EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 294, 20 august 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 294

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
20 august 2018


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 294/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 294/02

Cauza C-203/16 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iunie 2018 – Dirk Andres, acționând în calitate de lichidator al Heitkamp BauHolding GmbH/Comisia Europeană, Republica Federală Germania [Recurs – Ajutoare de stat – Legislație fiscală germană privind anumite reportări ale pierderilor în anii fiscali următori („clauză de restructurare”) – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă – Acțiune în anulare – Admisibilitate – Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE – Persoană vizată în mod individual – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Noțiunea „ajutor de stat” – Condiție referitoare la selectivitate – Determinarea cadrului de referință – Calificare juridică a faptelor]

2

2018/C 294/03

Cauza C-208/16 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iunie 2018 – Republica Federală Germania/Dirk Andres (lichidator al Heitkamp BauHolding GmbH), Comisia Europeană [Recurs – Ajutoare de stat – Legislație fiscală germană privind anumite reportări ale pierderilor în anii fiscali următori („clauză de restructurare”) – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă – Acțiune în anulare – Admisibilitate – Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE – Persoană vizată în mod individual – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Noțiunea „ajutor de stat” – Condiție referitoare la selectivitate – Determinarea cadrului de referință – Calificare juridică a faptelor]

3

2018/C 294/04

Cauza C-209/16 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iunie 2018 – Republica Federală Germania/Lowell Financial Services GmbH, fostă GFKL Financial Services AG, Comisia Europeană [Recurs – Ajutoare de stat – Legislație fiscală germană privind anumite reportări ale pierderilor în anii fiscali următori („clauză de restructurare”) – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă – Acțiune în anulare – Admisibilitate – Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE – Persoană vizată în mod individual – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Noțiunea „ajutor de stat” – Condiție referitoare la selectivitate – Determinarea cadrului de referință – Calificare juridică a faptelor]

4

2018/C 294/05

Cauza C-219/16 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iunie 2018 – Lowell Financial Services GmbH, fostă GFKL Financial Services AG/Comisia Europeană, Republica Federală Germania [Recurs – Ajutoare de stat – Legislație fiscală germană privind anumite reportări ale pierderilor în anii fiscali următori („clauză de restructurare”) – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața internă – Acțiune în anulare – Admisibilitate – Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE – Persoană vizată în mod individual – Articolul 107 alineatul (1) TFUE – Noțiunea „ajutor de stat” – Condiție referitoare la selectivitate – Determinarea cadrului de referință – Calificare juridică a faptelor]

5

2018/C 294/06

Cauza C-451/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom – Regatul Unit) – MB/Secretary of State for Work and Pensions (Trimitere preliminară – Directiva 79/7/CEE – Egalitate de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale – Sistem național de pensii de stat – Condiții necesare pentru recunoașterea schimbării de gen – Reglementare națională care condiționează această recunoaștere de anularea unei căsătorii anterioare schimbării de gen amintite – Refuz de a acorda o pensie de stat pentru limită de vârstă unei persoane care și-a schimbat genul începând de la vârsta de pensionare a persoanelor având genul dobândit – Discriminare directă pe criterii de sex)

5

2018/C 294/07

Cauza C-564/16 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 iunie 2018 – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)/Puma SE [Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 8 alineatul (5) – Articolul 76 – Procedură de opoziție – Motive relative de refuz – Regulamentul (CE) nr. 2868/95 – Norma 19 – Norma 50 alineatul (1) – Existența unor decizii anterioare ale Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) prin care se recunoaște renumele mărcii anterioare – Principiul bunei administrări – Luare în considerare a acestor decizii în proceduri de opoziție ulterioare – Obligația de motivare – Obligații procedurale ale camerelor de recurs ale EUIPO]

6

2018/C 294/08

Cauza C-635/16 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 28 iunie 2018 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV/Comisia Europeană [Recurs – Acțiune în anulare – Admisibilitate – Stabilirea obiectului litigiului – Asistență financiară în domeniul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) – Sectorul transporturilor pentru perioada 2014-2020 – Cereri de propuneri – Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) – E-mail prin care recurenta este informată în legătură cu respingerea propunerii sale – Decizie ulterioară a Comisiei Europene privind stabilirea listei propunerilor selectate – Protecție jurisdicțională efectivă]

