EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:062:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 62, 22 februarie 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 62

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
22 februarie 2021


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2021/C 62/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2021/C 62/02

Cauzele conexate C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P și C-604/18 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 decembrie 2020 – Consiliul Uniunii Europene/Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC și alții, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană (BCE), Eurogrupul (C-597/18 P), Consiliul Uniunii Europene/Eleni Pavlikka Bourdouvali și alții, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană (BCE), Eurogrupul (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC și alții (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali și alții (C-604/18 P)/Uniunea Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană (BCE), Eurogrupul [Recurs – Politică economică și monetară – Program de sprijin pentru stabilitatea Republicii Cipru – Restructurarea datoriei cipriote – Decizia Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) referitoare la furnizarea de lichidități de urgență în urma unei cereri a Băncii Centrale a Republicii Cipru – Declarații ale Eurogrupului din 25 martie, 12 aprilie, 13 mai și 13 septembrie 2013 – Decizia 2013/236/UE – Protocolul de acord privind condițiile specifice de politică economică încheiat între Republica Cipru și Mecanismul european de stabilitate (MES) – Drept de proprietate – Principiul protecției încrederii legitime – Egalitate de tratament – Răspundere extracontractuală a Uniunii Europene]

2

2021/C 62/03

Cauza C-601/19 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 17 decembrie 2020 – BP/Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) [Recurs – Funcție publică – Agenți contractuali – Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) – Contract pe durată determinată – Decizie de nereînnoire – Adoptarea unei noi decizii ca urmare a unei anulări de către Tribunal – Neregularități pretins săvârșite la punerea în aplicare a hotărârii Tribunalului]

5

2021/C 62/04

Cauza C-607/19: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 decembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – Husqvarna AB/Lidl Digital International GmbH & Co. KG, fostă Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [Trimitere preliminară – Mărci ale Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) – Articolul 55 alineatul (1) – Decăderea din drepturile asupra mărcii Uniunii – Marcă a Uniunii care nu a făcut obiectul unei utilizări serioase pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani – Expirarea perioadei de cinci ani – Data aprecierii]

5

2021/C 62/05

Cauza C-656/19: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 decembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Szegedi Törvényszék – Ungaria) – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Scutiri la export – Articolul 146 alineatul (1) litera (b) – Bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de un cumpărător care nu este stabilit pe teritoriul statului membru în cauză – Articolul 147 – „Bunuri transportate în bagajele personale ale călătorilor” care nu sunt stabiliți în Uniune – Noțiune – Bunuri care au părăsit efectiv teritoriul Uniunii – Probă – Refuz al scutirii la export – Principiile neutralității fiscale și proporționalității – Fraudă]

6

2021/C 62/06

Cauza C-667/19: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 decembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Warszawie – Polonia) – A.M./E.M. [Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Produse cosmetice – Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 – Articolul 19 – Informarea consumatorilor – Etichetare – Indicații care trebuie să figureze pe recipientul și pe ambalajul produselor – Etichetare într-o limbă străină – „Funcția produsului cosmetic” – Noțiune – Ambalajele produselor cosmetice care conțin o trimitere la un catalog detaliat al produselor redactat în limba consumatorului]

7

2021/C 62/07

Cauza C-710/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 decembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Belgia) – G. M. A./État belge [Trimitere preliminară – Libera circulație a persoanelor – Articolul 45 TFUE – Cetățenia Uniunii – Directiva 2004/38/CE – Dreptul de ședere pentru o perioadă mai mare de trei luni – Articolul 14 alineatul (4) litera (b) – Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – Termen rezonabil pentru a lua cunoștință de ofertele de încadrare în muncă care îi pot conveni persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă și a lua măsurile care îi permit să fie angajată – Cerințe impuse persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă de statul membru gazdă în acest termen – Condiții privind dreptul de ședere – Obligația de a căuta în continuare un loc de muncă și de a avea șanse reale să fie angajată]

