EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:346:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 346, 27 septembrie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 346

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
27 septembrie 2018


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2017-2018
Ședințele dintre 2 și 5 octombrie 2017
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 109, 22.3.2018 .
TEXTE ADOPTATE
Ședințele dintre 23 și 26 octombrie 2017
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 138, 19.4.2018 .
Textul adoptat din 25 octombrie 2017 privind descărcările de gestiune referitoare la exercițiul financiar 2015 a fost publicat în JO L 318, 2.12.2017 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Marți, 3 octombrie 2017

2018/C 346/01

Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP))

2

2018/C 346/02

Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (2017/2008(INI))

6

2018/C 346/03

Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare (2016/2324(INI))

20

2018/C 346/04

Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la combaterea criminalității informatice (2017/2068(INI))

29

2018/C 346/05

Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu ASEAN (2017/2026(INI))

44

 

Miercuri, 4 octombrie 2017

2018/C 346/06

Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

52

2018/C 346/07

Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051972 – 2017/2879(RSP))

55

2018/C 346/08

Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D051971 – 2017/2878(RSP))

60

2018/C 346/09

Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP))

66

2018/C 346/10

Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP 23) (2017/2620(RSP))

70

 

Joi, 5 octombrie 2017

2018/C 346/11

Rezoluţia Parlamentului European din 5 octombrie 2017 referitoare la situația persoanelor cu albinism din Africa, în special în Malawi (2017/2868(RSP))

82

2018/C 346/12

Rezoluţia Parlamentului European din 5 octombrie 2017 referitoare la cazul liderilor comunității tătare din Crimeea, Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov și al jurnalistului Mykola Semena (2017/2869(RSP))

86

2018/C 346/13

Rezoluţia Parlamentului European din 5 octombrie 2017 referitoare la situația din Maldive (2017/2870(RSP))

90

2018/C 346/14

Rezoluţia Parlamentului European din 5 octombrie 2017 referitoare la sistemele penitenciare și condițiile din închisori (2015/2062(INI))

94

 

Marți, 24 octombrie 2017

2018/C 346/15

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la controlul cheltuielilor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor aferente Garanției pentru tineret a UE (2016/2242(INI))

105

2018/C 346/16

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP))

117

2018/C 346/17

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052754 – 2017/2905(RSP))

122

2018/C 346/18

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052752 – 2017/2906(RSP))

127

2018/C 346/19

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D052753 – 2017/2907(RSP))

133

2018/C 346/20

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE (2017/2742(RSP))

139

2018/C 346/21

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice (2016/2224(INI))

143

2018/C 346/22

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei (2016/2270(INI))

156

 

Miercuri, 25 octombrie 2017

2018/C 346/23

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2017 referitoare la aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi (2017/2038(INI))

171

 

Joi, 26 octombrie 2017

2018/C 346/24

Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (DRM) (2016/2251(INI))

184

2018/C 346/25

Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE (2017/2897(RSP))

192

2018/C 346/26

Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 referitoare la politica economică a zonei euro 2017/2114(INI))

200

2018/C 346/27

Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 conținând recomandarea Parlamentului adresată Consiliului cu privire la mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Australia (2017/2192(INI))

212

2018/C 346/28

Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 conținând recomandarea Parlamentului adresată Consiliului privind mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Noua Zeelandă (2017/2193(INI))

219

2018/C 346/29

Rezoluţia Parlamentului European din 26 octombrie 2017 referitoare la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (2017/2011(INI))

226


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Marți, 3 octombrie 2017

2018/C 346/30

P8_TA(2017)0362
Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))
P8_TC1-COD(2017)0013
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… l Parlamentului European și a Consiliului privind de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

234

2018/C 346/31

P8_TA(2017)0363
Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
P8_TC1-COD(2016)0187
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului

236

 

Miercuri, 4 octombrie 2017

2018/C 346/32

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE))

238

2018/C 346/33

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România (10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

239

2018/C 346/34

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (09893/2017 – C8-0197/2017 – 2017/0806(CNS))

240

2018/C 346/35

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia (09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

241

2018/C 346/36

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

242

2018/C 346/37

P8_TA(2017)0373
Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))
P8_TC1-COD(2016)0170
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

243

2018/C 346/38

P8_TA(2017)0374
Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
P8_TC1-COD(2016)0171
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre

244

2018/C 346/39

P8_TA(2017)0375
Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))
P8_TC1-COD(2016)0172
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de pasageri de tip ro-ro și a ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate și de modificare a Directivei 2009/16/CE și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului

245

 

Joi, 5 octombrie 2017

2018/C 346/40

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

246

 

Marți, 24 octombrie 2017

2018/C 346/41

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

247

2018/C 346/42

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 189/2014/UE a Consiliului de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul „tradițional” produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion și de abrogare a Deciziei 2007/659/CE (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

248

2018/C 346/43

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

249

2018/C 346/44

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea substanței N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil) unor măsuri de control (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

253

2018/C 346/45

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și A Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

254

2018/C 346/46

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 24 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante cu marcaj CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))

255

2018/C 346/47

P8_TA(2017)0393
Schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))
P8_TC1-COD(2016)0261
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive

362

2018/C 346/48

P8_TA(2017)0394
Politica comună în domeniul pescuitului: punerea în aplicare a obligației de debarcare ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))
P8_TC1-COD(2017)0190
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului

363

2018/C 346/49

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 privind finanțarea Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență ca urmare a revizuirii Regulamentului privind cadrul financiar multianual (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

364

2018/C 346/50

Rezoluţia Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

366

 

Miercuri, 25 octombrie 2017

2018/C 346/51

Decizia Parlamentului European privind Regulamentul delegat al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))

369

2018/C 346/52

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

370

2018/C 346/53

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 22 septembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

371

2018/C 346/54

Decizia Parlamentului European de a nu formula de obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

373

2018/C 346/55

Rezoluţia Parlamentului European din 25 octombrie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

375

2018/C 346/56

P8_TA(2017)0410
Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))
P8_TC1-COD(2016)0130
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

389

2018/C 346/57

P8_TA(2017)0411
Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanți țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
P8_TC1-COD(2016)0106
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011

390

2018/C 346/58

P8_TA(2017)0412
Modificarea Codului frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
P8_TC1-COD(2016)0105
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea Sistemului de intrare/ieșire

391

 

Joi, 26 octombrie 2017

2018/C 346/59

P8_TA(2017)0415
Cadrul pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))
P8_TC1-COD(2015)0226
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

392

2018/C 346/60

P8_TA(2017)0416
Cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 octombrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))
P8_TC1-COD(2015)0225
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții

393


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top