EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:155:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 155, 6 mai 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 155

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
6 mai 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 155/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

CDJ

2019/C 155/02

Cauza C-118/17: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Budai Központi Kerületi Bíróság — Ungaria) — Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt (Trimitere preliminară — Protecția consumatorilor — Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii — Directiva 93/13/CEE — Articolul 1 alineatul (2) — Articolul 6 alineatul (1) — Contract de împrumut exprimat în monedă străină — Diferență de curs valutar — Înlocuirea unei clauze abuzive declarate nulă cu o dispoziție legislativă — Risc valutar — Menținerea contractului după înlăturarea clauzei abuzive — Sistem național de interpretare uniformă a dreptului)

2

2019/C 155/03

Cauza C-128/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 13 martie 2019 — Republica Polonă/Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene (Acțiune în anulare — Directiva (UE) 2016/2284 — Reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici — Adoptarea unor acte de drept al Uniunii — Desfășurarea procedurii legislative — Articolul 4 alineatul (3) TUE — Principiul cooperării loiale — Exercitare efectivă a puterii de apreciere a legiuitorului Uniunii — Studiu de impact — Evaluare suficientă a efectelor actului atacat — Articolul 5 alineatul (4) TUE — Principiul proporționalității — Articolul 4 alineatul (2) TUE — Egalitatea statelor membre în raport cu tratatele — Articolul 191 alineatul (2) TFUE — Politica Uniunii în domeniul mediului — Luarea în considerare a diversității regiunilor Uniunii Europene — Control jurisdicțional)

3

2019/C 155/04

Cauza C-221/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State — Țările de Jos) — M.G. Tjebbes și alții/Minister van Buitenlandse Zaken (Trimitere preliminară — Cetățenia Uniunii Europene — Articolul 20 TFUE — Articolele 7 și 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Cetățenia unui stat membru și cetățenia unui stat terț — Pierdere de plin drept a cetățeniei unui stat membru și a cetățeniei Uniunii — Consecințe — Proporționalitate)

4

2019/C 155/05

Cauza C-399/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2019 — Comisia Europeană/Republica Cehă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 — Transfer de deșeuri — Refuzul Republicii Cehe de a asigura preluarea amestecului TPS-NOLO (Geobal) transferat din acest stat membru către Polonia — Existența unui deșeu — Sarcina probei — Probă)

5

2019/C 155/06

Cauza C-428/17 P: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 14 martie 2019 — Meta Group Srl/Comisia Europeană („Recurs — Clauză compromisorie — Contracte de subvenție încheiate în cadrul celui de Al șaselea program-cadru pentru activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrații (2002-2006) — Contracte de subvenție încheiate în cadrul Programului-cadru pentru competitivitate și inovație (2007-2013) — Sume considerate datorate de Comisia Europeană în cadrul executării contractelor — Sold de plată din suma totală a contribuției financiare acordate reclamantei — Răspundere contractuală”)

5

2019/C 155/07

Cauza C-437/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof — Austria) — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH (Trimitere preliminară — Libera circulație a lucrătorilor — Articolul 45 TFUE — Regulamentul (UE) nr. 492/2011 — Articolul 7 alineatul (1) — Interdicția discriminărilor pe motiv de cetățenie — Drepturi la concedii anuale plătite în funcție de vechimea lucrătorului la angajator — Luarea în considerare doar în parte a perioadelor de activitate anterioare realizate la alți angajatori — Drept social — Disparitate între sistemele și legislațiile statelor membre)

6

2019/C 155/08

Cauza C-449/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel (Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 132 alineatul (1) literele (i) și (j) — Scutiri pentru anumite activități de interes general — Învățământ școlar sau universitar — Noțiune — Cursuri de conducere auto asigurate de o școală de conducători auto)

