EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 54, 17 februarie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 54

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
17 februarie 2020


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2020/C 54/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2020/C 54/02

Cauza C-332/18 P: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 11 decembrie 2019 – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, fostă Alouminion tis Ellados VEAE/Comisia Europeană, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Recurs – Ajutoare de stat – Producția de aluminiu – Tarif preferențial la furnizarea energiei electrice acordat printr-un contract – Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă – Rezilierea contractului – Suspendare prin hotărâre judecătorească, pe calea procedurii privind măsurile provizorii, a efectelor rezilierii – Decizie prin care ajutorul este declarat nelegal)

2

2020/C 54/03

Cauza C-376/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, fostă Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Trimitere preliminară – Admisibilitate – Norme comune pentru piața internă a energiei electrice – Directiva 2009/72/CE – Domeniu de aplicare – Articolul 3 – Obiective – Principiul nediscriminării – Prelevare specială care grevează veniturile entităților titulare ale unei autorizații de exercitare a unei activități în sectoarele reglementate – Sectorul energiei electrice)

3

2020/C 54/04

Cauza C-380/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Țările de Jos) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E. P. (Trimitere preliminară – Controale la frontiere, azil și imigrare – Regulamentul (UE) 2016/399 – Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) – Articolul 6 – Condiții de intrare pentru resortisanții țărilor terțe – Noțiunea de „amenințare pentru ordinea publică” – Decizie de returnare împotriva unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală)

3

2020/C 54/05

Cauzele conexate C-381/18 și 382/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State - Țările de Jos) – G. S. (C-381/18), V. G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Trimitere preliminară – Controale la frontiere, azil și imigrare – Politica privind imigrarea – Directiva 2003/86/CE – Dreptul la reîntregirea familiei – Condiții necesare pentru exercitarea dreptului la reîntregirea familiei – Noțiunea de „motive de ordine publică” – Respingerea unei cereri de intrare și de ședere a unui membru al familiei – Retragerea sau refuzul reînnoirii unui permis de ședere al unui membru al familiei)

4

2020/C 54/06

Cauza C-433/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein oikeus – Finlanda) – ML/Aktiva Finants OÜ (Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Cerința unei proceduri în contradictoriu și a unei căi de atac efective – Hotărâre a unei instanțe naționale prin care se declară executorie o hotărâre pronunțată de o instanță dintr-un alt stat membru – Procedură națională de încuviințare a formulării unui apel)

5

2020/C 54/07

Cauza C-435/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich și alții (Trimitere preliminară – Articolul 101 TFUE – Repararea prejudiciilor cauzate de o înțelegere – Dreptul la despăgubiri al persoanelor care nu sunt furnizori sau cumpărători pe piața afectată de înțelegere – Prejudicii suferite de un organism public care a acordat împrumuturi în condiții avantajoase pentru achiziționarea de bunuri care fac obiectul înțelegerii)

6

2020/C 54/08

Cauza C-450/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social no 3 de Gerona – Spania) – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 79/7/CEE – Egalitate de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale – Articolul 4 alineatele (1) și (2) – Articolul 7 alineatul (1) – Calculul prestațiilor – Directiva 2006/54/CE – Egalitate de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă – Legislație națională care prevede dreptul la un supliment la pensie pentru femeile care au avut cel puțin doi copii biologici sau adoptați și care primesc o pensie pentru incapacitate permanentă de tip contributiv – Neatribuirea acestui drept bărbaților aflați într-o situație identică – Situație comparabilă – Discriminare directă pe criterii de sex – Derogări – Lipsă)

7

2020/C 54/09

Cauza C-519/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Trimitere preliminară – Politica privind imigrarea – Dreptul la reîntregirea familiei – Directiva 2003/86/CE – Articolul 10 alineatul (2) – Dispoziție facultativă – Condiții necesare pentru exercitarea dreptului la reîntregirea familiei – Membrul familiei unui refugiat care nu este menționat la articolul 4 – Noțiunea de „persoană aflată în întreținere”)

7

2020/C 54/10

Cauza C-708/18: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul București - România) – TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Trimitere preliminară – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7 și 8 – Directiva 95/46/CE – Articolul 6 alineatul (1) litera (c) și articolul 7 litera (f) – Legitimarea prelucrării datelor cu caracter personal – Reglementare națională care autorizează supravegherea video pentru asigurarea siguranței și a protecției persoanelor, a bunurilor și a valorilor și pentru realizarea unor interese legitime, fără consimțământul persoanei vizate – Instalarea unui sistem de supraveghere video în părțile comune ale unui imobil cu destinație de locuință)

