EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:280:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 280, 19 august 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 280

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
19 august 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 280/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 280/02

Cauza C-573/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 24 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam — Țările de Jos) — Executarea mandatului european de arestare emis împotriva lui Daniel Adam Popławski (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizii-cadru — Lipsa efectului direct — Supremația dreptului Uniunii — Consecințe — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Articolul 4 punctul 6 — Decizia-cadru 2008/909/JAI — Articolul 28 alineatul (2) — Declarație a unui stat membru care îi permite să aplice în continuare instrumentele juridice existente privind transferarea persoanelor condamnate aplicabile înainte de 5 decembrie 2011 — Declarație tardivă — Consecințe)

2

2019/C 280/03

Cauza C-597/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 27 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Grondwettelijk Hof — Belgia) — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries și alții/Ministerraad (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 132 alineatul (1) litera (c) — Scutiri — Profesiuni medicale și paramedicale — Chiropraxie și osteopatie — Articolul 98 — Anexa III, punctele 3 și 4 — Medicamente și dispozitive medicale — Cotă redusă — Furnizare în cadrul unor intervenții sau al unor tratamente cu caracter terapeutic — Cotă normală — Furnizare în cadrul unor intervenții sau al unor tratamente cu caracter estetic — Principiul neutralității fiscale — Menținerea efectelor unei reglementări naționale incompatibile cu dreptul Uniunii)

3

2019/C 280/04

Cauza C-723/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgia) — Lies Craeynest și alții/Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Trimitere preliminară — Directiva 2008/50/CE — Articolele 6, 7, 13 și 23 — Anexa III — Evaluarea calității aerului — Criterii care permit să se constate o depășire a valorilor-limită pentru dioxid de azot — Măsurători efectuate cu ajutorul punctelor fixe de prelevare — Alegerea locațiilor adecvate — Interpretarea valorilor măsurate la punctele de prelevare — Obligațiile statelor membre — Control jurisdicțional — Intensitatea controlului — Competența de a adresa somații)

4

2019/C 280/05

Cauza C-729/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 iunie 2019 — Comisia Europeană/Republica Elenă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 258 TFUE — Articolul 49 TFUE — Directiva 2006/123/CE — Articolul 15 alineatele (2) și (3) — Directiva 2005/36/CE — Articolele 13, 14 și 50 și anexa VII — Libertatea de stabilire — Recunoașterea calificărilor profesionale — Norme naționale privind prestatorii de formare a mediatorilor)

5

2019/C 280/06

Cauza C-159/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgia) — André Moens/Ryanair Ltd (Trimitere preliminară — Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolul 5 alineatul (3) — Compensare a pasagerilor în eventualitatea refuzului îmbarcării și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor — Domeniu de aplicare — Exonerare de obligația de compensare — Noțiunea de „împrejurări excepționale” — Prezența combustibilului pe o pistă a unui aeroport)

6

2019/C 280/07

Cauza C-247/18 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 iunie 2019 — Republica Italiană/Comisia Europeană (Recurs — Fondul Social European (FSE) — Programul operațional din cadrul obiectivului nr. 1 pentru regiunea Sicilia (2000-2006) — Reducerea contribuției financiare acordate inițial — Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 — Articolul 39 — Competențe de control — Verificări necesare — Corecții financiare — Calcul — Metodă prin extrapolare)

7

2019/C 280/08

Cauza C-348/18: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 27 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Trimitere preliminară — Prelevare suplimentară în sectorul laptelui și al produselor lactate — Regulamentul (CEE) nr. 3950/92 — Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf — Stabilire a contribuției producătorilor la plata prelevării suplimentare datorate — Realocarea cantităților de referință neutilizate — Măsură națională prin care cantitățile neutilizate se realocă pe baza unor criterii obiective de prioritate)

7

2019/C 280/09

Cauza C-407/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 26 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Višje sodišče v Mariboru — Slovenia) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Trimitere preliminară — Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii — Directiva 93/13/CEE — Procedură de executare silită a unei creanțe ipotecare — Act notarial direct executoriu — Control judiciar al clauzelor abuzive — Suspendarea executării silite — Necompetența instanței sesizate cu cererea de executare silită — Protecția consumatorilor — Principiul efectivității — Interpretare conformă)

8

2019/C 280/10

Cauza C-518/18: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 27 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Okresní soud v Českých Budějovicích — Republica Cehă) — RD/SC (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 805/2004 — Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate — Certificarea unei hotărâri judecătorești ca titlu executoriu european — Standarde minime aplicabile procedurilor privind creanțele necontestate — Pârât fără adresă cunoscută care nu s a prezentat la ședința de judecată)

9

2019/C 280/11

Cauza C-619/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 24 iunie 2019 — Comisia Europeană/Republica Polonă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE — Stat de drept — Protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii — Principiile inamovibilității și independenței judecătorilor — Reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme — Aplicare în cazul judecătorilor în exercițiu — Posibilitate de continuare a exercitării funcției de judecător peste această vârstă condiționată de obținerea unei autorizații acordate prin decizia discreționară a președintelui Republicii)

