EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:220:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 220, 1 iulie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 220

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
1 iulie 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

CDJ

2019/C 220/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

CDJ

2019/C 220/02

Avizul 1/17: Avizul Curții (Plenul) din 30 aprilie 2019 — Regatul Belgiei ((Aviz dat în temeiul articolului 218 alineatul (11) TFUE — Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (CETA) — Soluționarea litigiilor dintre investitori și state (SLIS) — Instituirea unui tribunal și a unui tribunal de apel — Compatibilitate cu dreptul primar al Uniunii — Cerința respectării autonomiei ordinii juridice a Uniunii — Nivel de protecție a intereselor publice stabilit, în conformitate cu cadrul constituțional al Uniunii, de instituțiile acesteia — Egalitate de tratament între investitorii canadieni și cei ai Uniunii — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 20 — Accesul la instanțele menționate și independența acestora — Articolul 47 din cartă — Accesibilitate financiară — Angajament de garantare a acesteia pentru persoanele fizice și pentru întreprinderile mici și mijlocii — Aspecte externe și interne ale cerinței de independență — Numirea, remunerarea și deontologia membrilor — Rolul Comitetului mixt al CETA –Interpretări obligatorii ale CETA stabilite de către acest comitet))

2

2019/C 220/03

Cauza C-598/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Țările de Jos) — A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst (Trimitere preliminară — Ajutoare existente și ajutoare noi — Noțiunea de ajutor nou — Rambursarea unui impozit pe dividende — Sistem extins la societățile stabilite în afara teritoriului statului membru în cauză — Libera circulație a capitalurilor — Obligațiile instanțelor naționale)

2

2019/C 220/04

Cauza C-611/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 30 aprilie 2019 — Republica Italiană/Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Politica comună în domeniul pescuitului — Conservarea resurselor — Convenția internațională pentru conservarea tonului de Atlantic — Captură totală admisibilă (TAC) pentru peștele spadă mediteraneean — Regulamentul (UE) 2017/1398 — Stabilirea posibilităților de pescuit pentru anul 2017 — Competență exclusivă a Uniunii — Determinarea perioadei de referință — Fiabilitatea datelor de bază — Întinderea controlului jurisdicțional — Articolul 17 TUE — Gestionarea intereselor Uniunii în cadrul organelor internaționale — Principiul stabilității relative — Condiții de aplicare — Principiile neretroactivității, securității juridice, încrederii legitime și nediscriminării)

3

2019/C 220/05

Cauza C-614/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud (Trimitere preliminară — Agricultură — Regulamentul (CE) nr. 510/2006 — Articolul 13 alineatul (1) litera (b) — Protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare — Brânză manchego „queso manchego”) — Utilizarea unor semne care pot evoca regiunea cu care este asociată denumirea de origine protejată (DOP) — Noțiunea de „consumator mediu normal informat și suficient de atent și de avizat” — Consumatori europeni sau consumatori din statul membru în care produsul vizat de DOP este fabricat și consumat cu precădere)

4

2019/C 220/06

C-694/17: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxemburg) — Pillar Securitisation Sàrl/Hildur Arnadottir (Trimitere preliminară — Competență judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială — Convenția de la Lugano II — Articolul 15 — Contrat încheiat de un consumator — Legătură cu Directiva 2008/48/CE — Contract de credit de consum — Articolele 2 și 3 — Noțiunile „consumator” și „operațiuni cărora li se aplică directiva” — Valoarea maximă a creditului — Lipsă de relevanță în raport cu articolul 15 din Convenția de la Lugano II)

5

2019/C 220/07

Cauza C-98/18: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Țările de Jos) — T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken (Trimitere preliminară — Protecția sănătății — Pachet de igienă — Regulamentul (CE) nr. 853/2004 — Igiena produselor alimentare de origine animală — Obligațiile operatorilor din sectorul alimentar — Cerințe specifice — Carne de ungulate domestice — Depozitare și transport — Condiții de temperatură a cărnii)

