală anterioară PANTA RHEI – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Similitudinea produselor – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

29

2021/C 329/39

Cauza T-531/20: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2021 – Wolf Oil/EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă ROLF – Marca internațională anterioară Wolf – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Obligația de motivare – Dreptul de a fi ascultat”]

29

2021/C 329/40

Cauza T-311/21: Acțiune introdusă la 1 iunie 2021 – SV/BEI

30

2021/C 329/41

Cauza T-322/21: Acțiune introdusă la 9 iunie 2021 – TB/ENISA

31

2021/C 329/42

Cauza T-340/21: Acțiune introdusă la 19 iunie 2021 – Ryanair/Comisia

32

2021/C 329/43

Cauza T-342/21: Acțiune introdusă la 19 iunie 2021 – Bambu Sales/EUIPO (BAMBU)

33

2021/C 329/44

Cauza T-343/21: Acțiune introdusă la 21 iunie 2021 – Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO – Aruba (ARUBA)

33

2021/C 329/45

Cauza T-344/21: Acțiune introdusă la 23 iunie 2021 – Plusmusic/EUIPO – Groupe Canal + (+music)

34

2021/C 329/46

Cauza T-345/21: Acțiune introdusă la 23 iunie 2021 – Hewlett Packard Enterprise Development/EUIPO – Aruba (ARUBA NETWORKS)

35

2021/C 329/47

Cauza T-346/21: Acțiune introdusă la 23 iunie 2021 – Hecht Pharma/EUIPO – Gufic Biosciences (Gufic)

36

2021/C 329/48

Cauza T-354/21: Acțiune introdusă la 17 iunie 2021 – ClientEarth/Comisia

36

2021/C 329/49

Cauza T-355/21: Acțiune introdusă la 24 iunie 2021 – Polo Club Düsseldorf /EUIPO – Company Bridge and Life, SL (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

37

2021/C 329/50

Cauza T-356/21: Acțiune introdusă la 24 iunie 2021 – Future Motion/EUIPO – El Corte Inglés (HYPERCORE)

38

2021/C 329/51

Cauza T-357/21: Acțiune introdusă la 25 iunie 2021 – Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO – Puma (PLUMAflex by Roal)

38

2021/C 329/52

Cauza T-367/21: Acțiune introdusă la 29 iunie 2021 – Sushi&Food Factor/EUIPO (READY 4YOU)

39

2021/C 329/53

Cauza T-370/21: Acțiune introdusă la 30 iunie 2021 – Biogena/EUIPO – Alter Farmacia (NUTRIFEN AGNUBALANCE)

40

2021/C 329/54

Cauza T-372/21: Acțiune introdusă la 1 iulie 2021 – Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside)

41

2021/C 329/55

Cauza T-374/21: Acțiune introdusă la 2 iulie 2021 – documentus Deutschland/EUIPO – Reisswolf (REISSWOLF)

41

2021/C 329/56

Cauza T-375/21: Acțiune introdusă la 2 iulie 2021 – Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Reprezentarea unei figuri geometrice)

42

2021/C 329/57

Cauza T-381/21: Acțiune introdusă la 5 iulie 2021 – D&A Pharma/EMA

43

2021/C 329/58

Cauza T-382/21: Acțiune introdusă la 6 iulie 2021 – the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airscreen)

44


RO

 

Top