EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:432:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 432, 23 decembrie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 432

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
23 decembrie 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 432/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2019/C 432/02

Cauza CauzaC-324/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – Procedură penală privind pe Ivan Gavanozov (Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva 2014/41/UE – Ordin european de anchetă în materie penală – Articolul 5 alineatul (1) – Formular prevăzut în anexa A – Secțiunea J – Lipsa căilor de atac în statul membru emitent)

2

2019/C 432/03

Cauza C-391/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 31 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Resurse proprii – Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) la Uniunea Europeană – Decizia 91/482/CEE – Articolul 101 alineatul (2) – Admiterea la import în Uniune cu scutire de taxe vamale a produselor neoriginare din TTPM care se află în liberă circulație într-o TTPM și se reexportă ca atare către Uniune – Certificate de export EXP – Eliberare nelegală de certificate de către autoritățile unei TTPM – Articolul 4 alineatul (3) TUE – Principiul cooperării loiale – Răspunderea statului membru care întreține relații speciale cu TTPM vizată – Obligația de a compensa pierderea de resurse proprii ale Uniunii cauzată de eliberarea nelegală de certificate de export EXP – Importuri de aluminiu provenite din Anguilla”)

3

2019/C 432/04

Cauza C-395/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 31 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Resurse proprii – Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) la Uniunea Europeană – Decizia 91/482/CEE – Decizia 2001/822/CE – Admiterea la import în Uniune cu scutire de taxe vamale a produselor originare din TTPM – Certificat de circulație a mărfurilor EUR. 1 – Eliberare nelegală de certificate de către autoritățile unei TTPM – Taxe vamale nepercepute de statele membre de import – Articolul 4 alineatul (3) TUE – Principiul cooperării loiale – Răspunderea statului membru care întreține relații speciale cu TTPM vizate – Obligația de a compensa pierderea de resurse proprii ale Uniunii cauzată de eliberarea nelegală de certificate EUR. 1 – Importuri de lapte praf și de orez provenind din Curaçao, precum și importuri de crupe și de griș provenind din Aruba)

4

2019/C 432/05

Cauzele conexate C-663/17 P, C-665/17 P și C-669/17 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 noiembrie 2019 – Banca Centrală Europeană (BCE)/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (C-663/17 P), Comisia Europeană/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Banca Centrală Europeană (BCE) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA/Banca Centrală Europeană (BCE) (C-669/17 P) (Recurs – Admisibilitate – Reprezentare a unei părți în fața Curții – Mandat acordat avocatului – Retragere a mandatului de către lichidatorul societății reclamante – Continuare a procedurii de către organul de conducere al societății reclamante – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 – Dreptul la o cale de atac efectivă – Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 – Supraveghere prudențială a instituțiilor de credit – Decizie de retragere a autorizației unei instituții de credit – Acțiune în anulare în fața Tribunalului Uniunii Europene – Admisibilitate – Afectare directă a acționarilor societății a cărei autorizație a fost retrasă)

5

2019/C 432/06

Cauza C-192/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 noiembrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Polonă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Stat de drept – Protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii – Principiile inamovibilității și independenței judecătorilor – Reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor de la instanțele de drept comun poloneze – Posibilitate de continuare a exercitării funcției de judecător peste vârsta nou-stabilită cu autorizarea ministrului justiției – Articolul 157 TFUE – Directiva 2006/54/CE – Articolul 5 litera (a) și articolul 9 alineatul (1) litera (f) – Interzicerea discriminărilor pe motiv de sex în materie de remunerație, de încadrare în muncă și de muncă – Instituirea unei vârste de pensionare diferite pentru femeile și pentru bărbații care ocupă funcția de judecător la instanțele de drept comun poloneze și la Sąd Najwyższy (Curtea Supremă, Polonia), precum și pe cea de procuror polonez)

