EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:295:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 295, 2 septembrie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 295

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
2 septembrie 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 295/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 295/02

Cauza C-651/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Općinski građanski sud u Zagrebu — sediul permanent din Sesvete (Croația) la 30 iulie 2018 și 15 ianuarie 2019 — QB, RA/Jadransko osiguranje d.d

2

2019/C 295/03

Cauza C-800/18 P: Recurs introdus la 19 decembrie 2018 de Haskovo Chamber of Commerce and Industry împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 25 octombrie 2018 în cauza T-122/17, Devin/EUIPO — Haskovo

2

2019/C 295/04

Cauza C-170/19 P: Recurs introdus la 25 februarie 2019 de CheapFlights International Ltd împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a doua) din 11 decembrie 2018 în cauza T-565/17, CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group

3

2019/C 295/05

Cauza C-196/19 P: Recurs introdus la 27 februarie 2019 de UC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 14 decembrie 2018 în cauza T-572/17, UC/Parlamentul

3

2019/C 295/06

Cauza C-300/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spania) la 12 aprilie 2019 — UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

Cauza C-359/19 P: Recurs introdus la 5 mai 2019 de Meblo Trade d.o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 5 martie 2019 în cauza T-263/18, Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

Cauza C-393/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Apelativen sad — Plovdiv (Bulgaria) la 21 mai 2019 — Procedură penală privind pe OM

5

2019/C 295/09

Cauza C-414/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Erding (Germania) la 28 mai 2019 — E. M., M. S./Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Cauza C-480/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 24 iunie 2019 — E/Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

Cauza C-484/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 25 iunie 2019 — Lexel

7

2019/C 295/12

Cauza C-486/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein oikeus (Finlanda) la 25 iunie 2019 — Syyttäjä și Tulli

8

2019/C 295/13

Cauza C-500/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 1 iulie 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC, Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

Cauza C-514/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 8 iulie 2019 — Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

Cauza C-515/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 8 iulie 2019 — Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Cauza C-537/19: Acțiune introdusă la 12 iulie 2019 — Comisia Europeană/Republica Austria

12

 

Tribunalul

2019/C 295/17

Cauza T-523/15: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — Italmobiliare și alții/Comisia Europeană („Concurență — Înțelegeri — Piața ambalajelor alimentare pentru vânzarea cu amănuntul — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Condiții de acordare a beneficiului imunității — Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor din 2006 — Valoarea vânzărilor — Plafonul amenzii — Durata procedurii administrative — Termen rezonabil — Capacitate de plată”)

13

2019/C 295/18

Cauza T-530/15: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — Huhtamäki și Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Comisia Europeană („Concurență — Înțelegeri — Piața ambalajelor alimentare pentru vânzarea cu amănuntul — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Dovada participării la înțelegere — Încălcare unică și continuă — Imputabilitatea comportamentului ilicit — Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor din 2006 — Proporționalitate — Egalitate de tratament”)

14

2019/C 295/19

Cauza T-624/15, T-694/15 și T-704/15: Hotărârea Tribunalului din 18 iunie 2019 — European Food și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Hotărâre pronunțată de un tribunal arbitral constituit sub auspiciile Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) — Plata de despăgubiri acordate anumitor operatori economici — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia — Competența Comisiei”)

15

2019/C 295/20

Cauza T-245/16 și T-286/17: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — Yanukovych/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețarea fondurilor — Lista persoanelor, a entităților și a organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Menținerea numelui reclamantului pe listă — Obligația Consiliului să verifice că decizia unei autorități a unui stat terț a fost luată cu respectarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă”)

16

2019/C 295/21

Cauza T-573/16: Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2019 — PT/BEI („Funcție publică — Personalul BEI — Organizarea serviciilor — Dispensă temporară — Acces la poșta electronică și la conexiunile informatice — Procedură precontencioasă — Admisibilitate — Securitate juridică — Dreptul de a fi ascultat — Prezumția de nevinovăție — Raport final al OLAF — Obligația de motivare — Răspundere — Prejudiciu material — Prejudiciu moral”)

17

2019/C 295/22

Cauza T-741/16: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2019 — Changmao Biochemical Engineering/Comisia („Dumping — Importuri de aspartam originar din China — Refuz de a acorda tratamentul unei economii de piață — Impunere a unei taxe antidumping definitive — Articolul 2 alineatul (7) literele (b)și (c) a doua liniuță din Regulamentul (UE) 2016/1036 — Articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul 2016/1036 — Articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul 2016/1036 — Articolul 3 alineatele (2) și (6) din Regulamentul 2016/1036 — Articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul 2016/1036 — Neconformitate a registrelor contabile — Nerespectare a normelor contabile internaționale — Recurgere la datele industriei Uniunii — Cerere de ajustare — Sarcina probei — Dreptul la apărare — Principiul bunei administrări — Încredere legitimă”)

