EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 77, 9 martie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 77

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
9 martie 2020


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2020/C 77/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2020/C 77/02

Cauza C-274/14: Hotărârea Curții (Mare Cameră) din 21 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Económico-Administrativo Central - Spania) – Procédure angagée par Banco de Santander SA (Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Noțiunea de „instanță națională” – Criterii – Independența organismului național în cauză – Inamovibilitatea membrilor – Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară)

2

2020/C 77/03

Cauza C-175/18 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 ianuarie 2020 – PTC Therapeutics International Ltd/Agenția Europeană pentru Medicamente, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (copier mots-clés sans guillemets)

2

2020/C 77/04

Cauza C-177/18: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid - Spania) – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid (Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 1999/70/CE – Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Clauza 4 – Principiul nediscriminării – Clauza 5 – Măsuri de prevenire a abuzurilor care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive – Indemnizație aferentă încetării raportului de muncă – Articolele 151 și 153 TFUE – Articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Aplicabilitate – Diferență de tratament întemeiată pe natura publică sau privată, în sensul dreptului național, a regimului care guvernează raportul de muncă)

3

2020/C 77/05

Cauza C-178/18 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 22 ianuarie 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (Recurs – Acces la documentele instituțiilor, ale organelor, ale oficiilor sau ale agențiilor Uniunii – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Articolul 4 alineatul (2) prima liniuță – Excepție privind protecția intereselor comerciale – Articolul 4 alineatul (3) – Protecția procesului decizional – Documente prezentate Agenției Europene pentru Medicamente în cadrul unei cereri de autorizare a introducerii pe piață a unui medicament veterinar – Decizie prin care se acordă unui terț accesul la documente – Prezumție generală de confidențialitate – Lipsa obligației instituției, a organului, a oficiului sau a agenției Uniunii Europene de a aplica o prezumție generală de confidențialitate)

4

2020/C 77/06

Cauza C-578/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus - Finlanda) – Procedură inițiată de Energiavirasto (Trimitere preliminară – Piața internă a energiei electrice – Directiva 2009/72/CE – Articolul 3 – Protecția consumatorilor – Articolul 37 – Atribuțiile și competențele autorității de reglementare – Soluționarea extrajudiciară a litigiilor – Noțiunea de „parte” – Dreptul de a exercita o cale de atac împotriva deciziei autorității de reglementare – Plângere formulată de un client casnic împotriva unei întreprinderi care operează un sistem de distribuție a energiei electrice)

5

2020/C 77/07

Cauza C-814/18: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 22 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het bedrijfsleven - Țările de Jos) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Trimitere preliminară – Politica comună în domeniul pescuitului – Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 – Articolul 55 alineatul (1) – Contribuție financiară din Fondul european pentru pescuit (FEP) – Eligibilitatea cheltuielilor – Condiție – Cheltuieli plătite efectiv de beneficiari – Noțiune)

5

2020/C 77/08

Cauza C-29/19: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 23 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundessozialgericht - Germania) – ZP/Bundesagentur für Arbeit (Trimitere preliminară – Securitate socială – Lucrători migranți – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Prestații de șomaj – Calcul – Neluarea în considerare a ultimului salariu primit în statul membru de reședință – Perioadă de referință prea scurtă – Salariu primit ulterior încetării raportului de muncă – Persoană care a desfășurat anterior o activitate salariată în Elveția)

6

2020/C 77/09

Cauza C-32/19: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 22 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof - Austria) – AT/Pensionsversicherungsanstalt (Trimitere preliminară – Libera circulație a persoanelor – Cetățenia Uniunii – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Directiva 2004/38/CE – Articolul 17 alineatul (1) litera (a) – Drept de ședere permanentă – Dobândire înaintea încheierii unei perioade neîntrerupte de ședere de cinci ani – Lucrător care a împlinit, în momentul în care și-a încetat activitatea, vârsta în vederea pensionării pentru limită de vârstă)

7

2020/C 77/10

Cauza C-506/18 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 21 ianuarie 2020 – Parlamentul European/Erik Josefsson (Recurs – Funcție publică – Agent temporar – Parlamentul European – Rezilierea contractului – Acord prin care se urmărește soluționarea litigiului dintre părți – Recurs rămas fără obiect – Nepronunțare asupra fondului)

8

2020/C 77/11

Cauza C-613/18: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Tributário de Lisboa - Portugalia) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Trimitere preliminară - Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Restricții privind circulația capitalurilor cu destinația sau provenite din țări terțe - Fiscalitate directă – Impozit pe venitul persoanelor juridice – Profituri distribuite de societăți rezidente pe teritoriul portughez – Reducerea bazei de impozitare)