6

2019/C 432/07

Cauza C-212/18: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Italia) – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte (Trimitere preliminară – Mediu – Directiva 2008/98/CE – Deșeuri – Uleiuri vegetale uzate care au fost supuse unui tratament chimic – Articolul 6 alineatele (1) și (4) – Încetarea statutului de deșeu – Directiva 2009/28/CE – Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – Articolul 13 – Proceduri naționale de autorizare, de certificare și de acordare de licențe care se aplică instalațiilor de producție de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse de energie regenerabile – Utilizarea de biolichid ca sursă de alimentare a unei centrale de producție a energiei electrice)

7

2019/C 432/08

Cauza C-213/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale ordinario di Roma - Italia) – Adriano Guaitoli și alții/easyJet Airline Co. Ltd (Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Articolul 7 alineatul (1) litera (a) – Instanța competentă în materie contractuală – Norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Articolele 5, 7, 9 și 12 – Convenția de la Montreal – Competență – Articolele 19 și 33 – Cerere de compensare și de reparare a prejudiciului care rezultă din anularea și din întârzierea zborurilor)

8

2019/C 432/09

CauzaC-281/18 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 31 octombrie 2019 – Repower AG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), repowermap.org (Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Revocare a deciziei inițiale a camerei de recurs prin care a fost respinsă în parte cererea de declarare a nulității mărcii Uniunii Europene verbale REPOWER)

9

2019/C 432/10

Cauzele conexate C-364/18 și C-365/18: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italia) – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, fostă Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18) (Trimitere preliminară – Directiva 94/22/CE – Energie – Condiții de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor – Redevențe – Metode de calcul – Indici QE și Pfor – Caracter discriminatoriu)

10

2019/C 432/11

Cauza C-396/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – Gennaro Cafaro/DQ (Trimitere preliminară – Transporturi aeriene – Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 – Punctul FCL.065 din anexa I – Domeniu de aplicare ratione temporis – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Discriminare pe motive de vârstă – Articolul 2 alineatul (5) – Articolul 4 alineatul (1) – Reglementare națională care prevede încetarea automată a raportului de muncă la vârsta de 60 de ani – Piloți de aeronave – Protecția securității naționale)

11

2019/C 432/12

Cauzele conexate C-469/18 și C-470/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 24 octombrie 2019 (cereri de decizie preliminară formulate de Hof van Cassatie - Belgia) – IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat (Trimitere preliminară – Dispoziții fiscale – Impozitul pe veniturile persoanelor fizice – Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară)

11

2019/C 432/13

Cauza C-515/18: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Italia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna (Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 – Servicii publice de transport de călători – Transport feroviar – Contracte de serviciu public – Atribuire directă – Obligație de publicare prealabilă a unui anunț privind atribuirea directă – Întindere)

12

2019/C 432/14

Cauza C-636/18: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 24 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Mediu – Directiva 2008/50/CE – Calitatea aerului înconjurător – Articolul 13 alineatul (1) și anexa XI – Depășire sistematică și persistentă a valorilor-limită pentru dioxidul de azot (NO2) în anumite zone și aglomerări franceze – Articolul 23 alineatul (1) – Anexa XV – Perioadă de depășire „cât mai scurtă cu putință” – Măsuri potrivite)

13

2019/C 432/15

Cauza C-35/19: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Liège - Belgia) – BU/État belge (Trimitere preliminară – Libera circulație a lucrătorilor – Egalitate de tratament – Impozit pe venit – Legislație națională – Scutire de impozit pentru indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap – Indemnizații primite în alt stat membru – Excludere – Diferență de tratament)

13

2019/C 432/16

Cauza C-296/19 P: Recurs introdus la 10 aprilie 2019 de Etnia Dreams, S.L. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 13 februarie 2019 în cauza T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

14

2019/C 432/17

Cauza C-332/19 P: Recurs introdus la 23 aprilie 2019 de Hércules Club de Fútbol, S.A.D. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 februarie 2019 în cauza T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Comisia

14

2019/C 432/18

Cauza C-451/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) la 12 iunie 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

15

2019/C 432/19

Cauza C-525/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) la 9 iulie 2019 – GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/20

Cauza C-532/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) la 11 iulie 2019 – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/21

