EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 367, 10 octombrie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 367

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61

10 octombrie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

 

Comitetul Economic şi Social European

 

I Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/01

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Efectele unei noi structuri de aprovizionare cu energie, fără emisii de dioxid de carbon, descentralizată și digitalizată, asupra ocupării forței de muncă și a economiilor regionale” (aviz din proprie inițiativă)

1


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Rolul transporturilor în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și implicațiile asupra procesului de elaborare a politicilor UE” (aviz din proprie inițiativă)

9


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Concepte ale UE pentru gestionarea tranziției într-un mediu de lucru digitalizat – o contribuție importantă la o carte albă a UE privind viitorul muncii” (aviz exploratoriu la solicitarea Președinției austriece)

15


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Situația femeilor cu handicap” [aviz exploratoriu la solicitarea Parlamentului European]

20


 

 

Comitetul Economic şi Social European


 

III Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară [COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD)]

28


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor [COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD)]

32


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi [COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)]

35


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii [COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD)]

39


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante [COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)]; propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale [COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD)]

43


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind legea aplicabilă efectelor patrimoniale ale tranzacțiilor cu titluri de valoare [COM(2018) 89 final] – Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv [COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)] – Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe [COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)] – Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 [COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)]

50


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate [COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)]; propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE [COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD)]

56


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator [COM(2018) 109 final]

61


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare [COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)] și Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi [COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD)]

65


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale [COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)]; propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale [COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS)]

73


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație [COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD)]

78


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării de informații financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului [COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD)]

84


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală [COM(2018) 225 final – 2018/0108 (COD)]; propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale [COM(2018) 226 final – 2018/0107 (COD)]

88


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) [COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD)]

93


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară [COM(2018) 29 final]

97


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane [COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD)]

103


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) [COM(2017) 753 final – 2017/0332 (COD)]

107


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei [COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]

112


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE [COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS)]

117


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA [COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS)]

118


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia [COM(2018) 199 final – 2018/0097 COD]

119


 

 

Comitetul Economic şi Social European

2018/C 367/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova [COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)]

120

RO

Top