EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:010:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 10, 13 ianuarie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 10

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
13 ianuarie 2020


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2020/C 10/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2020/C 10/02

Cauza C-585/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 14 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr/Dilly’s Wellnesshotel GmbH (Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Modificarea unei scheme de ajutoare autorizate – Articolul 108 alineatul (3) TFUE – Obligația de notificare – Interdicția executării fără autorizarea Comisiei Europene – Regulamentul (UE) nr. 651/2014 – Exceptare – Articolul 58 alineatul (1) – Domeniul de aplicare temporal al regulamentului – Articolul 44 alineatul (3) – Domeniu de aplicare – Reglementare națională care prevede o formulă de calcul pentru rambursarea parțială a taxelor pe energie)

2

2020/C 10/03

Cauza C-641/17: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht München - Germania) – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III (Trimitere preliminară – Libera circulație a capitalurilor – Impozitarea fondurilor de pensii – Diferență de tratament între fondurile de pensii rezidente și fondurile de pensii nerezidente – Reglementare a unui stat membru care permite fondurilor de pensii rezidente să își reducă profitul impozabil prin deducerea rezervelor destinate plății pensiilor și să deducă impozitul pe dividende perceput din impozitul pe profit – Caracterul comparabil al situațiilor – Justificare)

3

2020/C 10/04

Cauza C-687/17 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 noiembrie 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Comisia Europeană, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacia (Recurs – Ajutoare de stat – Ajutoare acordate de autoritățile neerlandeze pentru realizarea și introducerea unei platforme TenderNed referitoare la atribuirea electronică a contractelor de achiziții publice – Decizie prin care se declară că măsura nu constituie un ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE)

4

2020/C 10/05

Cauza C-2/18: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituania) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Trimitere preliminară – Politica agricolă comună – Organizarea comună a piețelor – Lapte și produse lactate – Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – Articolul 148 alineatul (4) – Contract de livrare de lapte crud – Libera negociere a prețului – Combaterea practicilor comerciale neloiale – Interdicția de a plăti prețuri diferite producătorilor de lapte crud care aparțin unui grup constituit în funcție de cantitatea zilnică vândută și de a reduce în mod nejustificat prețurile)

4

2020/C 10/06

Cauza C-68/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel București - România) – SC Petrotel-Lukoil SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Trimitere preliminară – Impozitarea produselor energetice și a electricității – Directiva 2003/96/CE – Articolul 21 alineatul (3) – Absența unui fapt generator de impozit – Consum de produse energetice în incinta unei instituții care fabrică asemenea produse – Articolul 2 alineatul (3) – Obligație de obținere a încadrării unor produse energetice din punctul de vedere al stabilirii accizelor – Rata de impozitare aplicabilă produselor menționate – Principiul proporționalității)

5

2020/C 10/07

Cauzele conexate C-80/18-C-83/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo - Spania) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 și C-82/18) și Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 și C-83/18) (Trimitere preliminară – Principiul „poluatorul plătește” – Norme comune pentru piața internă a energiei electrice – Directiva 2009/72/CE – Articolul 3 alineatele (1) și (2) – Principiul nediscriminării – Finanțarea deficitului tarifar – Impozite la plata cărora sunt supuse doar întreprinderile care utilizează energia nucleară pentru a produce energie electrică)

6

2020/C 10/08

Cauzele conexate C-105/18-C-113/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo - Spania) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18)/Administración General del Estado (Trimitere preliminară – Principiul „poluatorul plătește” – Directiva 2000/60/CE – Articolul 9 alineatul (1) – Recuperarea costurilor serviciilor legate de utilizarea apei – Norme comune pentru piața internă a energiei electrice – Directiva 2009/72/CE – Articolul 3 alineatul (1) – Principiul nediscriminării – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Ajutor de stat – Redevență pentru utilizarea apelor interioare în scopul producerii de energie electrică – Redevență datorată doar de producătorii de energie hidroelectrică ce își desfășoară activitatea în bazine hidrografice intercomunitare)

