EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:231:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 231, 2 iulie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 231

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
2 iulie 2018


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 231/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 231/02

Cauza C-574/15: Hotărârea Curții (Marea cameră) din 2 mai 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Varese – Italia) – Procedură penală privind pe Mauro Scialdone [Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Protecția intereselor financiare ale Uniunii — Articolul 4 alineatul (3) TUE — Articolul 325 alineatul (1) TFUE — Directiva 2006/112/CE — Convenția PIF — Sancțiuni — Principiile echivalenței și efectivității — Neplata, în termenele stabilite de lege, a TVA-ului care rezultă din declarația anuală — Reglementare națională care prevede o pedeapsă privativă de libertate numai atunci când cuantumul TVA-ului neplătit depășește un anumit prag de incriminare — Reglementare națională care prevede un prag de incriminare inferior pentru neplata reținerilor la sursă aferente impozitului pe venit]

2

2018/C 231/03

Cauza C-82/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 mai 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgia) – K.A. și alții/Belgische Staat (Trimitere preliminară — Control la frontiere, azil, imigrație — Articolul 20 TFUE — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 7 și 24 — Directiva 2008/115/CE — Articolele 5 și 11 — Resortisant al unei țări terțe care face obiectul unei interdicții de intrare pe teritoriu — Cerere de ședere în scopul reîntregirii familiei cu un cetățean al Uniunii Europene care nu și-a exercitat niciodată libertatea de circulație — Refuz de a examina cererea)

3

2018/C 231/04

Cauzele conexate C-331/16 și C-366/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 2 mai 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgia) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16,), H.F./Belgische Staat (C-366/16) [Trimitere preliminară — Cetățenia Uniunii Europene — Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre — Directiva 2004/38/CE — Articolul 27 alineatul (2) al doilea paragraf — Restrângere a dreptului de intrare și a dreptului de ședere pentru motive de ordine publică, siguranță publică sau sănătate publică — Expulzare de pe teritoriu pentru motive de ordine publică, siguranță publică sau securitate publică — Comportament care reprezintă o amenințare reală, prezentă și suficient de gravă la adresa unui interes fundamental al societății — Persoană a cărei cerere de azil a fost respinsă pentru motive care intră sub incidența articolului 1 secțiunea F din Convenția de la Geneva sau a articolului 12 alineatul (2) din Directiva 2011/95/UE — Articolul 28 alineatul (1) — Articolul 28 alineatul (3) litera (a) — Protecție împotriva expulzării — Ședere în statul membru gazdă în cei zece ani anteriori — Motive imperative de siguranță publică — Noțiune]

4

2018/C 231/05

Cauza C-376/16 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 3 mai 2018 – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE [Recurs — Contracte de achiziții publice de servicii — Prestare de servicii externe referitoare la gestionarea de programe și de proiecte, precum și de consultanță tehnică în domeniul tehnologiilor informației — Procedură în cascadă — Articolul 21 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene — Articolul 76 și articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului — Interdicție de a statua ultra petita — Ponderarea subcriteriilor în cadrul criteriilor de atribuire — Erori vădite de apreciere — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 – Articolul 100 alineatul (2) — Decizie de respingere a ofertei — Nemotivare — Pierdere a unei șanse — Răspunderea extracontractuală a Uniunii Europene — Cerere de despăgubire]

6

2018/C 231/06

Cauza C-684/17 P: Recurs introdus la 6 decembrie 2017 de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 26 septembrie 2017 în cauza T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena și Banca Widiba SpA/EUIPO

6

2018/C 231/07

Cauza C-685/17 P: Recurs introdus la 6 decembrie 2017 de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 26 septembrie 2017 în cauza T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA și Banca Widiba SpA/EUIPO

7

2018/C 231/08

Cauza C-168/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 5 martie 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Cauza C-175/18: Recurs introdus la 6 martie 2018 de PTC Therapeutics International Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 februarie 2018 în cauza T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/ Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

8

2018/C 231/10

Cauza C-178/18 P: Recurs introdus la 7 martie 2018 de MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 februarie 2018 în cauza T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH și Intervet international BV/Agenția Europeană pentru Medicamente

