EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:142:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 142, 23 aprilie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 142

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
23 aprilie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 142/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 142/02

Cauza C-64/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 27 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas [Trimitere preliminară — Articolul 19 alineatul (1) TUE — Căi de atac — Protecție jurisdicțională efectivă — Independența judecătorilor — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 47 — Reducerea remunerațiilor în cadrul funcției publice naționale — Măsuri de austeritate bugetară]

2

2018/C 142/03

Cauza C-266/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 27 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regatul Unit) – The Queen, la cererea: Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs [Trimitere preliminară — Acord de parteneriat între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc în domeniul pescuitului — Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit prevăzute de acest acord — Acte de încheiere a acordului și a protocolului — Regulamente prin care se alocă posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol între statele membre — Competență judiciară — Interpretare — Validitate în raport cu articolul 3 alineatul (5) TUE și cu dreptul internațional — Aplicabilitatea acordului și a protocolului menționat pe teritoriul Saharei Occidentale și al apelor adiacente]

3

2018/C 142/04

Cauza C-297/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Bucureşti – România) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Trimitere preliminară — Directiva 2006/123/CE — Servicii în cadrul pieței interne — Reglementare națională care rezervă doar medicilor veterinari dreptul de a vinde cu amănuntul și de a utiliza produsele biologice, antiparazitarele și medicamentele de uz veterinar — Libertatea de stabilire — Cerința deținerii în exclusivitate de către medici veterinari a capitalului unităților care vând cu amănuntul medicamente de uz veterinar — Protecția sănătății publice — Proporționalitate)

4

2018/C 142/05

Cauza C-301/16 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 februarie 2018 – Comisia Europeană/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd [Recurs — Politică comercială — Dumping — Importuri de sticlă solară originară din China — Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 — Articolul 2 alineatul (7) literele (b) și (c) — Statutul de întreprindere care își desfășoară activitatea în condițiile unei economii de piață — Noțiunea „denaturare importantă determinată de vechiul sistem de economie planificată”, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (c) a treia liniuță — Avantaje fiscale]

4

2018/C 142/06

Cauza C-307/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia) – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie [Trimitere preliminară — Directiva 2006/112/CE — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Articolul 131 — Articolul 146 alineatul (1) litera (b) — Articolul 147 — Scutiri la export — Articolul 273 — Reglementare a unui stat membru care condiționează beneficiul scutirii de TVA de realizarea unei cifre de afaceri minime sau de încheierea unui contract cu un operator autorizat să efectueze rambursarea TVA-ului către călători]

5

2018/C 142/07

Cauza C-387/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Lituania) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Deducerea taxei achitate în amonte — Articolul 183 — Rambursarea excedentului de TVA — Rambursare cu întârziere — Cuantumul dobânzilor de întârziere datorate în temeiul dreptului național — Reducerea acestui cuantum pentru motive care nu pot fi imputate persoanei impozabile — Admisibilitate — Neutralitate fiscală — Securitate juridică]

6

2018/C 142/08

Cauzele conexate C-412/16 P și C-413/16 P: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 1 martie 2018 – Ice Mountain Ibiza, SL/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) [„Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcilor figurative ocean beach club ibiza și ocean ibiza — Mărci naționale figurative anterioare OC ocean club și OC ocean club Ibiza — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Motive relative de refuz — Risc de confuzie”]

6

2018/C 142/09

Cauza C-418/16 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 februarie 2018 – mobile.de GmbH, fostă mobile.international GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Rezon OOD [Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 15 alineatul (1) — Articolul 57 alineatele (2) și (3) — Articolul 64 — Articolul 76 alineatul (2) — Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Norma 22 alineatul (2) — Norma 40 alineatul (6) — Procedură de declarare a nulității — Cereri de declarare a nulității întemeiate pe o marcă națională anterioară — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Probă — Respingerea cererilor — Luare în considerare de către camera de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a unor probe noi — Anularea deciziilor diviziei de anulare a EUIPO — Trimitere — Consecințe]

7

2018/C 142/10

Cauza C-518/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Sofiyski gradski sad – Bulgaria) – „ZPT” AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite [Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 — Articolul 35 TFUE — Ajutor de minimis sub forma unui avantaj fiscal — Legislație națională de excludere de la beneficiul acestui avantaj fiscal a investițiilor în fabricarea de produse destinate exportului]