18

2019/C 295/23

Cauza T-838/16: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — BP/FRA („Răspundere extracontractuală — Acces la documente — Refuz parțial al accesului — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor — Regulamentele (CE) nr. 1049/2001 și nr. 45/2001 — Protecția datelor personale — Prejudiciu moral — Prejudiciu material — Legătură de cauzalitate”)

18

2019/C 295/24

Cauza T-888/16: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — BP/FRA („Funcție publică — Agenți contractuali — FRA — Contract pe durată determinată — Decizie de nereînnoire — Nouă decizie adoptată ca urmare a unei anulări de către Tribunal — Dreptul la apărare — Principiul bunei administrări — Obligația de motivare — Răspundere”)

19

2019/C 295/25

Cauza T-185/17: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — PlasticsEurope/ECHA („REACH — Întocmirea unei liste a substanțelor candidate la o eventuală includere în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 — Includerea în această listă a bisfenolului A ca substanță toxică pentru reproducere — Articolele 57 și 59 din Regulamentul nr. 1907/2006”)

20

2019/C 295/26

Cauza T-474/17: Hotărârea Tribunalului din 26 iunie 2019 — Portugalia/Comisia („FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Portugalia — Plăți efectuate cu întârziere — Depășirea plafoanelor — Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 — Dublă corecție financiară — Proporționalitate — Termene de plată”)

21

2019/C 295/27

Cauza T-578/17: Hotărârea Tribunalului din 20 iunie 2019 — a&o hostel and hotel Berlin/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare de exploatare — Pensiune pentru tineret în Berlin — Utilizare a unui bun imobil public fără plata unei chirii — Decizie prin care eventualul ajutor este declarat compatibil cu piața internă — Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE — Dificultăți serioase”)

21

2019/C 295/28

Cauza T-598/17: Hotărârea Tribunalului din 4 iulie 2019 — Italia/Comisia („FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Italia — Întârzieri și neglijențe imputabile organismelor statului membru — Imputarea consecințelor financiare ale lipsei recuperării statului membru — Corecții financiare — Articolele 31 și 32 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 — Articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 — Termen rezonabil”)

22

2019/C 295/29

Cauza T-602/17: Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2019 — Spania/Comisia („FEAGA și Feader — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Spania — Controale cheie — Criterii de recunoaștere a organizațiilor de producători — Aprobarea programelor operaționale — Amânarea investițiilor în cadrul aceluiași program operațional — Încredere legitimă”)

23

2019/C 295/30

Cauza T-617/17: Hotărârea Tribunalului din 26 iunie 2019 — Vialto Consulting/Comisia („Răspundere extracontractuală — Instrument de asistență pentru preaderare — Stat terț — Contract public național — Gestiune descentralizată — Decizie a unei autorități naționale — Anchete ale OLAF — Prejudiciu moral — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor — Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2185/96 — Principiul bunei administrări — Încredere legitimă — Proporționalitate — Dreptul de a fi ascultat”)

24

2019/C 295/31

Cauza T-828/17: Hotărârea Tribunalului din 18 iunie 2019 — Quadri di Cardano/Comisia („Funcție publică — Agenți contractuali — Indemnizație de expatriere — Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut — Restituire a plății nedatorate — Articolul 85 primul paragraf din statut — Caracterul evident al nelegalității plății”)

24

2019/C 295/32

Cauza T-64/18: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2019 — Alfamicro/Comisia („Programul-cadru pentru inovație și competitivitate — Al șaptelea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) — Decizie care constituie titlu executoriu — Recuperarea unei creanțe care rezultă dintr-un acord de grant — Articolul 299 TFUE — Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 — Articolul 135 din Regulamentul nr. 966/2012 — Extrapolarea concluziilor auditului — Obligația de motivare”)

25

2019/C 295/33

Cauza T-135/18: Hotărârea Tribunalului din 27 iunie 2019 — Szegedi/Parlamentul („Drept instituțional — Reglementare privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Cheltuieli de călătorie — Cheltuieli de asistență parlamentară — Recuperare a sumelor plătite fără să fie datorate — Drept la apărare — Comunicarea elementelor de probă — Obligația de motivare — Eroare de fapt — Proporționalitate”)

26

2019/C 295/34

Cauza T-253/18: Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2019 — VY/Comisia („Funcție publică — Funcționari — Post de conducere intermediar — Respingere a candidaturii — Anunț pentru ocuparea unui post vacant — Procedură de selecție — Obligația de motivare — Egalitatea dintre bărbați și femei”)