9

2018/C 231/11

Cauza C-203/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) la 20 martie 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Cauza C-210/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Schienen-Control Kommission (Austria) la 23 martie 2018 – WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Cauza C-224/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 28 martie 2018 – Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Cauza C-225/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 28 martie 2018 – Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Cauza C-227/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungaria) la 3 aprilie 2018 – VE/WD

12

2018/C 231/16

Cauza C-228/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 3 aprilie 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. și alții

13

2018/C 231/17

Cauza C-235/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 28 martie 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Cauza C-262/18 P: Recurs introdus la 16 aprilie 2018 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 februarie 2018 în cauza T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s./Comisia Europeană

14

2018/C 231/19

Cauza C-280/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) la 24 aprilie 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton”, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys”, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ” / Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Cauza C-312/18 P: Recurs introdus la 11 mai 2018 de Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 21 martie 2018 în cauza T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Comisia Europeană

17

 

Tribunalul

2018/C 231/21

Cauzele T-429/13 și T-451/13: Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2018 – Bayer CropScience și alții/Comisia [„Produse de protecție a plantelor — Substanțele active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid — Reexaminarea aprobării — Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 — Interdicția de utilizare și de vânzare a semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin substanțele active în cauză — Articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1107/2009 — Principiul precauției — Proporționalitate — Dreptul de a fi ascultat — Răspundere extracontractuală”]

18

2018/C 231/22

Cauza T-584/13: Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2018 – BASF Agro și alții/Comisia „Produse fitosanitare — Substanța activă fipronil — Revizuirea aprobării — Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 — Interdicție a utilizării și a vânzării de semințe tratate cu produse fitosanitare care conțin substanța activă în cauză — Articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1107/2009 — Principiul precauției — Analiză de impact”

19

2018/C 231/23

Cauza T-283/15: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2018 – Esso Raffinage/ECHA [„REACH — Evaluarea dosarului — Verificarea conformității înregistrărilor — Verificarea informațiilor transmise și urmărirea evaluării dosarului — Declarație de neconformitate — Competența Tribunalului — Acțiune în anulare — Act atacabil — Afectare directă și individuală — Admisibilitate — Temei juridic — Articolele 41, 42 și 126 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006”]

20

2018/C 231/24

Cauza T-205/16: HotărâreaTribunalului din 17 mai 2018 – Lituania/Comisia „Fondul de coeziune — Cheltuieli excluse de la finanțare — Asistență tehnică pentru gestionarea Fondului de coeziune în Lituania — TVA — Articolul 11 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 16/2003 — Reducerea contribuției financiare”

21

2018/C 231/25

Cauza T-626/16: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2018 – Troszczynski/Parlamentul („Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Indemnizație pentru asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat — Competența Secretarului General — Electa una via — Dreptul la apărare — Sarcina probei — Obligația de motivare — Drepturi politice — Egalitate de tratament — Abuz de putere — Independența deputaților — Eroare de fapt — Proporționalitate”)

21

2018/C 231/26

Cauza T-675/16: Hotărârea Tribunalului din 15 mai 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale mycard2go — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Obligația de motivare — Articolul 75 prima teză din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 94 prima teză din Regulamentul 2017/1001)”]

22

2018/C 231/27

Cauza T-676/16: Hotărârea Tribunalului din 15 mai 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative mycard2go — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

23

2018/C 231/28

Cauza T-712/16: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2018 – Deutsche Lufthansa/Comisia („Concurență — Concentrări — Piața transportului aerian — Decizie prin care concentrarea este declarată compatibilă cu piața internă, sub rezerva respectării anumitor angajamente — Cerere de scutire de o parte din obligațiile care fac obiectul angajamentelor — Proporționalitate — Încredere legitimă — Principiul bunei administrări — Abuz de putere”)

23

2018/C 231/29

Cauza T-818/16: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2018 – Netflix International și Netflix/Comisia [„Acțiune în anulare — Ajutoare de stat — Ajutor preconizat de Germania în vederea finanțării producției și distribuției de filme — Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piaţa internă — Lipsa afectării individuale — Act normativ care presupune măsuri de executare — Inadmisibilitate”)

