EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:329:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 329, 5 octombrie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 329

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
5 octombrie 2020


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2020/C 329/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2020/C 329/02

Cauza C-114/19 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 11 iunie 2020 – Comisia Europeană/Danilo Di Bernardo (Recurs – Funcție publică – Concurs general – Neadmitere la probele de concurs – Posibilitatea administrației de a completa motivarea deciziei de neadmitere în fața instanței – Condiții – Cazuri excepționale – Noțiunea de „lipsă a motivării”)

2

2020/C 329/03

Cauza C-256/19: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Wien – Austria) – Procedură inițiată de S.A.D. Maler und Anstreicher OG [Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii – Principiul independenței judecătorilor – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Competența Curții – Articolul 267 TFUE – Admisibilitate – Dispoziții naționale referitoare la atribuirea cauzelor într-o instanță – Cale de atac – Interpretare necesară pentru ca instanța de trimitere să poată pronunța hotărârea – Inadmisibilitate vădită]

2

2020/C 329/04

Cauza C-192/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd Prešov (Slovacia) la 5 mai 2020 – Prima banka Slovensko a.s./HB

3

2020/C 329/05

Cauza C-295/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 2 iulie 2020 – „Sanresa”UAB/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

4

2020/C 329/06

Cauza C-303/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) la 8 iulie 2020 – Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A./KM

5

2020/C 329/07

Cauza C-326/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Letonia) la 22 iulie 2020 – SIA „MONO”/Valsts ieņēmumu dienests

5

2020/C 329/08

Cauza C-332/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 22 iulie 2020 – Roma Multiservizi spa, Rekeep spa/Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

6

2020/C 329/09

Cauza C-345/20: Acțiune introdusă la 27 iulie 2020 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

7

2020/C 329/10

Cauza C-350/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte costituzionale (Italia) la 30 iulie 2020 – O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A./Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

7

2020/C 329/11

Cauza C-374/20 P: Recurs introdus la 7 august 2020 de Agrochem-Maks d.o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 28 mai 2020 în cauza T-574/18, Agrochem-Maks/Comisia

8

2020/C 329/12

Cauza C-67/19: Ordonanța președintelui Curții din 29 iunie 2020 [cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék (fostă Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) – Ungaria] – KD/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

9

2020/C 329/13

Cauza C-209/19: Ordonanța președintelui Curții din 6 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Saarbrücken – Germania) – SM/Sparkasse Saarbrücken

9

2020/C 329/14

Cauza C-210/19: Ordonanța președintelui Curții din 26 iunie 2020 [cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék (fostă Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) – Ungaria] – TN/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, fostă Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

9

2020/C 329/15

Cauza C-531/19: Ordonanța președintelui Curții din 29 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – PO/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/16

Cauza C-533/19: Ordonanța președintelui Curții din 24 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – RQ/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/17

Cauza C-534/19: Ordonanța președintelui Curții din 24 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – SR/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/18

Cauza C-549/19: Ordonanța președintelui Curții din 16 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – DX/Subdelegación del Gobierno en Toledo

10

2020/C 329/19

Cauza C-560/19: Ordonanța președintelui Camerei a opta a Curții din 25 iunie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia – Spania) – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

11

2020/C 329/20

Cauza C-567/19: Ordonanța președintelui Curții din 17 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – LP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

11

2020/C 329/21

Cauza C-740/19: Ordonanța președintelui Curții din 26 iunie 2020 [cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék (fostă Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) – Ungaria] – NJ/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

11

2020/C 329/22

Cauzele conexate C-808/19 și C-809/19: Ordonanța președintelui Curții din 15 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Gera – Germania) – DS (C-808/19), ER (C-809/19)/Volkswagen AG

11

2020/C 329/23

Cauza C-905/19: Ordonanța președintelui Curții din 8 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Darmstadt – Germania) – EP/Kreis Groß-Gerau

12

2020/C 329/24

Cauza C-31/20: Ordonanța președintelui Curții din 15 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial de Alicante – Spania) – Bankia SA/SI

