Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 25, 21 ianuarie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 25

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
21 ianuarie 2019


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/C 25/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2019/C 25/02

Cauzele conexate C-626/15 și C-659/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 noiembrie 2018 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene (C-626/15), Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene (C-659/16) [Acțiune în anulare – Decizie a Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) – Decizie prin care se aprobă supunerea unui document de reflecție unui organism internațional – Admisibilitate – Act atacabil – Competență exclusivă, partajată sau complementară a Uniunii Europene – Acțiune exclusivă a Uniunii în cadrul unui organism internațional sau participare a statelor membre alături de aceasta – Conservarea resurselor biologice ale mării – Pescuit – Protecția mediului – Cercetare – Zone marine protejate (ZMP) – Tratatul privind Antarctica – Convenția privind conservarea faunei și florei marine din Antarctica – Marea Weddell și Marea Ross]

2

2019/C 25/03

Cauza C-648/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Italia) – Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria [Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 273 – Rectificarea impunerii – Metodă de evaluare a bazei de impozitare prin inducție – Drept de deducere a TVA ului – Prezumție – Principiile neutralității și proporționalității – Lege națională care bazează calcularea TVA ului pe cifra de afaceri prezumată]

3

2019/C 25/04

Cauza C-664/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Alba Iulia – România) – Lucreţiu Hadrian Vădan/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Directiva 2006/112/CE – Articolele 167, 168, 178 și 273 – Sfera de aplicare a dreptului de deducere – Lipsa facturilor – Recurgere la o expertiză judiciară – Sarcina probei privind dreptul de deducere – Principiile neutralității fiscale și proporționalității)

4

2019/C 25/05

Cauza C-29/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità [Trimitere preliminară – Medicamente de uz uman – Directiva 2001/83/CE – Articolul 3 punctul 1 – Articolul 6 – Directiva 89/105/CEE – Regulamentul (CE) nr. 726/2004 – Articolele 3, 25 și 26 – Reambalarea unui medicament în vederea utilizării sale pentru un tratament neacoperit de autorizația sa de introducere pe piață (în afara autorizației de introducere pe piață) – Suportare de către sistemul național de asigurări de sănătate]

4

2019/C 25/06

Cauza C-147/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Constanţa – România) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas și alții/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa [Trimitere preliminară – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 31 – Directiva 2003/88/CE – Domeniu de aplicare – Derogare – Articolul 1 alineatul (3) – Directiva 89/391/CEE – Articolul 2 alineatul (2) – Activitate de asistent maternal]

5

2019/C 25/07

Cauza C-151/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 noiembrie 2018 (cerere de decizie]preliminară formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regatul Unit) – Swedish Match AB/Secretary of State for Health [Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun – Directiva 2014/40/UE – Articolul 1 litera (c) și articolul 17 – Interdicția introducerii pe piață a produselor din tutun pentru uz oral – Validitate]

6

2019/C 25/08

Cauza C-245/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Spania) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Trimitere preliminară – Directiva 1999/70/CE – Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Clauza 4 – Principiul nediscriminării – Reglementare națională care permite rezilierea contractelor de muncă pe durată determinată atunci când motivul care a stat la baza recrutării își încetează existența – Profesori angajați pentru anul școlar – Rezilierea raportului de muncă la data încheierii cursurilor – Organizarea timpului de lucru – Directiva 2003/88/CE)

7

2019/C 25/09

Cauza C-295/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 22 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Domeniu de aplicare – Operațiuni impozabile – Prestare de servicii cu titlu oneros – Distincție între despăgubiri neimpozabile și prestări de servicii impozabile furnizate în schimbul plății unei „indemnizații”)

8

2019/C 25/10

Cauza C-452/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de commerce de Liège – Belgia) – Zako SPRL/Sanidel SA [Trimitere preliminară – Agenți comerciali independenți – Directiva 86/653/CEE – Articolul 1 alineatul (2) – Noțiunea „agent comercial” – Intermediar independent care își desfășoară activitatea din întreprinderea comitentului – Îndeplinirea altor sarcini decât cele legate de negocierea vânzării sau a cumpărării mărfurilor pentru comitent]

9

2019/C 25/11

Cauza C-575/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 22 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Franța) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Trimitere preliminară – Libera circulație a capitalurilor – Reținere la sursă asupra valorii brute a dividendelor de origine națională plătite unor societăți nerezidente – Reportare a impozitării dividendelor distribuite unei societăți rezidente în cazul unui exercițiu financiar deficitar – Diferență de tratament – Justificare – Comparabilitate – Repartizare echilibrată a competenței de impozitare între statele membre – Eficacitatea colectării impozitului – Proporționalitate – Discriminare)