24

2018/C 231/30

Cauza T-860/16: Hotărârea Tribunalului din 15 mai 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative mycard2go — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

25

2018/C 231/31

Cauza T-23/17: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2018 – Barnett/CESE („Funcție publică — Funcționari — Pensie pentru limită de vârstă — Pensionare anticipată fără reducerea drepturilor de pensie — Măsură prevăzută anterior la articolul 9 alineatul (2) din anexa VIII la statut — Interesul serviciului — Executarea unei hotărâri de anulare pronunțate de Tribunalul Funcției Publice — Răspundere”)

25

2018/C 231/32

Cauza T-387/17: Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2018 – Triggerball/EUIPO (Forma unei mingi cu mai multe muchii) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene tridimensionale — Forma unei mingi cu mai multe muchii — Motiv absolut de refuz — Caracter distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

26

2018/C 231/33

Cauza T-199/18: Acțiune introdusă la 16 martie 2018 – SCF Terminal (Cyprus) și S H B/Consiliul și alții

26

2018/C 231/34

Cauza T-230/18: Acțiune introdusă la 6 aprilie 2018 – Czarnecki/Parlamentul

27

2018/C 231/35

Cauza T-238/18: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2018 – Netflix International și Netfix/Comisia

28

2018/C 231/36

Cauza T-239/18: Acțiune introdusă la 17 aprilie 2018 – SKS Import Export/Comisia

29

2018/C 231/37

Cauza T-241/18: Acțiune introdusă la 18 aprilie 2018 – Bruno/Comisia

29

2018/C 231/38

Cauza T-242/18: Acțiune introdusă la 18 aprilie 2018 – VV/Comisia

30

2018/C 231/39

Cauza T-243/18: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2018 – VW/Comisia

31

2018/C 231/40

Cauza T-244/18: Acțiune introdusă la 20 aprilie 2018 – Synergy Hellas/Comisia

31

2018/C 231/41

Cauza T-250/18: Acțiune introdusă la 23 aprilie 2018 – RATP/Comisia

32

2018/C 231/42

Cauza T-255/18: Acțiune introdusă la 23 aprilie 2018 – US/BCE

33

2018/C 231/43

Cauza T-256/18: Acțiune introdusă la 24 aprilie 2018 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Cauza T-261/18: Acțiune introdusă la 26 aprilie 2018 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (Reprezentarea unui pătrat negru care conține șapte cercuri concentrice albastre)

35

2018/C 231/45

Cauza T-263/18: Acțiune introdusă la 26 aprilie 2018 – Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Cauza T-265/18: Acțiune introdusă la 27 aprilie 2018 – Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Cauza T-267/18: Acțiune introdusă la 30 aprilie 2018 – Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Cauza T-268/18: Acțiune introdusă la 27 aprilie 2018 – Sandrone/EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Cauza T-269/18: Acțiune introdusă la 2 mai 2018 – Inditex/EUIPO – Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Cauza T-271/18: Acțiune introdusă la 3 mai 2018 – Mauritsch/INEA

39

2018/C 231/51

Cauza T-276/18: Acțiune introdusă la 27 aprilie 2018 – Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Cauza T-277/18: Acțiune introdusă la 4 mai 2018 – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Cauza T-279/18: Acțiune introdusă la 30 aprilie 2018 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO –- AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Cauza T-287/18: Acțiune introdusă la 4 mai 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Cauza T-288/18: Acțiune introdusă la 4 mai 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Cauza T-290/18: Acțiune introdusă la 4 mai 2018 – Agmin Italy/Comisia

43

2018/C 231/57

Cauza T-291/18: Acțiune introdusă la 7 mai 2018 – Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Cauza T-296/18: Acțiune introdusă la 7 mai 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT”/Comisia

45

2018/C 231/59

Cauza T-300/18: Acțiune introdusă la 13 mai 2018 – Yanukovych/Consiliul

46

2018/C 231/60

Cauza T-301/18: Acțiune introdusă la 13 mai 2018 – Yanukovych/Consiliul

48


RO

 

Top