EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:263:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 263, 5 august 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 263

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
5 august 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 263/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

2019/C 263/02

Modul de desemnare a judecătorului care îl înlocuiește pe judecătorul aflat într-un caz de împiedicare

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 263/03

Cauza C-38/17: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 5 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Budai Központi Kerületi Bíróság — Ungaria) — GT/HS (Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii — Directiva 93/13/CEE — Articolul 3 alineatul (1) — Articolul 4 alineatul (2) — Articolul 6 alineatul (1) — Contract de împrumut exprimat în monedă străină — Comunicare către consumator a cursului de schimb aplicabil sumei puse la dispoziție în monedă națională după încheierea contractului)

3

2019/C 263/04

Cauza C-628/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy — Polonia) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A. (Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Directiva 2005/29/CE — Practici comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori — Noțiunea de „practică comercială agresivă” — Obligația consumatorului de a lua o decizie comercială finală în prezența curierului care îi remite condițiile generale ale contractului)

4

2019/C 263/05

Cauza C-634/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Oldenburg — Germania) — ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Trimitere preliminară — Mediu — Transferuri de deșeuri în interiorul Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 — Articolul 1 alineatul (3) litera (d) — Domeniu de aplicare — Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 — Transfer de subproduse de origine animală)

5

2019/C 263/06

Cauza C-646/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Brindisi — Italia) — Procedură penală privind pe Gianluca Moro (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie penală — Directiva 2012/13/UE — Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale — Articolul 6 alineatul (4) — Dreptul la informare cu privire la acuzare — Informare cu privire la orice modificare a informațiilor oferite, acolo unde este necesar pentru a garanta caracterul echitabil al procedurilor — Modificarea încadrării juridice a faptelor care fac obiectul acuzării — Imposibilitatea persoanei suspectate sau acuzate de a cere, în cursul procedurii orale, aplicarea pedepsei negociate prevăzute de dreptul național — Diferență în caz de modificare a faptelor pe care se întemeiază acuzarea)

6

2019/C 263/07

Cauza C-658/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 23 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polonia) — WB/Procedură inițiată de WB (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (UE) nr. 650/2012 — Articolul 3 alineatul (1) literele (g) și (i) — Noțiunea de „hotărâre” în materie de succesiuni — Noțiunea de „act autentic” în materie de succesiuni — Calificare juridică a certificatului național de moștenitor — Articolul 3 alineatul (2) — Noțiunea de „instanță judecătorească” — Lipsa notificării către Comisia Europeană, de către statul membru, a notarilor ca autorități extrajudiciare care exercită atribuții judiciare asemenea instanțelor judecătorești)

6

2019/C 263/08

Cauza C-664/17: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Areios Pagos — Grecia) — Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos și alții (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2001/23/CE — Domeniu de aplicare — Transferul unei părți de întreprindere — Menținerea drepturilor lucrătorilor — Noțiunea de „transfer” — Noțiunea de „entitate economică” — Cesiunea unei părți din activitatea economică a unei societăți mamă către o filială nou înființată — Identitate — Autonomie — Desfășurarea unei activități economice — Criteriul stabilității desfășurării unei activități economice — Recurgere la factori de producție ai unor terți — Intenție de a lichida entitatea transferată)

7

2019/C 263/09

Cauza C-705/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 12 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Svea hovrätt — Suedia) — Patent-och registreringsverket/Mats Hansson (Trimitere preliminară — Mărci — Directiva 2008/95/CE — Articolul 4 alineatul (1) litera (b) — Risc de confuzie — Impresie de ansamblu — Marcă anterioară înregistrată cu o declarație de renunțare — Efectele unei astfel de renunțări asupra întinderii protecției mărcii anterioare)

8

2019/C 263/10

Cauza C-720/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 23 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Trimitere preliminară — Spațiu de libertate, securitate și justiție — Politica privind azilul — Protecție subsidiară — Directiva 2011/95/UE — Articolul 19 — Revocarea statutului conferit prin protecție subsidiară — Eroare a administrației privind împrejurările de fapt)

9

2019/C 263/11

Cauza C-22/18: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 13 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Darmstadt — Germania) — TopFit e.V., Daniele Biffi/Deutscher Leichtathletikverband e.V. (Trimitere preliminară — Cetățenia Uniunii — Articolele 18, 21 și 165 TFUE — Regulament al unei federații sportive — Participare la campionatul național al unui stat membru a unui atlet amator care are cetățenia altui stat membru — Tratament diferit pe motiv de cetățenie — Restricție privind libera circulație)