27

2019/C 295/35

Cauza T-284/18: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — Arbuzov/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețarea fondurilor — Lista persoanelor, a entităților și a organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Menținerea numelui reclamantului pe listă — Obligația Consiliului să verifice că decizia unei autorități a unui stat terț a fost luată cu respectarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă”)

27

2019/C 295/36

Cauza T-305/19: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — Klyuyev/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Ucraina — Înghețare a fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Menținerea numelui reclamantului pe listă — Obligația Consiliului să verifice că decizia unei autorități a unui stat terț a fost luată cu respectarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă”)

28

2019/C 295/37

Cauza T-601/18: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Fi Network — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

29

2019/C 295/38

Cauza T-103/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — Flabeg Deutschland/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale legii germane modificate privind sursele de energie regenerabile — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

30

2019/C 295/39

Cauza T-108/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — Bundesverband Glasindustrie și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale legii germane modificate privind sursele de energie regenerabile — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

31

2019/C 295/40

Cauza T-109/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — Saint-Gobain Isover G+H și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale legii germane modificate privind sursele de energie regenerabile — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

32

2019/C 295/41

Cauza T-294/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — ArcelorMittal Hochfeld/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale Legii germane privind sursele de energie regenerabile, modificată — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

32

2019/C 295/42

Cauza T-319/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — Deutsche Edelstahlwerke/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale legii germane modificate privind sursele de energie regenerabile — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

33

2019/C 295/43

Cauza T-576/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — VIK/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale legii germane modificate privind sursele de energie regenerabile — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

34

2019/C 295/44

Cauza T-605/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — Wirtschaftsvereinigung Stahl și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale legii germane modificate privind sursele de energie regenerabile — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

34

2019/C 295/45

Cauza T-737/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — Hydro Aluminium Rolled Products/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale legii germane modificate privind sursele de energie regenerabile — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

35

2019/C 295/46

Cauza T-738/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — Aurubis și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale legii germane modificate privind sursele de energie regenerabile — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

36

2019/C 295/47

Cauza T-743/15: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — Vinnoli/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate prin anumite dispoziții ale Legii germane privind sursele de energie regenerabile, modificată — Anularea de către Curte a actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

37

2019/C 295/48

Cauza T-317/18: Ordonanța Tribunalului din 17 iunie 2019 — Fugro/Comisia („Acțiune în anulare — Programul de navigație prin satelit Galileo — Specificații tehnice și operaționale — Lipsa afectării directe — Inadmisibilitate vădită”)

37

2019/C 295/49

Cauza T-1/19: Ordonanța Tribunalului din 27 iunie 2019 — CJ/Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Drept instituțional — Documente, accesibile publicului pe internet, aferente unor cauze finalizate în fața Tribunalului și a Tribunalului Funcției Publice — Cerere de anonimat ex post — Nesoluționare a cererii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene — Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Luare de poziție în cursul judecății — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)

38

2019/C 295/50

Cauza T-411/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Lombardo/Parlamentul

39

2019/C 295/51

Cauza T-412/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Contu/Parlamentul

40

2019/C 295/52

Cauza T-413/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Dupuis/Parlamentul

40

2019/C 295/53

Cauza T-414/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Frittelli/Parlamentul

41

2019/C 295/54

Cauza T-415/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Laroni/Parlamentul

42

2019/C 295/55

Cauza T-416/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Filippi/Parlamentul

43

2019/C 295/56

Cauza T-417/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Viola/Parlamentul

43

2019/C 295/57

Cauza T-418/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Mussa/Parlamentul

44

2019/C 295/58

Cauza T-419/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Colajanni/Parlamentul

45

2019/C 295/59

Cauza T-420/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Nobilia/Parlamentul

46

2019/C 295/60

Cauza T-421/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Segre/Parlamentul

46

2019/C 295/61

Cauza T-422/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — De Luca/Parlamentul

47

2019/C 295/62

Cauza T-423/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Martelli/Parlamentul

48

2019/C 295/63

Cauza T-424/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Sbarbati/Parlamentul

49

2019/C 295/64

Cauza T-425/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Ventre/Parlamentul

49

2019/C 295/65

Cauza T-426/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Musoni/Parlamentul

50

2019/C 295/66

Cauza T-427/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Frantova/Parlamentul

51

2019/C 295/67

Cauza T-428/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Rigo/Parlamentul

52

2019/C 295/68

Cauza T-429/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Iacono/Parlamentul

52

2019/C 295/69

Cauza T-430/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Bonsignore/Parlamentul