7

2018/C 142/11

Cauzele conexate C-523/16 și C-536/16: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Trimitere preliminară — Achiziții publice — Directiva 2004/18/CE — Articolul 51 — Îndreptarea neregularităților ofertelor — Directiva 2004/17/CE — Clarificarea ofertelor — Legislație națională care condiționează îndreptarea de către ofertanți a neregularităților documentației care trebuie transmisă de plata unei sancțiuni pecuniare — Principii referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice — Principiul egalității de tratament — Principiul proporționalității)

8

2018/C 142/12

Cauza C-558/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Kammergericht Berlin – Germania) – procedură inițiată de Doris Margret Lisette Mahnkopf [Trimitere preliminară — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Regulamentul (UE) nr. 650/2012 — Succesiuni și certificatul european de moștenitor — Domeniu de aplicare — Posibilitatea de a înscrie cota-parte a soțului supraviețuitor în certificatul european de moștenitor]

9

2018/C 142/13

Cauza C-577/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland [Trimitere preliminară — Mediu — Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene — Directiva 2003/87/CE — Domeniu de aplicare — Articolul 2 alineatul (1) — Anexa I — Activități supuse sistemului de comercializare — Producerea de polimeri — Utilizarea căldurii furnizate de o instalație terță — Cerere de alocare cu titlu gratuit a cotelor de emisie — Perioada 2013-2020]

9

2018/C 142/14

Cauza C-672/16: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată — Directiva TVA — Scutire pentru operațiunile de leasing și de închiriere a bunurilor imobile — Drept de opțiune al persoanelor impozabile — Punere în aplicare de către statele membre — Deducerea taxei achitate în amonte — Utilizare în scopul operațiunilor taxabile ale persoanei impozabile — Regularizarea deducerii inițiale — Inadmisibilitate)

10

2018/C 142/15

Cauza C-3/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása [Trimitere preliminară — Libera prestare a serviciilor — Articolul 56 TFUE — Articolul 4 alineatul (3) TUE — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Restricții — Jocuri de noroc — Reglementare națională — Exploatarea anumitor forme de jocuri de noroc de către stat — Exclusivitate — Sistem de atribuire a unei concesiuni pentru alte forme de jocuri — Cerința unei autorizații — Sancțiune administrativă]

11

2018/C 142/16

Cauza C-9/17: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 1 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus – Finlanda) – procedură inițiată de Maria Tirkkonen (Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice — Directiva 2004/18/CE — Procedură de atribuire de contracte de achiziții publice de servicii de consiliere agricolă — Existența sau inexistența unui contract de achiziții publice — Sistem de achiziționare de servicii care constă în a admite ca furnizor orice operator economic care îndeplinește condițiile fixate în prealabil — Sistem inaccesibil ulterior altor operatori economici)

12

2018/C 142/17

Cauza C-46/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesarbeitsgericht Bremen – Germania) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen [Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Contracte de muncă pe durată determinată succesive — Clauza 5 punctul 1 — Măsuri de prevenire a recurgerii abuzive la contracte pe durată determinată — Directiva 2000/78/CE — Articolul 6 alineatul (1) — Interzicerea discriminării pe motive de vârstă — Reglementare națională care permite amânarea finalului stabilit al contractului de muncă la împlinirea vârstei normale de pensionare numai pentru că lucrătorul a dobândit un drept la pensie pentru limită de vârstă]

13

2018/C 142/18

Cauza C-76/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – România) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Trimitere preliminară — Taxă cu efect echivalent taxelor vamale — Articolul 30 TFUE — Impozit intern — Articolul 110 TFUE — Taxă aplicată produselor petroliere exportate — Nerepercutarea taxei asupra consumatorului — Sarcina taxei suportată de contribuabil — Rambursarea sumelor plătite de contribuabil)

13

2018/C 142/19

Cauza C-117/17: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Italia) – Comune di Castelbellino/Regione Marche și alții [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 2011/92/UE — Articolul 4 alineatele (2) și (3) și anexele I-III — Evaluarea efectelor asupra mediului — Autorizarea efectuării unor lucrări într-o instalație de producere a energiei electrice pe bază de biogaz fără examinarea preliminară a necesității de a efectua o evaluare a efectelor asupra mediului — Anulare — Regularizare a posteriori a autorizării pe baza unor noi dispoziții de drept național fără analiza preliminară a necesității de a efectua o evaluare a efectelor asupra mediului]