Cauza C-576/19 P: Recurs introdus la 29 iulie 2019 de Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 28 iunie 2019 în cauza T-377/18, Intercept Pharma și Intercept Pharmaceuticals/EMA

17

2019/C 432/22

Cauza C-577/19 P: Recurs introdus la 29 iulie 2019 de KID-Systeme GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 16 mai 2019 în cauza T-354/18, KID-Systeme/EUIPO

18

2019/C 432/23

Cauza C-599/19 P: Recurs introdus la 6 august 2019 de Rietze GmbH & Co. KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 6 iunie 2019 în cauza T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

19

2019/C 432/24

Cauza C-601/19 P: Recurs introdus la 7 august 2019 de BP împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 11 iulie 2019 în cauza T-888/16, BP/FRA

19

2019/C 432/25

Cauza C-622/19 P: Recurs introdus la 21 august 2019 de Luz Saúde, SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 13 iunie 2019 în cauza T-357/18, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

20

2019/C 432/26

Cauza C-675/19 SA: Cerere de înființare a popririi introdusă la 9 septembrie 2019 – Ntinos Ramon/Comisia Europeană

21

2019/C 432/27

Cauza C-677/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Vâlcea (România) la data de 11 septembrie 2019 – SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

21

2019/C 432/28

Cauza C-693/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 13 septembrie 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

22

2019/C 432/29

Cauza C-705/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 23 septembrie 2019 – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

23

2019/C 432/30

Cauza C-721/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 23 septembrie 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2019/C 432/31

Cauza C-722/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 23 septembrie 2019 – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

2019/C 432/32

Cauza C-723/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 30 septembrie 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

28

2019/C 432/33

Cauza C-726/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spania) la 1 octombrie 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

29

2019/C 432/34

Cauza C-731/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) la 4 octombrie 2019 – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

30

2019/C 432/35

Cauza C-788/19: Acțiune introdusă la 23 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

30

2019/C 432/36

Cauza C-796/19: Acțiune introdusă la 29 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Austria

31

2019/C 432/37

Cauza C-806/19 P: Recurs introdus la 31 octombrie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauza T-105/17, HSBC Holdings plc și alții/Comisia

32

 

Tribunalul

2019/C 432/38

Cauza T-48/17: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2019 – ADDE/Parlamentul („Drept instituțional – Parlamentul European – Decizie prin care se declară neeligibile anumite cheltuieli ale unui partid politic în vederea unui grant pentru anul 2015 – Decizie prin care se acordă un grant pentru anul 2017 și care prevede prefinanțarea a 33 % din cuantumul maxim al grantului și obligația de a furniza o garanție bancară – Obligație de imparțialitate – Dreptul la apărare – Regulamentul financiar – Norme de aplicare a Regulamentului financiar – Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 – Proporționalitate – Egalitate de tratament”)

34

2019/C 432/39

Cauza T-332/17: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – E-Control/ACER („Energie – Decizie a Comisiei de apel a ACER – Determinarea regiunilor de calcul al capacităților – Acțiune în anulare – Interesul de a exercita acțiunea – Inadmisibilitate parțială – Regulamentul (UE) 2015/1222 – Competența ACER”)

35

2019/C 432/40

Cauza T-333/17: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – Austrian Power Grid și Vorarlberger Übertragungsnetz/ACER („Energie – Decizie a Comisiei de apel a ACER – Determinarea regiunilor de calcul al capacităților – Acțiune în anulare – Interesul de a exercita acțiunea – Inadmisibilitate parțială – Regulamentul (UE) 2015/1222 – Competența ACER”)

36

2019/C 432/41

Cauza T-335/17: Hotărârea Tribunalului din 10 octombrie 2019 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Comisia („Clauză compromisorie – Program de securitate alimentară în favoarea gospodăriilor agricole deosebit de afectate de insecuritatea alimentară în Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Recalificarea acțiunii – Rapoarte de audit – Raport de audit al Curții de Conturi – Raport de audit al OLAF – Rambursarea sumelor plătite – Proporționalitate – Încredere legitimă”)