7

2020/C 10/09

Cauza C-233/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeidshof te Brussel - Belgia) – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Trimitere preliminară – Solicitanți de protecție internațională – Directiva 2013/33/UE – Articolul 20 alineatele (4) și (5) – Încălcări grave ale regulilor centrelor de cazare sau comportament deosebit de violent – Întinderea dreptului statelor membre de a stabili sancțiunile aplicabile – Minor neînsoțit – Limitarea sau retragerea beneficiului condițiilor materiale de primire)

8

2020/C 10/10

Cauza C-255/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia (Trimitere preliminară – Directiva 2014/59/UE – Redresarea și rezoluția instituțiilor de credit – Mecanism de finanțare național – Autoritate de rezoluție – Fond național – Articolele 103 și 104 – Obligație de plată a contribuției – Contribuții ex ante și contribuții ex post extraordinare – Stabilire – Transpunere tardivă a directivei – Regulamentul delegat (UE) 2015/63 – Articolele 12 și 14 – Noțiunea de „modificare a statutului” – Efect asupra obligației de plată a contribuției)

9

2020/C 10/11

Cauza C-261/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 noiembrie 2019 – Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Hotărâre a Curții de constatare a unei neîndepliniri a obligațiilor – Neexecutare – Directiva 85/337/CEE – Autorizarea și construcția unui parc eolian – Proiect care poate avea efecte importante asupra mediului – Lipsa unei evaluări prealabile a impactului asupra mediului – Obligație de regularizare – Articolul 260 alineatul (2) TFUE – Cerere de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu și a unei sume forfetare)

10

2020/C 10/12

Cauza C-280/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Symvoulio tis Epikrateias - Grecia) – Alain Flausch și alții/Ypourgos Perivallontos kai Energeias și alții (Trimitere preliminară – Mediu – Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului – Participarea publicului la procesul de adoptare a deciziilor și acces la justiție – Punct de pornire a termenelor de exercitare a acțiunii)

11

2020/C 10/13

Cauza C-346/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 7 noiembrie 2019 – Rose Vision, SL/Comisia Europeană (Recurs – Proiecte finanțate de Uniunea Europeană în domeniul cercetării – Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) – Convenții de subvenționare privind proiectele FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM și SFERA – Audituri care constată nereguli în punerea în aplicare a anumitor proiecte – Decizii ale Comisiei Europene de suspendare a plății sumelor de plătit în cadrul altor proiecte – Acțiune în răspundere și în anulare)

11

2020/C 10/14

Cauzele conexate C-349/18-C-351/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Vredegerecht te Antwerpen - Belgia) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyeba (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18) (Trimitere preliminară – Transport feroviar – Drepturile și obligațiile călătorilor – Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 – Articolul 3 punctul 8 – Contract de transport – Noțiune – Călător fără legitimație de transport la urcarea sa la bordul trenului – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE – Articolul 1 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (1) – Condiții generale de transport ale unei întreprinderi feroviare – Acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii – Clauză penală – Competențele instanței naționale)

12

2020/C 10/15

Cauza C-363/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État - Franța) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances („Trimitere preliminară – Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 – Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare – Menționarea obligatorie a țării de origine sau a locului de proveniență a unui produs alimentar în cazul în care lipsa acestor informații poate induce în eroare consumatorul – Obligația pentru produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel de a purta mențiunea teritoriului de origine, însoțită, în cazul în care acestea provin dintr-o colonie israeliană din interiorul acestui teritoriu, de mențiunea unei astfel de proveniențe)

13

2020/C 10/16

Cauzele conexate C-419/18 și C-483/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy - Polonia) – Profi Credit Polska S.A./Bogumiła Włostowska și alții (C-419/18), Profi Credit Polska S.A./OH (C-483/18) (Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Articolul 3 alineatul (1) – Articolul 6 alineatul (1) – Articolul 7 alineatul (1) – Directiva 2008/48/CE – Articolul 10 alineatul (2) – Contracte de credit pentru consumatori – Legalitatea garantării creanței rezultate din acest contract cu un bilet la ordin emis în alb – Cerere de plată a datoriei cambiale – Întinderea competenței instanței)

