EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:061:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 61, 24 februarie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 61

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
24 februarie 2020


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2020/C 61/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2020/C 61/02

Cauza C-16/18: Hotărârea Curții (Mare Cameră) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Michael Dobersberger/Magistrat der Stadt Wien (Trimitere preliminară – Articolele 56 și 57 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Directiva 96/71/CE – Aplicabilitate – Articolul 1 alineatul (3) litera (a) – Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii – Prestarea unor servicii la bordul trenurilor internaționale – Reglementare națională care impune obligații administrative în raport cu detașarea lucrătorilor)

2

2020/C 61/03

Cauza C-168/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesarbeitsgericht - Germania) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer (Trimitere preliminară – Politica socială – Protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului – Directiva 2008/94/CE – Articolul 8 – Sisteme suplimentare de asigurări sociale – Protecția drepturilor la pensie pentru limită de vârstă – Nivel de protecție minim garantat – Obligația de compensare de către fostul angajator a unei reduceri a pensiei ocupaționale – Organism extern de asigurări sociale – Efect direct)

3

2020/C 61/04

Cauza C-176/18: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo - Spania) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís (Trimitere preliminară – Protecția comunitară a soiurilor de plante – Regulamentul (CE) nr. 2100/94 – Articolul 13 alineatele (2) și (3) – Efectele protecției – Sistem de protecție în cascadă – Cultivarea unor constituenți ai soiului și recoltarea fructelor lor – Distincție între actele săvârșite cu privire la constituenții soiului și cele săvârșite cu privire la materialul recoltat – Noțiunea de „utilizare neautorizată de constituenți ai soiului” – Articolul 95 – Protecție provizorie)

4

2020/C 61/05

Cauza C-263/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag - Țările de Jos) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV (Trimitere preliminară – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională – Directiva 2001/29/CE – Articolul 3 alineatul (1) – Dreptul de comunicare publică – Punere la dispoziție – Articolul 4 – Dreptul de distribuire – Epuizare – Cărți electronice – Piață virtuală de cărți electronice „de ocazie”)

5

2020/C 61/06

Cauza C-360/18: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Düsseldorf - Germania) – Cargill Deutschland GmbH/Hauptzollamt Krefeld (Trimitere preliminară – Regulamentul (UE) nr. 1360/2013 – Agricultură – Organizarea comună a piețelor – Sectorul zahărului – Cotizație la producție – Efect util – Dreptul la rambursarea sumelor plătite în mod nejustificat – Aplicabilitatea normelor naționale referitoare la termenele de prescripție – Principiul efectivității)

5

2020/C 61/07

Cauza C-386/18: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Țările de Jos) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Trimitere preliminară – Politica comună în domeniul pescuitului – Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, nr. 1379/2013 și nr. 508/2014 – Organizații de producători din domeniul pescuitului și al acvaculturii – Planuri de producție și de comercializare – Sprijin financiar la elaborarea și punerea în aplicare a acestor planuri – Condiții de eligibilitate a cheltuielilor – Marja de apreciere a statelor membre – Inexistența posibilității în dreptul național de a introduce o cerere de sprijin)

6

2020/C 61/08

Cauza C-389/18: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles - Belgia) – Brussels Securities SA/Statul belgian (Trimitere preliminară – Regim fiscal comun aplicabil societăților mamă și filialelor din state membre diferite – Directiva 90/435/CEE – Prevenirea dublei impuneri – Articolul 4 alineatul (1) prima liniuță – Interdicția de impozitare a profiturilor primite – Includerea dividendelor distribuite de filială în baza de impozitare a societății mamă – Deducerea dividendelor distribuite din baza de impozitare a societății mamă și reportarea excedentului pe exercițiile fiscale următoare fără limitare în timp – Ordine de imputare a deducerilor fiscale asupra profiturilor – Pierderea unui avantaj fiscal)