7

2019/C 155/09

Cauza C-557/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State — Țările de Jos) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/Y.Z., Z.Z., Y.Y. (Trimitere preliminară — Dreptul la reîntregirea familiei — Directiva 2003/86/CE — Articolul 16 alineatul (2) litera (a) — Articolul 17 — Retragerea permisului de ședere al unui membru al familiei unui resortisant al unei țări terțe — Statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung — Directiva 2003/109/CE — Articolul 9 alineatul (1) litera (a) — Pierderea acestui statut — Fraudă — Necunoașterea fraudei)

7

2019/C 155/10

Cauza C-635/17: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Țările de Jos) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Politica privind imigrarea — Dreptul la reîntregirea familiei — Directiva 2003/86/CE — Excluderi din domeniul de aplicare al directivei — Articolul 3 alineatul (2) litera (c) — Excluderea persoanelor care beneficiază de protecție subsidiară — Extinderea în temeiul dreptului național a dreptului la reîntregirea familiei pentru persoanele menționate — Competența Curții — Articolul 11 alineatul (2) — Lipsa documentelor justificative oficiale care să ateste legături de familie — Explicații considerate ca fiind insuficient de plauzibile — Obligații care incumbă autorităților statelor membre de a efectua demersuri suplimentare — Limite)

8

2019/C 155/11

Cauza C-647/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Högsta förvaltningsdomstolen — Suedia) — Skatteverket/Srf konsulterna AB (Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 53 — Prestare a serviciilor legate de acordarea accesului la evenimente educaționale — Locul operațiunilor taxabile)

9

2019/C 155/12

Cauza C-666/17 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 13 martie 2019 — AlzChem AG/Comisia Europeană (Recurs — Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță — Prezumție generală de confidențialitate a documentelor aferente unei proceduri de anchetă în domeniul ajutoarelor de stat — Domeniu de aplicare)

10

2019/C 155/13

Cauza C-695/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Helsingin käräjäoikeus — Finlanda) — Metirato Oy, en faillite/Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet (Trimitere preliminară — Directiva 2010/24/UE — Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri — Articolul 13 alineatul (1) — Articolul 14 alineatul (2) — Recuperare silită de către autoritățile statului membru solicitat a unor creanțe ale statului membru solicitant — Procedură referitoare la o cerere prin care se solicită reintegrarea acestor creanțe în masa falimentului a unei societăți stabilite în statul membru solicitat — Pârât în această procedură — Stabilire)

11

2019/C 155/14

Cauza C-724/17: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein oikeus — Finlanda) — Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy (Trimitere preliminară — Concurență — Articolul 101 TFUE — Repararea prejudiciului cauzat printr-o înțelegere interzisă de acest articol — Determinarea entităților răspunzătoare pentru plata despăgubirilor — Succesiune de entități juridice — Noțiunea „întreprindere” — Criteriul continuității economice)

11

2019/C 155/15

C-21/18: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Svea hovrätt — Suedia) — Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag (Trimitere preliminară — Marcă a Uniunii Europene — Noțiunea „formă” — Formă care dă o valoare substanțială produsului — Marcă bidimensională — Marca figurativă care constituie de asemenea o operă în sensul dreptului de autor — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) — Regulamentul (UE) 2015/2424)

12

2019/C 155/16

Cauza C-134/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgia) — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Trimitere preliminară — Regimuri de securitate socială — Prestații de invaliditate — Articolele 45 și 48 TFUE — Libera circulație a lucrătorilor — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Regimuri de indemnizare distincte în funcție de statele membre — „Stagiu prealabil de incapacitate de muncă” — Durată — Acordarea indemnizației de incapacitate de muncă — Dezavantaje pentru lucrătorii migranți)

13

2019/C 155/17

Cauza C-174/18: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Liège — Belgia) — Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge („Trimitere preliminară — Libera circulație a lucrătorilor — Egalitate de tratament — Impozit pe venit — Legislație privind evitarea dublei impuneri — Pensie obținută în alt stat membru decât cel de reședință — Modalități de calcul al scutirii în statul membru de reședință — Pierderea unei părți din beneficiul anumitor avantaje fiscale)