10

2019/C 25/12

Cauza C-619/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo – Spania) – Ministerio de Defensa/Ana de Diego Porras (Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 1999/70/CE – Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Clauza 4 – Principiul nediscriminării – Justificare – Clauza 5 – Măsuri pentru a preveni abuzurile care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive – Indemnizație în cazul rezilierii unui contract de muncă pe durată nedeterminată pentru un motiv obiectiv – Lipsa unei indemnizații la expirarea termenului unui contract de muncă pe durată determinată de „interinidad”)

10

2019/C 25/13

Cauza C-625/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 noiembrie (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG/Finanzamt Feldkirch (Trimitere preliminară – Articolele 56 și 63 TFUE – Libera prestare a serviciilor și libera circulație a capitalurilor – Instituții de credit – Taxă de stabilitate și contribuția specială la această taxă calculate pe baza totalului bilanțului neconsolidat al instituțiilor de credit stabilite în Austria – Includerea operațiunilor bancare cu caracter transfrontalier – Excluderea operațiunilor efectuate de filiale într-un alt stat membru – Diferență de tratament – Restricție – Justificare)

11

2019/C 25/14

Cauza C-627/17: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 22 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Okresný súd Dunajská Streda – Slovacia) – ZSE Energia și alții/RG [Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 861/2007 – Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă – Articolul 2 alineatul (1) și articolul (3) alineatul (1) – Domenii de aplicare – Noţiunea „părţi” – Cauze transfrontaliere]

12

2019/C 25/15

Cauza C-679/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Hof van beroep te Antwerpen – Belgia) – Vlaamse Gewest, reprezentată de Vlaamse regering în persoana Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, Vlaams Gewest, reprezentată de Vlaamse regering în persoana Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw/Johannes Huijbrechts (Trimitere preliminară – Libera circulație a capitalurilor – Restricții – Legislație fiscală – Impozit pe succesiuni – Păduri administrate în mod durabil – Scutire – Protecția suprafeței forestiere)

13

2019/C 25/16

Cauza C-713/17: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Austria) – Ahmad Shah Ayubi/Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Trimitere preliminară – Directiva 2011/95/UE – Standarde referitoare la conținutul protecției internaționale – Statutul de refugiat – Articolul 29 – Protecție socială – Tratament diferențiat – Refugiați care beneficiază de un drept de ședere temporară)

13

2019/C 25/17

Cauza C-490/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 26 iulie 2018 – SD/Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Cauza C-580/18 P: Recurs introdus la 18 septembrie 2018 de Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 12 iulie 2018 în cauza T-41/17, Lotte Co. Ltd/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

15

2019/C 25/19

Cauza C-618/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Giudice di pace di L’Aquila (Italia) la 1 octombrie 2018 – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Cauza C-639/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Kiel (Germania) la 12 octombrie 2018 – KH/Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Cauza C-641/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Genova (Italia) la 12 octombrie 2018 – LG și alții/Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Cauza C-646/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spania) la 15 octombrie 2018 – OD/Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Cauza C-648/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bucureşti (România) la data de 17 octombrie 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) / Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Cauza C-658/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Giudice di pace di Bologna (Italia) la 22 octombrie 2018 – UX/Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Cauza C-660/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Berlin (Germania) la 22 octombrie 2018 – Sundair GmbH/WV, XU, YT

21

2019/C 25/26

Cauza C-661/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) la 22 octombrie 2018 – CTT – Correios de Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Cauza C-667/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Grondwettelijk Hof (Belgia) la 25 octombrie 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone/Ministerraad

22

2019/C 25/28

Cauza C-670/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) la 29 octombrie 2018 – CO/Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Cauza C-672/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 29 octombrie 2018 – DN/Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Cauza C-673/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Paris (Franța) la 30 octombrie 2018 – Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Cauza C-677/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 5 noiembrie 2018 – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Cauza C-678/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 5 noiembrie 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Cauza C-679/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresním soudem v Ostravě (Republica Cehă) la 5 noiembrie 2018 – OPR-Finance s.r.o./GK

26

2019/C 25/34

Cauza C-687/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) la 7 noiembrie 2018 – SY/Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Cauza C-688/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 6 noiembrie 2018 – Procedură penală privind pe TX și UW

28

2019/C 25/36

Cauza C-689/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Dioikitiko Protodikeio Patron (Grecia) la 5 noiembrie 2018 – XT/Elliniko Dimosio

28

2019/C 25/37

Cauza C-703/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regatul Unit) la 12 noiembrie 2018 – Healthspan Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Cauza C-704/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad – (Bulgaria) la 12 noiembrie 2018 – Procedură penală privind pe LD, ME, NF, OG, PH și RI

30

 