7

2020/C 61/09

Cauza C-390/18: Hotărârea Curții (Mare Cameră) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris - Franța) – Procedură penală privind pe X (Trimitere preliminară – Directiva 2000/31/CE – Servicii ale societății informaționale – Directiva 2006/123/CE – Servicii – Punerea în legătură a gazdelor, profesioniști sau particulari, care dispun de locuri de cazare de închiriat cu persoane care sunt în căutarea acestui tip de cazare – Calificare – Reglementare națională care supune anumitor restricții exercitarea profesiei de agent imobiliar – Directiva 2000/31/CE – Articolul 3 alineatul (4) litera (b) a doua liniuță – Obligație de notificare a măsurilor care restrâng libera circulație a serviciilor societății informaționale – Lipsa notificării – Opozabilitate – Procedură penală cu constituire ca parte civilă)

8

2020/C 61/10

Cauza C-442/18 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 19 decembrie 2019 – Banca Centrală Europeană/Espírito Santo Financial (Portugalia), SGPS, SA (Recurs – Refuzul de a acorda accesul la deciziile Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) – Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE – Articolul 10 alineatul (4) – Confidențialitatea reuniunilor – Rezultatul deliberărilor – Posibilitatea de divulgare – Decizia 2004/258/CE – Accesul la documentele BCE – Articolul 4 alineatul (1) litera (a) – Confidențialitatea deliberărilor – Atingere adusă protecției interesului public)

9

2020/C 61/11

Cauza C-447/18: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 18 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacia) – UB/Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (Trimitere preliminară – Securitate socială – Coordonarea sistemelor de securitate socială – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolul 3 – Domeniu de aplicare material – Prestație pentru limită de vârstă – Libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene – Regulamentul (UE) nr. 492/2011 – Articolul 7 – Egalitate de tratament între lucrătorii naționali și lucrătorii migranți – Avantaje sociale – Legislație a unui stat membru care rezervă acordarea unei „prestații suplimentare pentru sportivii din echipele naționale” numai cetățenilor acestui stat)

10

2020/C 61/12

Cauze conexate C-477/18 și 478/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Țările de Jos) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV (C-478/18)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 882/2004 – Articolul 27 alineatele (1) și (4) – Anexa VI punctele 1 și 2 – Controale oficiale privind hrana pentru animale și produsele alimentare – Finanțare – Onorarii datorate pentru controalele oficiale – Calcul – Noțiunea de „personal care participă la controalele oficiale” – Includerea personalului administrativ și auxiliar – Posibilitatea de a factura sferturi de oră solicitate de abator în scopul controalelor oficiale, dar neefectuate – Condiții)

11

2020/C 61/13

Cauza C-523/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Nacional - Spania) – Engie Cartagena S. L./Ministerio para la Transición Ecológica, anciennement Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Trimitere preliminară – Piața internă a energiei electrice – Norme comune – Directiva 2003/54/CE: – Articolul 3 alineatul (2) – Directiva 2009/72/CE: – Articolul 3 alineatul (2) – Obligații de serviciu public – Noțiune – Reglementarea națională – Finanțarea planurilor de eficiență energetică – Desemnarea unor producători de energie electrică – Contribuție obligatorie)

12

2020/C 61/14

Cauza C-532/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof - Germania) – GN, reprezentată legal de HM/ZU, în calitate de lichidator al Niki Luftfahrt GmbH (Trimitere preliminară – Transport aerian – Convenția de la Montréal – Articolul 17 alineatul (1) – Răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente – Noțiunea de „accident” – Aeronavă în zbor – Răsturnarea unui pahar cu cafea așezat pe măsuța unui scaun – Vătămări corporale cauzate pasagerului)

13

2020/C 61/15

Cauza C-582/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 19 decembrie 2019 – Viscas Corp./Comisia Europeană, Furukawa Electric Co. Ltd (Recurs – Concurență – Înțelegeri – Piața europeană a cablurilor electrice subterane și submarine – Împărțirea pieței în cadrul proiectelor – Amenzi – Orientări privind calculul amenzilor pentru anul 2006 – Stabilirea ponderii relative a participanților din Europa și din afara Europei la înțelegere – Participarea întreprinderilor europene la mai multe niveluri ale înțelegerii – Principiul egalității de tratament)