7

2018/C 294/09

Cauza C-2/17: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 28 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spania) – Instituto Nacional de la Seguridad Social/Jesús Crespo Rey [Trimitere preliminară – Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor – Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Punctul 2 din rubrica „Spania” din anexa XI – Pensie pentru limită de vârstă – Mod de calcul – Cuantum teoretic – Bază de cotizare pertinentă – Convenție specială – Alegerea bazei de cotizare – Reglementare națională care obligă lucrătorul să plătească contribuții în temeiul bazei de cotizare minime]

7

2018/C 294/10

Cauza C-57/17: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 28 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Spania) – Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial (Trimitere preliminară – Politica socială – Protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului – Directiva 2008/94/CE – Articolul 3 primul paragraf – Plata asigurată de instituția de garantare – Compensație pentru încetarea raporturilor de muncă – Transfer al locului de muncă care impune o schimbare de reședință a lucrătorului – Modificarea unui element esențial al contractului de muncă – Încetarea contractului de muncă de către lucrător – Principiul egalității și nediscriminării)

8

2018/C 294/11

Cauza C-90/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 27 iunie 2018 [cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia] – Turbogás – Produtora Energética SA/Autoridade Tributária e Aduaneira [Trimitere preliminară – Directiva 2003/96/CE – Impozitarea produselor energetice și a electricității – Articolul 21 alineatul (5) al treilea paragraf – Entitate care produce energie electrică pentru uz propriu – Mici producători de energie electrică – Articolul 14 alineatul (1) litera (a) – Produse energetice utilizate pentru producerea de electricitate – Obligația de scutire]

9

2018/C 294/12

Cauza C-230/17: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret – Danemarca) – Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen [Trimitere preliminară – Cetățenia Uniunii – Articolul 21 alineatul (1) TFUE – Directiva 2004/38/CE – Dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre – Dreptul de ședere al unui resortisant al unui stat terț, membru de familie al unui cetățean al Uniunii, în statul membru al cărui resortisant este acest cetățean – Intrarea acestui membru de familie pe teritoriul statului membru în cauză ulterioară întoarcerii în respectivul stat membru a cetățeanului Uniunii]

9

2018/C 294/13

Cauza C-246/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 27 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Conseil d'État – Belgia) – Ibrahima Diallo/État belge [Trimitere preliminară – Cetățenia Uniunii Europene – Directiva 2004/38/CE – Articolul 10 alineatul (1) – Cerere de permis de ședere de membru al familiei unui cetățean al Uniunii – Eliberare – Termen – Adoptarea și notificarea deciziei – Consecințele nerespectării termenului de șase luni – Autonomie procedurală a statelor membre – Principiul efectivității]

10

2018/C 294/14

Cauza C-364/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 27 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – „Varna Holideis” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite [Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Livrare a unui bun imobil realizată înainte de aderarea Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană – Nulitate a contractului de vânzare constatată după aderare – Obligația de regularizare a deducerii inițial operate – Interpretare – Competența Curții]

11

2018/C 294/15

Cauzele conexate C-459/17 și C-460/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 27 iunie 2018 (cereri de decizii preliminare formulate de Conseil d'État – Franța) – SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17)/Ministre de l'Action et des Comptes publics [Trimitere preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Drept de deducere a taxei achitate în amonte – Condiții de fond ale dreptului de deducere – Livrare efectivă a bunurilor]

11

2018/C 294/16

Cauza C-512/17: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 28 iunie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – Polonia) – procedură inițiată de HR [Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolul 8 alineatul (1) – Reședința obișnuită a copilului – Sugar – Împrejurări determinante pentru stabilirea locului acestei reședințe]

12

2018/C 294/17

Cauza C-731/17 P: Recurs introdus la 23 decembrie 2017 de Nap Innova Hoteles, S.L. împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 4 decembrie 2017 în cauza T-522/17, Nap Innova Hoteles/SRB

13

2018/C 294/18

Cauza C-118/18 P: Recurs introdus la 14 februarie 2018 de Hochmann Marketing GmbH, fostă Bittorrent Marketing GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 12 decembrie 2017 în cauza T-771/15, Hochmann Marketing/EUIPO

13

2018/C 294/19

Cauza C-318/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) la 11 mai 2018 – Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

14

2018/C 294/20

Cauza C-331/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd v Prešove (Slovacia) la 22 mai 2018 – TE/Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Cauza C-341/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 24 mai 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. și alții