10

2019/C 263/12

Cauza C-33/18: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 6 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour du travail de Liège — Belgia) — V/Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Securex Integrity ASBL (Trimitere preliminară — Coordonarea sistemelor de securitate socială — Lucrători migranți — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Dispoziții tranzitorii — Articolul 87 alineatul (8) — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 14c litera (b) — Lucrător care desfășoară o activitate salariată și o activitate independentă în state membre diferite — Derogări de la principiul unicității legislației aplicabile — Dublă afiliere — Introducerea unei cereri pentru a fi supus legislației aplicabile în temeiul Regulamentului nr. 883/2004)

10

2019/C 263/13

Cauza C-43/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État — Belgia) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale (Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2001/42/CE — Evaluarea efectelor ecologice ale anumitor planuri și programe — Decret — Desemnarea unei arii speciale de conservare în conformitate cu Directiva 92/43/CEE — Stabilirea obiectivelor de conservare, precum și a anumitor măsuri de prevenire — Noțiunea de „planuri și programe” — Obligația de a efectua o evaluare ecologică)

11

2019/C 263/14

Cauza C-58/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Justice de Paix du canton de Visé — Belgia) — Michel Schyns/Belfius Banque SA (Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Directiva 2008/48/CE — Obligații precontractuale — Articolul 5 alineatul (6) — Obligația creditorului de a identifica creditul cel mai bine adaptat — Articolul 8 alineatul (1) — Obligația creditorului de a se abține de la încheierea contractului de împrumut în cazul unor îndoieli referitoare la bonitatea consumatorului — Obligația creditorului de a aprecia oportunitatea creditului)

12

2019/C 263/15

Cauza C-142/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Bruxelles — Belgia) — Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/21/CE — Articolul 2 litera (c) — Noțiunea de „serviciu de comunicații electronice” — Transmitere de semnale — Serviciu de voce peste Protocolul de Internet (VoIP) către numere de telefon fixe sau mobile — Serviciu SkypeOut)

13

2019/C 263/16

Cauza C-185/18: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 12 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Oro Efectivo SL/Diputación Foral de Bizkaia (Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 401 — Principiul neutralității fiscale — Achiziționarea de către o întreprindere, de la particulari, de obiecte cu un conținut ridicat de aur sau de alte metale prețioase în scopul revânzării — Impozit pe transferurile patrimoniale)

13

2019/C 263/17

Cauza C-193/18: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Google LLC/Bundesrepublik Deutschland (Trimitere preliminară — Rețele și servicii de comunicații electronice — Directiva 2002/21/CE — Articolul 2 litera (c) — Noțiunea de „serviciu de comunicații electronice” — Transmiterea de semnale — Serviciu de poștă electronică pe internet — Serviciul Gmail)

14

2019/C 263/18

Cauza C-223/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 6 iunie 2019 — Deichmann SE/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Munich, SL (Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Procedură de decădere — Marcă figurativă reprezentând o cruce pe partea laterală a unui pantof de sport — Respingerea cererii de decădere)

15

2019/C 263/19

Cauza C-264/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Grondwettelijk Hof — Belgia) — P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad (Trimitere preliminară — Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii — Directiva 2014/24/UE — Articolul 10 litera (c) și litera (d) punctele (i), (ii) și (v) — Validitate — Domeniu de aplicare — Excluderea serviciilor de arbitraj și de conciliere și a anumitor servicii juridice — Principiile egalității de tratament și subsidiarității — Articolele 49 și 56 TFUE)

16

2019/C 263/20

Cauza C-317/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 13 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Portugalia) — Cátia Correia Moreira/Município de Portimão (Trimitere preliminară — Directiva 2001/23/CE — Transferuri de întreprinderi — Menținerea drepturilor lucrătorilor — Noțiunea de „lucrător” — Modificare substanțială a condițiilor de muncă în detrimentul lucrătorului)

16

2019/C 263/21

Cauza C-321/18: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État — Belgia) — Terre wallonne ASBL/Région wallonne (Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2001/42/CE — Evaluarea efectelor asupra mediului ale anumitor planuri și programe — Decret — Stabilirea obiectivelor de conservare pentru rețeaua Natura 2000, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE — Noțiunea de „planuri și programe” — Obligația efectuării unei evaluări ecologice)