14

2020/C 10/17

Cauza C-445/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Țările de Jos) – Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – Introducerea pe piață a produselor fitosanitare – Comerț paralel – Modificarea duratei de validitate a permisului de comerț paralel – Identitatea produsului fitosanitar și a produsului de referință – Condiții)

15

2020/C 10/18

Cauza C-484/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 14 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation - Franța) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF/Institut national de l’audiovisuel (Trimitere preliminară – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29/CE – Drepturi exclusive ale artiștilor interpreți – Articolul 2 litera (b) – Dreptul de reproducere – Articolul 3 alineatul (2) litera (a) – Punere la dispoziția publicului – Autorizare – Prezumție – Regim național care dispensează o instituție publică responsabilă de conservarea și de punerea în valoare a patrimoniului audiovizual național de obligația de a obține consimțământul scris al artistului interpret pentru exploatarea unor arhive care conțin fixări ale execuțiilor acestui artist interpret)

16

2020/C 10/19

Cauza C-528/18 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 13 noiembrie 2019 – Outsource Professional Services Ltd/Flatworld Solutions Pvt. Ltd, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Cauze de nulitate absolută – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) – Rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a mărcii)

16

2020/C 10/20

Cauza C-555/18: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Sofiyski rayonen sad - Bulgaria) – K.H.K./B.A.C., E.E.K. (Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 655/2014 – Ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare – Articolul 5 litera (a) – Procedura de obținere – Articolul 4 punctele 8-10 – Noțiunile de „hotărâre judecătorească”, de „tranzacție judiciară” și de „act autentic” – Ordonanță națională privind o somație de plată susceptibilă de opoziție – Articolul 18 alineatul (1) – Termene – Articolul 45 – Circumstanțe excepționale – Noțiune)

17

2020/C 10/21

Cauza C-599/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 14 noiembrie 2019 – Silec Cable, General Cable Corp./Comisia Europeană („Recurs – Concurență – Înțelegeri – Piața europeană a cablurilor electrice subterane și submarine – Împărțirea pieței în cadrul proiectelor – Dovada încălcării – Prezumție de nevinovăție – Denaturarea elementelor de probă – Distanțare publică – Percepția subiectivă a altor participanți la înțelegere – Încălcare săvârșită de mai multe întreprinderi care constituie o singură entitate economică – Gravitatea încălcării săvârșite de una dintre aceste întreprinderi – Stabilire – Actor «marginal» sau «mediu» al unei înțelegeri – Stabilire – Principiul egalității de tratament”)

18

2020/C 10/22

Cauza C-319/18 P: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 25 iunie 2019 – Fred Olsen, SA/Naviera Armas, SA, Comisia Europeană (Recurs – Ajutoare de stat – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Drept exclusiv de utilizare a infrastructurii portuare a Puerto de Las Nieves (Spania) acordat unei companii de transport maritim – Decizie prin care se constată inexistența unor ajutoare de stat în urma procedurii de examinare preliminară – Avantaj acordat prin intermediul resurselor de stat – Criteriul investitorului privat care își desfășoară activitatea într-o economie de piață)

18

2020/C 10/23

Cauza C-322/18: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 20 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 – Servicii publice de transport feroviar și rutier de călători – Articolul 5 – Atribuire de contracte de servicii publice – Articolul 5 alineatul (2) – Atribuire directă – Noțiunea de „operator intern” – Articolul 8 alineatul (2) – Regim tranzitoriu)

19

2020/C 10/24

Cauza C-424/18: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 20 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Italia) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde”/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto (Trimitere preliminară – Atribuirea contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări sau de servicii – Directiva 2014/24/UE – Articolul 10 litera (h) – Excluderi specifice pentru contractele de servicii – Servicii de ambulanță pentru transportul pacienților – Noțiune)