16

2018/C 294/22

Cauza C-344/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeidshof te Gent (Belgia) la 25 mai 2018 – ISS Facility Services NV/Sonia Govaerts, Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Cauza C-348/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 28 mai 2018 – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Cauza C-349/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) la 30 mai 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Cauza C-350/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) la 30 mai 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Cauza C-351/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) la 30 mai 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Cauza C-354/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bacău (România) la data de 30 mai 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu / SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Cauza C-355/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 31 mai 2018 – Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Cauza C-356/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 31 mai 2018 – Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Cauza C-357/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 31 mai 2018 – Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Cauza C-359/18 P: Recurs introdus la 1 iunie 2018 de Agenția Europeană pentru Medicamente împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 22 martie 2018 în cauza T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA

23

2018/C 294/32

Cauza C-364/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 4 iunie 2018 – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Cauza C-365/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 4 iunie 2018 – Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico și alții

25

2018/C 294/34

Cauza C-366/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Madrid (Spania) la 5 iunie 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (compusă din societățile comerciale SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. și Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Cauza C-367/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 4 iunie 2018 – María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz și Luis Salas Fernández (în calitate de moștenitor pentru Lucía Sánchez de la Peña)/Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Cauza C-373/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugalia) la 7 iunie 2018 – Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Cauza C-377/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 8 iunie 2018 – Procedură penală împotriva AH, PB, CX, KM, PH

27

2018/C 294/38

Cauza C-380/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 11 iunie 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, cealaltă parte: E.P.

28

2018/C 294/39

Cauza C-381/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 11 iunie 2018 – G.S., cealaltă parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Cauza C-382/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 11 iunie 2018 – V.G., cealaltă parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Cauza C-383/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polonia) la 11 iunie 2018 – Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka cu sediul în Gdynia, Santander Consumer Bank S.A. cu sediul în Wrocław, mBank S.A. cu sediul în Varșovia

30

2018/C 294/42

Cauza C-385/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 11 iunie 2018 – Arriva Italia Srl și alții/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Cauza C-386/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Țările de Jos) la 11 iunie 2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Cauza C-387/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) la 12 iunie 2018 – Delfarma Sp. z o.o./Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Cauza C-389/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) la 13 iunie 2018 – Brussels Securities SA/État belge

32

2018/C 294/46

Cauza C-397/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Barcelona (Spania) la 15 iunie 2018 – Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

33

2018/C 294/47

Cauza C-398/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 15 iunie 2018 – Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social și Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Cauza C-399/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Țările de Jos) la 18 iunie 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Cauza C-401/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský soud v Praze (Republica Cehă) la 18 iunie 2018 – Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Cauza C-403/18 P: Recurs introdus la 14 iunie 2018 de Alcogroup și Alcodis împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 10 aprilie 2018 în cauza T-274/15, Alcogroup și Alcodis/Comisia

37

2018/C 294/51

Cauza C-407/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) la 21 iunie 2018 – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Cauza C-440/18 P: Recurs introdus la 4 iulie 2018 de Verein Deutsche Sprache e.V. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 23 aprilie 2018 în cauza T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V./Comisia Europeană

38

2018/C 294/53

Cauza C-443/18: Acțiune introdusă la 4 iulie 2018 – Comisia Europeană/Republica Italiană

39

 

Tribunalul

2018/C 294/54

Cauzele conexate T-379/10 RENV și T-381/10 RENV: Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2018 – Keramag Keramische Werke și alții/Comisia („Concurență – Înțelegeri – Piața franceză a produselor și accesoriilor pentru baie – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Participarea la înțelegere a anumitor entități – Reevaluarea elementelor de probă”)

41

2018/C 294/55

Cauza T-222/14 RENV: Hotărârea Tribunalului din 4 iulie 2018 – Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe) [„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative deluxe – Motive absolute de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Lipsa caracterului descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Obligaţia de motivare – Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 94 din Regulamentul 2017/1001)”]

42

2018/C 294/56

Cauza T-616/15: Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2018 – Transtec/Comisia („FED – Țări ACP – Acordul de la Cotonou – Program de sprijin pentru inițiativele culturale în țările africane de limbă portugheză – Sume plătite de Comisie entității cu atribuții de executare financiară a programului în Guineea-Bissau – Recuperare în urma unui audit financiar – Compensarea creanțelor – Proporționalitate – Îmbogățire fără justă cauză – Răspundere extracontractuală”)

