Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 134, 16 aprilie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 134

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
16 aprilie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2018/C 134/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2018/C 134/02

Cauza C-518/15: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Trimitere preliminară — Directiva 2003/88/CE — Protecția securității și a sănătății lucrătorilor — Organizarea timpului de lucru — Articolul 2 — Noțiunile „timp de lucru” și „perioadă de repaus” — Articolul 17 — Derogări — Pompieri — Timp de gardă — Gardă la domiciliu)

2

2018/C 134/03

Cauza C-16/16 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 20 februarie 2018 – Regatul Belgiei/Comisia Europeană (Recurs — Protecția consumatorilor — Servicii de jocuri de noroc online — Protecția consumatorilor și a jucătorilor și împiedicarea accesului minorilor la aceste jocuri — Recomandarea 2014/478/UE a Comisiei — Act al Uniunii neobligatoriu din punct de vedere juridic — Articolul 263 TFUE)

3

2018/C 134/04

Cauza C-103/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Spania) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA și alții [Trimitere preliminară — Politică socială — Directiva 92/85/CEE — Măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează — Articolul 2 litera (a) — Articolul 10 punctele 1-3 — Interzicerea concedierii unei lucrătoare în perioada de la începutul sarcinii până la terminarea concediului de maternitate — Domeniu de aplicare — Cazuri speciale care nu au legătură cu starea lucrătoarei în cauză — Directiva 98/59/CE — Concedieri colective — Articolul 1 alineatul (1) litera (a) — Motive fără legătură cu persoana lucrătorului — Lucrătoare gravidă concediată în cadrul unei concedieri colective — Motivarea concedierii — Prioritate la menținerea locului de muncă al lucrătoarei — Prioritate la redistribuire]

3

2018/C 134/05

Cauza C-326/16 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 februarie 2018 – LL/Parlamentul European (Recurs — Acțiune în anulare — Articolul 263 al șaselea paragraf TFUE — Admisibilitate — Termen de introducere a acțiunii — Calcul — Fost membru al Parlamentului European — Decizie privind recuperarea indemnizației de asistență parlamentară — Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlament — Articolul 72 — Procedură de contestare în cadrul Parlamentului — Notificarea deciziei cauzatoare de prejudicii — Trimitere poștală recomandată care nu a fost ridicată de destinatarul său)

4

2018/C 134/06

Cauza C-328/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 februarie 2018 – Comisia Europeană/Republica Elenă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 91/271/CEE — Tratarea apelor urbane reziduale — Hotărâre a Curții de constatare a unei neîndepliniri a obligațiilor — Neexecutare — Articolul 260 alineatul (2) TFUE — Sancțiuni pecuniare — Sumă forfetară — Penalitate cu titlu cominatoriu]

5

2018/C 134/07

Cauza C-336/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 februarie 2018 – Comisia Europeană/Republica Polonă [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2008/50/CE — Calitatea aerului înconjurător — Articolul 13 alineatul (1) — Articolul 22 alineatul (3) — Anexa XI — Concentrații de particule PM10 în aerul înconjurător — Depășiri ale valorilor-limită în anumite zone și aglomerări — Articolul 23 alineatul (1) — Planuri privind calitatea aerului — Perioadă de depășire „cât mai scurtă cu putință” — Lipsa unor acțiuni potrivite în programele de protecție a calității aerului înconjurător — Transpunere incorectă]

6

2018/C 134/08

Cauza C-396/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (în faliment)/Republika Slovenija [Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolele 184 și 185 — Regularizarea deducerii taxei achitate în amonte — Modificarea factorilor utilizați la stabilirea sumei de dedus — Noțiunea „operațiuni rămase total sau parțial neachitate” — Incidența unei decizii de omologare a concordatului preventiv care are autoritate de lucru judecat]

7

2018/C 134/09

Cauzele conexate C-398/16 și C-399/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Trimitere preliminară — Articolele 49 și 54 TFUE — Libertatea de stabilire — Legislație fiscală — Impozit pe profit — Avantaje legate de constituirea unei entități fiscale unice — Excluderea grupurilor transfrontaliere)

7

2018/C 134/10

Cauza C-545/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Regatul Unit) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Poziții tarifare — Autovehicule pentru transportul mărfurilor — Subpozițiile 8704 10 10 și 8704 21 91 — Regulamentul (UE) 2015/221 — Validitate]

8

2018/C 134/11

Cauza C-572/16: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Trimitere preliminară — Mediu — Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene — Directiva 2003/87/CE — Articolul 10a — Decizia 2011/278/UE — Norme tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisie — Perioada 2013-2020 — Cerere de alocare — Date eronate — Corecție — Termen de decădere)

9

2018/C 134/12

Cauza C-628/16: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 21 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzgericht – Austria) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Livrări succesive privind aceleași bunuri — Locul celei de a doua livrări — Informarea primului furnizor — Număr de identificare în scopuri de TVA — Drept de deducere — Încredere legitimă a persoanei impozabile în existența condițiilor dreptului de deducere]

9

2018/C 134/13

Cauza C-132/17: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 21 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Trimitere preliminară — Libera prestare a serviciilor — Directiva 2010/13/UE — Definiții — Noțiunea „serviciu mass-media audiovizual” — Domeniu de aplicare — Canal video promoțional pentru modele de autoturisme noi disponibil pe YouTube)