8

2021/C 62/08

Cauza C-801/19: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 17 decembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Upravni sud u Zagrebu – Croația) – FRANCK d.d. Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak [Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Scutiri – Articolul 135 alineatul (1) literele (b) și (d) – Noțiunile de „acordare de credite” și de „alte instrumente negociabile” – Operațiuni complexe – Prestație principală – Punere la dispoziție de fonduri în schimbul unei remunerații – Transferul unui bilet la ordin unei societăți de factoring și al sumei de bani obținute emitentului biletului la ordin]

8

2021/C 62/09

Cauza C-849/19: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 17 decembrie 2020 – Comisia Europeană/Republica Elenă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Mediu – Directiva 92/43/CEE – Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică – Arii speciale de conservare – Articolul 4 alineatul (4) – Obligația de stabilire a obiectivelor de conservare – Articolul 6 alineatul (1) – Obligația de a lua măsuri de conservare – Decizia 2006/613/CE – Regiunea biogeografică mediteraneeană]

9

2021/C 62/10

Cauzele conexate C-354/20 PPU și C-412/20 PPU: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 17 decembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam – Țările de Jos) – executarea mandatelor europene de arestare emise împotriva L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU) („Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia cadru 2002/584/JAI – Articolul 1 alineatul (3) – Articolul 6 alineatul (1) – Proceduri de predare între statele membre – Condiții de executare – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 al doilea paragraf – Dreptul de acces la o instanță judecătorească independentă și imparțială – Deficiențe sistemice sau generalizate – Noțiunea de «autoritate judiciară emitentă» – Luare în considerare a evenimentelor intervenite după emiterea mandatului european de arestare în cauză – Obligație a autorității judiciare de executare de a verifica în mod concret și precis existența unor motive serioase și întemeiate de a crede că persoana în cauză va fi expusă unui risc real de încălcare a dreptului său la un proces echitabil în cazul predării”)

10

2021/C 62/11

Cauza C-416/20 PPU: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 17 decembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Germania) – Executarea unor mandate europene de arestare emise împotriva TR [Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Articolul 4a alineatul (1) – Proceduri de predare între statele membre – Condiții de executare – Motive de neexecutare facultativă – Excepții – Executare obligatorie – Pedeapsă pronunțată în lipsă – Sustragerea persoanei urmărite – Directiva (UE) 2016/343 – Articolele 8 și 9 – Dreptul de a fi prezent la proces – Cerințe în caz de condamnare în lipsă – Verificare la predarea persoanei condamnate]

11

2021/C 62/12

Cauza C-349/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regatul Unit) la 29 iulie 2020 – NB, AB/Secretary of State for the Home Department; intervenient: Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați

11

2021/C 62/13

Cauza C-453/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Republica Cehă) la 23 septembrie 2020 – CityRail a.s./Správa železnic, státní organizace

12

2021/C 62/14

Cauza C-577/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 4 noiembrie 2020 – A

13

2021/C 62/15

Cauza C-606/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Düsseldorf (Germania) la 17 noiembrie 2020 – EZ/Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

13

2021/C 62/16

Cauza C-632/20 P: Recurs introdus la 24 noiembrie 2020 de Regatul Spaniei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 23 septembrie 2020 în cauza T-370/19, Spania/Comisia

14

2021/C 62/17

Cauza C-633/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 25 noiembrie 2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

15

2021/C 62/18

Cauza C-636/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Pécsi Törvényszék (Ungaria) la 25 noiembrie 2020 – Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2021/C 62/19

Cauza C-648/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Westminster Magistrates’ Court (Regatul Unit) la 1 decembrie 2020 – Parchetul Regional din Svishtov/PI

16

2021/C 62/20

Cauza C-659/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 4 decembrie 2020 – ET/Ministerstvo životního prostředí

17

2021/C 62/21

Cauza C-660/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 4 decembrie 2020 – MK/Lufthansa CityLine GmbH