20

2020/C 10/25

Cauza C-475/18: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 20 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato - Italia) – SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM) (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 – Servicii publice de transport de călători – Articolul 5 – Atribuire directă a contractelor de servicii publice – Interdicție în temeiul dreptului național – Articolul 8 alineatul (2) – Regim tranzitoriu)

20

2020/C 10/26

Cauza C-285/19 P: Recurs introdus la 5 aprilie 2019 de domnul André Geske împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 31 ianuarie 2019 în cauza T-427/18, André Geske/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

21

2020/C 10/27

Cauza C-408/19 P: Recurs introdus la 24 mai 2019 de Hochmann Marketing GmbH împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a treia) din 22 martie 2019 în cauza T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Consiliul Uniunii Europene

21

2020/C 10/28

Cauza C-409/19 P: Recurs introdus la 24 mai 2019 de Hochmann Marketing GmbH împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a treia) din 22 martie 2019 în cauza T-673/18, Hochmann Marketing GmbH/Comisia Europeană

22

2020/C 10/29

Cauza C-659/19 P: Recurs introdus la 2 septembrie 2019 de Klaus Nonnemacher împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 20 iunie 2019 în cauza T-389/18, Klaus Nonnemacher/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

22

2020/C 10/30

Cauza C-660/19 P: Recurs introdus la 2 septembrie 2019 de Klaus Nonnemacher împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 20 iunie 2019 în cauza T-390/18, Klaus Nonnemacher/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

23

2020/C 10/31

Cauza C-678/19 P: Recurs introdus la 12 septembrie 2019 de Retail Royalty Co. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 iulie 2019 în cauza T-54/18: Fashion Energy/EUIPO – Retail Royalty

23

2020/C 10/32

Cauza C-732/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spania) la 4 octombrie 2019 – LL, MK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

23

2020/C 10/33

Cauza C-767/19: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

24

2020/C 10/34

Cauza C-814/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regatul Unit) la 6 noiembrie 2019 – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

25

2020/C 10/35

Cauza C-833/19 P: Recurs introdus la 14 noiembrie 2019 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 4 septembrie 2019 în cauza T-308/18, Hamas/Consiliul

26

2020/C 10/36

Cauza C-476/18: Ordonanța președintelui Camerei a noua a Curții din 24 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Pesti Központi Kerületi Bíróság - Ungaria) – PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

27

2020/C 10/37

Cauza C-745/18: Ordonanța președintelui Curții din 21 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy - Polonia) – JA/Skarb Państwa –Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

27

2020/C 10/38

Cauza C-829/18: Ordonanța președintelui Curții din 25 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de grande instance de Paris - Franța) – Crédit Logement SA/OE

28

 

Tribunalul

2020/C 10/39

Cauza T-240/17: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2019 – Campine și Campine Recycling/Comisia („Concurență – Înțelegeri – Piața reciclării bateriilor plumb-acid pentru automobile – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE – Amenzi – Valoarea achizițiilor – Punctul 37 din Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor – Obligația de motivare – Dreptul la apărare – Dovada încălcării – Noțiunea de încălcare continuă sau repetată – Durata încălcării – Întreruperea participării la încălcare – Restrângere a concurenței prin obiect – Circumstanțe atenuante – Competență de fond”)

29

2020/C 10/40

Cauza T-276/17: Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2019 – Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă Tropical – Marca națională verbală anterioară TROPICAL – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 60 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Similitudinea produselor – Risc de confuzie – Coexistența mărcilor”)

30

2020/C 10/41

Cauza T-241/18: Hotărârea Tribunalului din 21 noiembrie 2019 – Bruno/Comisia („Funcție publică – Agenți temporari – Pensii – Modalitățile sistemului de pensii – Indemnizație de plecare – Plăți către un sistem de pensii național sau privat efectuate de la angajarea în muncă – Drepturi la pensii dobândite anterior în temeiul unui sistem național – Articolul 11 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Excepție de nelegalitate – Egalitate de tratament”)