14

2018/C 142/20

Cauza C-289/17: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 28 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tartu Maakohus – Estonia) – Collect Inkasso OÜ și alții/Rain Aint și alții [„Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie civilă și comercială — Regulamentul (CE) nr. 805/2004 — Titlu executoriu european pentru creanțele necontestate — Condiții de certificare — Standarde minime aplicabile procedurilor privind creanțele necontestate — Drepturile debitorului — Lipsa menționării adresei instituției căreia îi poate fi adresată o contestație a creanței sau la care poate fi introdusă o cale de atac împotriva hotărârii”]

15

2018/C 142/21

Cauza C-119/17: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Sibiu – România) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt., prin OTP BANK SA, prin Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., prin OTP BANK SA [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Protecția consumatorilor — Directiva 93/13/CEE — Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii — Articolul 3 alineatul (1), articolul 4 alineatele (1) și (2) și articolul 5 — Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale — Contract de credit încheiat într-o monedă străină — Risc de schimb valutar în sarcina exclusivă a consumatorului — Dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din contract — Obiectul principal al contractului de împrumut]

16

2018/C 142/22

Cauza C-126/17: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék – Ungaria) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó [Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Protecția consumatorilor — Directiva 93/13/CEE — Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii — Articolul 4 alineatul (2), articolul 5 și articolul 6 alineatul (1) — Clauze care definesc obiectul principal al contractului — Contract de împrumut încheiat în monedă străină — Conținutul noțiunii „exprimate în mod clar și inteligibil” — Nevaliditate parțială sau totală a contractului]

17

2018/C 142/23

Cauzele conexate C-142/17 și C-143/17: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 7 februarie 2018 (cereri de decizie preliminară formulate de Corte suprema di cassazione – Italia) – Manuela Maturi și alții/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi și alții (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Politica socială — Egalitate de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă — Directiva 2006/54/CE — Reglementare națională care prevede posibilitatea temporară a lucrătorilor din domeniul spectacolului care au atins vârsta de pensionare de a continua exercitarea activității până la vârsta prevăzută anterior pentru dreptul la pensie, stabilită la 47 de ani pentru femei și la 52 de ani pentru bărbați)

18

2018/C 142/24

Cauza C-233/17 P: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 22 februarie 2018 – GX/Comisia (Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură — Funcție publică — Concursul general EPSO/AD/248/13 — Decizie de a nu înscrie recurentul pe lista de rezervă)

18

2018/C 142/25

Cauza C-336/17 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 8 februarie 2018 – HB și alții/Comisia Europeană [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Drept instituțional — Inițiativa cetățenească europeană „Ethics for Animals and Kids” — Protecția animalelor fără stăpân — Efecte psihologice asupra adulților și asupra copiilor — Refuz de înregistrare a inițiativei din cauza lipsei vădite de competență a Comisiei Europene în materie — Regulamentul (UE) nr. 211/2011 — Articolul 4 alineatul (2) litera (b) — Articolul 4 alineatul (3)]

19

2018/C 142/26

Cauza C-529/17 P: Recurs introdus la 5 septembrie 2017 de Isabel Martín Osete împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 29 iunie 2017 în cauza T-427/16, Martín Osete/EUIPO

19

2018/C 142/27

Cauza C-693/17 P: Recurs introdus la 10 decembrie 2017 de BMB sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 3 octombrie 2017 în cauza T-695/15: BMB sp. z o.o./Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

20

2018/C 142/28

Cauza C-701/17 P: Recurs introdus la 24 octombrie 2017 de Vassil Monev Valkov împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 27 septembrie 2017 în cauza T-558/17, Vassil Monev Valkov/Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Supremă a Republicii Bulgaria

21

2018/C 142/29

Cauza C-7/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 3 ianuarie 2018 – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Cauza C-10/18 P: Recurs introdus la 5 ianuarie 2018 de Marine Harvest ASA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 26 octombrie 2017 în cauza T-704/14, Marine Harvest ASA/Comisia Europeană

22

2018/C 142/31

Cauza C-13/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Republica Ungară) la 8 ianuarie 2018 – Sole-Mizo Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Cauza C-29/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 17 ianuarie 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias și Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Cauza C-30/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 17 ianuarie 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey și Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Cauza C-38/18: Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Bari (Italia) la 19 ianuarie 2018 – Procedură penală privind pe Massimo Gambino și Shpetim Hyka

25

2018/C 142/35

Cauza C-39/18 P: Recurs introdus la 22 ianuarie 2018 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 10 noiembrie 2017 în cauza T-180/15, Icap plc și alții/Comisia Europeană