14

2019/C 155/18

Cauza C-195/18: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 13 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim — Polonia) — Procedură penală privind pe B. S. (Trimitere preliminară — Fiscalitate — Accize la alcool și băuturi alcoolice — Directiva 92/83/CEE — Articolul 2 — Noțiunea „bere” — Băutură produsă din must obținut dintr-un amestec care conține mai multă glucoză decât malț — Nomenclatura combinată — Poziția 2203 (beri fabricate din malț) sau 2206 (alte băuturi fermentate))

14

2019/C 155/19

Cauza C-372/18: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 14 martie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour administrative d'appel de Nancy — Franța) — Ministre de l'Action et des Comptes publics/M. și Mme Raymond Dreyer (Trimitere preliminară — Securitate socială — Acord între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Articolul 3 — Domeniu de aplicare material — Prelevări asupra veniturilor din patrimoniul unui rezident francez afiliat la regimul de securitate socială elvețian — Prelevări destinate finanțării a două prestații administrate de Casa Națională franceză de Solidaritate pentru Autonomie — Legătură directă și suficient de relevantă cu anumite ramuri ale securității sociale — Noțiunea „prestație de securitate socială” — Apreciere individuală a nevoilor personale ale solicitantului — Luare în considerare a resurselor solicitantului la calcularea cuantumului prestațiilor)

15

2019/C 155/20

Cauza C-510/18 P: Recurs introdus la 3 august 2018 de Prada SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 iunie 2018 în cauza T-111/16, Prada/EUIPO

16

2019/C 155/21

Cauza C-631/18: Acțiune introdusă la 8 octombrie 2018 — Comisia Europeană/Republica Slovenia

16

2019/C 155/22

Cauza C-733/18 P: Recurs introdus la 23 noiembrie 2018 de Sevenfriday AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 27 septembrie 2018 în cauza T-449/17, Sevenfriday/EUIPO

17

2019/C 155/23

Cauza C-734/18 P: Recurs introdus la 23 noiembrie 2018 de Sevenfriday AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 27 septembrie 2018 în cauza T-448/17, Sevenfriday/EUIPO

17

2019/C 155/24

Cauza C-808/18: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2018 — Comisia Europeană/Ungaria

18

2019/C 155/25

Cauza C-20/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Wien (Austria) la 15 ianuarie 2019 — kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG

19

2019/C 155/26

Cauza C-41/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 23 ianuarie 2019 — FX/GZ, prin mama sa, în calitate de reprezentant legal

20

2019/C 155/27

Cauza C-44/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 24 ianuarie 2019 — Repsol Petróleo, S.A./Administración del Estado

20

2019/C 155/28

Cauza C-45/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Spania) la 24 ianuarie 2019 — Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A./Ayuntamiento de A Coruña

21

2019/C 155/29

Cauza C-59/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 29 ianuarie 2019 — Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV

22

2019/C 155/30

Cauza C-72/19 P: Recurs introdus la 30 ianuarie 2019 de Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 22 noiembrie 2018 în cauzele conexate T-274/16 și T-275/16, Saleh Thabet și alții/Consiliul

23

2019/C 155/31

Cauza C-76/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 31 ianuarie 2019 — Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi”, succesoare în drepturi a Mitnitsa Aerogara Sofia/„Curtis Balkan” EOOD

24

2019/C 155/32

Cauza C-87/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 7 februarie 2019 — TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

26

2019/C 155/33

Cauza C-93/19 P: Recurs introdus la 6 februarie 2019 de Serviciul European de Acțiune Externă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 27 noiembrie 2018 în cauza T-315/17, Hebberecht/SEAE

27

2019/C 155/34

Cauza C-104/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 11 februarie 2019 — Donex Shipping and Forwarding BV, cealaltă parte: Staatssecretaris van Financiën