31

2020/C 10/42

Cauza T-431/18: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2019 – WN/Parlamentul („Funcție publică – Asistenți parlamentari acreditați – Reziliere anticipată a contractului – Ruperea legăturii de încredere – Dreptul la apărare – Procedură de conciliere – Eroare vădită de apreciere – Discriminare pe motive de sex – Concediu de maternitate – Obligația de solicitudine”)

31

2020/C 10/43

Cauza T-669/18: Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2019 – Neoperl/EUIPO (Reprezentarea a patru găuri umplute într-un model de găurire obișnuit) („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative reprezentând patru găuri umplute într-un model de găurire obișnuit – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

32

2020/C 10/44

Cauza T-101/19: Hotărârea Tribunalului din 20 noiembrie 2019 – Rezon/EUIPO (imot.bg) („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative imot.bg – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Obligația de motivare – Articolul 94 alineatul (1) teza întâi din Regulamentul 2017/1001”)

33

2020/C 10/45

Cauza T-149/19: Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2019 – Société des produits Nestlé SA/EUIPO – Jumbo Africa (Reprezentarea unei siluete umane centrate pe un scut) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative reprezentând o siluetă umană pe un scut – Marca Uniunii Europene figurative reprezentând o siluetă umană – Motiv relativ de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Competența de modificare”)

33

2020/C 10/46

Cauza T-702/19: Acțiune introdusă la 11 octombrie 2019 – Compass Overseas Holdings și alții/Comisia

34

2020/C 10/47

Cauza T-706/19: Acțiune introdusă la 16 octombrie 2019 – Micro Focus International și alții/Comisia

35

2020/C 10/48

Cauza T-708/19: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – Bujar/Comisia

36

2020/C 10/49

Cauza T-710/19: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – Sthree și Sthree Overseas Holdings/Comisia

37

2020/C 10/50

Cauza T-711/19: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – SSP Group și SSP Financing/Comisia

38

2020/C 10/51

Cauza T-712/19: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – Hikma Pharmaceuticals și Hikma Pharmaceuticals International/Comisia

39

2020/C 10/52

Cauza T-713/19: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2019 – Cobham și Lockman Investments/Comisia

41

2020/C 10/53

Cauza T-714/19: Acțiune introdusă la 18 octombrie 2019 – Smiths Group și Siti 1/Comisia

42

2020/C 10/54

Cauza T-716/19: Acțiune introdusă la 22 octombrie 2019 – Interpipe Niko Tube și Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Comisia

43

2020/C 10/55

Cauza T-717/19: Acțiune introdusă la 24 octombrie 2019 – Associated British Foods și alții/Comisia

44

2020/C 10/56

Cauza T-718/19: Acțiune introdusă la 23 octombrie 2019 – The Weir Group și alții/Comisia

45

2020/C 10/57

Cauza T-738/19: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2019 – Clouds Sky/EUIPO - The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)

47

2020/C 10/58

Cauza T-744/19: Acțiune introdusă la 5 noiembrie 2019 – Methanol Holdings (Trinidad)/Comisia

48

2020/C 10/59

Cauza T-788/19: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2019 – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (Sakkattack)

48

2020/C 10/60

Cauza T-790/19: Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2019 – Novolipetsk Steel/Comisia

49

2020/C 10/61

Cauza T-792/19: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2019 – Agepha Pharma/EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

50

2020/C 10/62

Cauza T-793/19: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2019 – Tirreno Power/Comisia

51

2020/C 10/63

Cauza T-794/19: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2019 – Set/Comisia

52

2020/C 10/64

Cauza T-795/19: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2019 – HB/Comisia

53

2020/C 10/65

Cauza T-796/19: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2019 – HB/Comisia

54

2020/C 10/66

Cauza T-797/19: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2019 – Anglo Austrian AAB Bank și Belegging-Maatschappij „Far-East”/BCE

56

2020/C 10/67

Cauza T-173/17: Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2019 – TestBioTech/Comisia

57

2020/C 10/68

Cauza T-361/19: Ordonanța Tribunalului din 5 noiembrie 2019 – CF/Parlamentul

57


RO

 

Top