26

2018/C 142/36

Cauza C-41/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) la 22 ianuarie 2018 – Meca Srl/Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Cauza C-44/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania) la 24 ianuarie 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, Jesús Valiño López și Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Cauza C-46/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 25 ianuarie 2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl și alții/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Cauza C-47/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Wien (Austria) la 26 ianuarie 2018 – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, în calitate de administrator judiciar în procedura de insolvență privind activele societății Alpine Bau GmbH

29

2018/C 142/40

Cauza C-53/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 29 ianuarie 2018 – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Cauza C-54/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) la 29 ianuarie 2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Cauza C-60/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) la 31 ianuarie 2018 – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Cauza C-74/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 5 februarie 2018 – A Ltd

32

2018/C 142/44

Cauza C-89/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 8 februarie 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Cauza C-91/18: Acțiune introdusă la 8 februarie 2018 – Comisia Europeană/Republica Elenă

34

2018/C 142/46

Cauza C-102/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Köln (Germania) la 13 februarie 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Cauza C-116/18: Acţiune introdusă la data de 14 februarie 2018 – Comisia Europeană / România

36

2018/C 142/48

Cauza C-131/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 19 februarie 2018 – Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Cauza C-144/18 P: Recurs introdus la 23 februarie 2018 de River Kwai International Food Industry Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 14 decembrie 2017 în cauza T-460/14: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Consiliul Uniunii Europene

37

 

Tribunalul

2018/C 142/50

Cauza T-45/13 RENV și T-587/15: Hotărârea Tribunalului din 8 martie 2018 – Rose Vision/Comisia [„Clauză compromisorie — Al șaptelea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și de demonstrare (2007-2013) — Convenții de subvenționare privind proiectele FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM și SFERA — Termen de comunicare a raportului final de audit financiar — Audituri financiare prin care se constată neregularități în aplicarea proiectelor — Suspendarea plăților — Confidențialitatea auditurilor financiare — Eligibilitatea costurilor declarate — Răspundere necontractuală — Rambursare a sumelor plătite — Prejudiciu cauzat prin înscrierea în sistemul de alertă precoce”]

39

2018/C 142/51

Cauza T-292/15: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2018 – Vakakis kai Synergates/Comisia („Răspundere extracontractuală — Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Admisibilitate — Abuz de procedură — Conflict de interese — Obligația de diligență — Pierderea unei șanse”)

40

2018/C 142/52

Cauza T-316/15: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2018 – Polonia/Comisia [„FEDER — Refuz de confirmare a unei contribuţii financiare pentru un proiect major — Articolul 40 primul paragraf litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 — Justificarea participării publice — Articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1083/2006 — Depășirea termenului”]

41

2018/C 142/53

Cauza T-402/15: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2018 – Polonia/Comisia [„FEDER — Refuzul de a confirma o contribuție financiară pentru un proiect major — Articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 — Evaluarea contribuției unui proiect major la realizarea obiectivelor programului operațional — Articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1083/2006 — Depășirea termenului”]

41

2018/C 142/54

Cauza T-85/16: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Poziția a două benzi paralele pe un pantof) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci figurative a Uniunii Europene constând în două benzi paralele pe un pantof — Marcă figurativă anterioară a Uniunii Europene reprezentând trei benzi paralele pe un pantof — Motiv relativ de refuz — Atingere adusă renumelui — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

42

2018/C 142/55

Cauza T-140/16: Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2018 – Le Pen/Parlamentul („Reglementare privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților din Parlamentul European — Indemnizație pentru asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat — Competența secretarului general — Sarcina probei — Obligație de motivare — Abuz de putere — Eroare de fapt — Egalitate de tratament”)

42

2018/C 142/56

Cauza T-438/16: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2018 – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca verbală CIPRIANI — Marca verbală anterioară a Uniunii Europene HOTEL CIPRIANI — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudine a produselor și a serviciilor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 (devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001)”]

43

2018/C 142/57

Cauza T-462/16: Hotărârea Tribunalului din 9 martie 2018 – Portugalia/Comisia [„FEGA — Cheltuieli excluse de la finanțare — Ajutoare pe suprafață — Cheltuieli efectuate de Portugalia — Încredere legitimă — Articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 — Articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 — Proporționalitate”]

44

2018/C 142/58

Cauza T-624/16: Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2018 – Gollnisch/Parlamentul („Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Indemnizație pentru asistență parlamentară — Recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat — Competența Secretarului General — Electa una via — Dreptul la apărare — Sarcina probei — Obligația de motivare — Încredere legitimă — Drepturi politice — Egalitate de tratament — Abuz de putere — Independența deputaților — Eroare de fapt — Proporționalitate”)