13

2020/C 61/16

Cauza C-589/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 19 decembrie 2019 – Furukawa Electric Co. Ltd/Comisia Europeană, Viscas Corp. (Recurs – Concurență – Înțelegeri – Piața europeană a cablurilor electrice subterane și submarine – Împărțirea pieței în cadrul proiectelor – Amenzi – Orientări privind calculul amenzilor pentru anul 2006 – Stabilirea valorii vânzărilor – Principiul egalității de tratament)

14

2020/C 61/17

Cauza C-590/18: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 19 decembrie 2019 – Fujikura Ltd/Comisia Europeană, Viscas Corp. (Recurs – Concurență – Înțelegeri – Piața europeană pentru cablurile electrice subterane și submarine – Împărțirea pieței în cadrul proiectelor – Amenzi – Orientări privind calculul amenzilor pentru anul 2006 – Stabilirea ponderii relative a participanților din Europa și din afara Europei la înțelegere – Participarea întreprinderilor europene la mai multe niveluri ale înțelegerii – Principiul egalității de tratament)

15

2020/C 61/18

Cauza C-666/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Paris - Franța) – IT Development SAS/Free Mobile SAS (Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală – Directiva 2004/48/CE – Protecția juridică a programelor pentru calculator – Directiva 2009/24/CE – Contract de licență pentru software – Modificare neautorizată a codului-sursă al unui program pentru calculator de beneficiarul unei licențe, cu încălcarea contractului de licență – Acțiune în contrafacere exercitată de autorul software-ului împotriva beneficiarului licenței – Natura regimului de răspundere aplicabil)

15

2020/C 61/19

Cauza C-715/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof - Germania) – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven (Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 98 – Posibilitatea statelor membre de a aplica o cotă redusă de TVA în cazul anumitor livrări de bunuri și prestări de servicii – Anexa III punctul 12 – Cota redusă de TVA aplicabilă închirierii unor locuri în campinguri sau pe terenuri destinate parcării rulotelor – Chestiunea aplicării acestei cote reduse în cazul închirierii de locuri de acostare pentru ambarcațiuni într un port de agrement – Comparație cu închirierea de spații pentru parcarea vehiculelor – Egalitate de tratament – Principiul neutralității fiscale)

16

2020/C 61/20

Cauza C-752/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Germania) – Deutsche Umwelthilfe eV/Freistaat Bayern (Trimitere preliminară – Mediu – Articolul 6, articolul 47 primul paragraf și articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Directiva 2008/50/CE – Poluare atmosferică – Calitatea aerului înconjurător – Plan privind calitatea aerului – Valori limită pentru dioxidul de azot – Obligația de a adopta măsurile necesare pentru a asigura o perioadă de depășire minimă – Obligația instanțelor naționale de a lua orice măsură necesară – Refuz din partea unui guvern regional de a se conforma unei somații judecătorești – Privare de libertate avută în vedere împotriva unor înalți reprezentanți politici sau a unor înalți funcționari din regiunea în cauză în scopul constrângerii la executarea unei hotărâri judecătorești – Protecție jurisdicțională efectivă – Dreptul la libertate personală – Temei juridic – Proporționalitate)

17

2020/C 61/21

Cauza C-696/19 P: Recurs introdus la 20 septembrie 2019 de Andreas Hauzenberger împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 11 iulie 2019 în cauza T-349/18, Andreas Hauzenberger/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

17

2020/C 61/22

Cauza C-855/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 22 noiembrie 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

18

2020/C 61/23

Cauza C-866/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 27 noiembrie 2019 – SC/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

19

2020/C 61/24

Cauza C-903/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 10 decembrie 2019 – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

20

2020/C 61/25

Cauza C-906/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 11 decembrie 2019 – FO/Ministère public

21

2020/C 61/26

Cauza C-911/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 13 decembrie 2019 – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

21

 

Tribunalul

2020/C 61/27

Cauza T-812/14 RENV: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – BPC Lux 2 și alții/Comisia („Ajutoare de stat – Ajutor al autorităților portugheze pentru rezoluția instituției financiare Banco Espírito Santo – Înființarea și capitalizarea unei bănci punte – Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă – Lipsa interesului de a exercita acțiunea – Inadmisibilitate”)