17

2019/C 263/22

Cauza C-361/18: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 6 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Szekszárdi Járásbíróság — Ungaria) — Ágnes Weil/Géza Gulácsi (Trimitere preliminară — Cooperarea judiciară în materie civilă — Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 — Articolul 66 — Domeniu de aplicare ratione temporis — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Domeniu de aplicare ratione materiae — Materie civilă și comercială — Articolul 1 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) — Materii excluse — Regimuri matrimoniale — Articolul 54 — Cerere de eliberare a certificatului care atestă că hotărârea pronunțată de instanța de origine este executorie — Hotărâre judecătorească privind o creanță care rezultă din desfacerea regimului patrimonial care decurge dintr-o relație de parteneriat de facto)

18

2019/C 263/23

Cauza C-420/18: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof 's -Hertogenbosch — Țările de Jos) — IO/Inspecteur van de rijksbelastingdienst (Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolele 9 și 10 — Persoană impozabilă — Activitate economică desfășurată „în mod independent” — Noțiune — Activitate de membru al consiliului de supraveghere al unei fundații)

19

2019/C 263/24

Cauza C-503/18 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 6 iunie 2019 — Inge Barnett/Comitetul Economic și Social European (Recurs — Funcție publică — Funcționar — Pensie pentru limită de vârstă — Pensionare anticipată fără reducerea drepturilor de pensie — Statutul funcționarilor Uniunii Europene — Articolul 9 al doilea paragraf din anexa VIII — Dispoziții generale de punere în aplicare — Interesul serviciului — Decizie adoptată în executarea unei hotărâri a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene — Articolul 266 TFUE — Autoritate de lucru judecat)

20

2019/C 263/25

Cauza C-505/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État — Franța) — Copebi SCA/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Decizia 2009/402/EC — Planuri de urgență în sectorul fructelor și legumelor puse în aplicare de Republica Franceză — Constatarea incompatibilității ajutoarelor — Ordinea de recuperare — Domeniul de aplicare al deciziei — Comitetele economice agricole)

20

2019/C 263/26

Cauzele conexate C-508/18 și C-82/19 PPU: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 27 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court, High Court (Irlande) — Irlanda) — Executarea unor mandate europene de arestare emise împotriva OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Trimitere preliminară — Procedură preliminară de urgență — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizia cadru 2002/584/JAI — Articolul 6 alineatul (1) — Noțiunea de „autoritate judiciară emitentă” — Mandat european de arestare emis de parchetul dintr-un stat membru — Statut — Existența unei legături de subordonare față de un organ al puterii executive — Competența de a transmite instrucțiuni individuale a ministrului justiției — Lipsa garanției de independență)

21

2019/C 263/27

Cauza C-509/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 27 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court — Irlanda) — Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui PF (Trimitere preliminară — Cooperare polițienească și judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizia cadru 2002/584/JAI — Articolul 6 alineatul (1) — Noțiunea de „autoritate judiciară emitentă” — Mandat european de arestare emis de procurorul general al unui stat membru — Statut — Garanție de independență)

22

2019/C 263/28

Cauza C-10/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul București (România) la data de 3 ianuarie 2019 — Wilo Salmson France SAS/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

23

2019/C 263/29

Cauza C-142/19 P: Recurs introdus la 13 decembrie 2018 de Dovgan GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 19 februarie 2018 în cauza T-830/16, Monolith Frost GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

23

2019/C 263/30

Cauza C-267/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Trgovački sud u Zagrebu (Croația) la 28 martie 2019 — PARKING d.o.o./SAWAL d.o.o.

25

2019/C 263/31

Cauza C-307/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croația) la 11 aprilie 2019 — Obala i lučice d.o.o./NLB Leasing d.o.o.

25

2019/C 263/32

Cauza C-308/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (România) la data de 15 aprilie 2019 — Consiliul Concurenței/Whiteland Import Export SRL

28

2019/C 263/33

Cauza C-309/19 P: Recurs introdus la 15 aprilie 2019 de Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a cincea) din 14 februarie 2019 în cauza T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Comisia

28

2019/C 263/34

Cauza C-323/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Trgovački sud u Zagrebu (Croația) la 18 aprilie 2019 — Interplastics s.r.o./Letifico d.o.o.