17

2021/C 62/22

Cauza C-687/20: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2020 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

18

2021/C 62/23

Cauza C-690/20 P: Recurs introdus la 18 decembrie 2020 de Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 5 octombrie 2020 în cauza T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon et AMC/Comisia

19

2021/C 62/24

Cauza C-693/20 P: Recurs introdus la 21 decembrie 2020 de Intermarché Casino Achats împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 5 octombrie 2020 în cauza T-254/17, Intermarché Casino Achats/Comisia

20

2021/C 62/25

Cauza C-725/20 P: Recurs introdus la 28 decembrie 2020 de Maria Teresa Coppo Gavazzi și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 15 octombrie 2020 în cauzele conexate T-389/19-T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19-T-414/19, T-416/19-T-418/19, T-420/19-T-422/19, T-425/19-T-427/19, T-429/19-T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19-T-442/19, T-444/19-T-446/19, T-448/19, T-450/19-T-454/19, T-463/19 și T-465/19, Coppo Gavazzi și alții/Parlamentul

21

2021/C 62/26

Cauza C-728/19: Ordonanța președintelui Curții din 13 februarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (Chancery Division) – Regatul Unit) – Beverly Hills Teddy Bear Company/PMS International Group

22

 

Tribunalul

2021/C 62/27

Cauzele conexate T-236/17 și T-596/17: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Balti Gaas/Comisia și INEA („Ajutor financiar în cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei pentru perioada 2014-2020 – Domeniul infrastructurilor energetice transeuropene – Cereri de propuneri – Acțiune în constatarea abținerii de a acționa – Lipsa unei solicitări de a acționa – Inadmisibilitate – Acțiune în anulare – Act care nu este supus căilor de atac – Act pregătitor – Inadmisibilitate parțială – Decizie de refuzare a unei propuneri – Erori vădite de apreciere – Obligația de motivare – Competența Comisiei”)

23

2021/C 62/28

Cauza T-442/17 RENV: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – RN/Comisia [„Funcție publică – Funcționari – Soț supraviețuitor – Pensie de urmaș – Articolele 18 și 20 din anexa VIII la statut – Condiții de eligibilitate – Durata căsătoriei – Excepție de nelegalitate – Egalitate de tratament – Principiul nediscriminării pe motive de vârstă – Proporționalitate – Noțiunea de «soț»”]

24

2021/C 62/29

Cauza T-93/18: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – International Skating Union/Comisia („Concurență – Asociere de întreprinderi – Competiții de patinaj de viteză – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE – Reglementare a unei federații sportive – Conciliere între dreptul concurenței și specificitatea sportului – Pariuri sportive – Curtea de arbitraj sportiv – Orientări privind calcularea amenzilor – Domeniul de aplicare teritorial al articolului 101 TFUE – Restrângere a concurenței prin obiect – Măsuri corective”)

24

2021/C 62/30

Cauza T-515/18: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Fakro/Comisia [„Concurență – Abuz de poziție dominantă – Piața ferestrelor pentru acoperișuri și a bridelor – Decizie de respingere a unei plângeri – Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 – Acces la dosar – Principiul bunei administrări – Termen rezonabil – Eroare vădită de apreciere – Obligația de motivare – Lipsa unui interes al Uniunii – Probabilitate de a putea stabili existența unei încălcări – Prețuri de ruinare – «Fighter brands» – Rabaturi – Exclusivitate”]

25

2021/C 62/31

Cauza T-541/18: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Changmao Biochemical Engineering/Comisia [„Dumping – Importuri de acid tartric originar din China – Prelungirea unei taxe antidumping definitive – Stabilirea valorii normale – Protocolul de aderare a Chinei la OMC – Metoda țării analoge – Articolul 2 alineatul (7) și articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 – Vulnerabilitatea industriei Uniunii – Probabilitatea reapariției prejudiciului – Dreptul la apărare – Obligația de motivare”]