37

2019/C 432/42

Cauza T-601/17: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forma unui cub cu fețe care au o structură în grilă) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marcă a uniunii Europene tridimensională – Forma unui cub cu fețe care au o structură în grilă – Motiv absolut de refuz – Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul 2017/1001] – Semn constituit exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic – Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 95 alineatulC-675/(1)C-675/dinC-675/Regulamentul 2017/1001] – Articolul 75 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 94 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul 2017/1001] – Articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 72 alineatul (6) din Regulamentul 2017/1001]”)

37

2019/C 432/43

Cauza T-778/17: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – Autostrada Wielkopolska/Comisia („Ajutoare de stat – Concesionarea unei autostrăzi cu plată – Lege care prevede o scutire de taxe pentru anumite vehicule – Compensație acordată concesionarului de statul membru pentru pierderea de venituri – Taxă virtuală – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia – Drepturi procedurale ale părților interesate – Obligația Comisiei de a da dovadă de o vigilență deosebită – Noțiunea de ajutor de stat – Avantaj – Îmbunătățirea situației financiare preconizate a concesionarului – Principiul operatorului economic privat în economia de piață – Articolul 107 alineatul (3) litera (a) TFUE – Ajutor de stat regional”)

38

2019/C 432/44

Cauza T-58/18: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene verbale Xocolat – Marca Uniunii Europene verbale anterioare LUXOCOLAT – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Similitudine a semnelor – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Motivarea cererii de opoziție – Norma 15 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 [devenit articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625]”)

39

2019/C 432/45

Cauza T-279/18: Hotărârea Tribunalului din 17 octombrie 2019 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală AXICORP ALLIANCE – Mărcile verbală și figurativă anterioare ale Uniunii Europene ALLIANCE – Motive relative de refuz – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Dovada utilizării serioase a mărcilor anterioare – Articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 – Interpretarea descrierii produselor reluate în lista alfabetică ce însoțește Clasificarea de la Nisa”)

40

2019/C 432/46

Cauza T-310/18: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – EPSU și Goudriaan/Comisia („Politica socială – Dialog între partenerii sociali la nivelul Uniunii – Acord intitulat «Cadrul general de informare și de consultare a funcționarilor și [a] angajaților administrațiilor guvernelor centrale» – Cerere comună a părților semnatare de a pune în aplicare acest acord la nivelul Uniunii – Refuz al Comisiei de a prezenta Consiliului o propunere de decizie – Acțiune în anulare – Act supus căilor de atac – Admisibilitate – Marja de apreciere a Comisiei – Autonomia partenerilor sociali – Principiul subsidiarității – Proporționalitate”)

41

2019/C 432/47

Cauza T-361/18: Hotărârea Tribunalului din 5 noiembrie 2019 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă SIR BASMATI RICE – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

41

2019/C 432/48

Cauza T-380/18: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2019 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO Laboratorios Indas (INTAS) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene INTAS – Mărci anterioare figurative ale Uniunii Europene și națională care cuprind elementul verbal «indas» – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Similitudine a semnelor și a produselor – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Dovada utilizării serioase a mărcilor anterioare – Articolul 47 din Regulamentul nr. 2017/1001”)

42

2019/C 432/49

Cauza T-417/18: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – CdT/EUIPO („Acțiune în anulare – Drept instituțional – Obligația de a încredința CdT lucrările de traducere necesare funcționării EUIPO – Rezilierea acordului dintre CdT și EUIPO – Publicarea unei cereri de ofertă pentru serviciile de traducere – Excepție de inadmisibilitate – Lipsa interesului de a exercita acțiunea – Nepronunțare parțială asupra fondului – Inadmisibilitate parțială”)

43

2019/C 432/50

Cauza T-432/18: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2019 – Palo/Comisia („Funcție publică – Agenți temporari – Pensii – Modalitățile sistemului de pensii – Indemnizație de plecare – Articolul 12 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Principiile egalității de tratament și nediscriminării – Încredere legitimă – Principiul bunei administrări – Obligația de solicitudine”)