Tribunalul

2019/C 25/39

Cauzele conexate T-202/10 RENV II și T-203/10 RENV II: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Stichting Woonlinie și alții/Comisia [„Ajutoare de stat – Locuințe sociale – Schemă de ajutor în favoarea societăților din domeniul locuințelor sociale – Ajutoare existente – Angajamente ale statului membru – Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă – Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 – Serviciu de interes economic general – Articolul 106 alineatul (2) TFUE – Definiția misiunii de serviciu public”]

31

2019/C 25/40

Cauza T-207/10: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Deutsche Telekom/Comisia („Ajutoare de stat – Schema fiscală care permite întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial rezultat din achiziționarea unor titluri de participare în întreprinderi cu domiciliul fiscal în străinătate – Decizie prin care se declară ajutorul incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea parțială a acestuia – Dispoziție prin care se permite continuarea aplicării în parte a schemei – Cerere de nepronunțare asupra fondului – Persistența interesului de a exercita acțiunea – Încredere legitimă – Asigurări precise date de Comisie – Legitimitatea încrederii – Domeniul de aplicare în timp al încrederii legitime”)

32

2019/C 25/41

Cauza T-219/10 RENV: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – World Duty Free Group/Comisia („Ajutoare de stat – Dispoziții privind impozitul pe profit care permit întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial financiar care rezultă din achiziționarea unor titluri de participare în întreprinderi cu domiciliul fiscal în străinătate – Decizie prin care acest ajutor este declarat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea sa – Noțiunea de ajutor de stat – Caracter selectiv – Sistem de referință – Derogare – Diferenţă de tratament – Justificarea diferenței de tratament – Întreprinderi beneficiare ale măsurii – Încredere legitimă”)

33

2019/C 25/42

Cauza T-227/10: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Banco Santander/Comisia („Ajutoare de stat – Dispoziții privind impozitul pe cifra de afaceri care permite întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial financiar rezultat din preluarea de titluri de participare în societăți cu domiciliul fiscal în străinătate – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea sa – Noțiunea de ajutor de stat – Selectivitate – Sistem de referință – Derogare – Diferență de tratament – Justificarea diferenței de tratament – Întreprinderi beneficiare ale măsurii – Încredere legitimă”)

34

2019/C 25/43

Cauza T-239/11: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Sigma Alimentos Exterior/Comisia („Ajutoare de stat – Dispoziții privind impozitul pe cifra de afaceri care permite întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial financiar rezultat din preluarea de titluri de participare în societăți cu domiciliul fiscal în străinătate – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea sa – Noțiunea de ajutor de stat – Selectivitate – Sistem de referință – Derogare – Diferență de tratament – Justificarea diferenței de tratament”)

34

2019/C 25/44

Cauza T-399/11 RENV: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Banco Santander și Santusa/Comisia („Ajutoare de stat – Dispoziții privind impozitul pe profit care permit întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial financiar care rezultă din achiziționarea unor titluri de participare în întreprinderi cu domiciliul fiscal în străinătate – Decizie prin care acest ajutor este declarat incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea sa – Noțiunea de ajutor de stat – Caracter selectiv – Sistem de referință – Derogare – Diferenţă de tratament – Justificarea diferenței de tratament – Întreprinderi beneficiare ale măsurii – Încredere legitimă”)

35

2019/C 25/45

Cauza T-405/11: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Axa Mediterranean/Comisia („Ajutoare de stat – Dispoziţii privind impozitul pe profit care permit întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial rezultat din achiziționarea unor titluri de participare în societăți cu domiciliul fiscal în străinătate – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia – Noțiunea de ajutor de stat – Selectivitate – Sistem de referință – Derogare – Diferență de tratament – Justificarea diferenței de tratament – Întreprinderi beneficiare ale măsurii – Încredere legitimă”)

36

2019/C 25/46

Cauza T-406/11: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Prosegur Compañía de Seguridad/Comisia („Ajutoare de stat – Dispoziţii privind impozitul pe profit care permit întreprinderilor cu domiciliul fiscal în Spania să amortizeze fondul comercial rezultat din achiziționarea unor titluri de participare în societăți cu domiciliul fiscal în străinătate – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă și prin care se dispune recuperarea acestuia – Noțiunea de ajutor de stat – Selectivitate – Sistem de referință – Derogare – Diferență de tratament – Justificarea diferenței de tratament – Întreprinderi beneficiare ale măsurii – Încredere legitimă”)

