Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:263:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 263, 25 iulie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 263

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
25 iulie 2018


Cuprins

Pagina

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2016-2017
Ședințele dintre 1 și 2 martie 2017
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 419, 7.12.2017 .
Ședința din 13 martie 2017
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 430, 14.12.2017 .
SESIUNEA 2017-2018
Ședințele dintre 14 și 16 martie 2017
Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 430, 14.12.2017 .
TEXTE ADOPTATE

1


 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

REZOLUŢII

 

Parlamentul European

 

Joi, 2 martie 2017

2018/C 263/01

Rezoluţia Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP))

2

2018/C 263/02

Rezoluţia Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente (2016/2057(INI))

4

2018/C 263/03

Rezoluţia Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa Creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (2015/2328(INI))

19

2018/C 263/04

Rezoluţia Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (2015/2329(INI))

28

2018/C 263/05

Rezoluţia Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la politica comercială comună a UE în contextul imperativelor de sustenabilitate a speciilor sălbatice (2016/2054(INI))

34

 

Marți, 14 martie 2017

2018/C 263/06

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor (2016/2078(INI))

40

2018/C 263/07

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2014-2015 (2016/2249(INI))

49

2018/C 263/08

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (2016/2012(INI))

64

2018/C 263/09

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la fondurile UE pentru egalitatea de gen (2016/2144(INI))

72

2018/C 263/10

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la implicațiile megadatelor asupra drepturilor fundamentale: viața privată, protecția datelor, nediscriminarea, securitatea și impunerea respectării legii (2016/2225(INI))

82

2018/C 263/11

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la standardele minime pentru protecția iepurilor de crescătorie (2016/2077(INI))

90

 

Miercuri, 15 martie 2017

2018/C 263/12

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă (2016/3042(RSP))

98

2018/C 263/13

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de trecere (2017/2526(RSP))

103

 

Joi, 16 martie 2017

2018/C 263/14

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la Zimbabwe, cazul pastorului Evan Mawarire și alte cazuri de restrângere a libertății de exprimare (2017/2608(RSP))

106

2018/C 263/15

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la prizonierii ucraineni din Rusia și la situația din Crimeea (2017/2596(RSP))

109

2018/C 263/16

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la Filipine – cazul senatoarei Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))

113

2018/C 263/17

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2017 (2017/2598(RSP))

116

2018/C 263/18

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la implicațiile constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (2015/2343(INI))

125

2018/C 263/19

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la o politică integrată a Uniunii Europene pentru regiunea arctică (2016/2228(INI))

136

2018/C 263/20

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la Raportul Comisiei pe 2016 privind Muntenegru (2016/2309(INI))

148

2018/C 263/21

Rezoluţia Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la e-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (2016/2008(INI))

156


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Parlamentul European

 

Joi, 2 martie 2017

2018/C 263/22

Decizia Parlamentului European din 2 martie 2017 privind cererea de ridicare a imunității lui Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

163


 

III   Acte pregătitoare

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

Joi, 2 martie 2017

2018/C 263/23

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la proiectul de decizie Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (05748/2016 – C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

165

2018/C 263/24

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

166

2018/C 263/25

P8_TA(2017)0059
Mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele fără caracter juridic obligatoriu în domeniul energiei ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))
P8_TC1-COD(2016)0031
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 martie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE

167

 

Marți, 14 martie 2017

2018/C 263/26

P8_TA(2017)0066
Mercurul ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))
P8_TC1-COD(2016)0023
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008

168

2018/C 263/27

P8_TA(2017)0067
Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))
P8_TC1-COD(2014)0121
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor

170

2018/C 263/28

P8_TA(2017)0068
Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
P8_TC1-COD(2015)0269
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

171

2018/C 263/29

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

174

2018/C 263/30

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

189

2018/C 263/31

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

300

2018/C 263/32

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

322

 

Miercuri, 15 martie 2017

2018/C 263/33

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

360

2018/C 263/34

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Danemarca (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

361

2018/C 263/35

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Grecia (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

362

2018/C 263/36

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))

363

2018/C 263/37

P8_TA(2017)0082
Utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))
P8_TC1-COD(2016)0027
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 martie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune

364

2018/C 263/38

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2018, secțiunea III – Comisia (2016/2323(BUD))

365

 

Joi, 16 martie 2017

2018/C 263/39

P8_TA(2017)0090
Diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))
P8_TC1-COD(2014)0059
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 martie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat

371

2018/C 263/40

P8_TA(2017)0091
Cadrul Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 martie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună din domeniul pescuitului (reformare) (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))
P8_TC1-COD(2015)0133
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 martie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (reformare)

373


Legenda simbolurilor utilizate

*

Procedura de consultare

***

Procedura de aprobare

***I

Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

***II

Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III

Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamentele Parlamentului:

părțile noi de text sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

RO

 

Top