8

2020/C 77/12

Cauza C-47/19: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 7 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Hamburg - Germania) – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 132 alineatul (1) literele (h)-(j) – Diverse scutiri legate de copii sau de tineri, de învățământul școlar sau universitar – Cursuri de surfing și de navigație pentru instituții școlare și universitare – Excursie școlară)

9

2020/C 77/13

Cauza C-813/19 PPU: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 21 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Franța) – Executarea unui mandat european de arestare împotriva lui MN (Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alineatul (1) – Noțiunea de „autoritate judiciară emitentă” – Protecție jurisdicțională efectivă)

10

2020/C 77/14

Cauza C-58/19 P: Recurs introdus la 25 ianuarie 2019 de Mykola Yanovych Azarov împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 decembrie 2018 în cauza T-247/17, Mykola Yanovych Azarov/Consiliul Uniunii Europene

11

2020/C 77/15

Cauza C-236/19 P: Recurs introdus la 15 martie 2019 de István Szécsi și Nóra Somossy împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a treia) din 16 ianuarie 2019 în cauza T-331/18, István Szécsi și Nóra Somossy/Comisia Europeană

11

2020/C 77/16

Cauza C-315/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) la 16 aprilie 2019 – YU/Wallonische Region

12

2020/C 77/17

Cauza C-461/19 P: Recurs introdus la 7 iunie 2019 de All Star CV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 29 martie 2019 în cauza T-611/17, All Star/EUIPO

12

2020/C 77/18

Cauza C-513/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) la 5 iulie 2019 – P.J./(X) S.A.

13

2020/C 77/19

Cauza C-548/19 P: Recurs introdus la 17 iulie 2019 de Laurence Bonnafous împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) pronunțate la 6 iunie 2019 în cauza T-614/17, Bonnafous/Consiliul

13

2020/C 77/20

Cauza C-550/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Madrid (Spania) la 17 iulie 2019 – EV/Obras y Servicios Públicos S.A. și Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Cauza C-586/19 P: Recurs introdus la 1 august 2019 de L'Oréal împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 iunie 2019 în cauza T-179/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/22

Cauza C-587/19 P: Recurs introdus la 1 august 2019 de L'Oréal împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 iunie 2019 în cauza T-180/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/23

Cauza C-588/19 P: Recurs introdus la 1 august 2019 de L'Oréal împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 iunie 2019 în cauza T-181/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

16

2020/C 77/24

Cauza C-589/19 P: Recurs introdus la 1 august 2019 de L'Oréal împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 iunie 2019 în cauza T-182/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

16

2020/C 77/25

Cauza C-590/19 P: Recurs introdus la 1 august 2019 de L'Oréal împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 iunie 2019 în cauza T-183/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

17

2020/C 77/26

Cauza C-664/19 P: Recurs introdus la 4 septembrie 2019 de Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 26 iunie 2019 în cauza T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

17

2020/C 77/27

Cauza C-761/19: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Ungaria

17

2020/C 77/28

Cauza C-805/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 31 octombrie 2019 – CT/VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Cauza C-810/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankfurt am Main (Germania) la 4 noiembrie 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Cauza C-815/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 6 noiembrie 2019 – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Cauza C-825/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Thüringer Finanzgericht (Germania) la 12 noiembrie 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Cauza C-826/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 13 noiembrie 2019 – WZ/Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Cauza C-844/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 15 noiembrie 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

Cauza C-868/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Germania) la 27 noiembrie 2019 – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

Recurs introdus la:

24

2020/C 77/36

Cauza C-877/19 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2019 de FV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 19 septembrie 2019 în cauza T-153/17, FV/Consiliul

25

2020/C 77/37

Cauza C-894/19 P: Recurs introdus la 3 decembrie 2019 de Parlamentul European împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 20 septembrie 2019 în cauza T-47/18, UZ/Parlamentul

26

2020/C 77/38

Cauza C-896/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) la 5 decembrie 2019 – Repubblika/Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

Cauza C-905/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Darmstadt (Germania) la 11 decembrie 2019 – EP/Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Cauza C-927/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 18 decembrie 2019 – „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB/„Ecoservice Klaipėda” UAB, „Klaipėdos autobusų parkas” UAB, „Parsekas” UAB, „Klaipėdos transportas” UAB

28

2020/C 77/41

Cauza C-930/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) la 20 decembrie 2019 – X/État belge

30

2020/C 77/42

Cauza C-940/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 30 decembrie 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

31

2020/C 77/43

Cauza C-948/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 31 decembrie 2019 – UAB „Manpower Lit”/E.S., M.L., M.P., V.V. și R.V.