37

2019/C 25/47

Cauza T-487/14: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – CHEMK și KF/Comisia [„Dumping – Importuri de ferosiliciu originar din Rusia – Taxă antidumping definitivă – Reexaminare în temeiul expirării măsurilor – Stabilirea prețului de export – Entitate economică unică – Reflectarea taxei antidumping în prețurile de revânzare în Uniune – Aplicarea unei metode diferite de cea utilizată în cursul unei anchete anterioare – Continuarea sau reapariția dumpingului și a prejudiciului – Articolul 2 alineatul (9), articolul 3 și articolul 11 alineatele (9) și (10) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 [devenite articolul 2 alineatul (9), articolul 3 și articolul 11 alineatele (9) și (10) din Regulamentul (UE) 2016/1036]”]

37

2019/C 25/48

Cauza T-113/15: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – RFA International/Comisia [„Dumping – Importuri de ferosiliciu originar din Rusia – Respingerea cererilor de rambursare a taxelor antidumping achitate – Stabilirea valorii normale și a prețului la export – Entitate economică unică – Reflectarea taxei antidumping în prețurile de revânzare în Uniune – Aplicarea unei metode diferite de cea utilizată în cadrul unei anchete precedente – Articolul 2 alineatul (9) și articolul 11 alineatele (9) și (10) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 [devenite articolul 2 alineatul (9) și articolul 11 alineatele (9) și (10) din Regulamentul (UE) 2016/1036] – Articolul 18.3.1 din Acordul antidumping al OMC”]

38

2019/C 25/49

Cauza T-854/16: Hotărârea Tribunalului din 20 noiembrie 2018 – Barata/Parlamentul („Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2015 – Procedură de certificare – Excludere din lista definitivă a funcționarilor autorizați să urmeze programul de formare – Articolul 45a din statut – Obligația de motivare – Eroare vădită de apreciere – Egalitate de tratament – Dreptul la apărare”)

39

2019/C 25/50

Cauza T-546/17: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – Haufe-Lexware/EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziţie – Cerere de înregistrare a unei mărci verbale a Uniunii Europene Leshare – Marcă internaţională verbală anterioară LEXWARE – Motiv relativ de refuz – Lipsa riscului de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Similitudinea semnelor”]

39

2019/C 25/51

Cauza T-790/17: Hotărârea Tribunalului din 20 noiembrie 2018 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale ST ANDREWS – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Proveniență geografică – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

40

2019/C 25/52

Cauza T-791/17: Hotărârea Tribunalului din 20 noiembrie 2018 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale ST ANDREWS – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Proveniență geografică – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

41

2019/C 25/53

Cauza T-831/17: Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2018 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marcă a Uniunii Europene figurativă Flexagil – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) și articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv”]

41

2019/C 25/54

Cauza T-36/18: Hotărârea Tribunalului din 20 noiembrie 2018 – Asahi Intecc/ EUIPO – Celesio (Celeson) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunii Europeană – Marca verbală Celeson – Marca internațională verbală anterioară CELESIO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]

42

2019/C 25/55

Cauza T-646/18: Acțiune introdusă la 26 octombrie 2018 – Bonnafous/Comisia

42

2019/C 25/56

Cauza T-653/18: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2018 – Armani/EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Cauza T-654/18: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2018 – Armani/EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Cauza T-655/18: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2018 – Aupicon și alții/SEAE

45

2019/C 25/59

Cauza T-658/18: Acțiune introdusă la 31 octombrie 2018 – Hästens Sängar/EUIPO (Reprezentarea unui motiv în carouri)

46

2019/C 25/60

Cauza T-661/18: Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2018 – Securitec/Comisia

46

2019/C 25/61

Cauza T-663/18: Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2018 – Nissin Foods Holdings/EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Cauza T-666/18: Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2018 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Cauza T-668/18: Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2018 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Cauza T-669/18: Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2018 – Neoperl/EUIPO (reprezentarea a patru găuri umplute într-un model de găurire obișnuit)

50

2019/C 25/65

Cauza T-672/18: Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2018 – Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Cauza T-674/18: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy/Comisia

51

2019/C 25/67

Cauza T-675/18: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2018 – Trifolio-M și alții/EFSA

52

2019/C 25/68

Cauza T-678/18: Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2018 – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Cauza T-679/18: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2018 – Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Cauza T-680/18: Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2018 – SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Cauza T-681/18: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2018 – Korporaciya „Masternet”/EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Cauza T-682/18: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2018 – Twitter/EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Cauza T-683/18: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2018 – Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Cauza T-685/18: Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2018 – Apple/EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Cauza T-686/18: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2018 – LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Cauza T-687/18: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2018 – Pilatus Bank/BCE

59

2019/C 25/77

Cauza T-688/18: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Cauza T-689/18: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2018 – Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Cauza T-695/18: Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2018 – Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Cauza T-697/18: Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2018 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Cauza T-700/18: Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2018 – Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


RO

 

Top