53

2019/C 295/70

Cauza T-431/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Azzolini/Parlamentul

54

2019/C 295/71

Cauza T-432/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Gawronski/Parlamentul

55

2019/C 295/72

Cauza T-433/19: Acțiune introdusă la 2 iulie 2019 — Speciale/Parlamentul

55

2019/C 295/73

Cauza T-434/19: Acțiune introdusă la 25 iunie 2019 — Rosca/Comisia

56

2019/C 295/74

Cauza T-435/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Caligaris/Parlamentul

57

2019/C 295/75

Cauza T-436/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Aita/Parlamentul

58

2019/C 295/76

Cauza T-437/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Melandri/Parlamentul

58

2019/C 295/77

Cauza T-438/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Novelli/Parlamentul

59

2019/C 295/78

Cauza T-439/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Mantovani/Parlamentul

60

2019/C 295/79

Cauza T-440/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Mattina/Parlamentul

61

2019/C 295/80

Cauza T-441/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — La Russa/Parlamentul

61

2019/C 295/81

Cauza T-442/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Carollo/Parlamentul

62

2019/C 295/82

Cauza T-443/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Arroni/Parlamentul

63

2019/C 295/83

Cauza T-444/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Locatelli/Parlamentul

64

2019/C 295/84

Cauza T-445/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Chiesa/Parlamentul

64

2019/C 295/85

Cauza T-446/19: Acțiune introdusă la 1 iulie 2019 — Luciana Castellina/Parlamentul

65

2019/C 295/86

Cauza T-448/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Costanzo/Parlamentul

66

2019/C 295/87

Cauza T-449/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Dell’Alba/Parlamentul

67

2019/C 295/88

Cauza T-450/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Gallenzi/Parlamentul

67

2019/C 295/89

Cauza T-451/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Gemelli/Parlamentul

68

2019/C 295/90

Cauza T-452/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Napoletano/Parlamentul

69

2019/C 295/91

Cauza T-453/19: Acțiune introdusă la 3 iulie 2019 — Panusa/Parlamentul

70

2019/C 295/92

Cauza T-454/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Musotto/Parlamentul

70

2019/C 295/93

Cauza T-455/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Pettinari/Parlamentul

71

2019/C 295/94

Cauza T-458/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Di Prima/Parlamentul

72

2019/C 295/95

Cauza T-459/19: Acțiune introdusă la 5 iulie 2019 — Barbarella/Parlamentul

72

2019/C 295/96

Cauza T-460/19: Acțiune introdusă la 5 iulie 2019 — Graziani/Parlamentul

73

2019/C 295/97

Cauza T-461/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Rossetti/Parlamentul

74

2019/C 295/98

Cauza T-462/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Porrazzini/Parlamentul

74

2019/C 295/99

Cauza T-463/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Cervetti/Parlamentul

75

2019/C 295/100

Cauza T-464/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Podestà/Parlamentul

76

2019/C 295/101

Cauza T-465/19: Acțiune introdusă la 5 iulie 2019 — Florio/Parlamentul

76

2019/C 295/102

Cauza T-466/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Société générale și alții/SRB

77

2019/C 295/103

Cauza T-467/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — BNP Paribas și alții/SRB

78

2019/C 295/104

Cauza T-468/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Confédération nationale du Crédit mutuel și alții/SRB

79

2019/C 295/105

Cauza T-469/19: Acțiune introdusă la 8 iulie 2019 — Barzanti/Parlamentul

80

2019/C 295/106

Cauza T-477/19: Acțiune introdusă la 8 iulie 2019 — Medici/Parlamentul

81

2019/C 295/107

Cauza T-487/19: Acțiune introdusă la 8 iulie 2019 — CU/Comitetul Regiunilor

81

2019/C 295/108

Cauza T-488/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — Crédit agricole și alții/SRB

82

2019/C 295/109

Cauza T-489/19: Acțiune introdusă la 4 iulie 2019 — BPCE și alții/SRB

83

2019/C 295/110

Cauza T-507/19: Acțiune introdusă la 15 iulie 2019 — DH/Comisia

84

2019/C 295/111

Cauza T-508/19: Acțiune introdusă la 15 iulie 2019 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) și alții/Comisia

85

2019/C 295/112

Cauza T-509/19: Acțiune introdusă la 16 iulie 2019 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

Cauza T-512/19: Acțiune introdusă la 18 iulie 2019 — Del Valle Ruiz și alții/Junta Única de Resolución

87

2019/C 295/114

Cauza T-615/17: Ordonanța Tribunalului din 21 iunie 2019 — Ardigo și UO/Comisia

89


RO

 

Top