5

2019/C 220/08

Cauza C-133/18: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal administratif de Montreuil — Franța) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Rambursare a TVA-ului — Directiva 2008/9/CE — Articolul 20 — Cerere de informații suplimentare formulată de statul membru de rambursare — Informații care trebuie furnizate în termen de o lună de la data la care cererea ajunge la persoana căreia îi este adresată — Natura juridică a termenului și consecințele nerespectării acestuia)

6

2019/C 220/09

Cauza C-224/18: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Budimex S.A./Minister Finansów (Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 66 — Faptul generator și exigibilitatea taxei — Momentul la care sunt prestate serviciile — Lucrări de construcție și de montaj — Luare în considerare a momentului recepției lucrărilor prevăzute în contractul de prestări de servicii)

7

2019/C 220/10

Cauza C-225/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Deducerea taxei achitate în amonte — A șasea directivă 77/388/CEE — Articolul 17 alineatele (2) și (6) — Directiva 2006/112/CE — Articolele 168 și 176 — Excludere de la dreptul de deducere — Achiziționare de servicii de cazare și de restaurație — Clauză de standstill — Aderare la Uniunea Europeană)

8

2019/C 220/11

Cauza C-250/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 2 mai 2019 — Comisia Europeană/Republica Croația (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2008/98/CE — Tratarea deșeurilor — Articolul 5 alineatul (1) — Granulate de piatră care nu răspund noțiunii de subprodus — Articolul 13 — Obligația statelor membre de a asigura protecția sănătății populației și a mediului — Articolul 15 alineatul (1) — Obligația deținătorului sau a unor alte persoane desemnate de a trata deșeurile)

9

2019/C 220/12

Cauza C-259/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid — Spania) — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA/Asendia Spain SLU (Trimitere preliminară — Directiva 97/67/CE — Norme comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale — Furnizarea serviciului poștal universal — Drepturi exclusive ale operatorului desemnat — Emisiune de alte mijloace de francare decât timbrele poștale)

9

2019/C 220/13

Cauza C-265/18: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė (Trimitere preliminară — Armonizarea legislațiilor fiscale — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Regimul special pentru întreprinderile mici — Articolele 282-292 — Scutire de TVA a întreprinderilor mici a căror cifră de afaceri anuală este mai mică decât plafonul stabilit — Livrare simultană a două bunuri imobile printr-o singură operațiune — Depășirea limitei anuale a cifrei de afaceri ținând seama de prețul de vânzare al unuia dintre cele două bunuri — Obligația de a plăti taxa pe valoarea totală a operațiunii)

10

2019/C 220/14

Cauza C-268/18: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Bacău — România) — SC Onlineshop SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Subpozițiile 85269120 și 85285900 — Sistem de navigație GPS multifuncțional)

11

2019/C 220/15

Cauza C-294/18: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Markkinaoikeus — Finlanda) — Procedură inițiată de Oulun Sähkönmyynti Oy (Trimitere preliminară — Eficiență energetică — Directiva 2012/27/UE — Articolul 11 alineatul (1) — Costurile de acces la informațiile privind contorizarea și facturarea — Dreptul consumatorilor finali de a-și primi în mod gratuit toate facturile și toate informațiile privind facturarea pentru consumul de energie — Tarife de acces la rețeaua de energie electrică — Reducere a tarifelor de acces la rețeaua de energie electrică acordată de o întreprindere de vânzare cu amănuntul a energiei electrice consumatorilor care au optat pentru factura electronică)

12

2019/C 220/16

Cauza C-309/18: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 2 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano (Trimitere preliminară — Atribuirea contractelor de achiziții publice — Directiva 2014/24/UE — Costuri cu forța de muncă — Excludere automată a ofertantului care nu a indicat separat în ofertă costurile respective — Principiul proporționalității)

12

2019/C 220/17

Cauze conexate C-119/18-C-121/18: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 21 martie 2019 (cereri de decizie preliminară formulate de Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Spania) — Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18)/Tribunal Económico-Administrativo Central (Trimitere preliminară — Directiva 2002/20/CE — Articolul 6 alineatul (1) și partea A din anexă — Autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice — Operatori de telecomunicații — Acoperire geografică superioară celei a unei comunități autonome — Contribuție financiară anuală — Participare la finanțarea Corporación de Radio y Televisión Española)