10

2018/C 134/14

Cauza C-182/17: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Kúria – Ungaria) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 2 alineatul (1) litera (c), articolul 9 și articolul 13 alineatul (1) — Calitatea de persoane neimpozabile — Noțiunea „organism de drept public” — Societate comercială deținută în proporție de 100 % de o comună, căreia i s-au încredințat anumite sarcini publice care revin acestei comune — Stabilirea acestor sarcini și a remunerării lor în cadrul unui contract încheiat între societatea respectivă și comuna menționată]

11

2018/C 134/15

Cauza C-185/17: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 22 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Mitnitsa Varna/„SAKSA” ООD (Trimitere preliminară — Tariful vamal comun — Clasificarea mărfurilor — Standardul european armonizat EN 590:2013 — Subpoziția 2710 19 43 din Nomenclatura combinată — Criterii pertinente în vederea clasificării unei mărfi drept motorină)

11

2018/C 134/16

Cauza C-658/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) la 24 noiembrie 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Cauza C-698/17 P: Recurs introdus la 13 decembrie 2017 de Toni Klement împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 10 octombrie 2017 în cauza T-211/14 RENV, Toni Klement/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Cauza C-711/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 19 decembrie 2017 – Anke Hartog/British Airways plc

14

2018/C 134/19

Cauza C-727/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polonia) la 29 decembrie 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Cauza C-9/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) la 4 ianuarie 2018 – Strafverfahren/Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Cauza C-71/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vestre Landsret (Danemarca) la 2 februarie 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Cauza C-90/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Visoki upravni sud (Croația) la 8 februarie 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Cauza C-129/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 19 februarie 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Tribunalul

2018/C 134/24

Cauza T-166/15: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2018 – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Carcasă pentru telefon mobil) [„Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă o carcasă pentru telefon mobil — Divulgarea desenului sau modelului industrial — Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului”]

18

2018/C 134/25

Cauza T-222/16: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2018 – Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marca Uniunii Europene verbală MAGELLAN — Utilizare serioasă — Sarcina probei — Articolul 15 și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 18 și articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001] — Neregularitate procedurală comisă de divizia de anulare — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 94 din Regulamentul nr. 2017/1001] — Procedură orală — Articolul 77 din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 96 din Regulamentul nr. 2017/1001]”]

19

2018/C 134/26

Cauza T-307/16: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2018 – CEE Bankwatch Network/Comisia [„Acces la documente — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Documente referitoare la o decizie a Comisiei privind acordarea unui împrumut Euratom în sprijinul programului Ucrainei de ameliorare a siguranței reactoarelor nucleare — Respingere în parte a cererii de acces — Excepție privind protecția interesului public în materie de relații internaționale — Excepție privind protecția intereselor comerciale — Interes public superior — Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 — Aplicare în cazul documentelor referitoare la deciziile luate în cadrul Tratatului CEEA”]

19

2018/C 134/27

Cauza T-338/16 P: Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2018 – Zink/Comisia [„Recurs — Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Indemnizație de expatriere — Neplata indemnizației timp de mai mulți ani în urma unei erori administrative — Articolul 90 alineatul (1) din statut — Termen rezonabil”]

20

2018/C 134/28

Cauza T-260/15 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 20 februarie 2018 – Iberdrola/Comisia („Măsuri provizorii — Ajutoare de stat — Schemă de ajutoare prevăzută de legislația fiscală spaniolă — Cerere de suspendare a executării — Lipsa urgenței”)

21

2018/C 134/29

Cauza T-764/17: Acțiune introdusă la 22 noiembrie 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo/Comisia

21

2018/C 134/30

Cauza T-50/18: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2018 – Tassi/Curtea de Justiție

22

2018/C 134/31

Cauza T-51/18: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2018 – Kleani/Curtea de Justiție

22

2018/C 134/32

Cauza T-61/18: Acțiune introdusă la 5 februarie 2018 – Rodriguez Prieto/Comisia

23

2018/C 134/33

Cauza T-63/18: Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Cauza T-65/18: Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – Venezuela/Consiliul

24

2018/C 134/35

Cauza T-66/18: Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2018 – Tsapakidou/Curtea de Justiție

25

2018/C 134/36

Cauza T-76/18: Acțiune introdusă la 9 februarie 2018 – CN/Parlamentul

25

2018/C 134/37

Cauza T-77/18: Acțiune introdusă la 12 februarie 2018 – VE/ESMA

26

2018/C 134/38

Cauza T-79/18: Acțiune introdusă la 9 februarie 2018 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Cauza T-82/18: Acțiune introdusă la 13 februarie 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Cauza T-83/18: Acțiune introdusă la 9 februarie 2018 – CH/Parlamentul

28

2018/C 134/41

Cauza T-88/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Cauza T-89/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Cauza T-90/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Ramón Guiral Broto /EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Cauza T-91/18: Acțiune introdusă la 16 februarie 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Cauza T-94/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Cauza T-96/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Cauza T-97/18: Acțiune introdusă la 16 februarie 2018 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Cauza T-98/18: Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Cauza T-99/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Cauza T-102/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Cauza T-103/18: Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Cauza T-104/18: Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Cauza T-105/18: Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Cauza T-107/18: Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Cauza T-116/07: Ordonanța Tribunalului din 22 februarie 2018 – Franța/Comisia

39

2018/C 134/56

Cauza T-288/07: Ordonanța Tribunalului din 22 februarie 2018 – Alcan France/Comisia

39


RO

 

Top