8

2020/C 54/11

Cauza C-783/18 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 12 decembrie 2019 – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală/Wajos GmbH (Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) – Motiv absolut de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv – Mărci tridimensionale constituite din forma unui produs – Criterii de apreciere a caracterului distinctiv – Obligația de motivare – Forma unui recipient – Amforă)

9

2020/C 54/12

Cauza C-87/19: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 11 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituania) – TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Trimitere preliminară – Rețele și servicii de comunicații electronice – Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru) – Articolul 2 litera (m) – Furnizarea unei rețele de comunicații electronice – Noțiune – Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal) – Articolul 31 alineatul (1) – Obligația de a transmite anumite canale de radio sau de televiziune – Operator care propune un pachet de canale prin satelit – Obligații rezonabile de difuzare – Condiții – Articolul 56 TFUE – Proporționalitate)

10

2020/C 54/13

Cauza C-143/19 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 decembrie 2019 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolele 15 și 66 – Utilizare serioasă a unei mărci colective a Uniunii Europene – Marcă referitoare la un sistem de colectare și de valorificare a deșeurilor de ambalaje – Aplicare pe ambalajul produselor pentru care este înregistrată marca)

11

2020/C 54/14

Cauzele conexate C-566/19 PPU și C-626/19 PPU: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 decembrie 2019 (cereri de decizie preliminară formulate de Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam – Luxemburg, Țările de Jos) – Executarea unor mandate europene de arestare emise împotriva lui JR (C-566/19 PPU), a lui YC (C-626/19 PPU) (Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alineatul (1) – Noțiunea de „autoritate judiciară emitentă” – Criterii – Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru pentru efectuarea urmăririi penale)

11

2020/C 54/15

Cauza C-625/19 PPU: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam - Țările de Jos) – Executarea mandatului european de arestare emis împotriva lui XD (Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alineatul (1) – Noțiunea de „autoritate judiciară emitentă” – Criterii – Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru pentru efectuarea urmăririi penale)

12

2020/C 54/16

Cauza C-627/19 PPU: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam – Țările de Jos) – Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui ZB (Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alineatul (1) – Noțiunea de „autoritate judiciară emitentă” – Criterii – Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru în vederea executării unei pedepse)

13

2020/C 54/17

Cauza C-725/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Judecătoria Sector 2 București (România) la data de 1 octombrie 2019 – IO/Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Cauza C-734/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul București (România) la data de 4 octombrie 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Cauza C-748/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim/WB

17

2020/C 54/20

Cauza C-749/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie/XA, XZ

18

2020/C 54/21

Cauza C-750/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/DT

19

2020/C 54/22

Cauza C-751/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie/ZY

20

2020/C 54/23

Cauza C-752/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie/AX

22

2020/C 54/24

Cauza C-753/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/BV

23

2020/C 54/25

Cauza C-754/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 15 octombrie 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/CU

24

2020/C 54/26

Cauza C-763/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) la 18 octombrie 2019 – D. S./S. P., A. P., D. K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Cauza C-764/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) la 18 octombrie 2019 – C. S.A./Syndyk masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

Cauza C-765/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) la 18 octombrie 2019 – M. Ś., I. Ś./R. B. P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Cauza C-790/19: Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Brașov (România) la data de 24 octombrie 2019 – procedură penală împotriva LG, MH

28

2020/C 54/30

Cauza C-811/19: Cerere de decizie preliminară formulată de către Înalta Curte de Casație și Justiție (România) la data de 4 noiembrie 2019 – procedură penală împotriva FQ, GP, HO, IN, JM

28

2020/C 54/31

Cauza C-822/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Alba Iulia (România) la data de 5 noiembrie 2019 – Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Cauza C-834/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Vicenza (Italia) la 15 noiembrie 2019 – AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

30

2020/C 54/33

Cauza C-837/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 19 noiembrie 2019 – Super Bock Bebidas S. A./Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Cauza C-843/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spania) la 20 noiembrie 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

32

2020/C 54/35

Cauza C-846/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal d'arrondissement (Luxemburg) la 21 noiembrie 2019 – EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Cauza C-861/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spania) la 26 noiembrie 2019 – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Cauza C-865/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance de Rennes (Franța) la 27 noiembrie 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

34

2020/C 54/38

Cauza C-870/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 26 noiembrie 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

35

2020/C 54/39

Cauza C-871/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 26 noiembrie 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

35

2020/C 54/40

Cauza C-876/19 P: Recurs introdus la 29 noiembrie 2019 de PlasticsEurope împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 20 septembrie 2019 în cauza T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

