EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:171:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 171, 6 mai 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 171

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
6 mai 2021


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2019-2020
Ședințele dintre 16 și 19 septembrie 2019
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 107, 26.3.2021
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Miercuri, 18 septembrie 2019

2021/C 171/01

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la situația retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (2019/2817(RSP))

2

 

Joi, 19 septembrie 2019

2021/C 171/02

Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la situația din Turcia, în special la îndepărtarea din funcție a primarilor aleși (2019/2821(RSP))

8

2021/C 171/03

Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la Myanmar/Birmania, în special la situația populației rohingya (2019/2822(RSP))

12

2021/C 171/04

Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană (2019/2823(RSP))

17

2021/C 171/05

Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice (2019/2800(RSP))

22

2021/C 171/06

Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP))

25

2021/C 171/07

Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la stadiul punerii în aplicare a legislației Uniunii de combatere a spălării banilor (2019/2820(RSP))

30


 

III   Acte pregătitoare

 

Parlamentul European

 

Marți, 17 septembrie 2019

2021/C 171/08

Decizia Parlamentului European din 17 septembrie 2019 privind recomandarea Consiliului privind numirea președintei Băncii Centrale Europene (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

34

2021/C 171/09

Decizia Parlamentului European din 17 septembrie 2019 privind propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

35

2021/C 171/10

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 septembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

36

 

Miercuri, 18 septembrie 2019

2021/C 171/11

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))

37

2021/C 171/12

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 – consolidarea programelor-cheie pentru competitivitatea UE: Orizont 2020 și Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

39

2021/C 171/13

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență României, Italiei și Austriei (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

41

2021/C 171/14

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2019 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență României, Italiei și Austriei (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

43

2021/C 171/15

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

45


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top