23

2020/C 61/28

Cauza T-14/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Grecia/Comisia („FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanțare - Ajutoare directe decuplate – Corecție financiară forfetară – Articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 – Articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 – Obligația de motivare – Evaluarea prejudiciului – Proporționalitate”)

24

2020/C 61/29

Cauza T-67/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Probelte, SA/Comisia („Produse fitosanitare – Substanța activă 8 hidroxichinolină – Cerere de modificare a condițiilor de aprobare – Procedură privind clasificarea și etichetarea armonizate – Dreptul de a fi ascultat – Încredere legitimă – Eroare vădită de apreciere”)

24

2020/C 61/30

Cauza T-211/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Vanda Pharmaceuticals/Comisia („Medicamente de uz uman – Cerere de autorizare a introducerii pe piață a medicamentului Fanaptum – iloperidonă – Decizie de refuz adoptată de Comisie – Regulamentul (CE) nr. 726/2004 – Evaluare științifică a riscurilor și a beneficiilor unui medicament – Obligația de motivare – Eroare vădită de apreciere – Proporționalitate – Egalitate de tratament”)

25

2020/C 61/31

Cauza T-457/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Zotkov/Comisia („Funcție publică – Agenți contractuali – Remunerație – Alocații familiale – Cerere de asimilare a unei persoane unui copil aflat în întreținere – Condiții de acordare – Elemente care trebuie luate în considerare la calculul sarcinii pe care o reprezintă întreținerea – Eroare de drept”)

26

2020/C 61/32

Cauza T-501/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Currency One/EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală CINKCIARZ – Motive absolute de refuz – Caracter distinctiv – Lipsa caracterului descriptiv – Articolul 7alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulament (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele(b)și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Termen peiorativ care are o legătură cu produsele sau serviciile în cauză”)

27

2020/C 61/33

Cauza T-509/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Republica Cehă/Comisia („FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanțare – Termene aplicabile între mai multe vizite ale autorităților naționale de control – Anunțarea controalelor la fața locului – Preaviz implicit – Articolele 25 și 26 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 – Corecție financiară forfetară”)

27

2020/C 61/34

Cauza T-589/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Vins el Cep/EUIPO – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative MIM NATURA – Înregistrările internaționale verbală și figurativă și marca națională verbală anterioare MM, MM și MUMM – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

28

2020/C 61/35

Cauza T-624/18: Hotărârea Tribunalului din 18 decembrie 2019 – Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN) („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative GRES ARAGÓN – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa caracterului descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 2017/1001 – Obligația de motivare – Eroare de drept”)

29

2020/C 61/36

Cauza T-647/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – ZQ/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Hărțuire morală – Articolul 12a din statut – Cerere de asistență – Articolul 24 din statut – Respingerea cererii – Termen rezonabil – Lipsa unui început de probă – Obligație de motivare – Răspundere”)

30

2020/C 61/37

Cauza T-690/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) (Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene verbală Vita – Decizie adoptată în urma anulării de către Tribunal a unei decizii anterioare – Articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 72 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Autoritate de lucru judecat)

30

2020/C 61/38

Cauza T-729/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – El Corte Inglés/EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative LLOYD – Marca figurativă a Uniunii Europene anterioară LLOYD’S – Motiv relativ de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Lipsa similitudinii produselor și a serviciilor – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

31

2020/C 61/39

Cauza T-743/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurativă I.J. TOBACCO INDUSTRY – Marca Uniunii Europene figurativă anterioară JTi – Motiv relativ de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

32

2020/C 61/40

Cauza T-28/19: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale VERITEA – Marca Uniunii Europene verbală anterioară VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Obligația de motivare”)

33

2020/C 61/41

Cauza T-40/19: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect – Marca verbală anterioară a Uniunii Europene ONE – Motive relative de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001”)