9

2019/C 280/12

Cauza CauzaC-131/18: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 11 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Vanessa Gambietz/Erika Ziegler (Trimitere preliminară — Dreptul societăților comerciale — Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale — Directiva 2011/7/UE — Articolul 6 — Compensația pentru costurile de recuperare — Plata unei sume fixe și a unei despăgubiri rezonabile — Deducerea sumei fixe din cheltuielile suportate în vederea angajării unui avocat înainte de sesizarea unei instanțe)

10

2019/C 280/13

Cauza C-293/18: Ordonanța Curții (Camera a doua) din 19 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spania) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Trimitere preliminară — Politică socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauzele 2 și 3 — Noțiunea de „lucrător pe durată determinată” — Clauza 4 — Principiul nediscriminării — Caracterul comparabil al situațiilor — Justificare — Indemnizație în cazul rezilierii unui contract de muncă pe durată nedeterminată pentru un motiv obiectiv — Lipsa unei indemnizații la expirarea termenului unui contract de muncă pe durată determinată predoctoral)

11

2019/C 280/14

Cauza C-646/18: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 11 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Spania) — OD/Ryanair DAC (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 — Stabilirea instanței competente pentru a judeca o cerere de despăgubire pentru un zbor întârziat — Articolul 26 — Prorogare tacită — Necesitatea ca pârâtul să se prezinte)

12

2019/C 280/15

Cauza C-657/18: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 11 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Općinski sud u Novom Zagrebu — Croația) — Hrvatska radiotelevizija/TY (Trimitere preliminară — Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 805/2004 — Titlu executoriu european — Notari care acționează în procedurile de executare silită în temeiul unui înscris constatator al creanței — Proceduri care nu se desfășoară în contradictoriu — Articolul 18 TFUE — Discriminare inversă — Absența unei legături cu dreptul Uniunii — Necompetență vădită a Curții)

12

2019/C 280/16

Cauza C-834/18: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 10 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 — Portugalia) — Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Transporturi rutiere — Regulamentul (CE) nr. 561/2006 — Articolul 4 litera (i) — Noțiunea de „săptămână” — Perioade de repaus săptămânal — Metode de calcul)

13

2019/C 280/17

Cauza C-680/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Obvodní soud pro Prahu 5 (Republica Cehă) la 5 noiembrie 2018 — HJ/II

14

2019/C 280/18

Cauza C-739/18 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2018 de Chefaro Ireland DAC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 12 septembrie 2018 în cauza T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO

14

2019/C 280/19

Cauza C-819/18 P: Recurs introdus la 21 decembrie 2018 de Next design+produktion GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 18 octombrie 2018 în cauza T-533/17, Next design+produktion GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

15

2019/C 280/20

Cauza C-31/19 P: Recurs introdus la 17 ianuarie 2019 de Seven SpA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 21 noiembrie 2018 în cauza T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven

15

2019/C 280/21

Cauza C-36/19 P: Recurs introdus la 21 ianuarie 2019 de Daico International BV împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șaptea) din 22 noiembrie 2018 în cauza T-356/17, Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing

16

2019/C 280/22

Cauza C-221/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) la 11 martie 2019 — Strafverfahren/AV

16

2019/C 280/23

Cauza C-222/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) la 8 martie 2019 — BW Sp. z o.o. cu sediul în B./D. R.

17

2019/C 280/24

Cauza C-252/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) la 20 martie 2019 — QL S.A. cu sediul în B./C. G.

18

2019/C 280/25

Cauza C-289/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Gerechtshof Den Haag (Țările de Jos) la 9 aprilie 2019 — Dexia Nederland BV/Z

18

2019/C 280/26

Cauza C-314/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) la 16 aprilie 2019 — R.C.C./M.O.L.

19

2019/C 280/27

Cauza C-335/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 24 aprilie 2019 — E. Sp. z o.o. Sp. k. cu sediul în S./Minister Finansów

20

2019/C 280/28

Cauza C-342/19 P: Recurs introdus la 30 aprilie 2019 de Fabio De Masi și Yanis Varoufakis împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 12 martie 2019 în cauza T-798/17, Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Banca Centrală Europeană (BCE)

20

2019/C 280/29

Cauza C-356/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) la 3 mai 2019 — Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o.