32

2020/C 77/44

Cauza C-950/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Helsingin hallinto-oikeus (Finlanda) la 17 decembrie 2019 – A

33

2020/C 77/45

Cauza C-3/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rīgas rajona tiesa (Letonia) la 7 ianuarie 2020 – Procedură penală împotriva AB, CE, SIA „MM investīcijas”

33

2020/C 77/46

Cauza C-4/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 7 ianuarie 2020 – „ALTI” OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

34

2020/C 77/47

Cauza C-24/20: Acțiune introdusă la 17 ianuarie 2020 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

35

2020/C 77/48

Cauza C-115/08: Ordonanța președintelui Curții din 15 ianuarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc-Chambre détachée de Guingamp - Franța) – Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

Cauza C-297/18: Ordonanța președintelui Curții din 23 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, cu participarea: Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

Cauza C-712/18: Ordonanța președintelui Curții din 23 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedură inițiată de ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, cu participarea: Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

Cauza C-713/18: Ordonanța președintelui Curții din 23 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, cu participarea: Finanzpolizei

37

2020/C 77/52

Cauza C-138/19: Ordonanța președintelui Curții din 23 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedură inițiată de DY/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, cu participarea: Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

Cauza C-139/19: Ordonanța președintelui Curții din 23 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedură inițiată de DY

38

2020/C 77/54

Cauza C-154/19: Ordonanța președintelui Curții din 7 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Eparchiako Dikastirio Larnakas - Cipru) – Kypriaki Kentriki Archi/GA

38

2020/C 77/55

Cauza C-227/19: Ordonanța președintelui Curții din 23 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austria) – procedură inițiată de DX/Bürgermeister der Stadt Graz, cu participarea: Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

Cauza C-334/19: Ordonanța președintelui Curții din 18 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Stuttgart - Germania) – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

Cauza C-672/19: Ordonanța președintelui Curții aaaa din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgia) – X/État belge

39

 

Tribunalul

2020/C 77/58

Cauzele conexate T-786/16 și T-224/18: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2020 – PV/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Hărțuire morală – Serie de decizii individuale adoptate de Comisie care îl lezează pe reclamant – Cereri de asistență – Procedură disciplinară – Revocare – Retragerea revocării – Nouă procedură disciplinară – Nouă revocare”)

40

2020/C 77/59

Cauza T-168/17: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Comisia („Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente aferente procedurii administrative privind un pretins ajutor de stat acordat de autoritățile austriece în favoarea titularilor unei concesiuni în temeiul legii privind jocurile de noroc – Refuzul accesului – Excepție privind protecția obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit – Interes public superior – Obligația de motivare – Excepția de nelegalitate”)

41

2020/C 77/60

Cauza T-19/18: Hotărârea Tribunalului din 22 ianuarie 2020 – Lituania/Comisia („FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanțare – Cheltuieli efectuate de Lituania – Corecții financiare cu caracter excepțional și forfetare – Dezvoltare rurală – Sistem de control al ecocondiționalității – Control administrativ – Control la fața locului – Calitatea controalelor – Calitatea solicitanților – Condiții create în mod artificial – Caracter rezonabil al costurilor – Cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor – Analiza riscurilor – Factori de risc – Toleranță în materie de sancțiuni neprevăzută de reglementarea Uniunii – Sistem de evaluare și de sancționare prea clement – Date statistice anuale de control”)

42

2020/C 77/61

Cauza T-292/18: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2020 – Portugalia/Comisia („FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanțare – Cheltuieli efectuate de Portugalia – Articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 – Articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Noțiunea de instanță națională”)

43

2020/C 77/62

Cauza T-402/18: Hotărârea Tribunalului din 29 ianuarie 2020 – Aquino și alții/Parlamentul („Funcție publică – Greva interpreților – Măsuri adoptate de Parlamentul European pentru obligarea unor interpreți să presteze servicii – Lipsa temeiului legal – Răspundere – Prejudiciu moral”)

43

2020/C 77/63

Cauza T-598/18: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2020 – Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbală BROWNIE – Mărcile naționale verbale anterioare BROWNIES, BROWNIE, Brownies și Brownie – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regualmentul (UE) 2017/1001] – Utilizare serioasă a mărcii anterioare – Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 47 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001)”)

44

2020/C 77/64

Cauza T-697/18: Hotărârea Tribunalului din 29 ianuarie 2020 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă ALTISPORT – Mărcile internațională și a Uniunii Europene verbale anterioare ALDI – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Compararea produselor și serviciilor – Obligația de motivare – Articolul 94 din Regulamentul 2017/1001”)