33

2020/C 61/42

Cauza T-54/19: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Nosio SpA/EUIPO (BIANCOFINO) („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale BIANCOFINO – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Obligație de motivare – Articolul 94 din Regulamentul 2017/1001”)

34

2020/C 61/43

Cauza T-69/19: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene Bad Reichenhaller Alpensaline – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/100”)

35

2020/C 61/44

Cauza T-175/19: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale eVoter – Motive absolute de refuz – Caracter descriptiv – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

36

2020/C 61/45

Cauza T-270/19: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Amazon Technologies/EUIPO („Marcă a Uniunii Europene – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă ring – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (l) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

36

2020/C 61/46

Cauza T-188/16: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2019 – repowermap.org/EUIPO – Repower (REPOWER) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală REPOWER – Revocarea deciziei atacate – Dispariția obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului”)

37

2020/C 61/47

Cauza T-394/18: Ordonanța Tribunalului din 16 decembrie 2019 – Kipper/Comisia („Prestator de servicii independent al Comisiei (free-lance) – Cerere prin care urmărește să beneficieze de prestațiile sociale acordate funcționarilor de categoria B – Necompetență”)

38

2020/C 61/48

Cauza T-756/18: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2019 – AG/Europol („Acțiune în anulare – Funcție publică – Decizia (UE) 2015/1889 Decizia (UE) 2015/1889 a Consiliului din 8 octombrie 2015 privind dizolvarea fondului de pensii al Europol – Neregularitatea procedurii precontencioase – Inadmisibilitate”)

38

2020/C 61/49

Cauza T-763/18: Ordonanța Tribunalului din 18 decembrie 2019 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Comisia („Acțiune în anulare – Ajutoare de stat – Ajutor pretins nelegal pus în aplicare de Ungaria în favoarea întreprinderilor care au angajat lucrători cu handicap – Presupuse decizii ale Comisiei prin care măsura de ajutor este declarată compatibilă cu piața internă – Termen de introducere a acțiunii – Momentul de la care începe să curgă termenul – Cunoaștere dobândită – Probă – Obligația de diligență – Act care nu este supus căilor de atac – Inadmisibilitate”)

39

2020/C 61/50

Cauza T-12/19: Ordonanța Tribunalului din 18 decembrie 2019 – Nowhere/EUIPO – Junguo Ye (APE TEES) („Marcă a Uniunii Europene – Revocare a deciziei atacate – Dispariția obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului”)

40

2020/C 61/51

Cauza T-66/19: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2019 – Vlaamse Gemeenschap și Vlaams Gewest/Parlamentul și Consiliul („Acțiune în anulare – Piața internă – Libertăți fundamentale – Regulamentul (UE) 2018/1724 – Înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor – Autoritate infrastatală – Calitate procesuală activă – Afectare individuală – Inadmisibilitate”)

40

2020/C 61/52

Cauza T-74/19: Ordonanța Tribunalului din 19 decembrie 2019 – DK Company/EUIPO – Hunter Boot (DENIM HUNTER) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative DENIM HUNTER – Revocare a deciziei atacate – Dispariția obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului)

41

2020/C 61/53

Cauza T-154/169: Ordonanța Tribunalului din 20 decembrie 2019 – ZU/SEAE („Acțiune în anulare – Funcție publică – Funcționari – Cheltuieli de misiune – Act care nu este supus căilor de atac – Act care nu lezează – Neregularitatea procedurii precontencioase – Cale de atac prematură – Inadmisibilitate”)

42

2020/C 61/54

Cauza T-192/19: Ordonanța Tribunalului din 18 decembrie 2019 – Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) („marcă a uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă goclean – Revocarea deciziei atacate – Articolul 103 din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Dispariția obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului”)

43

2020/C 61/55

Cauza T-210/19: Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2019 – Società Agricola Tenuta di Rimale și alții/Comisia („Acțiune în anulare – Politica agricolă comună – Norme obligatorii privind reglementarea ofertei de brânză care beneficiază de o denumire de origine protejată – Respingerea cererii de adoptare a unor acte de punere în aplicare – Act neatacabil – Inadmisibilitate”)