22

2019/C 280/30

Cauza C-370/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 10 mai 2019 — GE/Société Air France

23

2019/C 280/31

Cauza C-383/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polonia) la 15 mai 2019 — Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, cu sediul în Varșovia

23

2019/C 280/32

Cauza C-391/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 21 mai 2019 — „Unipack” AD/Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska” kam Agentsia „Mitnitsi”, Procuror din cadrul Varhovna administrativna prokuratura a Republicii Bulgaria

24

2019/C 280/33

Cauza C-406/19 P: Recurs introdus la 24 mai 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 20 martie 2019 în cauza T-237/17, Spania/Comisia

25

2019/C 280/34

Cauza C-439/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Satversmes tiesa (Letonia) la 11 iunie 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima

25

2019/C 280/35

Cauza C-450/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 13 iunie 2019 — Kilpailu- ja kuluttajavirasto

26

2019/C 280/36

Cauza C-454/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Heilbronn (Germania) la 14 iunie 2019 — Procedură penală împotriva ZW

27

2019/C 280/37

Cauza C-456/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Svea Hovrätt (Suedia) la 14 iunie 2019 — Östgötatrafiken AB/Patent- och registreringsverket

27

2019/C 280/38

Cauza C-459/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regatul Unit) la 17 iunie 2019 — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Wellcome Trust Ltd

28

2019/C 280/39

Cauza C-463/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil de prud'hommes de Metz (Franța) la 18 iunie 2019 — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

29

2019/C 280/40

Cauza C-467/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 19 iunie 2019 — Procedură penală împotriva lui QR

29

2019/C 280/41

Cauza C-470/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 17 iunie 2019 — Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information

30

2019/C 280/42

Cauza C-472/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 20 iunie 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances

31

2019/C 280/43

Cauza C-489/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Kammergericht Berlin (Germania) la 26 iunie 2019 — Procedură penală împotriva lui NJ

31

2019/C 280/44

Cauza C-50/18: Ordonanța președintelui Curții din 3 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Mijo Meštrović/Bezirkshauptmannschaft Murtal, cu participarea: Finanzpolizei

32

2019/C 280/45

Cauza C-69/18: Ordonanța președintelui Curții din 12 aprilie 2019 — Comisia Europeană/Republica Slovenia, susținută de: Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Franceză

32

2019/C 280/46

Cauza C-391/18: Ordonanța președintelui Camerei a noua a Curții din 8 aprilie 2019 — Comisia Europeană/Republica Croația

33

2019/C 280/47

Cauza C-437/18: Ordonanța președintelui Curții din 11 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — Polonia) — Lebopoll Logistics Sp. z o.o.w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, cu participarea: NJ

33

2019/C 280/48

Cauza C-758/18: Ordonanța președintelui Curții din 5 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht Korneuburg — Austria) — Bulgarian Air Charter Limited/NE

33

 

Tribunalul

2019/C 280/49

Cauza T-542/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Port of Tartous» nr. 22057 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Judecare în lipsă”)

34

2019/C 280/50

Cauza T-543/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Syrian Healthcare» nr. 21595 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Judecare în lipsă”)

35

2019/C 280/51

Cauza T-588/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Euphrates Drainage and Irrigation» nr. 80211 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Judecare în lipsă”)

36

2019/C 280/52

Cauza T-589/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Aleppo Tall Kojak Road Project» nr. 60136 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Judecare în lipsă”)

37

2019/C 280/53

Cauza T-590/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Water Supply Sweida Region» nr. 80212 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Judecare în lipsă”)

38

2019/C 280/54

Cauza T-591/17: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — BEI/Siria („Clauză compromisorie — Acordul de împrumut «Water Supply Deir Ez Zor Region» nr. 80310 — Neexecutarea acordului — Rambursarea sumelor plătite în avans — Dobânzi de întârziere — Judecare în lipsă”)

39

2019/C 280/55

Cauza T-244/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — Synergy Hellas/Comisia Europeană („Cercetare și dezvoltare tehnologică — Regulament financiar — Al șaselea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2002-2006) — Acord de grant J-Web — Decizie executorie de recuperare — Proporționalitate — Obligație de motivare”)

40

2019/C 280/56

Cauza T-299/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — Strabag Belgium/Parlamentul („Contracte de achiziții publice de lucrări — Procedură de cerere de ofertă — Lucrări de antrepriză generală pentru clădirile Parlamentului European de la Bruxelles — Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unor alți ofertanți — Ofertă anormal de mică — Acțiune în anulare — Act nesupus căilor de atac — Inadmisibilitate — Obligație de motivare — Eroare vădită de apreciere”)

40

2019/C 280/57

Cauza T-652/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — Porus/EUIPO (oral Dialysis) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale orale Dialysis — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

41

2019/C 280/58

Cauza T-306/19: Acțiune introdusă la 17 mai 2019 — Graanhandel P. van Schelven/Comisia

42

2019/C 280/59

Cauza T-393/19: Acțiune introdusă la 27 iunie 2019 — Catasta/Parlamentul

43

2019/C 280/60

Cauza T-394/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Zecchino/Parlamentul

43

2019/C 280/61

Cauza T-395/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Tognoli/Parlamentul

44

2019/C 280/62

Cauza T-396/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Allione/Parlamentul

45

2019/C 280/63

Cauza T-397/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Novati/Parlamentul

45

2019/C 280/64

Cauza T-398/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Paciotti/Parlamentul

46

2019/C 280/65

Cauza T-403/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Fantuzzi/Parlamentul

47

2019/C 280/66

Cauza T-404/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Lavarra/Parlamentul

47

2019/C 280/67

Cauza T-405/19: Acțiune introdusă la 28 iunie 2019 — Malerba/Parlamentul

48


RO

 

Top