45

2020/C 77/65

Cauza T-42/19: Hotărârea Tribunalului din 29 ianuarie 2020 – Volkswagen/EUIPO (CROSS) („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale CROSS – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 – Egalitate de tratament – Obligația de motivare – Articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001”)

46

2020/C 77/66

Cauza T-239/19: Hotărârea Tribunalului din 29 ianuarie 2020 – Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative ENCANTO – Marca națională verbală anterioară BELCANTO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001)

47

2020/C 77/67

Cauza T-336/19: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2020 – BZ/Comisia („Funcție publică – Agenți contractuali – Concediere pentru activitate în mod evident necorespunzătoare – Proporționalitate – Articolul 84 din RAA – Răspundere”)

47

2020/C 77/68

Cauza T-559/19: Hotărârea Tribunalului din 30 ianuarie 2020 – Julius Sämann Ltd/EUIPO – Maharishi Vedic University (Reprezentarea unui arbore) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative reprezentând un arbore – Mărci ale Uniunii Europene și internaționale figurative anterioare reprezentând un «arbore magic» – Motive relative de refuz – Lipsa riscului de confuzie – Lipsa similitudinii semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa unei atingeri aduse reputației – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001”)

48

2020/C 77/69

Cauza T-751/18: Ordonanța Tribunalului din 22 ianuarie 2020 – Daimler/Comisia („Acțiune în anulare – Retragerea reducerilor certificate ale emisiilor de CO2 – Regimul ecoinovațiilor – Regulamentul (CE) nr. 443/2009 – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 – Act care nu este supus căilor de atac – Măsură pregătitoare – Inadmisibilitate”)

49

2020/C 77/70

Cauza T-125/19: Ordonanța Tribunalului din 21 ianuarie 2020 – Clem & Jo Optique/EUIPO – C&A (C&J) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Retragerea opoziției – Nepronunțare asupra fondului”)

50

2020/C 77/71

Cauza T-128/19: Ordonanța Tribunalului din 16 ianuarie 2020 – Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (Sativa) („Acțiune în anulare – Marcă a Uniunii Europene – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Neînscrierea schimbării titularului în registrul internațional – Lipsa capacității procesuale active – Inadmisibilitate”)

50

2020/C 77/72

Cauza T-161/19: Ordonanța Tribunalului din 21 ianuarie 2020 – Deutsche Telekom/Parlamentul și Consiliul („Acțiune în anulare – Piața internă a comunicațiilor electronice – Prețuri cu amănuntul facturate consumatorilor pentru comunicațiile în interiorul Uniunii reglementate – Regulamentul (UE) 2018/1971 – Act legislativ – Lipsa afectării individuale – Inadmisibilitate”)

51

2020/C 77/73

Cauza T-162/19: Ordonanța Tribunalului din 21 ianuarie 2020 – Telefónica și Telefónica de España/Parlamentul și Consiliul („Acțiune în anulare – Piața internă a comunicațiilor electronice – Prețuri cu amănuntul facturate consumatorilor pentru comunicațiile în interiorul Uniunii reglementate – Regulamentul (UE) 2018/1971 – Act legislativ – Lipsa afectării individuale – Inadmisibilitate”)

52

2020/C 77/74

Cauza T-671/19: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2019 – Qualcomm, Inc./Comisia

53

2020/C 77/75

Cauza T-870/19: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2019 – Worldwide Spirits Supply/EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

Cauza T-3/20: Acțiune introdusă la 3 ianuarie 2020 – Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

Cauza T-8/20: Acțiune introdusă la 8 ianuarie 2020 – Republica Cehă/Comisia

56

2020/C 77/78

Cauza T-32/20: Acțiune introdusă la 14 ianuarie 2020 – Buxadé Villalba și alții/Parlamentul

56

2020/C 77/79

Cauza T-34/20: Acțiune introdusă la 20 ianuarie 2020 – Datenlotsen Informationssysteme/Comisia

58

2020/C 77/80

Cauza T-38/20: Acțiune introdusă la 23 ianuarie 2020 – Lotto24/EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

Cauza T-41/20: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2020 – Di Bernardo/Comisia

60

2020/C 77/82

Cauza T-45/20: Acțiune introdusă la 27 ianuarie 2020 – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

Cauza T-35/18: Ordonanța Tribunalului din 22 ianuarie 2020 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

Cauza T-139/18: Ordonanța Tribunalului din 15 ianuarie 2020 – Avio/Comisia

62

2020/C 77/85

Cauza T-606/19: Ordonanța Tribunalului din 21 ianuarie 2020 – Bartolomé Alvarado și Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


RO

 

Top