28

2019/C 155/35

Cauza C-120/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 15 februarie 2019 — X/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

28

2019/C 155/36

Cauza C-177/19 P: Recurs introdus la 22 ianuarie 2019 de Republica Federală Germania împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 13 decembrie 2018 în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid/Comisia Europeană

29

2019/C 155/37

Cauza C-178/19 P: Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Ungaria împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 13 decembrie 2018 în cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid/Comisia

31

2019/C 155/38

Cauza C-179/19 P: Recurs introdus la 23 februarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 13 decembrie 2018 în cauzele conexate T-339/16, T-391/16 și T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid/Comisia Europeană

32

2019/C 155/39

Cauza C-186/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 26 februarie 2019 — Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze/Supreme Headquarters Allied Powers Europe

33

2019/C 155/40

Cauza C-193/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Förvaltningsrätten i Malmö (Suedia) la 27 februarie 2019 — A/Migrationsverket

34

2019/C 155/41

Cauza C-206/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā rajona tiesa (Letonia) la 5 martie 2019 — SIA „KOB”/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

34

 

GCEU

2019/C 155/42

Cauzele conexate T-98/16, T-196/16 și T-198/16: Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2019 — Italia și alții/Comisia („Ajutoare de stat — Intervenția unui consorțiu de drept privat între bănci în favoarea unuia dintre membrii săi — Autorizare a intervenției de către banca centrală a statului membru — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă — Acțiune în anulare — Noțiunea de ajutor de stat — Imputabilitate în sarcina statului — Resurse de stat)

36

2019/C 155/43

Cauza T-220/16: Hotărârea Tribunalului din 12 martie 2019 — Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale PRO PLAYER — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

37

2019/C 155/44

Cauzele conexate T-282/16 și T-283/16: Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2019 — Inpost Paczkomaty și Inpost/Comisia („Ajutoare de stat — Sectorul poștal — Compensarea costului net rezultat din obligațiile de serviciu universal — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă — Acțiune în anulare — Interesul de a exercita acțiunea — Obligația de motivare — Egalitate de tratament — Proporționalitate — Drept de proprietate — Libertatea de a desfășura o activitate comercială”)

37

2019/C 155/45

Cauza T-310/16: Hotărârea Tribunalului din 20 martie 2019 — Foshan Lihua Ceramic/Comisia („Dumping — Importuri de plăci din ceramică originare din China — Articolul 11 alineatele (4) și (5) și articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 [devenite articolul 11 alineatele (4) și (5) și articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/1036] — Refuzul acordării statutului de nou producător-exportator în sensul articolului 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 917/2011 — Eșantionare — Examinare individuală — Confidențialitate”)

38

2019/C 155/46

Cauza T-138/17: Hotărârea Tribunalului din 20 martie 2019 — Prim/EUIPO — Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală PRIMED — Mărcile naționale figurative anterioare PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS și GRUPO PRiM — Utilizare serioasă a mărcilor anterioare — Articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 64 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Dreptul de a fi ascultat — Articolul 75 a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 94 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul 2017/1001] — Prezentare de probe pentru prima dată în fața camerei de recurs — Puterea de apreciere a camerei de recurs — Calificare drept probe noi sau suplimentare — Articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 95 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001”)

39

2019/C 155/47

Cauza T-237/17: Hotărârea Tribunalului din 20 martie 2019 — Spania/Comisia („FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Spania — Criteriu de recunoaștere a unei organizații de producători — Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 — Corecție financiară”)

40

2019/C 155/48

Cauza T-760/17: Hotărârea Tribunalului din 20 martie 2019 — Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Triotherm+ — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Dreptul de a fi ascultat”)

41

2019/C 155/49

Cauza T-762/17: Hotărârea Tribunalului din 20 martie 2019 — Grammer/EUIPO (Reprezentarea unei forme) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative reprezentând o formă — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