13

2019/C 220/18

Cauza C-330/18 P: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 21 martie 2019 — Bruno Gollnisch/Parlamentul European (Recurs — Parlamentul European — Reglementare privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților Parlamentului European — Indemnizație pentru asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit)

14

2019/C 220/19

Cauza C-462/18 P: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 21 martie 2019 — Mylène Troszczynski/Parlamentul European (Recurs — Parlamentul European — Reglementare privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților Parlamentului European — Indemnizație de asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat)

15

2019/C 220/20

Cauza C-99/19 P: Recurs introdus la 7 ianuarie 2019 de BI împotriva Ordonanței președintelui Tribunalului din 26 noiembrie 2018 în cauza T-626/18 AJ, BI/Comisia Europeană

15

2019/C 220/21

Cauza C-123/19 P: Recurs introdus la 6 decembrie 2018 de Vans, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 18 februarie 2019 în cauza T-817/16, Vans, Inc./Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

16

2019/C 220/22

Cauza C-125/19 P: Recurs introdus la 18 februarie 2019 de Vans, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 6 decembrie 2018 în cauza T-848/16, Deichmann SE/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

17

2019/C 220/23

Cauza C-143/19 P: Recurs introdus la 20 februarie 2019 de Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 decembrie 2018 în cauza T-253/17, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

18

2019/C 220/24

Cauza C-292/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 10 aprilie 2019 — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

19

2019/C 220/25

Cauza C-312/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 16 aprilie 2019 — XT/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2019/C 220/26

Cauza C-321/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) la 18 aprilie 2019 — BY, CZ/Republica Federală Germania

20

2019/C 220/27

Cauza C-322/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 23 aprilie 2019 — KS, MHK/International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland și Attorney General

21

2019/C 220/28

Cauza C-327/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 19 aprilie 2019 — Nobina Finland Oy

22

2019/C 220/29

Cauza C-328/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 19 aprilie 2019 — Porin kaupunki

23

2019/C 220/30

Cauza C-333/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 24 aprilie 2019 — DA/Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa), România, Eurocontrol — Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene — și FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa), România, DA, Eurocontrol — Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene

24

2019/C 220/31

Cauza C-340/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) la 29 aprilie 2019 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Hydro Energo”

25

2019/C 220/32

Cauza C-352/19 P: Recurs introdus la 1 mai 2019 de Région de Bruxelles-Capitale împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a cincea) din 28 februarie 2019 în cauza T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Comisia

26

2019/C 220/33

Cauza C-386/19 P: Recurs introdus la 16 mai 2019 de Hamas împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 6 martie 2019 în cauza T-289/15, Hamas/Consiliul Uniunii Europene

27

2019/C 220/34

Cauza C-704/17: Ordonanța președintelui Curții din 8 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — D.H./Ministerstvo vnitra

28

2019/C 220/35

Cauza C-318/18: Ordonanța președintelui Curții din 3 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgia) — Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

28

2019/C 220/36

Cauza C-776/18: Ordonanța președintelui Curții din 29 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Erding — Germania) — U.B., T.V./Eurowings GmbH

29

2019/C 220/37

Cauza C-7/19: Ordonanța președintelui Curții din 28 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Amtsgericht Köln — Germania) — QG/Germanwings GmbH

29

 

GCEU

2019/C 220/38

Cauza T-434/15: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines și alții/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare — Înghețarea fondurilor — Răspundere extracontractuală — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)

30

2019/C 220/39

Cauza T-553/15: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — Export Development Bank of Iran/Consiliul („Răspundere extracontractuală — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului — Înghețarea fondurilor — Repararea prejudiciului pretins suferit de reclamantă ca urmare a includerii și a menținerii denumirii sale pe lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în cauză — Competența Tribunalului — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)

31

2019/C 220/40

Cauza T-516/16 și T-536/16: Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019 — Alvarez y Bejarano și alții/Comisia („Funcție publică — Funcționari — Agenți contractuali — Reforma statutului — Regim mai puțin favorabil în materie de plată forfetară a cheltuielilor de călătorie și de majorare a concediului anual cu zile suplimentare de concediu aferente duratei călătoriei — Legătură între acordarea acestor beneficii și statutul de expatriat sau de persoană cu reședința în afara țării de origine — Eliminarea rambursării cheltuielilor de călătorie anuală și a concediului aferent duratei călătoriei”)