42

2018/C 294/57

Cauza T-88/17: Hotărârea Tribunalului din 5 iulie 2018 – Spania/Comisia [„FEADR – Ultimul an de execuție din perioada de programare 2007-2013 – Verificarea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre – Decizie prin care se declară nereutilizabilă o anumită sumă în cadrul programului de dezvoltare rurală al comunității autonome Extremadura – Metodă de calcul – Articolul 69 alineatul (5b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 – Încredere legitimă”]

43

2018/C 294/58

Cauza T-98/17: Hotărârea Tribunalului din 30 mai 2018 – RT/Parlamentul [„Funcție publică – Funcționari – Concediu de boală – Articolul 59 alineatul (1) din Statut – Norme interne privind examinările medicale în legătură cu absența de la locul de muncă din motive medicale și examinările medicale periodice ale persoanelor care solicită prestații de invaliditate – Certificat medical – Lipsa semnăturii și a ștampilei medicului – Consultație medicală la distanță prin intermediul internetului – Refuz de primire”]

44

2018/C 294/59

Cauza T-218/17: Hotărârea Tribunalului din 29 iunie 2018 – HF/Parlamentul [„Funcţie publică – Agenţi contractuali – Articolul 24 din statut – Cerere de asistenţă – Articolul 12a din statut – Hărţuire morală – Comitet consultativ cu privire la hărţuire şi prevenirea sa la locul de muncă – Decizie de respingere a cererii de asistenţă – Dreptul de a fi ascultat – Principiul contradictorialităţii – Refuzul comunicării avizului comitetului consultativ şi a proceselor-verbale de audiere a martorilor – Durata procedurii administrative – Termen rezonabil”]

45

2018/C 294/60

Cauzele T-402/17 și T-403/17: Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2018 – Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House și VIENNA HOUSE) [„Marcă a Uniunii Europene – Cereri de înregistrare a mărcilor Uniunii Europene verbală Vienna House și figurativă VIENNA HOUSE – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul 2017/1001]”]

45

2018/C 294/61

Cauza T-322/18: Acțiune introdusă la 23 mai 2018 – García Ruiz/Parlamentul

46

2018/C 294/62

Cauza T-341/18: Acțiune introdusă la 31 mai 2018 – NEC Corporation/Comisia

47

2018/C 294/63

Cauza T-342/18: Acțiune introdusă la 30 mai 2018 – Nichicon Corporation/Comisia

48

2018/C 294/64

Cauza T-343/18: Acțiune introdusă la 3 iunie 2018 – Tokin Corporation/Comisia

50

2018/C 294/65

Cauza T-344/18: Acțiune introdusă la 4 iunie 2018 – Rubycon and Rubycon Holdings/Comisia

51

2018/C 294/66

Cauza T-351/18: Acțiune introdusă la 5 iunie 2018 – Ukrselhosprom PCF și Versobank/ECB

51

2018/C 294/67

Cauza T-363/18: Acțiune introdusă la 5 iunie 2018 – Nippon Chemi-Con Corporation/Comisia

52

2018/C 294/68

Cauza T-380/18: Acțiune introdusă la 25 iunie 2018 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Cauza T-383/18: Acțiune introdusă la 26 iunie 2018 – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Cauza T-386/18: Acțiune introdusă la 27 iunie 2018 – Iccrea Banca/Comisia și SRB

56

2018/C 294/71

Cauza T-393/18: Acțiune introdusă la 28 iunie 2018 – Mellifera/Comisia

57

2018/C 294/72

Cauza T-399/18: Acțiune introdusă la 27 iunie 2018 – TrekStor/EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Cauza T-404/18: Acțiune introdusă la 2 iulie 2018 – Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Cauza T-405/18: Acțiune introdusă la 3 iulie 2018 – Holmer Dahl/SRB

59

2018/C 294/75

Cauza T-412/18: Acțiune introdusă la 2 iulie 2018 – mobile.de/EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Cauza T-413/18: Acțiune introdusă la 4 iulie 2018 – Portigon/SRB

61

2018/C 294/77

Cauza T-415/18: Acțiune introdusă la 4 iulie 2018 – Silgan Closures și Silgan Holdings/Comisia

62

2018/C 294/78

Cauza T-421/18: Acțiune introdusă la 10 iulie 2018 – Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Cauza T-423/18: Acțiune introdusă la 6 iulie 2018 – Fissler/EUIPO (vita)

64


RO

 

Top