44

2018/C 142/59

Cauza T-629/16: Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Poziție a două benzi paralele pe încălțăminte) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci figurative a Uniunii Europene constând în două benzi paralele aplicate pe încălțăminte — Marcă figurativă anterioară a Uniunii Europene reprezentând trei benzi paralele aplicată pe încălțăminte — Motiv relativ de refuz — Atingere adusă renumelui — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

45

2018/C 142/60

Cauza T-665/16: Hotărârea Tribunalului din 8 martie 2018 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene €$ — Motive absolute de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001] — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 94 din Regulamentul 2017/1001)”]

46

2018/C 142/61

Cauza T-764/16: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2018 – Paulini/BCE („Funcţie publică — Personalul BCE — Remuneraţie — Exerciţiul de revizuire anuală a salariilor şi a primelor — Legalitatea liniilor directoare — Metodă de calcul — Luare în considerare a concediilor medicale — Luare în considerare a activităţilor unui reprezentant al personalului — Principiul nediscriminării”)

46

2018/C 142/62

Cauza T-843/16: Hotărârea Tribunalului din 28 februarie 2018 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marcă verbală a Uniunii Europene Foto Paradies — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

47

2018/C 142/63

Cauza T-855/16: Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2018 – Fertisac/ECHA („REACH — Redevență datorată pentru înregistrarea unei substanțe — Reducere acordată IMM-urilor — Verificare de către ECHA a declarației privind dimensiunea întreprinderii — Decizie prin care se impune o taxă administrativă — Recomandarea 2003/361/CE — Depășirea plafoanelor financiare — Noțiunea «întreprindere afiliată»”)

48

2018/C 142/64

Cauza T-6/17: Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2018 – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative BLACK LABEL BY EQUIVALENZA — Marca internațională figurativă anterioară LABELL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

48

2018/C 142/65

Cauza T-103/17: Hotărârea Tribunalului din 9 martie 2018 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale NORMOSANG — Marca națională verbală anterioară NORMON — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Norma 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) și norma 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 [devenite articolul 7 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) și articolul 8 alineatele (1) și (7) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1430]”]

49

2018/C 142/66

Cauza T-159/17: Hotărârea Tribunalului din 8 martie 2018 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii figurative a Uniunii Europene Claro Sol Facility Services desde 1972 — Marca națională figurativă anterioară SOL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

50

2018/C 142/67

Cauza T-230/17: Hotărârea Tribunalului din 7 martie 2018 – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană — Marca verbală RSTUDIO — Marca verbală anterioară a Uniunii Europene ER/STUDIO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 47 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001)”]

50

2018/C 142/68

Cauza T-35/18: Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2018 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

Cauza T-41/18: Acțiune introdusă la 24 ianuarie 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo /Comisia

52

2018/C 142/70

Cauza T-64/18: Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – Alfamicro/Comisia

52

2018/C 142/71

Cauza T-81/18: Acțiune introdusă la 9 februarie 2018 – Barata/Parlamentul

53

2018/C 142/72

Cauza T-93/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – International Skating Union/Comisia

55

2018/C 142/73

Cauza T-95/18: Acțiune introdusă la 12 februarie 2018 – Gollnisch/Parlamentul

55

2018/C 142/74

Cauza T-104/18: Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

57

2018/C 142/75

Cauza T-106/18: Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

Cauza T-117/18: Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

Cauza T-118/18: Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

Cauza T-119/18: Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

Cauza T-120/18: Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

Cauza T-121/18: Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

Cauza T-122/18: Acțiune introdusă la 27 februarie 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

Cauza T-123/18: Acțiune introdusă la 27 februarie 2018 – Bayer Intellectual Property/EUIPO (reprezentarea unei inimi)

64

2018/C 142/83

Cauza T-126/18: Acțiune introdusă la 27 februarie 2018 – Van Haren Schoenen/Comisia

65

2018/C 142/84

Cauza T-127/18: Acțiune introdusă la 28 februarie 2018 – Cortina și FLA Europe/Comisia

66

2018/C 142/85

Cauza T-133/18: Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

Cauza T-134/18: Acțiune introdusă la 1 martie 2018 – Monster Energy/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

67

2018/C 142/87

Cauza T-139/18: Acțiune introdusă la 21 februarie 2018 – Avio/Comisia

68

2018/C 142/88

Cauza T-157/18: Acțiune introdusă la 28 februarie 2018 – Caprice Schuhproduktion/Comisia

69


RO

 

Top