26

2021/C 62/32

Cauza T-189/19: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Haikal/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Siriei – Înghețarea fondurilor – Dreptul la apărare – Dreptul la un proces echitabil – Obligația de motivare – Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă – Eroare de apreciere – Dreptul de proprietate – Proporționalitate – Dreptul la exercitarea unei activități economice – Dreptul la respectarea vieții private și de familie”)

27

2021/C 62/33

Cauza T-315/19: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – BT/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Soț supraviețuitor – Pensie de urmaș – Articolele 18 și 20 din anexa VIII la statut – Condiții de eligibilitate – Durata căsătoriei – Excepție de nelegalitate – Egalitate de tratament – Principiul nediscriminării în funcție de vârstă – Proporționalitate”)

27

2021/C 62/34

Cauza T-521/19: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Haswani/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Siriei – Înghețarea fondurilor – Autoritate de lucru judecat – Termen de introducere a acțiunii – Obligația de motivare – Eroare de apreciere – Proporționalitate”)

28

2021/C 62/35

Cauza T-3/20: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Canoleum – Marca internațională verbală anterioară MARMOLEUM – Motiv relativ de refuz – Depunere tardivă a memoriului în care sunt expuse motivele căii de atac – Inadmisibilitatea căii de atac în fața camerei de recurs – Cerere de restitutio in integrum – Boală neașteptată a avocatului care îl reprezintă pe reclamant – Obligație de prudență – Valoare probatorie a declarației solemne făcute de avocat”)

29

2021/C 62/36

Cauza T-118/20: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – Voco/EUIPO (Forma unui ambalaj) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene tridimensionale – Forma unui ambalaj – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

30

2021/C 62/37

Cauza T-146/16: Ordonanța Tribunalului din 18 decembrie 2020 – Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland și alții/Comisia („Ajutoare de stat – Anularea actului atacat – Dispariția obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului”)

30

2021/C 62/38

Cauza T-568/19: Ordonanța Tribunalului din 18 decembrie 2020 – Micreos Food Safety/Comisia [„Acțiune în anulare – Sănătate publică – Regulamentul (CE) nr. 853/2004 – Produs pe bază de fagotip pentru reducerea prezenței bacteriei patogene Listeria monocytogenes în produsele alimentare de origine animală gata de consum – Respingerea cererii de aprobare a Listex™ P100 ca decontaminant în produsele alimentare de origine animală gata de consum – Act care nu este supus căilor de atac – Act care nu urmărește să producă efecte juridice obligatorii – Act pur confirmativ – Act informativ – Inadmisibilitate”]

31

2021/C 62/39

Cauza T-872/19: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2020 – IM/BEI („Acțiune în despăgubire – Drept instituțional – Post de director general al FEI – Anunț de post vacant – Respingerea candidaturii reclamantului – Lipsa de autonomie a căilor de atac – Termen de introducere a acțiunii – Inadmisibilitate”)

32

2021/C 62/40

Cauza T-37/20: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2020 – Regatul Unit/Comisia („Acțiune în anulare – FEGA și FEADR – Termen de introducere a acțiunii – Momentul de la care începe să curgă – Notificare și publicare – Lipsa unei erori scuzabile – Tardivitate – Inadmisibilitate”)

32

2021/C 62/41

Cauza T-80/20: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2020 – IM/BEI și FEI („Acțiune în anulare – Drept instituțional – Post de director general al FEI – Respingerea candidaturii reclamantului – Numirea unui alt candidat – Lipsa interesului de a exercita acțiunea – Inadmisibilitate”)

33

2021/C 62/42

Cauza T-161/20: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2020 – Ighoga Region 10/Comisia („Ajutoare de stat – Construirea unui centru de congrese și a unui hotel la Ingolstadt – Plângere – Acțiune în constatarea abținerii de a acționa – Luare de poziție care pune capăt abținerii de a acționa – Nepronunțare asupra fondului”)