41

2019/C 155/50

Cauza T-777/17: Hotărârea Tribunalului din 21 martie 2019 — Pan/EUIPO — Entertainment One UK (TOBBIA) („Marca Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene figurativă TOBBIA — Marca Uniunii Europene figurativă anterioară Peppa Pig — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 (devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 60 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”)

42

2019/C 155/51

Cauza T-133/18: Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2019 — IQ Group Holdings Bhd/EUIPO — Krinner Innovation (Lumiqs) („Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca figurativă Lumiqs — Mărcile Uniunii Europene verbală și figurativă anterioare Lumix — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)

43

2019/C 155/52

Cauza T-784/17: Ordonanța Tribunalului din 12 martie 2019 — Strabag Belgium/Parlamentul (Acțiune în anulare — Contracte de achiziții publice de lucrări — Procedură de cerere de ofertă — Lucrări de antrepriză generală pentru clădirile Parlamentului de la Bruxelles — Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului altor ofertanți — Înlocuirea actului atacat pe parcursul judecății — Litigiu rămas fără obiect — Nepronunțare asupra fondului)

43

2019/C 155/53

Cauza T-156/18: Ordonanța Tribunalului din 8 martie 2019 — Legutko și Poręba/Parlamentul (Acțiune în constatarea abținerii de a acționa — Drept instituțional — Regulamentul de procedură al Parlamentului — Articolul 130 — Anexa II — Întrebare cu solicitare de răspuns scris — Cerere de transmitere către Consiliu — Notificarea deciziei de constatare a inadmisibilității întrebării — Invitație de a acționa — Luare de poziție a Parlamentului — Cerere de somație — Inadmisibilitate)

44

2019/C 155/54

Cauza T-129/19: Acțiune introdusă la 25 februarie 2019 — Necci/Comisia

45

2019/C 155/55

Cauza T-134/19: Acțiune introdusă la 28 februarie 2019 — AM/BEI

46

2019/C 155/56

Cauza T-140/19: Acțiune introdusă la 4 martie 2019 — ZU/Comisia

47

2019/C 155/57

Cauza T-145/19: Acțiune introdusă la 7 martie 2019 — Jap Energéticas y Medioambientales/Comisia

47

2019/C 155/58

Cauza T-149/19: Acțiune introdusă la 8 martie 2019 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Jumbo Africa (Reprezentarea unei siluete umane centrate pe un scut)

48

2019/C 155/59

Cauza T-152/19: Acțiune introdusă la 8 martie 2019 — Brunswick Bowling Products/Comisia

49

2019/C 155/60

Cauza T-153/19: Acțiune introdusă la 11 martie 2019 — European Union Copper Task Force/Comisia

51

2019/C 155/61

Cauza T-154/19: Acțiune introdusă la 11 martie 2019 — ZU/SEAE

52

2019/C 155/62

Cauza T-155/19: Acțiune introdusă la 12 martie 2019 — AP/EIF

53

2019/C 155/63

Cauza T-159/19: Acțiune introdusă la 14 martie 2019 — Bog-Fran/EUIPO — Fabryki Mebli „Forte” (Furniture)

54

2019/C 155/64

Cauza T-160/19: Acțiune introdusă la 14 martie 2019 — LTTE/Consiliul

54

2019/C 155/65

Cauza T-167/19: Acțiune introdusă la 14 martie 2019 — Tempus Energy Germany și T Energy Sweden/Comisia

55

2019/C 155/66

Cauza T-169/19: Acțiune introdusă la 19 martie 2019 — Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Reprezentarea unui jucător de polo)

56

2019/C 155/67

Cauza T-170/19: Acțiune introdusă la 20 martie 2019 — Sherpa Europe/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT)

57

2019/C 155/68

Cauza T-311/18: Ordonanța Tribunalului din 5 martie 2019 — Buck/EUIPO — Unger Holding (BUCK)

58


RO

 

Top