29

2019/C 263/35

Cauza C-344/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 2 mai 2019 — D.J./Radiotelevizija Slovenija

30

2019/C 263/36

Cauza C-346/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 2 mai 2019 — Bundeszentralamt für Steuern/Y-GmbH

31

2019/C 263/37

Cauza C-367/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) la 8 mai 2019 — Ministrstvo za notranje zadeve/Tax-Fin-Lex d.o.o.

32

2019/C 263/38

Cauza C-420/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 29 mai 2019 — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ

32

2019/C 263/39

Cauza C-453/19 P: Recurs introdus la 13 iunie 2019 de Deutsche Lufthansa AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 12 aprilie 2019 în cauza T-492/15, Deutsche Lufthansa AG/Comisia Europeană

33

2019/C 263/40

Cauza C-458/19 P: Recurs introdus la 14 iunie 2019 de ClientEarth împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 4 aprilie 2019 în cauza T-108/17, ClientEarth/Comisia Europeană

35

2019/C 263/41

Cauza C-466/19 P: Recurs introdus la 18 iunie 2019 de Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 9 aprilie 2019 în cauza T-371/17, Qualcomm și Qualcomm Europe/Comisia

36

 

Tribunalul

2019/C 263/42

Cauza T-478/16: Hotărârea Tribunalului din 11 iunie 2019 — Frank/Comisia („Cercetare și dezvoltare tehnologică — Programul cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Cereri de propuneri și activități conexe în temeiul programului de lucru al CEC pentru anul 2016 — Decizie a ERCEA de respingere a unei cereri de grant ca neeligibilă — Contestație administrativă în fața Comisiei — Decizie tacită de respingere — Inadmisibilitate parțială — Decizie expresă de respingere — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă”)

38

2019/C 263/43

Cauza T-167/17: Hotărârea Tribunalului din 12 iunie 2019 — RV/Comisia („Funcție publică — Funcționari — Articolul 42c din statut — Trimitere în concediu în interesul serviciului — Pensionare din oficiu — Act care nu este supus căilor de atac — Inadmisibilitate parțială — Domeniul de aplicare al legii — Invocare din oficiu — Interpretare literală, contextuală și teleologică”)

39

2019/C 263/44

Cauza T-248/17 RENV: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — CC/Parlamentul („Răspundere — Funcție publică — Recrutare — Concursul general EUR/A/151/98 — Greșeli săvârșite de Parlamentul European în administrarea listei de rezervă — Prejudiciu material”)

40

2019/C 263/45

Cauza T-462/17: Hotărârea Tribunalului din 11 iunie 2019 — TO/AEM („Funcție publică — Agenți contractuali — Contract pe perioadă determinată — Concediere în timpul unui concediu medical — Articolul 16 din RAA — Articolul 48 litera (b) din RAA — Articolul 26 din statut — Prelucrarea unor date cu caracter personal — Articolul 84 din RAA — Hărțuire morală”)

40

2019/C 263/46

Cauza T-583/17: Hotărârea Tribunalului din 12 iunie 2019 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS FINANCE) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative IOS FINANCE — Marca națională figurativă anterioară EOS — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8, alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

41

2019/C 263/47

Cauza T-74/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — Visi/one/EUIPO — EasyFix (Port-afiș pentru vehicule) („Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un port-afiș pentru vehicule — Desen sau model industrial anterior — Dovada divulgării — Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Cauză de nulitate — Lipsa caracterului individual — Utilizator avizat — Gradul de libertate a autorului — Lipsa unei impresii globale diferite — Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 6/2002”)

42

2019/C 263/48

Cauza T-75/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — MPM-Quality/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene figurativă MANUFACTURE PRIM 1949 — Utilizare serioasă a mărcii — Obligația de motivare”)

43

2019/C 263/49

Cauza T-138/18: Hotărârea Tribunalului din 11 iunie 2019 — De Esteban Alonso/Comisia („Funcție publică — Foști funcționari — Anchetă a OLAF — Cauza «Eurostat» — Transmiterea către autoritățile judiciare naționale de informații referitoare la fapte pasibile de urmărire penală — Lipsa informării prealabile a funcționarilor afectați în mod potențial — Prejudicii pretins suferite ca urmare a comportamentului OLAF și al Comisiei în cursul procedurii — Prejudiciu moral, fizic și material — Legătură de cauzalitate”)