44

2019/C 432/51

Cauza T-434/18: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2019 – Vans/EUIPO (ULTRARANGE) („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale ULTRARANGE – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

45

2019/C 432/52

Cauza T-454/18: Hotărârea Tribunalului din 10 octombrie 2019 – Biasotto/EUIPO – Oofos (OO) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative – Marcă a Uniunii Europene figurativă anterioară OO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

45

2019/C 432/53

Cauza T-498/18: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Happy Moreno choco – Mărci naționale figurative anterioare MORENO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Substituirea listei de produse acoperite de mărci naționale figurative anterioare – Rectificarea deciziei camerei de recurs – Articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 – Temei juridic – Practică decizională anterioară – Securitate juridică – Încredere legitimă”)

46

2019/C 432/54

Cauza T-559/18: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Plasturi medicali) („Desen sau model industrial comunitar – Procedură de nulitate – Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând un plasture medical – Divulgarea desenelor sau a modelelor industriale anterioare – Motiv de nulitate – Caracter individual – Utilizator avizat – Gradul de libertate a autorului – Impresie globală diferită – Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”)

47

2019/C 432/55

Cauza T-560/18: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Plasturi medicali) („Desen sau model industrial comunitar – Procedură de nulitate – Desen sau model industrial comunitar înregistrat reprezentând un plasture medical – Divulgarea desenelor sau a modelelor industriale anterioare – Motiv de nulitate – Caracter individual – Utilizator avizat – Gradul de libertate a autorului – Impresie globală diferită – Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”)

48

2019/C 432/56

Cauza T-568/18: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2019 – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative WE – Marca națională verbală anterioară WE – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

48

2019/C 432/57

Cauza T-582/18: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2019 – Boxer Barcelona/EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative XBOXER BARCELONA – Marcă a Uniuni Europene figurativă anterioară reprezentând litera «x» – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Utilizare serioasă a mărcii anterioare – Elemente de probă – Articolul 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001 – Articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 – Limitarea cererii de înregistrare în fața camerei de recurs – Articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001”)

49

2019/C 432/58

Cauza T-628/18: Hotărârea Tribunalului din 17 octombrie 2019 – E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene figurative fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre – Marca Uniunii Europene figurative anterioare Caprice – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

50

2019/C 432/59

Cauza T-684/18: Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2019 – ZV/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Mediator adjunct al Comisiei – Procedură – Aprecierea meritelor”)

51

2019/C 432/60

Cauza T-708/18: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative FLIS Happy Moreno choco – Mărcile naționale figurative anterioare MORENO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Înlocuirea listei produselor acoperite de mărcile naționale figurative anterioare – Rectificarea deciziei camerei de recurs – Articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 – Temei juridic – Practică decizională anterioară – Securitate juridică – Încredere legitimă”)

51

2019/C 432/61

Cauza T-10/19: Hotărârea Tribunalului din 17 octombrie 2019 – United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS) („Marcă a Uniunii Europene – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă UNITED STATES SEAFOODS – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

52

2019/C 432/62

Cauza T-41/19: Hotărârea Tribunalului din 24 octombrie 2019 – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative figurativă nume – Marca Uniunii Europene verbală anterioară numederm – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

53

2019/C 432/63

Cauza T-240/19: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2019 – A9.com/EUIPO (Reprezentarea unui clopot) („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a unei mărci figurative a Uniunii Europene reprezentând un clopot – Motiv absolut de refuz – Obligația de motivare – Articolul 94 din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001”)

54

2019/C 432/64

Cauza T-557/17: Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2019 – Liaño Reig/SRB („Acțiune în anulare – Politică economică și monetară – Cerere de compensare – Mecanismul unic de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumite firme de investiții – Procedură de rezoluție – Schemă de rezoluție în privința Banco Popular Español – Anulare parțială – Inseparabilitate – Inadmisibilitate”)