43

2020/C 61/56

Cauza T-297/19: Ordonanța Tribunalului din 20 decembrie 2019 – Dragomir/Comisia („Răspundere extracontractuală – Stat de drept – Independența justiției – Dreptul la un proces echitabil – Protecția datelor cu caracter personal – Neadoptarea de către Comisie a măsurilor prin care să se asigure că România își respectă obligațiile – Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor – Acțiune vădit nefondată”)

44

2020/C 61/57

Cauza T-319/19: Ordonanța Tribunalului din 10 decembrie 2019 – Gollnisch/Parlamentul („Acțiune în anulare – Drept instituțional – Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European – Modificarea sistemului de pensie suplimentară voluntară – Act normativ – Termen de introducere a acțiunii – Tardivitate – Act care nu este supus căilor de atac – Încălcarea cerințelor de formă – Inadmisibilitate”)

45

2020/C 61/58

Cauza T-360/19: Ordonanța Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Jalkh/Parlamentul („Acțiune în anulare – Drept instituțional – Rezoluție legislativă a Parlamentului European – Act care nu este supus căilor de atac – Act pregătitor – Inadmisibilitate”)

46

2020/C 61/59

Cauza T-654/19 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 12 decembrie 2019 – FF/Comisia („Procedură de măsuri provizorii – Drept instituțional – Răspunderea Uniunii – Fotografia unui bărbat utilizată ca avertisment de sănătate – Acțiune în despăgubire – Cerere de măsuri provizorii – Necesitate – Inadmisibilitate”)

46

2020/C 61/60

Cauza T-411/18: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2019 – WM/Comisia Europeană

47

2020/C 61/61

Cauza T-827/19: Acțiune introdusă la 2 decembrie 2019 – Gaspar/Comisia

48

2020/C 61/62

Cauza T-846/19: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2019 – Golden Omega/Comisia

48

2020/C 61/63

Cauza T-851/19: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2019 – Body Attack Nutrition/EUIPO - Sakkari (SAKKATTACK)

49

2020/C 61/64

Cauza T-857/19: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2019 – Dehousse/Curtea de Justiție a Uniunii Europene

50

2020/C 61/65

Cauza T-862/19: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2019 – Brasserie St Avold/EUIPO (Forma unei sticle)

51

2020/C 61/66

Cauza T-863/19: Acțiune introdusă la 19 decembrie 2019 – Production Christian Gallimard/EUIPO - Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD)

52

2020/C 61/67

Cauza T-864/19: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2019 – AI și alții/ECDC

53

2020/C 61/68

Cauza T-865/19: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2019 – Nevinnomysskiy Azot și NAK „Azot”/Comisia

53

2020/C 61/69

Cauza T-869/19: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2019 – Tetra/EUIPO – Neusta next (Wave)

54

2020/C 61/70

Cauza T-876/19: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2019 – Broadcom/Comisia

55

2020/C 61/71

Cauza T-877/19: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2019 – Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler/EUIPO – Tigges (TOOLINEO)

56

2020/C 61/72

Cauza T-878/19: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2019 – Bende/EUIPO – Julius-K9 (K-9)

57

2020/C 61/73

Cauza T-879/19: Acțiune introdusă la 30 decembrie 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO - Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

57

2020/C 61/74

Cauza T-884/19: Acțiune introdusă la 30 decembrie 2019 – Folschette și alții/Comisia

58

2020/C 61/75

Cauza T-886/19: Acțiune introdusă la 28 decembrie 2019 – Design Light & Led Made in Europe și Design Luce & Led Made in Italy/Comisia

59

2020/C 61/76

Cauza T-15/20: Acțiune introdusă la 10 ianuarie 2020 – Skyliners/EUIPO - Sky (SKYLINERS)

60

2020/C 61/77

Cauza T-16/20: Acțiune introdusă la 10 ianuarie 2020 – Hub Culture/EUIPO - PayPal (VEN)

61

2020/C 61/78

Cauza T-270/18: Ordonanța Tribunalului din 12 decembrie 2019 – O'Flynn și alții/Comisia

62


RO

 

Top