12

2020/C 329/25

Cauza C-44/20: Ordonanța președintelui Curții din 6 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)/PC, RE

12

2020/C 329/26

Cauza C-93/20: Ordonanța președintelui Curții din 9 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Bezirksgericht Schwechat – Austria) – JU/Air France Direktion für Österreich

12

2020/C 329/27

Cauza C-127/20: Ordonanța președintelui Curții din 30 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy w Gliwicach – Polonia) – D. Spółka Akcyjna/W. Zrt

13

2020/C 329/28

Cauza C-133/20: Ordonanța președintelui Curții din 30 iunie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – European Pallet Association eV/PHZ BV

13

2020/C 329/29

Cauza C-138/20: Ordonanța președintelui Curții din 10 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Stuttgart – Germania) – O./P. AG

13

 

Tribunalul

2020/C 329/30

Cauza T-110/17: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2020 – Jiangsu Seraphim Solar System/Comisia [„Dumping – Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din China – Angajamente – Admisibilitate – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2146 – Declararea drept nevalabile a unor facturi conforme cu angajamentul – Aplicarea în timp a unor noi dispoziții”]

14

2020/C 329/31

Cauza T-578/18: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2020 – CA Consumer Finance/BCE [„Politica economică și monetară – Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit – Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 – Sancțiune administrativă pecuniară aplicată de BCE unei instituții de credit – Articolul 26 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 – Încălcare continuă a cerințelor de fonduri proprii – Încălcare din neglijență – Dreptul la apărare – Cuantumul sancțiunii – Obligația de motivare”]

15

2020/C 329/32

Cauza T-729/19: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2020 – Dinamo/EUIPO (Favorit) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Favorit – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

15

2020/C 329/33

Cauza T-150/20 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 30 iunie 2020 – Tartu Agro/Comisia („Măsuri provizorii – Ajutoare de stat – Decizie prin care se declară ajutorul incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea acestuia – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței”)

16

2020/C 329/34

Cauza T-462/20: Acțiune introdusă la 16 iulie 2020 – ZU/Comisia

16

2020/C 329/35

Cauza T-487/20: Acțiune introdusă la 4 august 2020 – „Rezon”/EUIPO (imot .bg)

17

2020/C 329/36

Cauza T-490/20: Acțiune introdusă la 2 august 2020 – CH și CN/Parlamentul

18

2020/C 329/37

Cauza T-496/20: Acțiune introdusă la 3 august 2020 – CRII-GEN și alții/Comisia

19

2020/C 329/38

Cauza T-500/20: Acțiune introdusă la 10 august 2020 – Selmikeit & Giczella/EUIPO – Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER)

19

2020/C 329/39

Cauza T-502/20: Acțiune introdusă la 10 august 2020 – Munich/EUIPO – Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

20

2020/C 329/40

Cauza T-503/20: Acțiune introdusă la 10 august 2020 – „T i D Kontrolni sistemi”/EUIPO – Sigmatron (aparate și dispozitive de semnalizare)

21

2020/C 329/41

Cauza T-507/20: Acțiune introdusă la 6 august 2020 – Colombani/SEAE

22

2020/C 329/42

Cauza T-510/20: Acțiune introdusă la 14 august 2020 – Fachverband Spielhallen și LM/Comisia

23

2020/C 329/43

Cauza T-515/20: Acțiune introdusă la 17 august 2020 – Puma/EUIPO – Caterpillar (SPEEDCAT)

24

2020/C 329/44

Cauza T-520/20: Acțiune introdusă la 8 august 2020 – Bonicelli/Întreprinderea comună Fusion for Energy

24

2020/C 329/45

Cauza T-527/20: Acțiune introdusă la 19 august 2020 – Aldi/EUIPO (CUCINA)

25

2020/C 329/46

Cauza T-530/20: Acțiune introdusă la 21 august 2020 – Interfloat și GMB/Comisia

26


RO

 

Top