54

2019/C 432/65

Cauza T-727/18 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 20 septembrie 2019 – ZW/BEI („Procedură de măsuri provizorii – Funcție publică – Inadmisibilitate”)

55

2019/C 432/66

Cauza T-750/18: Ordonanța Tribunalului din 25 octombrie 2019 – Briois/Parlamentul („Drept instituțional – Membru al Parlamentului European – Privilegii și imunități – Decizie de ridicare a imunității parlamentare – Încheierea mandatului de deputat – Dispariția interesului de a exercita acțiunea – Nepronunțare asupra fondului”)

56

2019/C 432/67

Cauza T-145/19: Ordonanța Tribunalului din 17 octombrie 2019 – Jap Energéticas y Medioambientales/Comisia („Acțiune în anulare – Acord de subvenționare încheiat în cadrul instrumentului financiar pentru mediu (LIFE+) – Notă de debit – Act care se înscrie într-un cadru pur contractual de care este indisolubil legat – Lipsa recalificării acțiunii – Inadmisibilitate vădită”)

56

2019/C 432/68

Cauza T-188/19: Ordonanța Tribunalului din 24 octombrie 2019 – Regatul Unit/Comisia („Acțiune în anulare – Cercetare, dezvoltare tehnologică și spațiu – Al Șaptelea program-cadru al Uniunii – Audit – Lipsa completării evidenței orelor de muncă – Cheltuieli cu personalul declarate neeligibile – Decizia Comisiei de a adopta drept definitiv raportul de audit – Inadmisibilitate”)

57

2019/C 432/69

Cauza T-211/19: Ordonanța Tribunalului din 25 octombrie 2019 – Le Pen/Parlamentul („Drept instituțional – Membru al Parlamentului European – Privilegii și imunități – Decizie de ridicare a imunității parlamentare – Expirarea mandatului de deputat – Dispariția interesului de a exercita acțiunea – Nepronunțare asupra fondului”)

58

2019/C 432/70

Cauza T-383/19 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 23 octombrie 2019 – Walker și alții/Parlamentul și Consiliul („Procedură de măsuri provizorii – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Regulamentul (UE) 2018/1806 – Pierderea cetățeniei Uniunii – Cerere de măsuri provizorii – Inadmisibilitate vădită a acțiunii principale – Inadmisibilitate”)

58

2019/C 432/71

Cauza T-688/19: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2019 – VeriGraft/EASME

59

2019/C 432/72

Cauza T-690/19: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2019 – Daily Mail and General Trust plc și alții/Comisia

60

2019/C 432/73

Cauza T-691/19: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2019 – Hill & Smith Holdings și Hill & Smith Overseas/Comisia

61

2019/C 432/74

Cauza T-692/19: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2019 – Rentokil Initial și Rentokil Initial 1927/Comisia

63

2019/C 432/75

Cauza T-703/19: Acțiune introdusă la 11 octombrie 2019 – DD/FRA

64

2019/C 432/76

Cauza T-727/19: Acțiune introdusă la 29 octombrie 2019 – Basaglia/Comisia

65

2019/C 432/77

Cauza T-733/19: Acțiune introdusă la 29 octombrie 2019 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology și Sunowe Solar/Comisia

66

2019/C 432/78

Cauza T-734/19: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2019 – Junqueras i Vies/Parlamentul

68

2019/C 432/79

Cauza T-735/19: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2019 – Frank Recruitment Group Services/EUIPO - Pearson plc (PEARSON FRANK)

69

2019/C 432/80

Cauza T-736/19: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2019 – HA/Comisia

70

2019/C 432/81

Cauza T-737/19: Acțiune introdusă la 5 noiembrie 2019 – Huevos Herrera Mejías/EUIPO - Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

70

2019/C 432/82

Cauza T-739/19: Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2019 – Productos Jamaica/EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

71

2019/C 432/83

Cauza T-313/19: Ordonanța Tribunalului din 23 octombrie 2019 – Taghani/Comisia

72


RO

 

Top