44

2019/C 263/50

Cauza T-291/18: Hotărârea Tribunalului din 12 iunie 2019 — Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Compliant Constructs — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

44

2019/C 263/51

Cauza T-346/18: Hotărârea Tribunalului din 12 iunie 2019 — Advance Magazine Publishers/EUIPO — Enovation Brands (VOGUE) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale VOGUE — Marca Uniunii Europene verbală anterioară VOGA — Suspendarea procedurii administrative — Regula 20 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 [devenit articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625] — Regula 50 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2868/95”)

45

2019/C 263/52

Cauza T-357/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative HOSPITAL DA LUZ — Marca națională figurativă anterioară clínica LALUZ — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

46

2019/C 263/53

Cauza T-392/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — Innocenti/EUIPO — Gemelli (Innocenti) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Innocenti — Marca națională figurativă anterioară i INNOCENTI — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001”)

47

2019/C 263/54

Cauza T-398/18: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2019 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene figurativă DERMÆPIL sugar epil system — Marca națională figurativă anterioară dermépil — Motiv relativ de refuz — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 64 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Risc de confuzie — Articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 60 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001] coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001] — Compararea produselor”)

47

2019/C 263/55

Cauza T-449/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2019 — Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Reprezentarea unui poligon octogonal) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative reprezentând un poligon octogonal — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

48

2019/C 263/56

Cauza T-151/18: Acțiune introdusă la 24 iunie 2019 — VK/Consiliul Uniunii Europene

49

2019/C 263/57

Cauza T-317/19: Acțiune introdusă la 23 mai 2019 — AMVAC Netherlands/Comisia

50

2019/C 263/58

Cauza T-338/19: Acțiune introdusă la 6 iunie 2019 — UE/Comisia

50

2019/C 263/59

Cauza T-345/19: Acțiune introdusă la 10 iunie 2019 — Santini/Parlamentul

51

2019/C 263/60

Cauza T-346/19: Acțiune introdusă la 10 iunie 2019 — Ceravolo/Parlamentul

53

2019/C 263/61

Cauza T-347/19: Acțiune introdusă la 10 iunie 2019 — Falqui/Parlamentul

54

2019/C 263/62

Cauza T-348/19: Acțiune introdusă la 10 iunie 2019 — Poggiolini/Parlamentul

56

2019/C 263/63

Cauza T-351/19: Acțiune introdusă la 6 iunie 2019 — Cipru/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

56

2019/C 263/64

Cauza T-357/19: Acțiune introdusă la 4 iunie 2019 — Italia/Comisia

57

2019/C 263/65

Cauza T-359/19: Acțiune introdusă la 14 iunie 2019 — Daimler/Comisia

58

2019/C 263/66

Cauza T-360/19: Acțiune introdusă la 14 iunie 2019 — Jalkh/Parlamentul European

60

2019/C 263/67

Cauza T-361/19: Acțiune introdusă la 16 iunie 2019 — CF/Parlamentul

61

2019/C 263/68

Cauza T-363/19: Acțiune introdusă la 12 iunie 2019 — Regatul Unit/Comisia

62

2019/C 263/69

Cauza T-364/19: Acțiune introdusă la 17 iunie 2019 — Moretti/Parlamentul

64

2019/C 263/70

Cauza T-365/19: Acțiune introdusă la 17 iunie 2019 — Capraro/Parlamentul

65

2019/C 263/71

Cauza T-366/19: Acțiune introdusă la 18 iunie 2019 — Sboarina/Parlamentul

66

2019/C 263/72

Cauza T-370/19: Acțiune introdusă la 19 iunie 2019 — Spania/Comisia

67

2019/C 263/73

Cauza T-371/19: Acțiune introdusă la 18 iunie 2019 — Itinerant Show Room/EUIPO — Forest (FAKE DUCK)

68

2019/C 263/74

Cauza T-372/19: Acțiune introdusă la 20 iunie 2019 — Cellai/Parlamentul

69

2019/C 263/75

Cauza T-373/19: Acțiune introdusă la 20 iunie 2019 — Gatti/Parlamentul

70

2019/C 263/76

Cauza T-374/19: Acțiune introdusă la 20 iunie 2019 — Wuhrer/Parlamentul

71

2019/C 263/77

Cauza T-376/19: Acțiune introdusă la 24 iunie 2019 — El Corte Inglés/EUIPO — Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)

72


RO

 

Top