33

2021/C 62/43

Cauza T-289/20: Ordonanța Tribunalului din 18 decembrie 2020 – Facegym/EUIPO (FACEGYM) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale FACEGYM – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Acțiune vădit nefondată”]

34

2021/C 62/44

Cauza T-350/20: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2020 – Wagenknecht/Comisia [„Acțiune în constatarea abținerii de a acționa – Protecția intereselor financiare ale Uniunii – Combaterea fraudei – Întâlniri ale Colegiului comisarilor și ale președintelui său cu reprezentantul Republicii Cehe – Cadrul financiar multianual 2021-2027 – Regulamentul financiar – Plăți directe din bugetul Uniunii în favoarea agricultorilor – Pretins conflict de interese al Prim-ministrului Republicii Cehe – Pretinsă lipsă de acțiune a Comisiei – Articolul 130 alineatul (1) din regulamentul de procedură – Interesul de a exercita acțiunea – Calitate procesuală activă – Luare de poziție a Comisiei – Inadmisibilitate”]

35

2021/C 62/45

Cauza T-729/20 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 31 decembrie 2020 – Aurubis/Comisia („Măsuri provizorii – Directiva 2003/87/CE – Decizia 2011/278/UE – Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră – Cerere de măsuri provizorii – Lipsa urgenței”)

35

2021/C 62/46

Cauza T-731/20 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 31 decembrie 2020 – ExxonMobil Production Deutschland/Comisia („Măsuri provizorii – Directiva 2003/87/CE – Decizia 2011/278/UE – Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră – Cerere de măsuri provizorii – Lipsa urgenței”)

36

2021/C 62/47

Cauza T-739/20: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2020 – Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD)

36

2021/C 62/48

Cauza T-754/20: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2020 – Cristescu/Comisia

37

2021/C 62/49

Cauza T-757/20: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2020 – OT/Parlamentul

39

2021/C 62/50

Cauza T-764/20: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2020 – Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry and Inner Mongolia Mengwei Technology/Comisia

39

2021/C 62/51

Cauza T-766/20: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2020 – PrenzMarien GmbH/EUIPO – Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

40

2021/C 62/52

Cauza T-768/20: Acțiune introdusă la 31 decembrie 2020 – Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard)

41

2021/C 62/53

Cauza T-769/20: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2020 – Ryanair/Comisia

42

2021/C 62/54

Cauza T-771/20: Acțiune introdusă la 29 decembrie 2020 – KS și KD/Consiliul și alții

43

2021/C 62/55

Cauza T-1/21: Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2021 – Fabryki Mebli „Forte” v EUIPO – Bog-Fran (Furniture)

44

2021/C 62/56

Cauza T-2/21: Acțiune introdusă la 5 ianuarie 2021 – Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER)

45

2021/C 62/57

Cauza T-3/21: Acțiune introdusă la 5 ianuarie 2021 – Power Horse Energy Drinks/EUIPO – Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

45

2021/C 62/58

Cauza T-4/21: Acțiune introdusă la 5 ianuarie 2021 – Advanced Superabrasives/EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

46

2021/C 62/59

Cauza T-6/21: Acțiune introdusă la 7 ianuarie 2021 – Advanced Organic Materials/EUIPO – Swiss Pharma International (ADVASTEROL)

47

2021/C 62/60

Cauza T-7/21: Acțiune introdusă la 8 ianuarie 2021 – El Corte Inglés/EUIPO – Kassl (STUDIO KASSL)

48

2021/C 62/61

Cauza T-8/21: Acțiune introdusă la 10 ianuarie 2021 – IFIC Holding/Comisia

49

2021/C 62/62

Cauza T-653/19: Ordonanța Tribunalului din 23 decembrie 2020 – FF/Comisia

50

2021/C 62/63

Cauza T-5/20: Ordonanța Tribunalului din 5 ianuarie 2021 – CP/Parlamentul

51


RO

 

Top