31

2019/C 220/41

Cauzele T-523/16 și T-542/16: Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019 — Ardalic și alții/Consiliul („Funcție publică — Funcționari — Agenți contractuali — Reforma statutului — Regim mai puțin favorabil în materie de plată forfetară a cheltuielilor de călătorie și de majorare a concediului anual cu zile suplimentare de concediu aferente duratei călătoriei — Legătură între acordarea acestor beneficii și statutul de beneficiar al indemnizației de expatriere sau al indemnizației de reședință — Eliminarea rambursării cheltuielilor aferente călătoriei anuale și concediului aferent duratei călătoriei”)

32

2019/C 220/42

Cauza T-571/16: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — PT/BEI („Funcție publică — Personalul BEI — Notare — Raport de evaluare a carierei — Exercițiul de evaluare 2014 — Procedură precontencioasă — Admisibilitate — Dreptul de a fi ascultat — Principiul prezumției de nevinovăție — Răspundere — Prejudiciu moral”)

33

2019/C 220/43

Cauza T-749/16: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — Stemcor London și Samac Steel/Comisia („Dumping — Importul anumitor produse plate din oțel laminate la rece originare din China și din Rusia — Taxă antidumping definitivă — Înregistrarea importurilor — Aplicarea retroactivă a taxei antidumping definitive — Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1329 — Cunoașterea de către importator a practicilor de dumping și a prejudiciului — Nouă argumentație substanțială a importurilor de natură să compromită grav efectul corector al taxei antidumping definitive — Articolul 10 alineatul (4) literele (c) și (d) din Regulamentul (UE) 2016/1036”)

34

2019/C 220/44

Cauza T-170/17: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — RW/Comisia („Funcție publică — Funcționari — Articolul 42c din statut — Trimitere în concediu în interesul serviciului — Pensionare din oficiu — Interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Domeniul de aplicare al legii — Interpretare literală, contextuală și teleologică”)

35

2019/C 220/45

Cauza T-747/17: Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019 — UPF/Comisia („Ajutoare de stat — Regim de scutire de impozitul pe profit pus în aplicare de Franța în favoarea porturilor sale — Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața internă — Ajutoare existente — Noțiunea de activitate economică — Obligația de motivare — Denaturări ale concurenței și afectare a schimburilor comerciale dintre statele membre — Principiul bunei administrări”)

36

2019/C 220/46

Cauza T-754/17: Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Comisia („Ajutoare de stat — Regim de scutire de impozitul pe profit pus în aplicare de Franța în favoarea porturilor sale — Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața internă — Ajutoare existente — Noțiunea de activitate economică — Servicii de interes general — Principiul bunei administrări — Obligație de motivare — Eroare de apreciere”)

36

2019/C 220/47

Cauza T-55/18: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — Team Beverage/EUIPO (LIEBLINGSWEIN) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative LIEBLINGSWEIN — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Caracter înșelător — Articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (g) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

37

2019/C 220/48

Cauza T-56/18: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative WEIN FÜR PROFIS — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Caracter înșelător — Articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (g) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

38

2019/C 220/49

Cauza T-57/18: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative WEIN FÜR PROFIS — Motive absolute de refuz — Caracter descriptiv — Lipsa caracterului distinctiv — Caracter înșelător — Articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (g) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

38

2019/C 220/50

Cauza T-271/19: Acțiune introdusă la 25 aprilie 2019 — Proodeftiki/Comisia

39

2019/C 220/51

Cauza T-273/19: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2019 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

40

2019/C 220/52

Cauza T-279/19: Acțiune introdusă la 27 aprilie 2019 — Front Polisario/Consiliul

41

2019/C 220/53

Cauza T-287/19: Acțiune introdusă la 3 mai 2019 — BigBen Interactive/EUIPO — natcon7 (nacon)

43

2019/C 220/54

Cauza T-298/19: Acțiune introdusă la 13 mai 2019 — Think Schuhwerk/EUIPO (Forma unor capete roșii de șireturi pentru încălțăminte)

44


RO

 

Top