36

2020/C 54/41

Cauza C-879/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 2 decembrie 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

37

2020/C 54/42

Cauza C-884/19 P: Recurs introdus la 3 Decembrie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Comisia

38

2020/C 54/43

Cauza C-890/19 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Fortischem a.s. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-121/15, Fortischem/Comisia

39

2020/C 54/44

Cauza C-895/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polonia) la 4 decembrie 2019 – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Cauza C-898/19 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Irlanda împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauzele conexate T-755/15 și T-759/15, Luxembourg și Fiat Chrysler Finance Europe/Comisia

41

2020/C 54/46

Cauza C-899/19 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de către România împotriva hotărârii Tribunalului (camera a doua) pronunțate la 24 septembrie 2019 în cauza T-391/17, România/Comisia

42

2020/C 54/47

Cauza C-900/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 6 decembrie 2019 – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Cauza C-904/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) la 10 decembrie 2019 – E. Sp. z o.o/K. S.

43

2020/C 54/49

Cauza C-913/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) la 13 decembrie 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

45

 

Tribunalul

2020/C 54/50

Cauza T-21/18: Hotărârea Tribunalului din 17 decembrie 2019 – Polonia/Comisia („FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanțare – Sectorul fructelor și legumelor – Ajutoare pentru grupuri de producători – Cheltuieli efectuate de Polonia – Lacune în cadrul controalelor-cheie și secundare – Verificare a planurilor de recunoaștere și a criteriilor de recunoaștere – Controale privind cererile de ajutor – Admisibilitate a grupurilor de producători – Coerență economică – Necesitate și admisibilitate a investițiilor – Caracterul rezonabil al cheltuielilor – Deficiențe sistemice – Risc pentru FEGA – Măsuri corective – Corecții forfetare de 25 %”)

46

2020/C 54/51

Cauza T-22/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Bulgaria/Comisia („FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanțare – Cheltuieli efectuate de Bulgaria – Dezvoltare rurală – Calitatea controalelor la fața locului – Control al criteriilor de admisibilitate și de selecție – Corecții financiare – Controale ex post – Metodă aplicată pentru calculul corecțiilor financiare – Recurență – Măsuri corective – Procedură de verificare a conformității – Securitate juridică – Principiul bunei gestiuni financiare – Proporționalitate”)

47

2020/C 54/52

Cauza T-100/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Wehrheim/BCE („Funcție publică – Personalul BCE – Remunerație – Indemnizație de expatriere – Suspendare – Răspundere – Prejudiciu material și moral – Greșeală de serviciu”)

47

2020/C 54/53

Cauza T-295/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Grecia/Comisia („FEGA și FEADR – Cheltuieli excluse de la finanțare – Cheltuieli efectuate de Grecia – Dezvoltare rurală – Ajutoare directe decuplate – Controale-cheie – Corecții financiare forfetare”)

48

2020/C 54/54

Cauza T-383/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene figurativă businessNavi – Utilizare serioasă a mărcii – Decădere parțială – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

49

2020/C 54/55

Cauza T-504/18: Hotărârea Tribunalului din 19 decembrie 2019 – XG/Comisia (Personal al unei societăți private care prestează servicii informatice în cadrul instituției – Refuzul de a acorda acces în incintele Comisiei – Competența instituției care a emis actul)

50

2020/C 54/56

Cauza T-317/19 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 7 noiembrie 2019 – AMVAC Netherlands/Comisia (Măsuri provizorii – Produse fitosanitare – Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – Substanța activă „etoprofos” – Condiții de aprobare pentru introducerea pe piață a substanței – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței)

50

2020/C 54/57

Cauza T-715/19: Acțiune introdusă la 21 octombrie 2019 – Wagenknecht/Consilliul European

51

2020/C 54/58

Cauza T-804/19: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2019 – HC/Comisia

52

2020/C 54/59

Cauza T-823/19: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2019 – JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Elastice spiralate pentru păr)

53

2020/C 54/60

Cauza T-829/19: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Cauza T-830/19: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Cauza T-831/19: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Cauza T-849/19: Acțiune introdusă la 16 decembrie 2019 – Leonardo/Frontex

57

2020/C 54/64

Cauza T-853/19: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2019 – Tehrani/EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Cauza T-854/19: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2019 – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Cauza T-855/19: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2019 – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Cauza T-856/19: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2019 – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Cauza T859/19: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2019 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Cauza T-860/19: Acțiune introdusă la 9 decembrie 2019 – Alkemie Group/EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


RO

 

Top